Statotės namą

Pažymos,patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas

Paslaugos aprašymas Išduodamos pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinio (-ių)) galimybę naudoti pagal paskirtį. Ši pažyma patvirtina, kad nekilnojamojo turto kadastro objektus suformavus kaip naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus, jie galės būti naudojami pagal tą pačią paskirtį, kuri buvo įregistruota nekilnojamojo turto registre iki naujų formavimų veiksmų atlikimo.
Prašymai išduoti pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį administracijos direktoriui pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją. Parašyta pažyma įteikiama asmeniui atvykus į instituciją arba išsiunčiama paštu.
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas ir statyba
Gyvenimo atvejai Statotės namą
Paslaugos suteikimo trukmė 23 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Šeflerienė tel. 8 698 18619
Paslaugos vykdytojas Rasa Pakštaitienė tel. (8 447) 70175
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Laisvos formos prašymas (nurodomi patalpos (-ų) ar statinio (-ių) unikalūs numeriai ir žemės sklypo kadastrinis numeris), patalpos (-ų) ar statinio (-ų) schema (2 egz.) ir elektroninė laikmena su schemos kopija, rašytiniai patalpos (-ų) ar statinio (-ų) savininkų ar valdytojų sutikimai, patalpos (-ų) ar statinio (-ų) kadastro duomenų byla (-os) ir jos (jų) kopija (-os).
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Nr. XII-2573, 2016-06-30, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 pakeitimo įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų pakeitimų įstatymas, 2001-12-04 Nr. IX-628
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo įstatymas, 2003-05-27 Nr. IX-1582
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo.
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“.
7. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 "Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo"
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-02-27 įsakymo Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai" patvirtinimo".
9. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymo Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo.
10. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-11-24 įsakymo Nr. 705 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai" patvirtinimo".
11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-22 „Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija
Bankas „Swedbank“, AB
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 53094
Paslaugos kaina 1. Už leidimo statyti naują ypatingą statinį (statinius) išdavimą - 165 Eurai;
2. Už leidimo statyti naują neypatingą statinį (statinius) išdavimą - 93 Eurai;
3. Už leidimo rekonstruoti ypatingą statinį (statinius) išdavimą -165 Eurai;
4. Už leidimo rekonstruoti neypatingą statinį (statinius) išdavimą - 93 Eurai;
5. Už leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą - 52 Eurai;
6. Už leidimo atlikti statinio kapitalinį remontą išdavimą - 52 Eurai;
7. Už leidimo atlikti statinio paprastąjį remontą išdavimą - 52 Eurai;
8. Už leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išdavimą - 52 Eurai;
9. Už leidimas nugriauti statinį išdavimą - 52 Eurai;
10. Leidimo pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išdavimas - 52Eurai.Pastaba: Visa ši informacija gali keistis, pasikeitus aukščiau išvardintiems teisės aktams.
Informacija Informaciją teikia Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja-vyriausioji architektė Gražina Gadliauskienė,
Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, 301 kab.,
Tel. (8 447) 70 174,
el. p. grazina.gadliauskiene@jurbarkas.lt
Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausioji inžinierė Rasa Pakštaitienė, tel. 8 447 70175,
el. p.: rasa.pakstaitiene@jurbarkas.lt

Informacija atnaujinta 2020-08-20 13:56:20

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA

Statotės namą

Pažymos,patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas

Paslaugos aprašymas Išduodamos pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinio (-ių)) galimybę naudoti pagal paskirtį. Ši pažyma patvirtina, kad nekilnojamojo turto kadastro objektus suformavus kaip naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus, jie galės būti naudojami pagal tą pačią paskirtį, kuri buvo įregistruota nekilnojamojo turto registre iki naujų formavimų veiksmų atlikimo.
Prašymai išduoti pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį administracijos direktoriui pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją. Parašyta pažyma įteikiama asmeniui atvykus į instituciją arba išsiunčiama paštu.
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas ir statyba
Gyvenimo atvejai Statotės namą
Paslaugos suteikimo trukmė 23 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Šeflerienė tel. 8 698 18619
Paslaugos vykdytojas Rasa Pakštaitienė tel. (8 447) 70175
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Laisvos formos prašymas (nurodomi patalpos (-ų) ar statinio (-ių) unikalūs numeriai ir žemės sklypo kadastrinis numeris), patalpos (-ų) ar statinio (-ų) schema (2 egz.) ir elektroninė laikmena su schemos kopija, rašytiniai patalpos (-ų) ar statinio (-ų) savininkų ar valdytojų sutikimai, patalpos (-ų) ar statinio (-ų) kadastro duomenų byla (-os) ir jos (jų) kopija (-os).
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Nr. XII-2573, 2016-06-30, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 pakeitimo įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų pakeitimų įstatymas, 2001-12-04 Nr. IX-628
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo įstatymas, 2003-05-27 Nr. IX-1582
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo.
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“.
7. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 "Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo"
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-02-27 įsakymo Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai" patvirtinimo".
9. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymo Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo.
10. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-11-24 įsakymo Nr. 705 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai" patvirtinimo".
11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-22 „Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija
Bankas „Swedbank“, AB
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 53094
Paslaugos kaina 1. Už leidimo statyti naują ypatingą statinį (statinius) išdavimą - 165 Eurai;
2. Už leidimo statyti naują neypatingą statinį (statinius) išdavimą - 93 Eurai;
3. Už leidimo rekonstruoti ypatingą statinį (statinius) išdavimą -165 Eurai;
4. Už leidimo rekonstruoti neypatingą statinį (statinius) išdavimą - 93 Eurai;
5. Už leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą - 52 Eurai;
6. Už leidimo atlikti statinio kapitalinį remontą išdavimą - 52 Eurai;
7. Už leidimo atlikti statinio paprastąjį remontą išdavimą - 52 Eurai;
8. Už leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išdavimą - 52 Eurai;
9. Už leidimas nugriauti statinį išdavimą - 52 Eurai;
10. Leidimo pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išdavimas - 52Eurai.Pastaba: Visa ši informacija gali keistis, pasikeitus aukščiau išvardintiems teisės aktams.
Informacija Informaciją teikia Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja-vyriausioji architektė Gražina Gadliauskienė,
Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, 301 kab.,
Tel. (8 447) 70 174,
el. p. grazina.gadliauskiene@jurbarkas.lt
Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausioji inžinierė Rasa Pakštaitienė, tel. 8 447 70175,
el. p.: rasa.pakstaitiene@jurbarkas.lt

Informacija atnaujinta 2020-08-20 13:56:20

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.