Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-06-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos direktorės Nijolės Jociuvienės atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-203) tsp-203.xml
Edita Pažereckaitė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus Leonardo Zakso atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-204) 178_l.-zakso-atleidimas.x...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
4 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorei Vidai Rekešienei išdavimo (Nr. TSP-221) 178_v.-rekesienes-slaptai...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
5 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Dariui Juodaičiui išdavimo (Nr. TSP-210) 178_leidimas-d.-juodaiciu...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-191 „Dėl dalyvavimo miesto vietos veiklos grupėje „Jurbarkas“ pakeitimo (Nr. TSP-236) 83_2019-06-27-_vvg-jurbar...
Rūta Vančienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-348 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių veiklos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-211) 254_254darbo-apmokejimo-p...
Indrė Gavėnė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-223) tsp-223.xml
jrst-biudzeto-pakeitimas-...
Audronė Stoškienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos sudarymo (Nr. TSP-217) 10_06-17sprend.proj..xml
10_antanina-tunaitiene.pd...
10_edita-sukaitiene.pdf
10_evangeliku.pdf
10_jaunimo-inic.centras.p...
10_verslininku-organizaci...
10_veliuonos-krasto-bendr...
Danutė Matelienė

Priimtas
10 Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarčiai su Lenkijos Respublikos Hainuvkos miesto gmina (Nr. TSP-239) 53_projektas-naujausias.x...
Antanas Gvildys

Priimtas
11 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-218) 340_sprendimas-del-jtvic-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
12 Dėl pritarimo projektui „Užterštos naftos produktais teritorijos Jurbarko r. sav., Girdžių sen., Butrimų k. sutvarkymas“ (Nr. TSP-220) 340_pritarimas-uzterstu-t...
Ernestas Sinkus

Priimtas
13 Dėl pritarimo projektui „Jauno verslo ugdymas Jurbarke, V. Kudirkos 25“ (Nr. TSP-219) 340_pritarimas-lanmeta-vv...
340_lanmeta-projektinio-p...
Ernestas Sinkus

Priimtas
14 DĖL VĖJŲ JĖGAINIŲ PARKO JURBARKO RAJONE SKIRSNEMUNĖS IR ROTULIŲ KADASTRINĖSE VIETOVĖSE SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMO RENGIMO (Nr. TSP-241) 33_19-06-27-geras.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
15 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Varlaukio bendruomenei (Nr. TSP-205) 168_varlaukio-panauda.xml
168_gimnazijos-rastas.jpg
168_varlaukio-planas.jpg
168_bendruomenes-prasymas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl patalpų Ugniagesių g. 1, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-207) 168_nuoma-ugniagesiu-g.-1...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl patalpų Neringos g. 6, Seredžiaus mstl., ir A. Juškos g. 1, Veliuonos mstl., Jurbarko r. sav. nuomos (Nr. TSP-237) 168_17del-seredziaus-nuom...
168_17del-veliuonos-nuomo...
168_nuoma-kredito-unijai-...
168_seredziaus-planas-.pd...
168_seredziaus-rastas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl socialinio būsto nuomos savivaldybės būsto nuomos sąlygomis (Nr. TSP-231) 168_socbusto_nuoma_prates...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-319 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-214) 252_smukuciu-g.-ilgio-pat...
Rimantas Guntys

Priimtas
20 Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei Jurbarko autobusų parkui įsigyti autobusus (Nr. TSP-230) 48_tsp-jap-leidimas-autob...
Rimantas Milius

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-282 „Dėl pritarimo Jurbarko autobusų stoties ir komercinės paskirties pastato statybos koncepcijai“ pakeitimo (Nr. TSP-238) 303_tarybos-sprendimas-de...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Jurbarko miesto daugiabučių namų kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-229) 44_2019-06-27_t2-pagrind....
Gediminas Šaltinis

Priimtas
23 Dėl pavedimo sudaryti vidaus sandorį (Nr. TSP-240) 374_del-pavedimo-sudaryti...
Dainius Večerskas

Priimtas
24 DĖL PAVADINIMO GATVEI ŠIMKAIČIŲ KAIME, ŠIMKAIČIŲ SENIŪNIJOJE, SUTEIKIMO IR GATVĖS, ŠIMKAIČIŲ MIESTELYJE, ŠIMKAIČIŲ SENIŪNIJOJE, GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (Nr. TSP-212) 188_simkaiciai06.27patais...
188_priedas-1.pdf
188_priedas-2.pdf
Jurgita Bosikienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (Nr. TSP-227) 345893255del-jurbarko-raj...
Akvilė Bialoglovytė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-235) 345870255del-jurbarko-raj...
Akvilė Bialoglovytė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo tarybos sudarymo (Nr. TSP-225) 32_kaimo-remimo-fondas-20...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-119 „Dėl Jurabrko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo" pakeitimo" (Nr. TSP-226) 32_nuostau_keitinas_versl...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-117 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-213) 55_egzaminu-vertinimas.xm...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-237 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės gimnazijose patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-216) 365_forma-didziausias-lei...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-87 „Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2019–2020 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-233) 365_forma-klasiu-komplekt...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. T2-19 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo grupių (klasių) ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-234) 365_forma-klasiu-komplekt...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
33 Dėl Atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (Nr. TSP-208) 298_atstovo-delegavimas-i...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-92 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-209) 298_st-sudeties-pakeitima...
298_r.-babiliaus-prasymas...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-222) 298_nkk-sudeties-keitimas...
298_israsas-nkk-r5-191-20...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-232) 254_kontroles-tarnyba-201...
Indrė Gavėnė

Nepriimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-228) 254_254etikospakeitimas.x...
Indrė Gavėnė

Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-261 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-206) 254_neigaliuju-komisija.x...
Indrė Gavėnė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-224) 345910254tsp-224patikslin...
Indrė Gavėnė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-215) 254_254kontroles-komiteto...
Indrė Gavėnė

Priimtas
41 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-06-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos direktorės Nijolės Jociuvienės atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-203) tsp-203.xml
Edita Pažereckaitė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus Leonardo Zakso atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-204) 178_l.-zakso-atleidimas.x...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
4 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorei Vidai Rekešienei išdavimo (Nr. TSP-221) 178_v.-rekesienes-slaptai...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
5 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Dariui Juodaičiui išdavimo (Nr. TSP-210) 178_leidimas-d.-juodaiciu...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-191 „Dėl dalyvavimo miesto vietos veiklos grupėje „Jurbarkas“ pakeitimo (Nr. TSP-236) 83_2019-06-27-_vvg-jurbar...
Rūta Vančienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-348 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių veiklos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-211) 254_254darbo-apmokejimo-p...
Indrė Gavėnė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-223) tsp-223.xml
jrst-biudzeto-pakeitimas-...
Audronė Stoškienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos sudarymo (Nr. TSP-217) 10_06-17sprend.proj..xml
10_antanina-tunaitiene.pd...
10_edita-sukaitiene.pdf
10_evangeliku.pdf
10_jaunimo-inic.centras.p...
10_verslininku-organizaci...
10_veliuonos-krasto-bendr...
Danutė Matelienė

Priimtas
10 Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarčiai su Lenkijos Respublikos Hainuvkos miesto gmina (Nr. TSP-239) 53_projektas-naujausias.x...
Antanas Gvildys

Priimtas
11 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-218) 340_sprendimas-del-jtvic-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
12 Dėl pritarimo projektui „Užterštos naftos produktais teritorijos Jurbarko r. sav., Girdžių sen., Butrimų k. sutvarkymas“ (Nr. TSP-220) 340_pritarimas-uzterstu-t...
Ernestas Sinkus

Priimtas
13 Dėl pritarimo projektui „Jauno verslo ugdymas Jurbarke, V. Kudirkos 25“ (Nr. TSP-219) 340_pritarimas-lanmeta-vv...
340_lanmeta-projektinio-p...
Ernestas Sinkus

Priimtas
14 DĖL VĖJŲ JĖGAINIŲ PARKO JURBARKO RAJONE SKIRSNEMUNĖS IR ROTULIŲ KADASTRINĖSE VIETOVĖSE SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMO RENGIMO (Nr. TSP-241) 33_19-06-27-geras.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
15 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Varlaukio bendruomenei (Nr. TSP-205) 168_varlaukio-panauda.xml
168_gimnazijos-rastas.jpg
168_varlaukio-planas.jpg
168_bendruomenes-prasymas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl patalpų Ugniagesių g. 1, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-207) 168_nuoma-ugniagesiu-g.-1...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl patalpų Neringos g. 6, Seredžiaus mstl., ir A. Juškos g. 1, Veliuonos mstl., Jurbarko r. sav. nuomos (Nr. TSP-237) 168_17del-seredziaus-nuom...
168_17del-veliuonos-nuomo...
168_nuoma-kredito-unijai-...
168_seredziaus-planas-.pd...
168_seredziaus-rastas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl socialinio būsto nuomos savivaldybės būsto nuomos sąlygomis (Nr. TSP-231) 168_socbusto_nuoma_prates...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-319 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-214) 252_smukuciu-g.-ilgio-pat...
Rimantas Guntys

Priimtas
20 Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei Jurbarko autobusų parkui įsigyti autobusus (Nr. TSP-230) 48_tsp-jap-leidimas-autob...
Rimantas Milius

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-282 „Dėl pritarimo Jurbarko autobusų stoties ir komercinės paskirties pastato statybos koncepcijai“ pakeitimo (Nr. TSP-238) 303_tarybos-sprendimas-de...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Jurbarko miesto daugiabučių namų kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-229) 44_2019-06-27_t2-pagrind....
Gediminas Šaltinis

Priimtas
23 Dėl pavedimo sudaryti vidaus sandorį (Nr. TSP-240) 374_del-pavedimo-sudaryti...
Dainius Večerskas

Priimtas
24 DĖL PAVADINIMO GATVEI ŠIMKAIČIŲ KAIME, ŠIMKAIČIŲ SENIŪNIJOJE, SUTEIKIMO IR GATVĖS, ŠIMKAIČIŲ MIESTELYJE, ŠIMKAIČIŲ SENIŪNIJOJE, GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (Nr. TSP-212) 188_simkaiciai06.27patais...
188_priedas-1.pdf
188_priedas-2.pdf
Jurgita Bosikienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (Nr. TSP-227) 345893255del-jurbarko-raj...
Akvilė Bialoglovytė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-235) 345870255del-jurbarko-raj...
Akvilė Bialoglovytė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo tarybos sudarymo (Nr. TSP-225) 32_kaimo-remimo-fondas-20...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-119 „Dėl Jurabrko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo" pakeitimo" (Nr. TSP-226) 32_nuostau_keitinas_versl...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-117 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-213) 55_egzaminu-vertinimas.xm...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-237 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės gimnazijose patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-216) 365_forma-didziausias-lei...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-87 „Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2019–2020 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-233) 365_forma-klasiu-komplekt...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. T2-19 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo grupių (klasių) ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-234) 365_forma-klasiu-komplekt...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
33 Dėl Atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (Nr. TSP-208) 298_atstovo-delegavimas-i...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-92 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-209) 298_st-sudeties-pakeitima...
298_r.-babiliaus-prasymas...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-222) 298_nkk-sudeties-keitimas...
298_israsas-nkk-r5-191-20...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-232) 254_kontroles-tarnyba-201...
Indrė Gavėnė

Nepriimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-228) 254_254etikospakeitimas.x...
Indrė Gavėnė

Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-261 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-206) 254_neigaliuju-komisija.x...
Indrė Gavėnė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-224) 345910254tsp-224patikslin...
Indrė Gavėnė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-215) 254_254kontroles-komiteto...
Indrė Gavėnė

Priimtas
41 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.