Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-12-20 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 94705_DARBOTVARKE Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo informacijos centro reorganizavimo prijungimo būdu prie viešosios įstaigos Jurbarko verslo informacijos centro sąlygų aprašo ir viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-441) TVIC reorganizavimas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
3 DĖL JURBARKO NAUJAMIESČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-403) project1Naujamiescio atas...
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
4 DĖL JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-404) project1Vytauto Didziojo ...
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
5 DĖL JURBARKO R. VYTĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-405) project1Vytenu ataskaita....
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-406) Meno mokyklos ataskaita.x...
Zita Tytmonienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-407) Jurbarko gimnazijos atask...
Zita Tytmonienė

Priimtas
8 Dėl Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-408) 93857_Sprendimo projektas...


Priimtas
9 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas" veiklos ataskaitos (Nr. TSP-409) Veiklos ataskaita ,,Nykš...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
10 DĖL JURBARKO RAJONO VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-412) Veliuonos ataskaita.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-413) project.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-410) Ataskaita tarybai ,,Ąžu...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
13 DĖL JURBARKO ŠVIETIMO CENTRO VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-416) Svietimo centras.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-423) 94721_spr_biudz tikslinim...
Audronė Stoškienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-425) 94711_spr_pajamos ir isla...
Audronė Stoškienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto lėšų socialinei paramai administruoti (Nr. TSP-424) spr_VD social paskirstyma...
Audronė Stoškienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2013 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-437) TS viešuju programa.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
18 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-422) Tvarkos aprašas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
19 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo (Nr. TSP-411) Del gatves pavadinimo sut...
Prieplaukos.pdf
Seniūno prašymas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
20 Dėl žemės sklypų įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-421) Neprivatizuotini sklypai....
Paskynai su riba.bmp
Pauliai su riba.bmp
Vadzgirys su ribom.bmp
Šimkaičių prašymai.pd...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
21 DĖL JURBARKO RAJONO 2011–2015 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO, PATVIRTINTO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMU NR. T2-270, PAPILDYMO (Nr. TSP-418) rutos.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
22 Dėl pritarimo projektui „Specialiųjų planų parengimas Jurbarko rajone“ (Nr. TSP-414) Pritarimas projektui_spec...
Arūnas Čepulis

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui „JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS, II ETAPAS“ (Nr. TSP-417) Mokymų pritarimas projek...
Arūnas Čepulis

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-325 „Dėl pritarimo projektui „Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno remontas“ pakeitimo ir papildymo (Nr. TSP-433) Tinklas-325.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-324 „Dėl pritarimo projektui „Kūrybinių dirbtuvių įrengimas Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje“ pakeitimo ir papildymo (Nr. TSP-434) Tinklas-324.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
26 Dėl pritarimo projektui „Raudonės Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonijos pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (Nr. TSP-442) dėl pritarimo parapija.x...
Arūnas Čepulis

Priimtas
27 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ (Nr. TSP-440) project1-tarifai 2012-12-...
Rimantas Guntys

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-262 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės socialinio būsto fondo formavimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-419) Socbusto formavimo tvarko...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
29 Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio (Nr. TSP-420) nuomos mokestis.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-295 „Dėl vandens tiekimo infrastruktūros objektų perdavimo patikėjimo teise“ pakeitimo (Nr. TSP-415) project1vandenys.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko r. Juodaičių pagrindinei mokyklai (Nr. TSP-426) project1Juodaiciu mok..xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko krašto muziejui (Nr. TSP-427) Muziejus pat teise_Klangi...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl pastatų pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. TSP-428) project1PASKIRTIES KEITIM...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-429) project1bibliotekai patik...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centrui (Nr. TSP-430) project1KKC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo (Nr. TSP-439) project1PO papildymas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-438) project1PSPC panaudos kei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
38 Dėl VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Klininkinės diagnostikos laboratorijos (Nr. TSP-431) PSPC laboratorija.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
39 Dėl 2001 m. lapkričio 30 d. Hidrotechnikos kompleksų nuomos sutarties Nr. 1 dalinio nutraukimo (Nr. TSP-432) Hidrokompleksu sutarties ...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
40 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo (Nr. TSP-435) MANČAS.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
41 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. I PUSMEČIO DARBO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-436) 94710_Tarybos planas pata...
Vanda Kirstukienė

Priimtas
42 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-443) Kontroles komiteto 2012 m...
Vanda Kirstukienė

Priimtas
43 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-444) Kontroles komiteto progra...
Vanda Kirstukienė

Priimtas
44 Dėl sutikimo registruoti asociaciją Miškininkų gatvės bendruomenę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiose patalpose (Nr. TSP-445) Sutikimas registruoti aso...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-12-20 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 94705_DARBOTVARKE Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo informacijos centro reorganizavimo prijungimo būdu prie viešosios įstaigos Jurbarko verslo informacijos centro sąlygų aprašo ir viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-441) TVIC reorganizavimas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
3 DĖL JURBARKO NAUJAMIESČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-403) project1Naujamiescio atas...
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
4 DĖL JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-404) project1Vytauto Didziojo ...
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
5 DĖL JURBARKO R. VYTĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-405) project1Vytenu ataskaita....
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-406) Meno mokyklos ataskaita.x...
Zita Tytmonienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-407) Jurbarko gimnazijos atask...
Zita Tytmonienė

Priimtas
8 Dėl Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-408) 93857_Sprendimo projektas...


Priimtas
9 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas" veiklos ataskaitos (Nr. TSP-409) Veiklos ataskaita ,,Nykš...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
10 DĖL JURBARKO RAJONO VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-412) Veliuonos ataskaita.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-413) project.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-410) Ataskaita tarybai ,,Ąžu...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
13 DĖL JURBARKO ŠVIETIMO CENTRO VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-416) Svietimo centras.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-423) 94721_spr_biudz tikslinim...
Audronė Stoškienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-425) 94711_spr_pajamos ir isla...
Audronė Stoškienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto lėšų socialinei paramai administruoti (Nr. TSP-424) spr_VD social paskirstyma...
Audronė Stoškienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2013 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-437) TS viešuju programa.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
18 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-422) Tvarkos aprašas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
19 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo (Nr. TSP-411) Del gatves pavadinimo sut...
Prieplaukos.pdf
Seniūno prašymas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
20 Dėl žemės sklypų įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-421) Neprivatizuotini sklypai....
Paskynai su riba.bmp
Pauliai su riba.bmp
Vadzgirys su ribom.bmp
Šimkaičių prašymai.pd...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
21 DĖL JURBARKO RAJONO 2011–2015 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO, PATVIRTINTO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMU NR. T2-270, PAPILDYMO (Nr. TSP-418) rutos.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
22 Dėl pritarimo projektui „Specialiųjų planų parengimas Jurbarko rajone“ (Nr. TSP-414) Pritarimas projektui_spec...
Arūnas Čepulis

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui „JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS, II ETAPAS“ (Nr. TSP-417) Mokymų pritarimas projek...
Arūnas Čepulis

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-325 „Dėl pritarimo projektui „Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno remontas“ pakeitimo ir papildymo (Nr. TSP-433) Tinklas-325.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-324 „Dėl pritarimo projektui „Kūrybinių dirbtuvių įrengimas Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje“ pakeitimo ir papildymo (Nr. TSP-434) Tinklas-324.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
26 Dėl pritarimo projektui „Raudonės Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonijos pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (Nr. TSP-442) dėl pritarimo parapija.x...
Arūnas Čepulis

Priimtas
27 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ (Nr. TSP-440) project1-tarifai 2012-12-...
Rimantas Guntys

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-262 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės socialinio būsto fondo formavimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-419) Socbusto formavimo tvarko...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
29 Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio (Nr. TSP-420) nuomos mokestis.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-295 „Dėl vandens tiekimo infrastruktūros objektų perdavimo patikėjimo teise“ pakeitimo (Nr. TSP-415) project1vandenys.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko r. Juodaičių pagrindinei mokyklai (Nr. TSP-426) project1Juodaiciu mok..xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko krašto muziejui (Nr. TSP-427) Muziejus pat teise_Klangi...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl pastatų pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. TSP-428) project1PASKIRTIES KEITIM...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-429) project1bibliotekai patik...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centrui (Nr. TSP-430) project1KKC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo (Nr. TSP-439) project1PO papildymas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-438) project1PSPC panaudos kei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
38 Dėl VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Klininkinės diagnostikos laboratorijos (Nr. TSP-431) PSPC laboratorija.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
39 Dėl 2001 m. lapkričio 30 d. Hidrotechnikos kompleksų nuomos sutarties Nr. 1 dalinio nutraukimo (Nr. TSP-432) Hidrokompleksu sutarties ...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
40 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo (Nr. TSP-435) MANČAS.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
41 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. I PUSMEČIO DARBO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-436) 94710_Tarybos planas pata...
Vanda Kirstukienė

Priimtas
42 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-443) Kontroles komiteto 2012 m...
Vanda Kirstukienė

Priimtas
43 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-444) Kontroles komiteto progra...
Vanda Kirstukienė

Priimtas
44 Dėl sutikimo registruoti asociaciją Miškininkų gatvės bendruomenę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiose patalpose (Nr. TSP-445) Sutikimas registruoti aso...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.