EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Socialinės paramos teikimas Girdžių seniūnijoje

 

Socialinės pašalpos   skyrimas

Kristina
Butkienė

Socialinė   pašalpa šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) skiriama įvertinus nepasiturinčių   šeimų (vienų gyvenančių asmenų) turtą ir pajamas. Socialinė pašalpa skiriama   kai šeimos (vieno gyvenančio asmens) turimas turtas neviršija nustatyto turto   vertės normatyvo šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) ir šeimos (vieno   gyvenančio asmens) pajamos per mėnesį neviršija valstybės nustatyto remiamų   pajamų dydžio  bei atitinka įstatymo   nustatytas sąlygas.

Prašymas   - paraiška ir kiti reikalingi dokumentai pateikiami tiesiogiai atvykus į   seniūniją.

Išimtiniais atvejais asmenims,   neatitinkantiems įstatyme numatytų sąlygų, socialinė pašalpa gali būti   skiriama savivaldybės nustatyta tvarka. Susidarius ypatingai sunkiai   materialinei padėčiai (dėl ligos, gaisro ir pan.), asmeniui gali būti   skiriama vienkartinė pašalpa.

Tel. (8 447)  49 923  

El. p. 
kristina.butkiene@jurbarkas.lt

Išmokos vaikui skyrimas

Kristina
Butkienė

Teisę gauti   išmoką vaikui turi bendrai gyvenantys ir (ar) globojantys   (rūpinantys) vaiką (vaikus) asmenys arba vienas vaiką (vaikus) auginantis asmuo, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per   mėnesį yra mažesnės negu  1,5 VRP   dydžio, atsižvelgiant į vaiko (vaikų) amžių ir skaičių. Prašymas - paraiška   pateikiama raštu.

 Tel. (8 447)  49 923 

El. p.  kristina.butkiene@jurbarkas.lt

Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti   priėmimas

Kristina
Butkienė

Mokiniai turi teisę į     nemokamą maitinimą bei paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės   pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui   per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų.  Prašymas-paraiška pateikiama raštu   tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel. (8 447)  49 923 

El. p. kristina.butkiene@jurbarkas.lt

Paramos iš ES intervencinių atsargų skyrimas

Kristina
Butkienė

Teisę gauti paramą iš ES   intervencinių  maisto atsargų turi   asmenys jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra   mažesnės  negu 1,5 VRP dydžio. Prašymas-paraiška pateikiama raštu tiesiogiai    atvykus į seniūniją.

Tel. (8 447)  49 923 

El. p.  kristina.butkiene@jurbarkas.lt

Kompensacijų už būsto   šildymo,   geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidas skyrimas

Kristina
Butkienė

Gyvenamąją vietą būste   deklaravę šeimos nariai arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į   kompensacijas, jei kreipimosi metu šeimos arba vieno gyvenančio asmens   nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo bei   atitinka Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems   gyvenantiems asmenims įstatymo nustatytas sąlygas.

Prašymas-paraiška   pateikiama raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel. (8 447)  49 923  

El. p. kristina.butkiene@jurbarkas.lt

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą   lengvatos suteikimas

Kristina
Butkienė

Kompensacijos skiriamos   savivaldybėje gyvenamojo būsto savininkui ar naudotojui, deklaravusiam gyvenamąją vietą tame būste, jeigu šeimos ar vieno gyvenančio asmens   vidutinės mėnesio pajamos neviršija 4 Vyriausybės patvirtintų valstybės   remiamų pajamų dydžių. Prašymas-paraiška pateikiama raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel. (8 447)  49 923  

El. p.  kristina.butkiene@jurbarkas.lt

Prašymo- paraiškos pagalbos į namus   paslaugos gauti priėmimas

Kristina
Butkienė

  Šios paslaugos skiriamos asmenims, kuriems   teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas šių paslaugų poreikis.

Pagalbos į namus gavėjai –   suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,   vaikai su negalia ir jų  šeimos, kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl   ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys). Teikimo vieta –   asmens namuose.

Prašymas-paraiška pateikiamas  raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel. (8 447)  49 923  

El. p. 
kristina.butkiene@jurbarkas.lt

Prašymo- paraiškos ilgalaikės   socialinės globos (institucijoje) paslaugoms gauti priėmimas

Kristina
Butkienė

Ilgalaikės socialinės globos   paslaugos skiriamos asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas šių paslaugų poreikis.

llgalaikė socialinė globa - tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui   teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti   pagalba.
Prašymas-paraiška pateikiamas raštu tiesiogiai   atvykus į seniūniją.

Tel. (8 447)  49 923  

El. p.
kristina.butkiene@jurbarkas.lt

Prašymo- paraiškos socialinių įgūdžių   ugdymo ir palaikymo paslaugoms gauti priėmimas ir šių paslaugų teikimas

Zita Krikščionaitienė

Socialinių įgūdžių ugdymo     ir palaikymo paslaugos teikiamos socialinės rizikos šeimoms, kurios   yra   įrašytos į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Vaikų   teisių apsaugos   skyriaus socialinės rizikos šeimų apskaitą. Prašymas   pateikiamas raštu   tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel. (8 447)  49 923  

El. p.

zita.krikscionaitiene@jurbarkas.lt

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-19 11:23:58

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.