Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-03-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-60) 229700254tsp-60patikslint...
Indrė Gavėnė

Priimtas
3 Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2016 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-66) 58_58ssgn-veiklos-ataskai...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-267 „Dėl Seredžiaus senelių globos namų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-69) 58ssgn-etatai-2017-032.xm...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
5 Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-65) 22976258jsp-veiklos-atask...
22976358jsp-veiklos-atask...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-392 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro ir VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro reorganizavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-67) 58_jsp-etatu-ir-istatu-pa...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
7 Dėl Socialinių paslaugų globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams teikimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-46) 58_skmbt_28317031415350.p...
58_globejai-ir-ivaikintoj...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
8 Dėl Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-57) 58_pagalbos-pinigai3.xml
58_skmbt_28317031415351.p...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
9 Dėl Tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir išmokų už vaikų socialinę globą (rūpybą) šeimoje mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-77) 58_socialiniai-globejai-2...
58_skmbt_28317031716480.p...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-87) 58_tsp-soc.paslugu-planas...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2016 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos (Nr. TSP-53) 31_project-2-finansu_kont...
Asta Narušienė

Priimtas
12 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2016 metais ataskaitai (Nr. TSP-79) 32_korupcijos-prevencija-...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
13 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2016 metų ataskaitai ir 2017 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-70) 32_kaimo_remimo_fondas.xm...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
14 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2016 metų ataskaitai ir 2017 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-63) 22970232versloremimofonda...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
15 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Vytautui Saltonui (Nr. TSP-73) 32_v.saltonas.xml
32_saltonas-prasymas.pdf
32_saltonas-nuotraukos.pd...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos sudarymo (Nr. TSP-72) 298_del-stebetoju-tarybos...
298_jurbarko-m.-sen.-t25-...
298_lgs-del-atstovo.pdf
298_lsso-nutarimas.pdf
298_lsso-t25-158.pdf
298_protokolas-nr.-21.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
17 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos renginio "Jurbarko miesto ir verslo dienos 2017" metu (Nr. TSP-49) 340_verslo-dienos-2017-03...
Ernestas Sinkus

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-48) 229776340jtvic-ikainiai2-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-88) 22994433zeldiniu-taisykle...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
20 Dėl prašymo perduoti Jurbarko miesto teritorijoje esančius valstybinės kitos paskirties žemės sklypus valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei (Nr. TSP-62) 33_sklypai-03-30.xml
33_nemuno-g.-sprendimo-pr...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
21 Dėl pavadinimų gatvėms Jurbarkų, Eržvilko ir Seredžiaus seniūnijose suteikimo (Nr. TSP-58) 33_gatviupavadinimai.xml
33_priedai-prie-gatviu-pa...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
22 Dėl gatvių geografinių charakteristikų Jurbarko miesto seniūnijoje pakeitimo (Nr. TSP-59) 33_priedai.pdf
33_adresai.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
23 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Jurbarko viltis“ (Nr. TSP-83) 168_vilties-prasymas.pdf
168_viltis-panauda.xml
168_t2-283.doc
168_svietimo-centro-sutik...
168_soc.pasl.-prasymas.do...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-13 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ (Nr. TSP-81) 168_vilties-prasymas.pdf
168_soc.pasl.-prasymas.do...
168_t2-13.doc
168_garazupakeitimai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-102 ,,Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos teikiamų paslaugų įkainių“ pakeitimo (Nr. TSP-55) 229856168gimnazijos-ikain...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl vandens bokšto Veliuonos mstl., Jurbarko r. sav., dalies stogo nuomos (Nr. TSP-56) 229721168nuoma-bokstas-pa...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl patalpų A. Juškos g. 1, Veliuonos mstl., Jurbarko r. sav. nuomos (Nr. TSP-54) 168_nuoma-veliuonos-sen.....
168_zu-rumu-prasymas.pdf
168_veliuonos-sen.-rastas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-74) 168_aukciono-saraso-pakei...
168_t2-394.doc
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl patalpų nuomos neformaliojo vaikų švietimo teikėjams (Nr. TSP-84) 168_nvs.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo (Nr. TSP-71) 48_tsp-del-tarifu-pakeiti...
Rimantas Milius

Priimtas
31 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant projektą ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", sudarymui (Nr. TSP-90) 22967545editaq-jungt-veik...
Povilas Kazėnas

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo (Nr. TSP-82) 22984545tsp-metodika-reda...
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-86) 22987545tsp-nuostatai.xml
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu (Nr. TSP-50) 57_project-vasara-ik..xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
35 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2017–2018 mokslo metams (Nr. TSP-51) 22937657priesm.-modeliai....
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-47) 22945356nkk-sprendimas.xm...
Zita Tytmonienė

Priimtas
37 Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti organizavimo (Nr. TSP-52) 178_tsp-del-ligonines-vyr...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
38 Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo (Nr. TSP-89) 228390178tsp-vadovu-geras...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
39 Dėl savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo, vidaus auditorių ir savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudarymo (Nr. TSP-85) 229737178tsp-2017-isorine...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
40 Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Jurbarko rajono psichikos sveikatos centrą ir viešąją įstaigą Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centrą (Nr. TSP-68) 22989583sutikimas-reorgan...
Rūta Vančienė

Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-61) 254_privatizavimo-komisij...
Indrė Gavėnė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-64) 254_etikos-komisija.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-75) 228952254project.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
44 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-78) 228953254project-patiksli...
Indrė Gavėnė

Priimtas
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-76) 22937225445patikslintas.d...
Indrė Gavėnė

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2-219 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-80) 254_antikorupcijos-nuosta...
Indrė Gavėnė

Priimtas
47 Dėl 2017 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo (Nr. TSP-91) tsp-91.xml
Rimantas Guntys

Įtrauktas į darbotvarkę
48 Dėl nusišalinimo MERAS

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-03-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-60) 229700254tsp-60patikslint...
Indrė Gavėnė

Priimtas
3 Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2016 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-66) 58_58ssgn-veiklos-ataskai...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-267 „Dėl Seredžiaus senelių globos namų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-69) 58ssgn-etatai-2017-032.xm...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
5 Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-65) 22976258jsp-veiklos-atask...
22976358jsp-veiklos-atask...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-392 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro ir VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro reorganizavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-67) 58_jsp-etatu-ir-istatu-pa...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
7 Dėl Socialinių paslaugų globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams teikimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-46) 58_skmbt_28317031415350.p...
58_globejai-ir-ivaikintoj...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
8 Dėl Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-57) 58_pagalbos-pinigai3.xml
58_skmbt_28317031415351.p...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
9 Dėl Tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir išmokų už vaikų socialinę globą (rūpybą) šeimoje mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-77) 58_socialiniai-globejai-2...
58_skmbt_28317031716480.p...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-87) 58_tsp-soc.paslugu-planas...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2016 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos (Nr. TSP-53) 31_project-2-finansu_kont...
Asta Narušienė

Priimtas
12 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2016 metais ataskaitai (Nr. TSP-79) 32_korupcijos-prevencija-...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
13 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2016 metų ataskaitai ir 2017 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-70) 32_kaimo_remimo_fondas.xm...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
14 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2016 metų ataskaitai ir 2017 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-63) 22970232versloremimofonda...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
15 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Vytautui Saltonui (Nr. TSP-73) 32_v.saltonas.xml
32_saltonas-prasymas.pdf
32_saltonas-nuotraukos.pd...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos sudarymo (Nr. TSP-72) 298_del-stebetoju-tarybos...
298_jurbarko-m.-sen.-t25-...
298_lgs-del-atstovo.pdf
298_lsso-nutarimas.pdf
298_lsso-t25-158.pdf
298_protokolas-nr.-21.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
17 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos renginio "Jurbarko miesto ir verslo dienos 2017" metu (Nr. TSP-49) 340_verslo-dienos-2017-03...
Ernestas Sinkus

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-48) 229776340jtvic-ikainiai2-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-88) 22994433zeldiniu-taisykle...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
20 Dėl prašymo perduoti Jurbarko miesto teritorijoje esančius valstybinės kitos paskirties žemės sklypus valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei (Nr. TSP-62) 33_sklypai-03-30.xml
33_nemuno-g.-sprendimo-pr...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
21 Dėl pavadinimų gatvėms Jurbarkų, Eržvilko ir Seredžiaus seniūnijose suteikimo (Nr. TSP-58) 33_gatviupavadinimai.xml
33_priedai-prie-gatviu-pa...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
22 Dėl gatvių geografinių charakteristikų Jurbarko miesto seniūnijoje pakeitimo (Nr. TSP-59) 33_priedai.pdf
33_adresai.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
23 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Jurbarko viltis“ (Nr. TSP-83) 168_vilties-prasymas.pdf
168_viltis-panauda.xml
168_t2-283.doc
168_svietimo-centro-sutik...
168_soc.pasl.-prasymas.do...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-13 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ (Nr. TSP-81) 168_vilties-prasymas.pdf
168_soc.pasl.-prasymas.do...
168_t2-13.doc
168_garazupakeitimai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-102 ,,Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos teikiamų paslaugų įkainių“ pakeitimo (Nr. TSP-55) 229856168gimnazijos-ikain...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl vandens bokšto Veliuonos mstl., Jurbarko r. sav., dalies stogo nuomos (Nr. TSP-56) 229721168nuoma-bokstas-pa...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl patalpų A. Juškos g. 1, Veliuonos mstl., Jurbarko r. sav. nuomos (Nr. TSP-54) 168_nuoma-veliuonos-sen.....
168_zu-rumu-prasymas.pdf
168_veliuonos-sen.-rastas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-74) 168_aukciono-saraso-pakei...
168_t2-394.doc
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl patalpų nuomos neformaliojo vaikų švietimo teikėjams (Nr. TSP-84) 168_nvs.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo (Nr. TSP-71) 48_tsp-del-tarifu-pakeiti...
Rimantas Milius

Priimtas
31 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant projektą ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", sudarymui (Nr. TSP-90) 22967545editaq-jungt-veik...
Povilas Kazėnas

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo (Nr. TSP-82) 22984545tsp-metodika-reda...
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-86) 22987545tsp-nuostatai.xml
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu (Nr. TSP-50) 57_project-vasara-ik..xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
35 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2017–2018 mokslo metams (Nr. TSP-51) 22937657priesm.-modeliai....
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-47) 22945356nkk-sprendimas.xm...
Zita Tytmonienė

Priimtas
37 Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti organizavimo (Nr. TSP-52) 178_tsp-del-ligonines-vyr...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
38 Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo (Nr. TSP-89) 228390178tsp-vadovu-geras...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
39 Dėl savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo, vidaus auditorių ir savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudarymo (Nr. TSP-85) 229737178tsp-2017-isorine...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
40 Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Jurbarko rajono psichikos sveikatos centrą ir viešąją įstaigą Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centrą (Nr. TSP-68) 22989583sutikimas-reorgan...
Rūta Vančienė

Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-61) 254_privatizavimo-komisij...
Indrė Gavėnė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-64) 254_etikos-komisija.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-75) 228952254project.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
44 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-78) 228953254project-patiksli...
Indrė Gavėnė

Priimtas
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-76) 22937225445patikslintas.d...
Indrė Gavėnė

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2-219 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-80) 254_antikorupcijos-nuosta...
Indrė Gavėnė

Priimtas
47 Dėl 2017 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo (Nr. TSP-91) tsp-91.xml
Rimantas Guntys

Įtrauktas į darbotvarkę
48 Dėl nusišalinimo MERAS

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.