Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 14
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-11-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl savivaldybės atstovų delegavimo į miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ valdybą (Nr. TSP-342) 83_2019-11-28-_vvg-jurbar...
Rūta Vančienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo (Nr. TSP-343) 368402363project-31-jauni...
Eglė Mazur

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl banko paskolos“ pakeitimo (Nr. TSP-344) 27_spr_banko-paskola-11-2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-360) jrst-biudzeto-pakeitimas-...
tsp-360.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl 2019 metų žemės mokesčio lengvatų pagal individualius prašymus teikimo (Nr. TSP-361) 32_2019_zemes_lengvatos_n...
tsp-361priedasakv.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
7 Dėl tikslinės paramos vaikams (Nr. TSP-362) 27_2019-11-13-parama-nuom...
65_del-tiksliniu-paramos-...
65_del-tikslines-paramos-...
tsp-362akv.pdf
Laima Gardauskienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-392 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro ir VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro reorganizavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-358) 368774265jsp-etatu-pakeit...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
9 Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ pakeistų įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-366) 368775265istatu-pakeitima...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-359) 36841939511.28-peticiju-k...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-199 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-367) 11.28-apdovanojimu-komisi...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-368) 395_11.28-kontroles-komit...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono Verslo tarybos sudarymo (Nr. TSP-346) 315_project-62-verslo-tar...
315_siulymai-i-verslo-tar...
315_t2-331.docx
Genė Gudaitienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-352) 368327315patikslinta-anti...
Genė Gudaitienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-355) 315_project-1-etikos-komi...
315_etikos-komisijos-nepr...
tsp-355priedas2.pdf
Genė Gudaitienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-240 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės progimnazijose patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-347) 365_forma-didziausias-lei...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
17 Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-348) 36856057project-darzeliai...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
18 Dėl nekilnojamojo turto (buto) pirkimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto plėtrai (Nr. TSP-351) 46_es-11_nuasmen.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
19 Dėl žemės sklypo Vytauto Didžiojo g. 53C, Jurbarko mieste, savivaldybės valdomo patikėjimo teise, panaudos (Nr. TSP-357) 33_zum-rastas.pdf
33_19-11-28-2.xml
Gražina Gadliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių ir saulės elektrinių rengimo ir planavimo tikslų nustatymo (Nr. TSP-365) 33_19-11-31-1.xml
tsp-365-priedasakv.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
21 Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo (Nr. TSP-364) 44_priedas-nr1_2019-11-15...
44_priedas-nr2_2019-11-14...
44_priedas-nr3_2019-11-14...
44_prieziuros-max-tarifo_...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
22 Dėl pritarimo projektui „Startuok lengvai“ (Nr. TSP-349) 340_igaliojimas-jtvic.pdf
340_pritarimas-verslinink...
340_jurbarko-tvic-prasyma...
340_projektinio-pasiulymo...
Ernestas Sinkus

Priimtas
23 Dėl Atstovų delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos Taikinimo komisiją (Nr. TSP-353) 298_ligonine-del-kandidat...
298_jurbarko-r.-pspc-del-...
298_del-kandidatu-i-tlk-t...
298_adocmetadata-2019-10-...
298_del-kandidatu-i-klaip...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
24 Dėl Tyliųjų viešųjų zonų nustatymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje (Nr. TSP-356) 298_del-tyliuju-viesuju-z...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-179 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-354) 168_pk-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl panaudos sutarties su Lietuvos šaulių sąjunga pratęsimo (Nr. TSP-350) 168_sauliu-panaudos-prate...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl patalpų perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui (Nr. TSP-363) 368808168tracui-patikslin...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl nuomos sutarties su Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais pakeitimo (Nr. TSP-369) 367472168nuomos-lzur-pake...
367473168zu-rumu-rastas.p...
367474168veliuonos-planas...
367475168veliuonos-sen.-r...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl patalpų A. Juškos g. 1, Veliuonos mstl., Jurbarko r. sav. (Nr. TSP-370) 368810168nuoma-veliuonos-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-131 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo (Nr. TSP-345) 374_turtiniu_neturtiniu-t...
Dainius Večerskas

Priimtas
31 Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai nustatymo (Nr. TSP-371) 374__tekstas-2019.11.14-s...
374_tsp_tvm_kainos_2019.x...
Dainius Večerskas

Priimtas
32 Dėl pavedimo vykdyti derybas (Nr. TSP-372) 83_2019-11-28_del-pavedim...
Rūta Vančienė

Priimtas
33 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui Raimundui Basčiui išdavimo (Nr. TSP-373) 178_tsp-leidima-r.-basciu...
1718-10316-2.pdf
Edita Pažereckaitė

Priimtas
34 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 14
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-11-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl savivaldybės atstovų delegavimo į miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ valdybą (Nr. TSP-342) 83_2019-11-28-_vvg-jurbar...
Rūta Vančienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo (Nr. TSP-343) 368402363project-31-jauni...
Eglė Mazur

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl banko paskolos“ pakeitimo (Nr. TSP-344) 27_spr_banko-paskola-11-2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-360) jrst-biudzeto-pakeitimas-...
tsp-360.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl 2019 metų žemės mokesčio lengvatų pagal individualius prašymus teikimo (Nr. TSP-361) 32_2019_zemes_lengvatos_n...
tsp-361priedasakv.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
7 Dėl tikslinės paramos vaikams (Nr. TSP-362) 27_2019-11-13-parama-nuom...
65_del-tiksliniu-paramos-...
65_del-tikslines-paramos-...
tsp-362akv.pdf
Laima Gardauskienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-392 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro ir VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro reorganizavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-358) 368774265jsp-etatu-pakeit...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
9 Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ pakeistų įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-366) 368775265istatu-pakeitima...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-359) 36841939511.28-peticiju-k...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-199 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-367) 11.28-apdovanojimu-komisi...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-368) 395_11.28-kontroles-komit...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono Verslo tarybos sudarymo (Nr. TSP-346) 315_project-62-verslo-tar...
315_siulymai-i-verslo-tar...
315_t2-331.docx
Genė Gudaitienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-352) 368327315patikslinta-anti...
Genė Gudaitienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-355) 315_project-1-etikos-komi...
315_etikos-komisijos-nepr...
tsp-355priedas2.pdf
Genė Gudaitienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-240 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės progimnazijose patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-347) 365_forma-didziausias-lei...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
17 Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-348) 36856057project-darzeliai...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
18 Dėl nekilnojamojo turto (buto) pirkimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto plėtrai (Nr. TSP-351) 46_es-11_nuasmen.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
19 Dėl žemės sklypo Vytauto Didžiojo g. 53C, Jurbarko mieste, savivaldybės valdomo patikėjimo teise, panaudos (Nr. TSP-357) 33_zum-rastas.pdf
33_19-11-28-2.xml
Gražina Gadliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių ir saulės elektrinių rengimo ir planavimo tikslų nustatymo (Nr. TSP-365) 33_19-11-31-1.xml
tsp-365-priedasakv.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
21 Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo (Nr. TSP-364) 44_priedas-nr1_2019-11-15...
44_priedas-nr2_2019-11-14...
44_priedas-nr3_2019-11-14...
44_prieziuros-max-tarifo_...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
22 Dėl pritarimo projektui „Startuok lengvai“ (Nr. TSP-349) 340_igaliojimas-jtvic.pdf
340_pritarimas-verslinink...
340_jurbarko-tvic-prasyma...
340_projektinio-pasiulymo...
Ernestas Sinkus

Priimtas
23 Dėl Atstovų delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos Taikinimo komisiją (Nr. TSP-353) 298_ligonine-del-kandidat...
298_jurbarko-r.-pspc-del-...
298_del-kandidatu-i-tlk-t...
298_adocmetadata-2019-10-...
298_del-kandidatu-i-klaip...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
24 Dėl Tyliųjų viešųjų zonų nustatymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje (Nr. TSP-356) 298_del-tyliuju-viesuju-z...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-179 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-354) 168_pk-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl panaudos sutarties su Lietuvos šaulių sąjunga pratęsimo (Nr. TSP-350) 168_sauliu-panaudos-prate...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl patalpų perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui (Nr. TSP-363) 368808168tracui-patikslin...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl nuomos sutarties su Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais pakeitimo (Nr. TSP-369) 367472168nuomos-lzur-pake...
367473168zu-rumu-rastas.p...
367474168veliuonos-planas...
367475168veliuonos-sen.-r...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl patalpų A. Juškos g. 1, Veliuonos mstl., Jurbarko r. sav. (Nr. TSP-370) 368810168nuoma-veliuonos-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-131 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo (Nr. TSP-345) 374_turtiniu_neturtiniu-t...
Dainius Večerskas

Priimtas
31 Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai nustatymo (Nr. TSP-371) 374__tekstas-2019.11.14-s...
374_tsp_tvm_kainos_2019.x...
Dainius Večerskas

Priimtas
32 Dėl pavedimo vykdyti derybas (Nr. TSP-372) 83_2019-11-28_del-pavedim...
Rūta Vančienė

Priimtas
33 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui Raimundui Basčiui išdavimo (Nr. TSP-373) 178_tsp-leidima-r.-basciu...
1718-10316-2.pdf
Edita Pažereckaitė

Priimtas
34 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.