Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-02-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-31) 441679374tspzeldiniutaisy...
Dainius Večerskas

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-32) 374_tsp_saarsp_atask_2020...
Dainius Večerskas

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-68 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos bei kultūros paveldo objektų paskelbimo“ pakeitimo (Nr. TSP-34) 374_v3-390.pdf
374_domantu-klevas.pdf
374_tsp_domantu_klevas.xm...
Dainius Večerskas

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. TSP-35) 44194227tsp-35-biudzetas-...
441943272021-jrst-biudzet...
Audronė Stoškienė

Nepriimtas
6 Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-33) 65_paslaugu-istaisytas-ts...
Laima Gardauskienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-339 „Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-37) 265_maksimaliu-kainu-keit...
265_akv.pdf
Giedrė Lukošienė

Priimtas
8 Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-42) 265_seredziaus2020ataskai...
265_ataskaita-2020-m.-ser...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
9 Dėl Skalvijos namų 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-55) 265_skalvijos2020ataskait...
265_metine-skalvijos-namu...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. TSP-58) 441841340jurbarko-svp-202...
Ernestas Sinkus

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo“ pakeitimo (Nr. TSP-46) 340_taurage-plius-istaigo...
Ernestas Sinkus

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-68 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių apskaičiavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-36) 46_mokesciu_pakeitimas_pr...
Vida Vasiliauskaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl patalpų A. Daugėlos g. 24, Klausučių k., Jurbarko r. sav. perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-39) 168_klausuciu-mokyklos-ra...
168_klausuciu-planas.jpg
168_panauda-bibliotekai-0...
168_t2-29.doc
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl kai kurių Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-44) 168_medicinos-panaikinima...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl patalpų Dariaus ir Girėno g.120A, Jurbarko m. pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. TSP-45) 168_panteraprasymas.pdf
168_paskirties-keitimas.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl sutikimo perimti Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (Nr. TSP-43) 168_turto-peremimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-48) 44_4d-2020-2-277-3d-33032...
44_tarybos-sprendimo-proj...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-40) 32_svr-fondo-taryba1.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-311 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-41) 178_tsp-etatai.xml
Edita Pažereckaitė

Priimtas
20 DĖL KOMPENSACIJŲ DĖL NUOSTOLIŲ, PATIRIAMŲ DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ TAIKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYME NUSTATYTOSE TERITORIJOSE, KAI ŠIE NUOSTOLIAI MOKAMI IŠ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ LĖŠŲ, APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO METODIKOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-38) 33_02-25-1-naujausias.xml
33_paaiskinimai.docx
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
21 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO BARKŪNŲ G. 72, JURBARKO MIESTE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO (Nr. TSP-47) 33_bendrasis-planas.pdf
33_kad.-planas.pdf
33_informacija.pdf
33_02-25-02-galutinis.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
22 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAANTVARDŽIO K., SKIRSNEMUNĖS SEN., JURBARKO R. SAV., PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO (Nr. TSP-59) 33_schema.pdf
33_zsplanas.pdf
33_vejo-jegainiu-parko-ju...
tsp-59.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos stadiono (sporto aikštyno) modernizavimas“ (Nr. TSP-49) 363_giedraicio-gimnazija_...
tsp-49-giedraicio-gimnazi...
Eglė Mazur

Priimtas
24 Dėl pritarimo projektui „Sporto klubų bazių remontas Jurbarke“ (Nr. TSP-50) 363_pantera_pirmasis-seta...
tsp-50-pantera_pirmasis-s...
Eglė Mazur

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-186 ,,Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-57) 57_project-dvs.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-52) 365_forma-azuoliuko-nuost...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
27 Dėl 2021 metų paskelbimo 1830–1831 m. sukilimo vado Antano Gelgaudo metais (Nr. TSP-53) 365_forma-2021-antano-gel...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
28 Dėl lėšų limito, skirto mokinių, patiriančių mokymosi sunkumus, konsultacijoms, nustatymo (Nr. TSP-54) 365_tsp-del-konsultaciju-...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-51) 10_02-15sprendimo-projekt...
tsp-51.docx
Danutė Matelienė

Nepriimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-56) 395_ataskitos-projektas.x...
395_ataskaita.pdf
Augenija Tamošaitytė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-02-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-31) 441679374tspzeldiniutaisy...
Dainius Večerskas

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-32) 374_tsp_saarsp_atask_2020...
Dainius Večerskas

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-68 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos bei kultūros paveldo objektų paskelbimo“ pakeitimo (Nr. TSP-34) 374_v3-390.pdf
374_domantu-klevas.pdf
374_tsp_domantu_klevas.xm...
Dainius Večerskas

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. TSP-35) 44194227tsp-35-biudzetas-...
441943272021-jrst-biudzet...
Audronė Stoškienė

Nepriimtas
6 Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-33) 65_paslaugu-istaisytas-ts...
Laima Gardauskienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-339 „Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-37) 265_maksimaliu-kainu-keit...
265_akv.pdf
Giedrė Lukošienė

Priimtas
8 Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-42) 265_seredziaus2020ataskai...
265_ataskaita-2020-m.-ser...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
9 Dėl Skalvijos namų 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-55) 265_skalvijos2020ataskait...
265_metine-skalvijos-namu...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. TSP-58) 441841340jurbarko-svp-202...
Ernestas Sinkus

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo“ pakeitimo (Nr. TSP-46) 340_taurage-plius-istaigo...
Ernestas Sinkus

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-68 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių apskaičiavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-36) 46_mokesciu_pakeitimas_pr...
Vida Vasiliauskaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl patalpų A. Daugėlos g. 24, Klausučių k., Jurbarko r. sav. perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-39) 168_klausuciu-mokyklos-ra...
168_klausuciu-planas.jpg
168_panauda-bibliotekai-0...
168_t2-29.doc
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl kai kurių Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-44) 168_medicinos-panaikinima...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl patalpų Dariaus ir Girėno g.120A, Jurbarko m. pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. TSP-45) 168_panteraprasymas.pdf
168_paskirties-keitimas.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl sutikimo perimti Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (Nr. TSP-43) 168_turto-peremimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-48) 44_4d-2020-2-277-3d-33032...
44_tarybos-sprendimo-proj...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-40) 32_svr-fondo-taryba1.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-311 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-41) 178_tsp-etatai.xml
Edita Pažereckaitė

Priimtas
20 DĖL KOMPENSACIJŲ DĖL NUOSTOLIŲ, PATIRIAMŲ DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ TAIKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYME NUSTATYTOSE TERITORIJOSE, KAI ŠIE NUOSTOLIAI MOKAMI IŠ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ LĖŠŲ, APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO METODIKOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-38) 33_02-25-1-naujausias.xml
33_paaiskinimai.docx
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
21 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO BARKŪNŲ G. 72, JURBARKO MIESTE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO (Nr. TSP-47) 33_bendrasis-planas.pdf
33_kad.-planas.pdf
33_informacija.pdf
33_02-25-02-galutinis.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
22 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAANTVARDŽIO K., SKIRSNEMUNĖS SEN., JURBARKO R. SAV., PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO (Nr. TSP-59) 33_schema.pdf
33_zsplanas.pdf
33_vejo-jegainiu-parko-ju...
tsp-59.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos stadiono (sporto aikštyno) modernizavimas“ (Nr. TSP-49) 363_giedraicio-gimnazija_...
tsp-49-giedraicio-gimnazi...
Eglė Mazur

Priimtas
24 Dėl pritarimo projektui „Sporto klubų bazių remontas Jurbarke“ (Nr. TSP-50) 363_pantera_pirmasis-seta...
tsp-50-pantera_pirmasis-s...
Eglė Mazur

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-186 ,,Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-57) 57_project-dvs.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-52) 365_forma-azuoliuko-nuost...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
27 Dėl 2021 metų paskelbimo 1830–1831 m. sukilimo vado Antano Gelgaudo metais (Nr. TSP-53) 365_forma-2021-antano-gel...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
28 Dėl lėšų limito, skirto mokinių, patiriančių mokymosi sunkumus, konsultacijoms, nustatymo (Nr. TSP-54) 365_tsp-del-konsultaciju-...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-51) 10_02-15sprendimo-projekt...
tsp-51.docx
Danutė Matelienė

Nepriimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-56) 395_ataskitos-projektas.x...
395_ataskaita.pdf
Augenija Tamošaitytė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.