Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-12-16 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-326) 55_project-8.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
3 Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų finansavimo išlaidų dydžių sąrašo patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-327) 61_rajono-globos-istaigu-...
61_valstybiu-privaciu-ir-...
61_skm_22721120210540.pdf
61_max-kainos-po-teises-s...
Kristina Povilaitienė

Priimtas
4 Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. TSP-329) 168_nsa-turtas-003.xml
168_nsa-rastas.docx
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
5 Dėl sutikimo registruoti asociacijos Klausučių mokyklos bendruomenės centro buveinę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame pastate (Nr. TSP-330) 168_klausuciu-mokyklos-ra...
168_klausuciu-bc.xml
168_klausuciu-bc-rastas.p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
6 Dėl nekilnojamojo turto Šimkaičių mstl. pirkimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-331) 168_78komisijos-sprendima...
168_pasto-pirkimas-simkai...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
7 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-ajai rinktinei (Nr. TSP-333) 168_sauliu-rastas.pdf
168_panauda-sauliams-003....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
8 Dėl sutikimo atlikti darbus bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomame pastate Mokyklos g. 1B, Viešvilės mstl., Jurbarko r. sav. ir atsisakymo pirmumo teise įsigyti visą pastatą arba jo dalis (Nr. TSP-340) 168_viesviles-israsas.pdf
168_viesviles-rastas.pdf
168_sutikimas-003.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-332) 49969627jrst-biudzeto-pak...
49969727jrst-sprbiudz-tik...
Audronė Stoškienė

Priimtas
10 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos B. Gardauskienės firmai „Pas Agotą" (Nr. TSP-328) 32_pas-agota.xml
32_pas-agota_1.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos uždarajai akcinei bendrovei „Santaka“ (Nr. TSP-339) 49949332santakalengvata-1...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2020 metų ataskaitai ir 2021 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-334) 49951032samatoskeitimassv...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-155 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2021 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-336) 298_del-medikamentu-norma...
298_vsi-jurbarko-ligonine...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
14 Dėl pritarimo taikos sutarties sudarymui (Nr. TSP-337) 83_2021-12-16_taikos-suta...
Rūta Vančienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl pritarimo taikos sutarties sudarymui (Nr. TSP-338) 83_2021-12-16_taikos-suta...
Rūta Vančienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-335) 499564395tarybos-darbo-pl...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
17 Dėl nekilnojamojo turto Veliuonos mstl. pirkimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-341) 168_168pasto-pirkimas-vel...
168_veliuonos-sprendimas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-12-16 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-326) 55_project-8.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
3 Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų finansavimo išlaidų dydžių sąrašo patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-327) 61_rajono-globos-istaigu-...
61_valstybiu-privaciu-ir-...
61_skm_22721120210540.pdf
61_max-kainos-po-teises-s...
Kristina Povilaitienė

Priimtas
4 Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. TSP-329) 168_nsa-turtas-003.xml
168_nsa-rastas.docx
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
5 Dėl sutikimo registruoti asociacijos Klausučių mokyklos bendruomenės centro buveinę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame pastate (Nr. TSP-330) 168_klausuciu-mokyklos-ra...
168_klausuciu-bc.xml
168_klausuciu-bc-rastas.p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
6 Dėl nekilnojamojo turto Šimkaičių mstl. pirkimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-331) 168_78komisijos-sprendima...
168_pasto-pirkimas-simkai...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
7 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-ajai rinktinei (Nr. TSP-333) 168_sauliu-rastas.pdf
168_panauda-sauliams-003....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
8 Dėl sutikimo atlikti darbus bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomame pastate Mokyklos g. 1B, Viešvilės mstl., Jurbarko r. sav. ir atsisakymo pirmumo teise įsigyti visą pastatą arba jo dalis (Nr. TSP-340) 168_viesviles-israsas.pdf
168_viesviles-rastas.pdf
168_sutikimas-003.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-332) 49969627jrst-biudzeto-pak...
49969727jrst-sprbiudz-tik...
Audronė Stoškienė

Priimtas
10 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos B. Gardauskienės firmai „Pas Agotą" (Nr. TSP-328) 32_pas-agota.xml
32_pas-agota_1.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos uždarajai akcinei bendrovei „Santaka“ (Nr. TSP-339) 49949332santakalengvata-1...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2020 metų ataskaitai ir 2021 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-334) 49951032samatoskeitimassv...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-155 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2021 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-336) 298_del-medikamentu-norma...
298_vsi-jurbarko-ligonine...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
14 Dėl pritarimo taikos sutarties sudarymui (Nr. TSP-337) 83_2021-12-16_taikos-suta...
Rūta Vančienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl pritarimo taikos sutarties sudarymui (Nr. TSP-338) 83_2021-12-16_taikos-suta...
Rūta Vančienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-335) 499564395tarybos-darbo-pl...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
17 Dėl nekilnojamojo turto Veliuonos mstl. pirkimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-341) 168_168pasto-pirkimas-vel...
168_veliuonos-sprendimas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.