Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-01-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl pritarimo projektui „Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas“ (Nr. TSP-2) 340_pritarimas-tuberkul-p...
Ernestas Sinkus

Priimtas
3 Dėl pritarimo projektui „Šeimos gerovės centro Smalininkų miestelyje įkūrimas“ (Nr. TSP-16) 340_pritarimas-liuteronu-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-8) 59_komisijos-pakeitimas20...
Inga Kornikaitė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-391 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. TSP-20) 27182459pinigines-paramos...
Inga Kornikaitė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės metinio nuomos mokesčio tarifo nustatymo (Nr. TSP-17) 32_aukciono_tarifas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-9) 219_del-nrk-komisijos-vei...
Saulius Lapėnas

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-58 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-11) 53_tinklo-pertvarkos-proj...
Antanas Gvildys

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtininmo (Nr. TSP-19) 353_sporto-taryba-sausis-...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtininmo (Nr. TSP-21) tsp-21.xml
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-25) 353_premijavimas-tsp-saus...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
12 Dėl Lietuvos 100-mečio aikštės pavadinimo suteikimo aikštei Jurbarkų kaime (Nr. TSP-10) 33_18-01-26.xml
33_lietuvos-100-mecio-aik...
33_prasymai.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
13 Dėl žemės sklypo Jurbarko rajono savivaldybėje, Jurbarko mieste, įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-13) 33_numatomas-paimti-visuo...
33_18-01-25.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
14 Dėl žemės sklypo P. Paulaičio g. 17A, Jurbarko mieste, savivaldybės valdomo patikėjimo teise, nuomos (Nr. TSP-18) 2716393318-01-25-3-galuti...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
15 Dėl panaudos sutarties su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-12) 168_bibliotekos-panaudos-...
168_bibliotekos-prasymas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-15) 354_jrt-ataskaita-uz-2017...
Lukas Bakšys

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-3) 298_st-veiklos-ataskaita-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-5) 298_nkk-ataskaita-2017.xm...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-4) 315_tsp-2017-m-ak-ataskai...
Genė Gudaitienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-1) 315_tsp-uz-2017-m-peticij...
Genė Gudaitienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-7) 315_bendruomenes-vaiko-ta...
Genė Gudaitienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-6) 271979315-tspapdovanojimu...
Genė Gudaitienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės padėkos dienos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-14) tsp-14.xml
Genė Gudaitienė

Priimtas
24 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-24) 27116583jurbarko-vandenys...
Rūta Vančienė

Priimtas
25 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-26) 27116483jurbarko-komunali...
Rūta Vančienė

Priimtas
26 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko autobusų parko įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-27) 27115983autobusu-parko-is...
Rūta Vančienė

Priimtas
27 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-ąja rinktine (Nr. TSP-23) 83_2018-01-25_projektas-b...
Rūta Vančienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės verslo tarybos sudarymo (Nr. TSP-22) 27217325428.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
Papildomi klausimai
29 Dėl kreipimosi į AB „Kauno energija“ valdybą (Nr. TSP-28) 254_tsp-kauno-energija.pd...
254_kauno-energija-prieda...
GVIDAS BYČIUS

Priimtas
30 Dėl tarybos nario nusišalinimo Indrė Gavėnė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-01-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl pritarimo projektui „Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas“ (Nr. TSP-2) 340_pritarimas-tuberkul-p...
Ernestas Sinkus

Priimtas
3 Dėl pritarimo projektui „Šeimos gerovės centro Smalininkų miestelyje įkūrimas“ (Nr. TSP-16) 340_pritarimas-liuteronu-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-8) 59_komisijos-pakeitimas20...
Inga Kornikaitė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-391 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. TSP-20) 27182459pinigines-paramos...
Inga Kornikaitė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės metinio nuomos mokesčio tarifo nustatymo (Nr. TSP-17) 32_aukciono_tarifas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-9) 219_del-nrk-komisijos-vei...
Saulius Lapėnas

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-58 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-11) 53_tinklo-pertvarkos-proj...
Antanas Gvildys

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtininmo (Nr. TSP-19) 353_sporto-taryba-sausis-...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtininmo (Nr. TSP-21) tsp-21.xml
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-25) 353_premijavimas-tsp-saus...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
12 Dėl Lietuvos 100-mečio aikštės pavadinimo suteikimo aikštei Jurbarkų kaime (Nr. TSP-10) 33_18-01-26.xml
33_lietuvos-100-mecio-aik...
33_prasymai.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
13 Dėl žemės sklypo Jurbarko rajono savivaldybėje, Jurbarko mieste, įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-13) 33_numatomas-paimti-visuo...
33_18-01-25.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
14 Dėl žemės sklypo P. Paulaičio g. 17A, Jurbarko mieste, savivaldybės valdomo patikėjimo teise, nuomos (Nr. TSP-18) 2716393318-01-25-3-galuti...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
15 Dėl panaudos sutarties su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-12) 168_bibliotekos-panaudos-...
168_bibliotekos-prasymas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-15) 354_jrt-ataskaita-uz-2017...
Lukas Bakšys

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-3) 298_st-veiklos-ataskaita-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-5) 298_nkk-ataskaita-2017.xm...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-4) 315_tsp-2017-m-ak-ataskai...
Genė Gudaitienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-1) 315_tsp-uz-2017-m-peticij...
Genė Gudaitienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-7) 315_bendruomenes-vaiko-ta...
Genė Gudaitienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-6) 271979315-tspapdovanojimu...
Genė Gudaitienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės padėkos dienos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-14) tsp-14.xml
Genė Gudaitienė

Priimtas
24 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-24) 27116583jurbarko-vandenys...
Rūta Vančienė

Priimtas
25 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-26) 27116483jurbarko-komunali...
Rūta Vančienė

Priimtas
26 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko autobusų parko įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-27) 27115983autobusu-parko-is...
Rūta Vančienė

Priimtas
27 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-ąja rinktine (Nr. TSP-23) 83_2018-01-25_projektas-b...
Rūta Vančienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės verslo tarybos sudarymo (Nr. TSP-22) 27217325428.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
Papildomi klausimai
29 Dėl kreipimosi į AB „Kauno energija“ valdybą (Nr. TSP-28) 254_tsp-kauno-energija.pd...
254_kauno-energija-prieda...
GVIDAS BYČIUS

Priimtas
30 Dėl tarybos nario nusišalinimo Indrė Gavėnė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.