EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
PRADEDAMOS DISKUSIJOS DĖL MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO PROJEKTO
 

Sparti visuomenės gyvenimo kaita – reiškinys, kuris jaučiamas visose veiklos srityse, o ypač švietimo sistemoje. Besikeičiančios technologijos, spartėjantis gyvenimo tempas, nenumatyti veiksniai dėl žmonių judumo, ligų ir kt., reikalauja nuolatinių, nuosekliai vykdomų švietimo sistemos pokyčių. Šiandien, balandžio 8 d., bendruomenei pristatomas praėjusių metų pabaigoje pradėtas rengti Jurbarko rajono savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metais bendrojo plano projektas. Jau artimiausiomis dienomis prasidės pirminio projekto varianto viešieji svarstymai ir tikslinimas.

 

Mokyklų optimizavimo klausimai, kaip ir visi planuojami pokyčiai, visuomenėje, vietos bendruomenėse visuomet sukelia daug nerimo ir diskusijų. Mokyklų tinklo pertvarka siekiama įgyvendinti esminį tikslą – turėti mokyklas, kurios užtikrintų kokybišką ugdymą, t.y. – kiekvienam besimokančiam būtų suteiktos kuo aukštesnės kokybės, leidžiančios sėkmingai toliau mokytis kitose mokyklose, profesionalios paslaugos ir sudaryta saugi aplinka mokykloje. Tai gali užtikrinti tik šiuolaikiška, gerai aprūpinta naujausiomis mokymo priemonėmis mokykla, turinti aktyvius ir naujovių ieškančius bei jas įgyvendinančius vadovus, pedagogus, sveikatai saugią aplinką ir sutvarkytą edukacinę bei sporto bazę.

 

Plano rengime svarbiausia – nuoseklumas.

 

Pirmuosius plano rengimo darbus atliko Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai. Vedėjo įsakymu sudaryta skyriaus specialistų darbo grupė rinko duomenis ir informaciją apie Jurbarko rajono savivaldybės demografinį, socialinį, ekonominį ir kultūrinį  švietimo poreikių tenkinimo kontekstą, švietimo pagalbos teikimo situaciją ir tendencijas rajono mokyklose, aprūpinimo mokymo priemonėmis sąlygas, švietimo objektų plėtrai ir modernizavimui skirtas lėšas ir jų panaudojimą, investicinius projektus Jurbarko rajono savivaldybės mokinių skaičiaus pokyčius ir prognozę, mokinių skaičiaus pokyčių tendencijas ir dinamiką, mokymosi pasiekimus, rezultatus ir tolimesnį mokymąsi, pedagoginio personalo sudėtį pagal amžių, kvalifikaciją, profesinę kompetenciją, išsilavinimą ir kt. kriterijus, mokyklų aprūpinimą mokymo priemonėmis, ugdymo aplinkos pritaikymą, ugdymo procesui organizuoti skiriamas mokymo lėšas. Taip pat buvo atlikta  Mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metais bendrojo plano įgyvendinimo, išorinių ir vidinių veiksnių bei stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė.

 

 Šios darbo grupės parengtas preliminarus Mokyklų tinklo pertvarkos plano projektas toliau buvo nagrinėjamas mero potvarkiu sudarytoje darbo grupėje, į kurios veiklą įsijungė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai, švietimo įstaigų vadovai, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovai. Darbo grupei vadovo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius. Įvyko trys darbo grupės posėdžiai, kurių metu buvo išsamiai diskutuojama – aptarti surinkti duomenys, pateikti pasiūlymai dėl kai kurių duomenų patikslinimo, papildymo, susitarta dėl tinklo pertvarkos kriterijų, pateikti siūlymai veiksmų planui. Galiausiai 2021 m. kovo 31 d. vykusio posėdžio metu darbo grupė patvirtino Mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metais plano ir jo įgyvendinimo veiksmų plano projektą.

 

Pagrindiniai veiksniai nulėmę siūlomų veiksmų (priemonių) pasirinkimą – kriterijai nustatyti Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  pateiktose rekomendacijose ir svarstymui pateiktuose pasiūlymuose, kuriuos planuojama numatyti keičiamose Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse bei darbo grupės narių bendru sutarimu pasirinkti kriterijai – mokyklos mokinių skaičius mažiau nei 120 mokinių, jungtinių klasių komplektavimo atsisakymas, priėmimo į mokyklas vykdymas laikantis Švietimo įstatymo kitų teisės aktų nuostatų.

 

Laukia diskusijos ir projekto tikslinimas.

 

Parengtas projektas 2021 m. balandžio 7 d. pristatytas savivaldybės vadovams. Jau šio pasitarimo metu vyko aktyvios diskusijos, buvo teikiami siūlymai, į kuriuos atsižvelgus projektas galėtų būti tikslinamas. Planuojant mokyklų tinklo pertvarką Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius atkreipė dėmesį į aktualią kompetentingų švietimo įstaigų vadovų trūkumo problemą, kuri reorganizuojant mokyklas tampa dar svarbesnė. Dėl šios priežasties susirinkime iškelta „bazinės“ mokyklos – tokios, kuri kuruotų reorganizuojamas švietimo įstaigas, idėja. Buvo siūloma, kad „bazinė“ mokykla galėtų būti viena iš Jurbarko miesto progimnazijų. Atkreiptas dėmesys į Smalininkuose planuojamą įkurti oro kadetų licėjų – tai taip pat turėtų atsispindėti rengiamame projekte. Be abejonės, tikimasi, kad viešųjų aptarimų metu, rengiamas projektas dar sulauks daug pasiūlymų ir tikslinimų.

 

Parengtą plano projektą numatoma pristatyti ir aptarti su Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariais – planuojamas nuotolinis pasitarimas 2021 m. balandžio 14 d.

 

Artimiausiu metu planas bus pristatytas ir švietimo įstaigų vadovams, svarstomas Jurbarko rajono savivaldybės švietimo taryboje. 

 

Nuo 2021 m. balandžio 19 d. numatoma organizuoti plano projekto pristatymus ir viešuosius svarstymus mokyklose.

 

 

Dokumentai:

 

Kviečiame išsamiai susipažinti su pirminiu Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos veiksmų 2021-2025 metais plano projektu.

 

Čia galite susipažinti su plane pateikiamais siūlymais švietimo įstaigų reorganizavimui.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-09 13:28:56

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.