Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-08-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai (Nr. TSP-232) 57_project-az.-iu-program...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-233) 57_nuostatai-meno-mokykla...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-256) 57_jurbarkai-nuostatai-ti...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
5 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2021–2022 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose (Nr. TSP-257) 47607857project-klasiu-ko...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl prašymo perduoti Jurbarko miesto teritorijoje esantį valstybinės kitos paskirties žemės sklypą valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei“ pakeitimo (Nr. TSP-234) 33_2021-08-02-pataisytas....
33_nzt-rastas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T2-104 „Dėl prašymo perduoti Jurbarko miesto teritorijoje esantį valstybinės kitos paskirties žemės sklypą valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei“ pakeitimo (Nr. TSP-235) 33_2021-08-26-1-pataisyta...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-264) 47605827jrst-sprbiudz-tik...
47605927jrst-biudzeto-pak...
Audronė Stoškienė

Priimtas
9 Dėl 2020 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Nr. TSP-265) 27_spr_atask-tvirtinimas-...
27_kat-isvada-prie-2020-m...
27_jurbarko-kfar2020.pdf
27_jurbarko-biudz-atask20...
Audronė Stoškienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-9 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-236) 298_bst-sudetis-tsp.xml
298_2021-m.-amr-darbo-gru...
298_del-antimikrobinio-va...
298_dokumento-registracij...
298_nvsc-adocmetadata-202...
298_nvsc-del-atstovo-skyr...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-237) 298_nkk-sudetis-tsp.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
12 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-245) 298_jurbarko-r.-pspc-ista...
tsp-245.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
13 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-246) 298_jurbarko-ligonines-is...
298_jurbarko-ligonines-ly...
tsp-246.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
14 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-247) 298_erzvilko-pspc-jurbark...
298_erzvilko-pspc-istatu-...
tsp-247.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
15 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-248) 298_viesviles-amb.-del-is...
tsp-248.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
16 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-249) 298_simkaiciu-ambulatorij...
tsp-249.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
17 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-250) 298_seredziaus-amb.-istat...
tsp-250.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
18 Dėl leidimo biudžetinei įstaigai Skalvijos namams įsigyti tarnybinį automobilį (Nr. TSP-262) 47564465tsp-skalvijai-aut...
47564565skalvijos-rastas....
Laima Gardauskienė

Nepriimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. Kovo 25 d. Sprendimo Nr. T2-58 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Jurbarko rajono savivaldybės valdomiems keliams paskirstymo 2021 metais“ pakeitimo (Nr. TSP-267) 252_2021-04-25-sprendimo-...
252_antikorupcinis-vertin...
Rimantas Guntys

Priimtas
20 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos papildomų finansavimo lėšų 2021 metams Jurbarko rajono savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams skyrimo (Nr. TSP-268) 252_sprendimo-projektas-p...
252_antikorupcinis-vertin...
Rimantas Guntys

Priimtas
21 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. TSP-263) 303_project-53.xml
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
22 Dėl buto Lauko g. 16-7, Jurbarko m., pardavimo (Nr. TSP-252) 46_isvada-del-turto-verte...
tsp-252.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
23 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo pardavimo (Nr. TSP-253) 46_netinkami_08.xml
46_d3-8.pdf
46_d3-12.pdf
46_klaipedos-_91.jpg
46_klaipedos_91-1_1.jpg
46_klaipedos_91-1_2.jpg
46_nemuno_77.jpg
46_nemuno-77-3_1.jpg
46_nemuno_77-3_2.jpg
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-154 „Dėl parduodamų Jurbarko rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-251) 46_parduodamu-saraso-pake...
46_t2-154.doc
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-329 „Dėl sandėlio perdavimo eksploatuoti UAB „Jurbarko komunalininkas“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-241) 168_neteko-galios.xml
168_t2-329.doc
168_komun.-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-258) tsp-258.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl sandėlių pastatų Statybininkų g. 4A, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-254) 476132168nuoma-sandeliu-p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl turto Liepų g. 2, Šimkaičių mstl., Jurbarko r. sav., pirkimo Šimkaičių seniūnijos reikmėms. (Nr. TSP-238) 168_pasto-pirkimas-simkai...
tsp-238priedasakv.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyriui (Nr. TSP-239) 168_veliuonospanauda.xml
168_veliuonos-prasymas.pd...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl vietinės rinkliavos už IĮ Jurbarko saugaus eismo centro išorinės reklamos įrengimą (Nr. TSP-240) 168_saugaus-eismo-centras...
168_se-prasymas.pdf
tsp-240priedasakv.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. TSP-242) 475800168nsa-turtas-patik...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-243) 475690168pasto-pirkimas-s...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl turto Antano Juškos g. 1, Veliuonos mstl., Jurbarko r. sav., pirkimo Veliuonos seniūnijos reikmėms. (Nr. TSP-244) 168_pasto-pirkimas-veliuo...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl materialaus trumpalaikio turto perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. TSP-259) 475656168nsa-turtas-2-pat...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl automobilių stovėjimo aikštelės Nemuno g. 16, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-260) 168_aiksteles-nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl patalpų Vydūno g. 56D, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-261) 475305168pspc-nuoma-patik...
475306168pataisytas-rasta...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-181 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise“ pakeitimo (Nr. TSP-266) 168_nsa-keitimas-003.xml
168_2021-08-nsa-rastas-de...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-287 „Dėl Jurbarko miesto stadiono perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-255) 168_kkc-rastas.pdf
168_sporto-centro-keitima...
168_t2-287.doc
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
39 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 16-12/7 pratęsimo (Nr. TSP-269) 168_a.-kurienes-ii-sutart...
168_pataisytas-rastas-psp...
168_pspc-nuomos-pratesima...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl tarybos nario nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-08-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai (Nr. TSP-232) 57_project-az.-iu-program...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-233) 57_nuostatai-meno-mokykla...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-256) 57_jurbarkai-nuostatai-ti...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
5 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2021–2022 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose (Nr. TSP-257) 47607857project-klasiu-ko...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl prašymo perduoti Jurbarko miesto teritorijoje esantį valstybinės kitos paskirties žemės sklypą valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei“ pakeitimo (Nr. TSP-234) 33_2021-08-02-pataisytas....
33_nzt-rastas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T2-104 „Dėl prašymo perduoti Jurbarko miesto teritorijoje esantį valstybinės kitos paskirties žemės sklypą valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei“ pakeitimo (Nr. TSP-235) 33_2021-08-26-1-pataisyta...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-264) 47605827jrst-sprbiudz-tik...
47605927jrst-biudzeto-pak...
Audronė Stoškienė

Priimtas
9 Dėl 2020 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Nr. TSP-265) 27_spr_atask-tvirtinimas-...
27_kat-isvada-prie-2020-m...
27_jurbarko-kfar2020.pdf
27_jurbarko-biudz-atask20...
Audronė Stoškienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-9 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-236) 298_bst-sudetis-tsp.xml
298_2021-m.-amr-darbo-gru...
298_del-antimikrobinio-va...
298_dokumento-registracij...
298_nvsc-adocmetadata-202...
298_nvsc-del-atstovo-skyr...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-237) 298_nkk-sudetis-tsp.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
12 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-245) 298_jurbarko-r.-pspc-ista...
tsp-245.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
13 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-246) 298_jurbarko-ligonines-is...
298_jurbarko-ligonines-ly...
tsp-246.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
14 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-247) 298_erzvilko-pspc-jurbark...
298_erzvilko-pspc-istatu-...
tsp-247.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
15 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-248) 298_viesviles-amb.-del-is...
tsp-248.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
16 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-249) 298_simkaiciu-ambulatorij...
tsp-249.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
17 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-250) 298_seredziaus-amb.-istat...
tsp-250.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
18 Dėl leidimo biudžetinei įstaigai Skalvijos namams įsigyti tarnybinį automobilį (Nr. TSP-262) 47564465tsp-skalvijai-aut...
47564565skalvijos-rastas....
Laima Gardauskienė

Nepriimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. Kovo 25 d. Sprendimo Nr. T2-58 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Jurbarko rajono savivaldybės valdomiems keliams paskirstymo 2021 metais“ pakeitimo (Nr. TSP-267) 252_2021-04-25-sprendimo-...
252_antikorupcinis-vertin...
Rimantas Guntys

Priimtas
20 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos papildomų finansavimo lėšų 2021 metams Jurbarko rajono savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams skyrimo (Nr. TSP-268) 252_sprendimo-projektas-p...
252_antikorupcinis-vertin...
Rimantas Guntys

Priimtas
21 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. TSP-263) 303_project-53.xml
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
22 Dėl buto Lauko g. 16-7, Jurbarko m., pardavimo (Nr. TSP-252) 46_isvada-del-turto-verte...
tsp-252.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
23 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo pardavimo (Nr. TSP-253) 46_netinkami_08.xml
46_d3-8.pdf
46_d3-12.pdf
46_klaipedos-_91.jpg
46_klaipedos_91-1_1.jpg
46_klaipedos_91-1_2.jpg
46_nemuno_77.jpg
46_nemuno-77-3_1.jpg
46_nemuno_77-3_2.jpg
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-154 „Dėl parduodamų Jurbarko rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-251) 46_parduodamu-saraso-pake...
46_t2-154.doc
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-329 „Dėl sandėlio perdavimo eksploatuoti UAB „Jurbarko komunalininkas“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-241) 168_neteko-galios.xml
168_t2-329.doc
168_komun.-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-258) tsp-258.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl sandėlių pastatų Statybininkų g. 4A, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-254) 476132168nuoma-sandeliu-p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl turto Liepų g. 2, Šimkaičių mstl., Jurbarko r. sav., pirkimo Šimkaičių seniūnijos reikmėms. (Nr. TSP-238) 168_pasto-pirkimas-simkai...
tsp-238priedasakv.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyriui (Nr. TSP-239) 168_veliuonospanauda.xml
168_veliuonos-prasymas.pd...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl vietinės rinkliavos už IĮ Jurbarko saugaus eismo centro išorinės reklamos įrengimą (Nr. TSP-240) 168_saugaus-eismo-centras...
168_se-prasymas.pdf
tsp-240priedasakv.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. TSP-242) 475800168nsa-turtas-patik...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-243) 475690168pasto-pirkimas-s...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl turto Antano Juškos g. 1, Veliuonos mstl., Jurbarko r. sav., pirkimo Veliuonos seniūnijos reikmėms. (Nr. TSP-244) 168_pasto-pirkimas-veliuo...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl materialaus trumpalaikio turto perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. TSP-259) 475656168nsa-turtas-2-pat...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl automobilių stovėjimo aikštelės Nemuno g. 16, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-260) 168_aiksteles-nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl patalpų Vydūno g. 56D, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-261) 475305168pspc-nuoma-patik...
475306168pataisytas-rasta...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-181 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise“ pakeitimo (Nr. TSP-266) 168_nsa-keitimas-003.xml
168_2021-08-nsa-rastas-de...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-287 „Dėl Jurbarko miesto stadiono perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-255) 168_kkc-rastas.pdf
168_sporto-centro-keitima...
168_t2-287.doc
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
39 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 16-12/7 pratęsimo (Nr. TSP-269) 168_a.-kurienes-ii-sutart...
168_pataisytas-rastas-psp...
168_pspc-nuomos-pratesima...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl tarybos nario nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.