Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄
Investicinių projektų viešinimas
2020-10-08 

BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „SAVIVALDYBES JUNGIANČIŲ TURIZMO TRASŲ IR TURIZMO MARŠRUTŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TAURAGĖS REGIONE“

2020-10-02 

VIEŠVILĖJE IR JUODAIČIUOSE ĮRENGTOS TURGAVIETĖS

2020-10-01 

Projektas „Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“
 

Finansavimo šaltiniai – Europos socialinio fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšos.

2020-09-24 

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos pastato rekonstravimo projektas
 

Viešas svarstymas vyks 2020 m. spalio 5 d. 15.00 val. internetinėje konferencijų platformoje „Zoom“. Suinteresuotus asmenis kviečiame dalyvauti, užduoti klausimus ir teikti pasiūlymus. Svarstymas bus tiesiogiai transliuojamas Jurbarko rajono savivaldybės interneto puslapyje ir socialiniame tinkle „Facebook“.

2020-08-11 

Mituvos upės slėnio teritorijos tvarkymas. Projektas „Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone“
 

Liepos 17 d. pasirašyta kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Mituvos upės slėnio teritorijoje, Jurbarko mieste, rangos darbų sutartis. Viešąjį rangos darbų pirkimo konkursą laimėjo UAB „Projektas KARMA“. Sutarties vertė – 729 173,82 Eur. Sutartyje numatytas teritorijos sutvarkymo darbų atlikimo terminas – 13 mėn. Terminas gali būti pratęsiamas 2 mėn. laikotarpiui. Darbai atliekami iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto lėšų.

 

2020-07-21 

APLINKOS MINISTERIJA KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS FINANSAVIMUI IŠ KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ GAUTI

2020-06-12 

Pėsčiųjų tako gatvės Rotulių kaime asfaltavimas. Projektas „Parama vietiniams keliams Jurbarko rajone“
  Jurbarko rajono savivaldybės administracija 2020 m. gegužės 27 d. pasirašė projekto Nr. 20KL-KT-19-1-08539-PR001 „Parama vietiniams keliams Jurbarko rajone“ paramos sutartį, dėl Pėsčiųjų tako gatvės Rotulių kaime asfaltavimo, šaligatvių ir apšvietimo tinklų  įrengimo.

2020-06-09 

Įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“
  2018 m. lapkričio 21 d. tarp UAB „Jurbarko vandenys“ (kartu su partneriu – Jurbarko rajono savivaldybės administracija) ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros, buvo sudaryta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0007 (toliau – Projektas) finansavimo sutartis.

2020-06-01 

Jurbarko autobusų stoties projektavimas
  2020 m. gegužės mėn. Jurbarko rajono savivaldybės administracijai buvo pateiktas transporto paskirties pastato, Vydūno g. 1, Jurbarkas, rekonstravimo projektinis pasiūlymas.

2020-05-25 

Projektas „Turgaviečių ir viešųjų tualetų įrengimas Viešvilės miestelyje ir Juodaičių kaime“
  Jurbarko rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Turgaviečių ir viešųjų tualetų įrengimas Viešvilės miestelyje ir Juodaičių kaime“ (Nr. 20KI-KT-17-1-02468-PR001), finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Projekto vertė 164509,00 Eur, iš jų paramos suma 131607,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 32902,00,00 Eur. Projekto įgyvendinimo terminas 2020 gruodžio 31 d.

2020-04-28 

Projektas „Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Belvederio, Pieštvėnų, Tamošių kaimuose“
  Jurbarko rajono savivaldybės administracija 2018 m. gegužės 18 d. pasirašė projekto „Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Belvederio, Pieštvėnų, Tamošių kaimuose“ paramos sutartį Nr. 20KI-KT-17-1-02530-PR001.

2020-04-28 

Projektas „Panemunės pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui“
  Jurbarko rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Panemunės pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui“ Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0006 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“. Projekto partneris – Vilniaus dailės akademija.

2019-10-28 

Projektas „Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje“
 

„Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų(Europos regioninės plėtros fondo) ir investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje“, projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0005 (toliau – Projektas), įgyvendinti yra skirtas iki 210 016,00 Eur finansavimas.“

2019-10-24 

PROJEKTAS „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

2019-03-22 

PROJEKTAS „JURBARKO RAJONO VIEŠŲJŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

archyvas

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 
 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.