Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-05-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-147) 45_tsp-jv-2016-ataskaita-...
Povilas Kazėnas

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-134) 254_pociaus-ataskaita.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-169) 23804927sprbiudz-tikslini...
23805027biudzeto-pakeitim...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl 2017 metų žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-163) 32_zemes_nuoma-26.docx
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
6 Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-162) 32_nekilnojamas_turtas25....
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-70 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2017–2018 mokslo metams" pakeitimo (Nr. TSP-135) 57_1-project-modeliu-keit...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-149) 56_nkk.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-143) 298_tsp-del-vsb-2016-m.-a...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų veiklos plano tvirtinimo (Nr. TSP-154) 298_vsb-veiklos-planas.xm...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-142) 298_st-ataskaita.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-152) 298_bst-ataskaita.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-84 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-165) 23705945t2-84-nuostatu-pa...
Povilas Kazėnas

Priimtas
14 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos nustatymo (Nr. TSP-164) 23753235014patikslintas.x...
Donatas Jančaras

Priimtas
15 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo (Nr. TSP-168) 45_project-tsp-2017-05-10...
Povilas Kazėnas

Priimtas
16 Dėl savivaldybės turto investavimo (Nr. TSP-174) 23753435016patikslintas.x...
Donatas Jančaras

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl gatvės geografinių charakteristikų Smalininkų seniūnijoje pakeitimo (Nr. TSP-173) 33_dvaro_g_projektas.xml
33_gatves-charakteristiko...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
18 Dėl sutikimo registruoti Tamošių kaimo bendruomenės buveinę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame pastate (Nr. TSP-137) 168_buveines-reg-.xml
168_tamosiu-bendruomenes-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Jurbarko autoklubui (Nr. TSP-155) 168_autoklubas-panauda.xm...
168_viesviles-sutikimas.x...
168_autoklubas-prasymas.p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. TSP-138) 168_autob-perem.xml
168_smm-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijai (Nr. TSP-167) 168_patik-veliuonos-gimn....
168_gimnazijos-sutikimas....
168_veliuonos-sen.-prasym...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-141) 168_privatizavimo-komisij...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl socialinio būsto nuomos savivaldybės būsto nuomos sąlygomis (Nr. TSP-166) 46_46socbustonuoma.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl garažo Jurbarkų seniūnijos reikmėms pirkimo (Nr. TSP-151) 46_sprendimas_garazo.xml
46_o1-482.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-391 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. TSP-150) 58_pinigines-paramos-pake...
58_skmbt_28317051016060.p...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
26 Dėl pritarimo projektui „Pagalbos šeimai ir vaikų užimtumo gerinimas Jurbarko rajone“ (Nr. TSP-153) 58_pritar-evangeliku-proj...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-54 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimo ir mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. TSP-156) 58_skmbt_28317051509550.p...
58_nakv-namai-2017-05pat....
Angelė Zabalujeva

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-161) 219_del-nrk-komisijos-vei...
Saulius Lapėnas

Priimtas
29 Dėl pritarimo projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje“ (Nr. TSP-157) 340_pritarimas-erzvilko-g...
Ernestas Sinkus

Priimtas
30 Dėl pritarimo projektui „Raudonės (rezidencinės) pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui“ (Nr. TSP-160) 340_pritarimas-raudones-p...
Ernestas Sinkus

Priimtas
31 Dėl pritarimo projektui „Panemunės pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui“ (Nr. TSP-158) 340_pritarimas-panemunes-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-172) 237580340patvirtinimas-la...
Ernestas Sinkus

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-136) 254_gincukomisija.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-145) 315_tsp-antikorupcijos-ko...
Genė Gudaitienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-144) 315_tsp-jurbarko-rajono-s...
Genė Gudaitienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-139) 315_tsp-apdovanojimu-komi...
Genė Gudaitienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės peticijų komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-140) 315_tsp-peticiju-komisijo...
Genė Gudaitienė

Priimtas
38 Dėl išmokos dydžio seniūnaičiams nustatymo ir Išmokų seniūnaičiams su jų veikla susijusioms išlaidoms apmokėti mokėjimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-146) 254_seniunaiciai.xml
isvada-del-seniunaiciu.do...
Indrė Gavėnė

Nepriimtas
39 Dėl keleivių vežimo vietiniu susisiekimo maršrutu Jurbarkas–Kaunas–Jurbarkas (Nr. TSP-171) 238176832017-05-25keleviv...
Rūta Vančienė

Priimtas
40 Dėl pritarimo reorganizavimo sąlygoms ir viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo (Nr. TSP-170) 238163832017-05-25pritari...
Rūta Vančienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-43 „Dėl Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Jurbarko rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-159) 238161832017-05-25kasinej...
Rūta Vančienė

Priimtas
Papildomi klausimai
42 Dėl dalyvavimo švietimo įstaigų modernizavimo programoje (Nr. TSP-175) 53_project-4.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
43 Dėl sutikimo perduoti nuomos teises ir pareigas uždarajai akcinei bendrovei „Gulbelė" (Nr. TSP-176) 168_molupio-prasymas.pdf
168_nuomos-sutartis.pdf
168_gulbeles-prasymas.pdf
168_molupis.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-05-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-147) 45_tsp-jv-2016-ataskaita-...
Povilas Kazėnas

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-134) 254_pociaus-ataskaita.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-169) 23804927sprbiudz-tikslini...
23805027biudzeto-pakeitim...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl 2017 metų žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-163) 32_zemes_nuoma-26.docx
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
6 Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-162) 32_nekilnojamas_turtas25....
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-70 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2017–2018 mokslo metams" pakeitimo (Nr. TSP-135) 57_1-project-modeliu-keit...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-149) 56_nkk.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-143) 298_tsp-del-vsb-2016-m.-a...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų veiklos plano tvirtinimo (Nr. TSP-154) 298_vsb-veiklos-planas.xm...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-142) 298_st-ataskaita.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-152) 298_bst-ataskaita.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-84 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-165) 23705945t2-84-nuostatu-pa...
Povilas Kazėnas

Priimtas
14 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos nustatymo (Nr. TSP-164) 23753235014patikslintas.x...
Donatas Jančaras

Priimtas
15 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo (Nr. TSP-168) 45_project-tsp-2017-05-10...
Povilas Kazėnas

Priimtas
16 Dėl savivaldybės turto investavimo (Nr. TSP-174) 23753435016patikslintas.x...
Donatas Jančaras

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl gatvės geografinių charakteristikų Smalininkų seniūnijoje pakeitimo (Nr. TSP-173) 33_dvaro_g_projektas.xml
33_gatves-charakteristiko...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
18 Dėl sutikimo registruoti Tamošių kaimo bendruomenės buveinę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame pastate (Nr. TSP-137) 168_buveines-reg-.xml
168_tamosiu-bendruomenes-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Jurbarko autoklubui (Nr. TSP-155) 168_autoklubas-panauda.xm...
168_viesviles-sutikimas.x...
168_autoklubas-prasymas.p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. TSP-138) 168_autob-perem.xml
168_smm-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijai (Nr. TSP-167) 168_patik-veliuonos-gimn....
168_gimnazijos-sutikimas....
168_veliuonos-sen.-prasym...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-141) 168_privatizavimo-komisij...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl socialinio būsto nuomos savivaldybės būsto nuomos sąlygomis (Nr. TSP-166) 46_46socbustonuoma.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl garažo Jurbarkų seniūnijos reikmėms pirkimo (Nr. TSP-151) 46_sprendimas_garazo.xml
46_o1-482.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-391 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. TSP-150) 58_pinigines-paramos-pake...
58_skmbt_28317051016060.p...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
26 Dėl pritarimo projektui „Pagalbos šeimai ir vaikų užimtumo gerinimas Jurbarko rajone“ (Nr. TSP-153) 58_pritar-evangeliku-proj...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-54 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimo ir mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. TSP-156) 58_skmbt_28317051509550.p...
58_nakv-namai-2017-05pat....
Angelė Zabalujeva

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-161) 219_del-nrk-komisijos-vei...
Saulius Lapėnas

Priimtas
29 Dėl pritarimo projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje“ (Nr. TSP-157) 340_pritarimas-erzvilko-g...
Ernestas Sinkus

Priimtas
30 Dėl pritarimo projektui „Raudonės (rezidencinės) pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui“ (Nr. TSP-160) 340_pritarimas-raudones-p...
Ernestas Sinkus

Priimtas
31 Dėl pritarimo projektui „Panemunės pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui“ (Nr. TSP-158) 340_pritarimas-panemunes-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-172) 237580340patvirtinimas-la...
Ernestas Sinkus

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-136) 254_gincukomisija.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-145) 315_tsp-antikorupcijos-ko...
Genė Gudaitienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-144) 315_tsp-jurbarko-rajono-s...
Genė Gudaitienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-139) 315_tsp-apdovanojimu-komi...
Genė Gudaitienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės peticijų komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-140) 315_tsp-peticiju-komisijo...
Genė Gudaitienė

Priimtas
38 Dėl išmokos dydžio seniūnaičiams nustatymo ir Išmokų seniūnaičiams su jų veikla susijusioms išlaidoms apmokėti mokėjimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-146) 254_seniunaiciai.xml
isvada-del-seniunaiciu.do...
Indrė Gavėnė

Nepriimtas
39 Dėl keleivių vežimo vietiniu susisiekimo maršrutu Jurbarkas–Kaunas–Jurbarkas (Nr. TSP-171) 238176832017-05-25keleviv...
Rūta Vančienė

Priimtas
40 Dėl pritarimo reorganizavimo sąlygoms ir viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo (Nr. TSP-170) 238163832017-05-25pritari...
Rūta Vančienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-43 „Dėl Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Jurbarko rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-159) 238161832017-05-25kasinej...
Rūta Vančienė

Priimtas
Papildomi klausimai
42 Dėl dalyvavimo švietimo įstaigų modernizavimo programoje (Nr. TSP-175) 53_project-4.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
43 Dėl sutikimo perduoti nuomos teises ir pareigas uždarajai akcinei bendrovei „Gulbelė" (Nr. TSP-176) 168_molupio-prasymas.pdf
168_nuomos-sutartis.pdf
168_gulbeles-prasymas.pdf
168_molupis.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.