Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-02-29
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-02-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 77055_Darbotvarke (2012-02-29) Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto programų patvirtinimo (Nr. TSP-50) spr_biudzeto program. 201...
2012 biudzeto programos.z...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2012 metų veiklos programų patvirtinimo (Nr. TSP-54) Seniuniju veiklos program...
Petras Vainauskas
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. TSP-52) spr_biudzetas 2012.xml
spr_biudzetas 2012 (pried...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2011 m. ataskaitos ir 2012 m. sąmatos patrvirtinimo (Nr. TSP-41) spr_privat.fondas-02.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 m. ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-40) spr_apl.aps.fondas-02.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl lįšų, skirtų socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, paskirstymo (Nr. TSP-44) spr_d.u.soc.darbuot-02.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2011–2013 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos (Nr. TSP-43) Korupcijos ataskaita.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-42) Pinigines socialines para...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
10 Dėl detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-46) Presto durpių papildoma ...
Presto durpes ortofoto.pd...
Durpes teismo sprendimas....
Durpes PAV.pdf
Durpes leidimas.pdf
Durpes esama situacija.pd...
Presto durpių naujas spr...
Gražina Gadliauskienė

Nepriimtas
11 Dėl Jurbarko miesto lietaus nuotekų tinklų plėtros specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo (Nr. TSP-58) Jurbarkas spec. planas_ko...
Koncepcija sumazinta2.jpg
Lietaus.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
12 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-264 ,,DĖL AB ,,POŽEMINIAI DARBAI“ TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-45) project1 2012-02-20 Rutos...
Povilas Kazėnas

Priimtas
13 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ (Nr. TSP-57) 76708_Vietines rinkliavos...
Povilas Kazėnas

Priimtas
14 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-56) armeniskiai.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl įstojimo į asociaciją Vietos veiklos grupę "Nemunas" (Nr. TSP-47) Stojimas i VVG.xml
VVG Nemunas istatai.pdf
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
16 Dėl pavedimo teikti dokumentus Garantinio fondo administratoriui (Nr. TSP-48) Pavedimas teikti dokument...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
17 DĖL LEIDIMO NAUDOTI SAVIVALDYBĖS HERBĄ (Nr. TSP-49) 12-20herbas.xml
SKMBT_C36012022015390.pdf
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
18 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-115 „DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-55) Projektas del komitetu su...
Ričardas Juška

Priimtas
19 Del Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-51) Mero ataskaita.xml
Ričardas Juška

Priimtas
20 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-53) 02-21Tarybai -atask..xml
Petras Vainauskas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-02-29
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-02-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 77055_Darbotvarke (2012-02-29) Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto programų patvirtinimo (Nr. TSP-50) spr_biudzeto program. 201...
2012 biudzeto programos.z...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2012 metų veiklos programų patvirtinimo (Nr. TSP-54) Seniuniju veiklos program...
Petras Vainauskas
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. TSP-52) spr_biudzetas 2012.xml
spr_biudzetas 2012 (pried...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2011 m. ataskaitos ir 2012 m. sąmatos patrvirtinimo (Nr. TSP-41) spr_privat.fondas-02.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 m. ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-40) spr_apl.aps.fondas-02.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl lįšų, skirtų socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, paskirstymo (Nr. TSP-44) spr_d.u.soc.darbuot-02.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2011–2013 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos (Nr. TSP-43) Korupcijos ataskaita.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-42) Pinigines socialines para...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
10 Dėl detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-46) Presto durpių papildoma ...
Presto durpes ortofoto.pd...
Durpes teismo sprendimas....
Durpes PAV.pdf
Durpes leidimas.pdf
Durpes esama situacija.pd...
Presto durpių naujas spr...
Gražina Gadliauskienė

Nepriimtas
11 Dėl Jurbarko miesto lietaus nuotekų tinklų plėtros specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo (Nr. TSP-58) Jurbarkas spec. planas_ko...
Koncepcija sumazinta2.jpg
Lietaus.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
12 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-264 ,,DĖL AB ,,POŽEMINIAI DARBAI“ TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-45) project1 2012-02-20 Rutos...
Povilas Kazėnas

Priimtas
13 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ (Nr. TSP-57) 76708_Vietines rinkliavos...
Povilas Kazėnas

Priimtas
14 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-56) armeniskiai.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl įstojimo į asociaciją Vietos veiklos grupę "Nemunas" (Nr. TSP-47) Stojimas i VVG.xml
VVG Nemunas istatai.pdf
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
16 Dėl pavedimo teikti dokumentus Garantinio fondo administratoriui (Nr. TSP-48) Pavedimas teikti dokument...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
17 DĖL LEIDIMO NAUDOTI SAVIVALDYBĖS HERBĄ (Nr. TSP-49) 12-20herbas.xml
SKMBT_C36012022015390.pdf
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
18 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-115 „DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-55) Projektas del komitetu su...
Ričardas Juška

Priimtas
19 Del Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-51) Mero ataskaita.xml
Ričardas Juška

Priimtas
20 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-53) 02-21Tarybai -atask..xml
Petras Vainauskas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.