Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-03-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012 metų ataskaitos (Nr. TSP-64) _VSS_ataskaita.xml
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Nepriimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-183 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2013–2015 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-77) _Plano keitimas.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo grupių (klasių) ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-75) _Komplektavimo tvarka.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
5 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2014–2015 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose (Nr. TSP-76) _2014-2015 m m .xml
Antanas Gvildys

Nepriimtas
6 Dėl lėšų mokinių nemokamo maitinimo produktams įsigyti dydžio ugdymo įstaigose nustatymo (Nr. TSP-94) _Nemokamasmaitinimas.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
7 Dėl Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-74) _Gausantiskiu_nuosatai12....
Zita Tytmonienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko švietimo centro 2014 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-73) _Centro programa 2014 R.x...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko švietimo centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių (Nr. TSP-57) _JSC ikainiai 03-26.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
10 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2014–2015 mokslo metams (Nr. TSP-69) _priešmokyklinio modelia...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
11 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu (Nr. TSP-70) _Ikimokyklinis-vasara2014...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
12 Dėl gatvių pavadinimų Jurbarkų ir Skirsnemunės seniūnijose suteikimo (Nr. TSP-80) _Kalno g. Skirsnemuniški...
_Lygumų g., Kriščiavi...
_Lygumų g., Lukšių k.....
_Seniūnų prašymai.pdf
_gatvės.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-117 „Dėl lėšų vietos bendruomenių sprendimams Jurbarko rajono savivaldybėje 2013–2015 metais įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo partvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-90) _Pakeitimas T2-117 nr (2)...
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
14 Dėl nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Nr. TSP-91) _JRT_pakeitimas2014geras_...
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
15 Dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios tvarkybos darbams ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-82) _Veliuonosbaznycios_TSP-8...
Audronė Stoškienė
Viktoras Klepikovas

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl 2014 metų Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-83) _spr_biudz 2014 pakeitima...
Audronė Stoškienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2013 metų ataskaitos ir 2014 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-63) _Kaimas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2013 metų ataskaitos ir 2014 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-65) _verslas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-62) _Antikorupcija.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2013 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos (Nr. TSP-66) _fin_kontr_atask_bukl_ru....
Rasa Vaickienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarkų darželio-mokyklos salės nuomos įkainių (Nr. TSP-68) _project (37)Jurbarku dar...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl turto nurašymo (Nr. TSP-71) _project (36)VT nurašyma...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-307 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-61) _T2-307 pakeitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl 0,4 kV oro linijų Kranto g., Jurbarkų k. ir Veliuonos mstl., Jurbarko r. sav. pirkimo (Nr. TSP-58) _project (33)LESTO.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl objekto išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo (Nr. TSP-88) _project (1)isbraukti is ...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo (Nr. TSP-89) _project (5)PO papildymas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Vilniaus dailės akademijai (Nr. TSP-67) _Panauda dailės akademij...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Jurbarko ligoninei (Nr. TSP-59) _project (31)liftas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko džiudžitso ir kobudo sporto klubui "Pantera" (Nr. TSP-60) _project (32)pantera.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (Nr. TSP-84) _project (43)zemetvarka.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl leidimo Jurbarko trečiojo amžiaus universitetui naudotis patalpomis (Nr. TSP-72) _project (40)TAU.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl leidimo Jurbarko rajono verslininkų organizacijai naudotis patalpomis (Nr. TSP-78) _project (41)verslininu p...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl sutikimo registruoti Rolando Alksnio UAB buveinę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame pastate (Nr. TSP-85) _project (44)Alksnio UAB....
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl sutikimo registruoti Jurbarko teniso klubo buveinę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame pastate (Nr. TSP-86) _project (3)teniso klubas...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl renginio „Jurbarko miesto ir verslo dienos 2014" (Nr. TSP-79) _project_(39)miesto_dieno...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-135 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-92) _reglamento keitimaspapil...
Rūta Vančienė

Priimtas
37 Dėl sveikatos priežiūros mokyklose (Nr. TSP-93) _mokiniu sveikatos priez ...


Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo 2014 metų prioritetinių tikslų ir prioritetinių mokymo grupių nustatymo (Nr. TSP-81) _projectMokymo prioriteta...
Rūta Vančienė

Priimtas
39 Dėl pavedimo savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą (Nr. TSP-87) _pavedimas kontroles tarn...
Rūta Vančienė

Priimtas
Papildomi klausimai
40 Dėl įgaliojimo parengti ir nustatyti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus norminių teisės aktų projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatų pateikimo tvarką (Nr. TSP-96) _IGALIOJIMAS del reguliav...
Rūta Vančienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-03-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012 metų ataskaitos (Nr. TSP-64) _VSS_ataskaita.xml
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Nepriimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-183 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2013–2015 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-77) _Plano keitimas.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo grupių (klasių) ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-75) _Komplektavimo tvarka.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
5 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2014–2015 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose (Nr. TSP-76) _2014-2015 m m .xml
Antanas Gvildys

Nepriimtas
6 Dėl lėšų mokinių nemokamo maitinimo produktams įsigyti dydžio ugdymo įstaigose nustatymo (Nr. TSP-94) _Nemokamasmaitinimas.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
7 Dėl Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-74) _Gausantiskiu_nuosatai12....
Zita Tytmonienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko švietimo centro 2014 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-73) _Centro programa 2014 R.x...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko švietimo centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių (Nr. TSP-57) _JSC ikainiai 03-26.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
10 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2014–2015 mokslo metams (Nr. TSP-69) _priešmokyklinio modelia...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
11 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu (Nr. TSP-70) _Ikimokyklinis-vasara2014...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
12 Dėl gatvių pavadinimų Jurbarkų ir Skirsnemunės seniūnijose suteikimo (Nr. TSP-80) _Kalno g. Skirsnemuniški...
_Lygumų g., Kriščiavi...
_Lygumų g., Lukšių k.....
_Seniūnų prašymai.pdf
_gatvės.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-117 „Dėl lėšų vietos bendruomenių sprendimams Jurbarko rajono savivaldybėje 2013–2015 metais įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo partvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-90) _Pakeitimas T2-117 nr (2)...
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
14 Dėl nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Nr. TSP-91) _JRT_pakeitimas2014geras_...
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
15 Dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios tvarkybos darbams ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-82) _Veliuonosbaznycios_TSP-8...
Audronė Stoškienė
Viktoras Klepikovas

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl 2014 metų Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-83) _spr_biudz 2014 pakeitima...
Audronė Stoškienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2013 metų ataskaitos ir 2014 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-63) _Kaimas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2013 metų ataskaitos ir 2014 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-65) _verslas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-62) _Antikorupcija.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2013 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos (Nr. TSP-66) _fin_kontr_atask_bukl_ru....
Rasa Vaickienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarkų darželio-mokyklos salės nuomos įkainių (Nr. TSP-68) _project (37)Jurbarku dar...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl turto nurašymo (Nr. TSP-71) _project (36)VT nurašyma...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-307 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-61) _T2-307 pakeitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl 0,4 kV oro linijų Kranto g., Jurbarkų k. ir Veliuonos mstl., Jurbarko r. sav. pirkimo (Nr. TSP-58) _project (33)LESTO.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl objekto išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo (Nr. TSP-88) _project (1)isbraukti is ...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo (Nr. TSP-89) _project (5)PO papildymas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Vilniaus dailės akademijai (Nr. TSP-67) _Panauda dailės akademij...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Jurbarko ligoninei (Nr. TSP-59) _project (31)liftas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko džiudžitso ir kobudo sporto klubui "Pantera" (Nr. TSP-60) _project (32)pantera.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (Nr. TSP-84) _project (43)zemetvarka.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl leidimo Jurbarko trečiojo amžiaus universitetui naudotis patalpomis (Nr. TSP-72) _project (40)TAU.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl leidimo Jurbarko rajono verslininkų organizacijai naudotis patalpomis (Nr. TSP-78) _project (41)verslininu p...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl sutikimo registruoti Rolando Alksnio UAB buveinę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame pastate (Nr. TSP-85) _project (44)Alksnio UAB....
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl sutikimo registruoti Jurbarko teniso klubo buveinę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame pastate (Nr. TSP-86) _project (3)teniso klubas...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl renginio „Jurbarko miesto ir verslo dienos 2014" (Nr. TSP-79) _project_(39)miesto_dieno...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-135 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-92) _reglamento keitimaspapil...
Rūta Vančienė

Priimtas
37 Dėl sveikatos priežiūros mokyklose (Nr. TSP-93) _mokiniu sveikatos priez ...


Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo 2014 metų prioritetinių tikslų ir prioritetinių mokymo grupių nustatymo (Nr. TSP-81) _projectMokymo prioriteta...
Rūta Vančienė

Priimtas
39 Dėl pavedimo savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą (Nr. TSP-87) _pavedimas kontroles tarn...
Rūta Vančienė

Priimtas
Papildomi klausimai
40 Dėl įgaliojimo parengti ir nustatyti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus norminių teisės aktų projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatų pateikimo tvarką (Nr. TSP-96) _IGALIOJIMAS del reguliav...
Rūta Vančienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.