Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-10-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo ir pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-318) 83_2015-10-29_mero-sekret...
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-319) 173274832015-10-29aminist...
Vida Rekešienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-291) 55_juodaiciai-2015.xml
Genovaitė Grigucevičienė
NIJOLĖ JOCIUVIENĖ

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-292) 55_skirsnemunes-2015.xml
Genovaitė Grigucevičienė
DAINORA SAULĖNIENĖ

Priimtas
6 Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-293) 55_vadzgirys-2015.xml
Genovaitė Grigucevičienė
SIGITAS VAITIEKŪNAS

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-294) 55_veliuona-2015.xml
Genovaitė Grigucevičienė
VIDA GREIČIŪTĖ

Priimtas
8 Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinavimo Jurbarko rajono savivaldybėje (Nr. TSP-285) 55_koordinatorius-2015.xm...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo grupių (klasių) ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-281) 53_komplektavimo-tvarkos-...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-282) 53_normatyvai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
11 Dėl klasių komplektavimo 2015–2016 mokslo metais Jurbarko r. Raudonės pagrindinėje mokykloje patvirtinimo (Nr. TSP-283) 53_projektas.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
12 Dėl viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro buveinės pakeitimo ir įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-313) 298_del-veliuonos-pspc-is...
298_vsi-veliuonos-rastas....
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
13 Dėl Eržvilko kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų (Nr. TSP-305) 173620162erzvilkas.xml
Goda Vilkelienė
Ieva Šimkūnienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų (Nr. TSP-306) 173621162jurbarkas.xml
Goda Vilkelienė
AIDA BLIUNDŽIUVAITIENĖ

Priimtas
15 Dėl Klausučių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų (Nr. TSP-307) 173622162klausuciai.xml
Goda Vilkelienė
VYTAUTAS RAMANAUSKAS

Priimtas
16 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų (Nr. TSP-308) 173625162mazoji-lietuva.x...
Goda Vilkelienė
ARVYDAS GRIŠKUS

Priimtas
17 Dėl Veliuonos kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų (Nr. TSP-309) 173626162veliuona.xml
Goda Vilkelienė
IRMA SVETLAUSKIENĖ

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų (Nr. TSP-310) 173630162biblioteka.xml
Goda Vilkelienė
NIJOLĖ MASIULIENĖ

Priimtas
19 Dėl Jurbarko krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų (Nr. TSP-311) 173633162muziejus.xml
Goda Vilkelienė
LILIJA JAKELAITIENĖ

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-18 "Dėl nuolatinės kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo (Nr. TSP-312) 162_atestavimo-komisija-t...
Goda Vilkelienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-304) 17367527sprbiudz-tikslini...
Audronė Stoškienė

Priimtas
22 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos kooperatyvui „Aruodai“ (Nr. TSP-295) 32_koop._aruodai.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
23 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai (Nr. TSP-296) 32_verslo_liudijimu_dydzi...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-391 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-297) 58_pinigines-paramos-pake...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Seredžiaus senelių globos namuose teikiamų bazinių ir papildomų socialinių paslaugų bei finansinių normatyvų vienam gyventojui patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-298) 58_ssgn-del-baziniu-pakei...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
26 Dėl VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ socialinės globos kainos apskaičiavimo metodikos ir finansinių normatyvų vienam paslaugos gavėjui bei papildomų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo (Nr. TSP-314) 58_jsp-kainos-apskaiciavi...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
27 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Eržvilko kultūros centrui (Nr. TSP-299) 168_patik-erz-kc.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-188 ,,Dėl patalpų perdavimo kultūros centrams“ pakeitimo (Nr. TSP-300) 168_kc-erzv-pat-keitimas....
168_skmbt_c36015101513240...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko miesto stadiono perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centrui (Nr. TSP-316) 168_patik-kkc.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-218 ,,Dėl pavedimo teikti mokinių vežiojimo paslaugas“ pakeitimo (Nr. TSP-286) 168_mokykl-atob-keitimas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl leidimo Lietuvos šaulių sąjungai naudotis mokyklų patalpomis (Nr. TSP-301) 173308168sauliai-panauda....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl leidimo Jurbarko džiudžitso ir kobudo sporto klubui „Pantera“ naudotis Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos patalpomis (Nr. TSP-287) 168_pantera-panauda.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos kariuomenei (Nr. TSP-317) 168_panauda-kariuomene.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl orlaivio nurašymo ir pardavimo viešame aukcione (Nr. TSP-302) 168_orlaivio-nurasymas-00...
168_skmbt_c36015101609430...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. TSP-288) 168_baldu-peremimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T2-47 ,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą" pakeitimo (Nr. TSP-289) 45_45t-spr-t2-47-pak-proj...
Povilas Kazėnas

Priimtas
37 Dėl pastato Lauko g. 12 Jurbarke centralizuotai tiekiamos šilumos ūkio eksploatavimo (Nr. TSP-290) 45_t.spr-lauko-12-sildyma...
Povilas Kazėnas

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-303) 65_sprendimas-del-bendruo...
Laima Gardauskienė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-315) 83_2015-10-29sprendimas_a...
Rūta Vančienė

Priimtas
40 Dėl atstovo į Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę delegavimo (Nr. TSP-284) 83_2015-10-29_atstovas-i-...
Rūta Vančienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-10-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo ir pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-318) 83_2015-10-29_mero-sekret...
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-319) 173274832015-10-29aminist...
Vida Rekešienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-291) 55_juodaiciai-2015.xml
Genovaitė Grigucevičienė
NIJOLĖ JOCIUVIENĖ

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-292) 55_skirsnemunes-2015.xml
Genovaitė Grigucevičienė
DAINORA SAULĖNIENĖ

Priimtas
6 Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-293) 55_vadzgirys-2015.xml
Genovaitė Grigucevičienė
SIGITAS VAITIEKŪNAS

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-294) 55_veliuona-2015.xml
Genovaitė Grigucevičienė
VIDA GREIČIŪTĖ

Priimtas
8 Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinavimo Jurbarko rajono savivaldybėje (Nr. TSP-285) 55_koordinatorius-2015.xm...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo grupių (klasių) ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-281) 53_komplektavimo-tvarkos-...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-282) 53_normatyvai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
11 Dėl klasių komplektavimo 2015–2016 mokslo metais Jurbarko r. Raudonės pagrindinėje mokykloje patvirtinimo (Nr. TSP-283) 53_projektas.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
12 Dėl viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro buveinės pakeitimo ir įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-313) 298_del-veliuonos-pspc-is...
298_vsi-veliuonos-rastas....
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
13 Dėl Eržvilko kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų (Nr. TSP-305) 173620162erzvilkas.xml
Goda Vilkelienė
Ieva Šimkūnienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų (Nr. TSP-306) 173621162jurbarkas.xml
Goda Vilkelienė
AIDA BLIUNDŽIUVAITIENĖ

Priimtas
15 Dėl Klausučių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų (Nr. TSP-307) 173622162klausuciai.xml
Goda Vilkelienė
VYTAUTAS RAMANAUSKAS

Priimtas
16 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų (Nr. TSP-308) 173625162mazoji-lietuva.x...
Goda Vilkelienė
ARVYDAS GRIŠKUS

Priimtas
17 Dėl Veliuonos kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų (Nr. TSP-309) 173626162veliuona.xml
Goda Vilkelienė
IRMA SVETLAUSKIENĖ

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų (Nr. TSP-310) 173630162biblioteka.xml
Goda Vilkelienė
NIJOLĖ MASIULIENĖ

Priimtas
19 Dėl Jurbarko krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų (Nr. TSP-311) 173633162muziejus.xml
Goda Vilkelienė
LILIJA JAKELAITIENĖ

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-18 "Dėl nuolatinės kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo (Nr. TSP-312) 162_atestavimo-komisija-t...
Goda Vilkelienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-304) 17367527sprbiudz-tikslini...
Audronė Stoškienė

Priimtas
22 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos kooperatyvui „Aruodai“ (Nr. TSP-295) 32_koop._aruodai.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
23 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai (Nr. TSP-296) 32_verslo_liudijimu_dydzi...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-391 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-297) 58_pinigines-paramos-pake...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Seredžiaus senelių globos namuose teikiamų bazinių ir papildomų socialinių paslaugų bei finansinių normatyvų vienam gyventojui patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-298) 58_ssgn-del-baziniu-pakei...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
26 Dėl VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ socialinės globos kainos apskaičiavimo metodikos ir finansinių normatyvų vienam paslaugos gavėjui bei papildomų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo (Nr. TSP-314) 58_jsp-kainos-apskaiciavi...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
27 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Eržvilko kultūros centrui (Nr. TSP-299) 168_patik-erz-kc.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-188 ,,Dėl patalpų perdavimo kultūros centrams“ pakeitimo (Nr. TSP-300) 168_kc-erzv-pat-keitimas....
168_skmbt_c36015101513240...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko miesto stadiono perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centrui (Nr. TSP-316) 168_patik-kkc.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-218 ,,Dėl pavedimo teikti mokinių vežiojimo paslaugas“ pakeitimo (Nr. TSP-286) 168_mokykl-atob-keitimas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl leidimo Lietuvos šaulių sąjungai naudotis mokyklų patalpomis (Nr. TSP-301) 173308168sauliai-panauda....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl leidimo Jurbarko džiudžitso ir kobudo sporto klubui „Pantera“ naudotis Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos patalpomis (Nr. TSP-287) 168_pantera-panauda.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos kariuomenei (Nr. TSP-317) 168_panauda-kariuomene.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl orlaivio nurašymo ir pardavimo viešame aukcione (Nr. TSP-302) 168_orlaivio-nurasymas-00...
168_skmbt_c36015101609430...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. TSP-288) 168_baldu-peremimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T2-47 ,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą" pakeitimo (Nr. TSP-289) 45_45t-spr-t2-47-pak-proj...
Povilas Kazėnas

Priimtas
37 Dėl pastato Lauko g. 12 Jurbarke centralizuotai tiekiamos šilumos ūkio eksploatavimo (Nr. TSP-290) 45_t.spr-lauko-12-sildyma...
Povilas Kazėnas

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-303) 65_sprendimas-del-bendruo...
Laima Gardauskienė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-315) 83_2015-10-29sprendimas_a...
Rūta Vančienė

Priimtas
40 Dėl atstovo į Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę delegavimo (Nr. TSP-284) 83_2015-10-29_atstovas-i-...
Rūta Vančienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.