EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL JURBARKO MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO
2022-05-20

 

 

2021-06-24 JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  SPRENDIMAS DĖL JURBARKO MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO 

 

                                    JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

                                                                     SPRENDIMAS

DĖL JURBARKO MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO 

 

2021 m. birželio 23 d. Nr. T2-206

Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, 102 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsniu, 24 straipsnio 4 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 223 punktu, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pradėti rengti Jurbarko miesto bendrojo plano, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-82 „Dėl Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, keitimą.

2. Nustatyti Jurbarko miesto bendrojo plano keitimo tikslus:

2.1. Sudaryti sąlygas darniai miesto teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai; kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;

2.2. Keisti veiklų reglamentavimą, atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą, miesto teritorijoje išskirti zonas, už kurių infrastruktūros kūrimą ir įrengimą atsakomybę prisiima plėtotojai, detalizuoti aktualiausių teritorijų sprendinius tikslesniu masteliu;

2.3. Suformuoti sąlygas atsirasti integruotai transporto sistemai, leidžiančiai pasiekti užsibrėžtus darnaus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferijos zonose;

2.4. Sudaryti sąlygas racionaliam miesto teritorijai svarbių gamtinių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;

2.5. Numatyti miesto teritorijos gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;

2.6. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;

2.7. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;

2.8. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;

2.9. Papildyti Jurbarko miesto bendrąjį planą ilgalaikiais darnaus miesto plėtros kriterijais ir rodikliais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius

Siųsti draugui
Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.