Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-04-24 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-100) _Seredziaus SGN ataskaita...
ZIGMAS ZAKARAS

Priimtas
3 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko socialinių paslaugų centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-102) _SPC veiklos ataskaita 20...
GENĖ GUDAITIENĖ

Priimtas
4 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-103) _sutrikusio intelekto cen...
REGINA ANDRIUŠKIENĖ

Priimtas
5 Dėl VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro maksimalaus paslaugų gavėjų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-104) _sutrikusio intelekto vie...
REGINA ANDRIUŠKIENĖ

Priimtas
6 Dėl VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-127) _TVIC 2013 ataskaita_gera...
Gaiva Mačiulaitienė

Priimtas
7 Dėl VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro 2014 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. TSP-128) _TVIC 2014 veiklos planas...
Gaiva Mačiulaitienė

Priimtas
8 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-105) _Eržvilko TSP.xml
STEPONAS ČESLOVAS STRODOMSKIS

Priimtas
9 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-106) _Eržvilko TSP mokos.xml
STEPONAS ČESLOVAS STRODOMSKIS

Priimtas
10 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-107) _PSPC TSP metinės veiklo...
REMIGIJA MENCIENĖ

Priimtas
11 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-108) _PSPC TSP project1 medika...
REMIGIJA MENCIENĖ

Priimtas
12 Dėl viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-109) _Veliuonos PSPC TSP.xml
Vaida Lukoševičienė

Priimtas
13 Dėl viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-110) _Projektas Veliuonos moko...
Vaida Lukoševičienė

Priimtas
14 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-111) _Seredžiaus amb. metinė...
Regina Petrukaitienė

Priimtas
15 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2014 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-112) _project1 medikamentų SE...
Regina Petrukaitienė

Priimtas
16 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-113) _Šimkaičių amb. TSP.xm...
LAIMA BALSERAITIENĖ

Priimtas
17 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2014 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-114) _Projektas Šimkaičių m...
LAIMA BALSERAITIENĖ

Priimtas
18 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-115) _Viešvilės ambulatorija...
VAIDA AUGAITIENĖ

Priimtas
19 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2014 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-116) _Projektas Viešvilės mo...
VAIDA AUGAITIENĖ

Priimtas
20 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-117) _Jurbarko PSC.xml
ANZELMAS VANČYS

Priimtas
21 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro 2014 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-118) _Jurbarko PSC mokos fonda...
ANZELMAS VANČYS

Priimtas
22 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-119) _Ligoninės TSP.xml
Aivaras Šlekys

Priimtas
23 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2014 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-120) _Projektas Jurbarko ligon...
Aivaras Šlekys

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitos (Nr. TSP-131) _Visuomenes_sveikatos_201...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
25 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų (Nr. TSP-121) _Mazosios_Lietuvos_kainos...
ARVYDAS GRIŠKUS

Priimtas
26 Dėl Veliuonos kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų (Nr. TSP-122) _VELIUONOSKCPROJEKTAS TSP...
IRMA SVETLAUSKIENĖ

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-97) _Neformaliojo svietimo ve...
Zita Tytmonienė

Priimtas
28 Dėl mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą Jurbarko rajono Antano Sodeikos meno mokykloje mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-98) _Meno mokykla.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
29 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2014–2015 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose (Nr. TSP-136) _2014-2015 m m.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2002 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 391 „Dėl įpareigojimo atlikti dalį steigėjo funkcijų“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-101) _391_panaikinimas.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
31 Dėl ilgalaikės paskolos (Nr. TSP-125) _spr_Fin.Min paskola-04.x...
Audronė Stoškienė

Priimtas
32 Dėl Veliuonos miestelio bendrojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo (Nr. TSP-129) _Veliuonos bendrasis plan...
_Veliuonos mstl..png
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
33 Dėl Viešvilės miestelio bendrojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo (Nr. TSP-130) _Viesviles bendrasis plan...
_Viešvilės mstl..png
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
34 Dėl žemės sklypų įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-132) _Eržvilko seniūnijos.pd...
_Jurbarkų seniūnijos.pd...
_Neprivatizuojama zeme.xm...
_Raudonės seniūnijos.pd...
_Skirsnemunės seniūnijo...
_Veliuonos seniūnijos.pd...
_Viešvilės seniūnijos....
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
35 Dėl pavadinimo gatvei Jurbarkų seniūnijoje suteikimo (Nr. TSP-133) _Gatves pavadinimas_Jurba...
_Jurbarkų.pdf
_Užtvankos g.(Jurbarkų ...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
36 Dėl gatvės geografinių charakteristikų Jurbarko mieste pakeitimo (Nr. TSP-134) _A. Giedraičio-Giedriaus...
_Gatves charakteristika_J...
_Jurbarko miesto.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Girdžių seniūnijos salės nuomos įkainių (Nr. TSP-99) _project (7)Girdziu nuoma...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
38 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai (Nr. TSP-135) _projectBendradarb. sut.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
39 Dėl savivaldybės žemės sklypo nuomos sutarties ir perdavimo ir priėmimo akto formų patvirtinimo (Nr. TSP-138) _project (1)formos.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl žemės sklypų nuomos ne konkurso būdu (Nr. TSP-137) _zemes sklypu nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
41 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui (Nr. TSP-139) _project (1)panauda Silal...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
42 Dėl leidimo UAB „Jurbarko komunalininkas“ įsigyti turtą (Nr. TSP-123) _2014-04-09_komunalin-1.x...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
43 Dėl apmokėjimo už darbą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos, savivaldybės mero (mero pavaduotojo), savivaldybės administracijos direktoriaus, kitų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų vadovų sudaromose darbo grupėse (komisijose) teisės aktų projektams rengti tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-124) _teises aktu rengimo komi...
Rūta Vančienė

Priimtas
44 Dėl leidimo naudoti Jurbarko rajono savivaldybės herbą (Nr. TSP-126) _del leidimo naudoti herb...
Rūta Vančienė

Priimtas
Papildomi klausimai
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 M. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl kredito linijos“ papildymo (Nr. TSP-140) _sprkred.linija_papild-04...
Audronė Stoškienė

Priimtas
46 Dėl hidrotechnikos kompleksų nuomos sutarties (Nr. TSP-141) _HK_susitarimas.xml
Rūta Vančienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-04-24 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-100) _Seredziaus SGN ataskaita...
ZIGMAS ZAKARAS

Priimtas
3 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko socialinių paslaugų centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-102) _SPC veiklos ataskaita 20...
GENĖ GUDAITIENĖ

Priimtas
4 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-103) _sutrikusio intelekto cen...
REGINA ANDRIUŠKIENĖ

Priimtas
5 Dėl VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro maksimalaus paslaugų gavėjų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-104) _sutrikusio intelekto vie...
REGINA ANDRIUŠKIENĖ

Priimtas
6 Dėl VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-127) _TVIC 2013 ataskaita_gera...
Gaiva Mačiulaitienė

Priimtas
7 Dėl VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro 2014 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. TSP-128) _TVIC 2014 veiklos planas...
Gaiva Mačiulaitienė

Priimtas
8 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-105) _Eržvilko TSP.xml
STEPONAS ČESLOVAS STRODOMSKIS

Priimtas
9 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-106) _Eržvilko TSP mokos.xml
STEPONAS ČESLOVAS STRODOMSKIS

Priimtas
10 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-107) _PSPC TSP metinės veiklo...
REMIGIJA MENCIENĖ

Priimtas
11 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-108) _PSPC TSP project1 medika...
REMIGIJA MENCIENĖ

Priimtas
12 Dėl viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-109) _Veliuonos PSPC TSP.xml
Vaida Lukoševičienė

Priimtas
13 Dėl viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-110) _Projektas Veliuonos moko...
Vaida Lukoševičienė

Priimtas
14 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-111) _Seredžiaus amb. metinė...
Regina Petrukaitienė

Priimtas
15 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2014 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-112) _project1 medikamentų SE...
Regina Petrukaitienė

Priimtas
16 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-113) _Šimkaičių amb. TSP.xm...
LAIMA BALSERAITIENĖ

Priimtas
17 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2014 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-114) _Projektas Šimkaičių m...
LAIMA BALSERAITIENĖ

Priimtas
18 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-115) _Viešvilės ambulatorija...
VAIDA AUGAITIENĖ

Priimtas
19 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2014 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-116) _Projektas Viešvilės mo...
VAIDA AUGAITIENĖ

Priimtas
20 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-117) _Jurbarko PSC.xml
ANZELMAS VANČYS

Priimtas
21 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro 2014 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-118) _Jurbarko PSC mokos fonda...
ANZELMAS VANČYS

Priimtas
22 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-119) _Ligoninės TSP.xml
Aivaras Šlekys

Priimtas
23 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2014 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-120) _Projektas Jurbarko ligon...
Aivaras Šlekys

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitos (Nr. TSP-131) _Visuomenes_sveikatos_201...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
25 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų (Nr. TSP-121) _Mazosios_Lietuvos_kainos...
ARVYDAS GRIŠKUS

Priimtas
26 Dėl Veliuonos kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų (Nr. TSP-122) _VELIUONOSKCPROJEKTAS TSP...
IRMA SVETLAUSKIENĖ

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-97) _Neformaliojo svietimo ve...
Zita Tytmonienė

Priimtas
28 Dėl mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą Jurbarko rajono Antano Sodeikos meno mokykloje mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-98) _Meno mokykla.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
29 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2014–2015 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose (Nr. TSP-136) _2014-2015 m m.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2002 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 391 „Dėl įpareigojimo atlikti dalį steigėjo funkcijų“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-101) _391_panaikinimas.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
31 Dėl ilgalaikės paskolos (Nr. TSP-125) _spr_Fin.Min paskola-04.x...
Audronė Stoškienė

Priimtas
32 Dėl Veliuonos miestelio bendrojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo (Nr. TSP-129) _Veliuonos bendrasis plan...
_Veliuonos mstl..png
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
33 Dėl Viešvilės miestelio bendrojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo (Nr. TSP-130) _Viesviles bendrasis plan...
_Viešvilės mstl..png
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
34 Dėl žemės sklypų įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-132) _Eržvilko seniūnijos.pd...
_Jurbarkų seniūnijos.pd...
_Neprivatizuojama zeme.xm...
_Raudonės seniūnijos.pd...
_Skirsnemunės seniūnijo...
_Veliuonos seniūnijos.pd...
_Viešvilės seniūnijos....
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
35 Dėl pavadinimo gatvei Jurbarkų seniūnijoje suteikimo (Nr. TSP-133) _Gatves pavadinimas_Jurba...
_Jurbarkų.pdf
_Užtvankos g.(Jurbarkų ...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
36 Dėl gatvės geografinių charakteristikų Jurbarko mieste pakeitimo (Nr. TSP-134) _A. Giedraičio-Giedriaus...
_Gatves charakteristika_J...
_Jurbarko miesto.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Girdžių seniūnijos salės nuomos įkainių (Nr. TSP-99) _project (7)Girdziu nuoma...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
38 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai (Nr. TSP-135) _projectBendradarb. sut.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
39 Dėl savivaldybės žemės sklypo nuomos sutarties ir perdavimo ir priėmimo akto formų patvirtinimo (Nr. TSP-138) _project (1)formos.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl žemės sklypų nuomos ne konkurso būdu (Nr. TSP-137) _zemes sklypu nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
41 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui (Nr. TSP-139) _project (1)panauda Silal...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
42 Dėl leidimo UAB „Jurbarko komunalininkas“ įsigyti turtą (Nr. TSP-123) _2014-04-09_komunalin-1.x...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
43 Dėl apmokėjimo už darbą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos, savivaldybės mero (mero pavaduotojo), savivaldybės administracijos direktoriaus, kitų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų vadovų sudaromose darbo grupėse (komisijose) teisės aktų projektams rengti tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-124) _teises aktu rengimo komi...
Rūta Vančienė

Priimtas
44 Dėl leidimo naudoti Jurbarko rajono savivaldybės herbą (Nr. TSP-126) _del leidimo naudoti herb...
Rūta Vančienė

Priimtas
Papildomi klausimai
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 M. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl kredito linijos“ papildymo (Nr. TSP-140) _sprkred.linija_papild-04...
Audronė Stoškienė

Priimtas
46 Dėl hidrotechnikos kompleksų nuomos sutarties (Nr. TSP-141) _HK_susitarimas.xml
Rūta Vančienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.