Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-10-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-313) 25954627sprbiudz-tikslini...
25954727jrst-biudzeto-pak...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-310) 32_antikorupcinis-del-zem...
32_zemes-mokesciai-2016_v...
tsp-310.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
4 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai (Nr. TSP-321) 32_del2018fiksdydziu_vmi_...
tsp-321.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-295) 55_skirsnemune.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-297) 55_veliuona.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-296) 55_juodaiciai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-294) 55_viesvile.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-293) 55_vadzgirys.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
10 Dėl leidimo neatlygintinai naudotis Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos patalpomis (Nr. TSP-291) 324_del-naudojimosi-bibli...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
11 Dėl nuolatinės kultūros centrų ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo (Nr. TSP-308) 324_projektas-atestavimo-...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
12 Dėl nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Nr. TSP-305) 354_projektas-jrt.xml
Lukas Bakšys

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-292) 178_tsp-priesgaisrine.xml
Edita Pažereckaitė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-392 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro ir VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro reorganizavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-290) 25885459jsp-etatu-pakeiti...
Inga Kornikaitė

Priimtas
15 Dėl vežėjo parinkimo keleivių vežimui vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu Jurbarkas–Kaunas–Jurbarkas konkurso būdu sąlygų patvirtinimo (Nr. TSP-320) 259503832017-10-26-marsru...
Rūta Vančienė

Priimtas
16 Dėl pavadinimo gatvei Varlaukio kaime, Eržvilko seniūnijoje suteikimo (Nr. TSP-307) 33_10-26-2.xml
33_lybiskiu-k.-lybiskiu-g...
33_erzvilko-seniuno-prasy...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise, neatlygintinai naudotis, nuomos ir perleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-315) 33_antikorupcinis-gadliau...
33_10-26-1.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl prašymo perduoti Jurbarko miesto teritorijoje esančių valstybinės kitos paskirties žemės sklypus valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei“ pakeitimo (Nr. TSP-314) 33_tapnr.17-1446taisnr.17...
tsp-314.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
19 Dėl bešeimininkio nekilnojamojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn, jo perdavimo ir apskaitos (Nr. TSP-317) 33_10-26-3.xml
33_apskaitos-aktas.pdf
33_fotonuotraukos-2.pdf
33_teismo-sprendimas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Viešajai įstaigai Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-289) 168_pspc-keitimas-veliuon...
168_pspc-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-316) 168_pspc-rastas-psich..pd...
168_pspc-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Jurbarko skyriui (Nr. TSP-312) 168_spsczgb-rastas.pdf
168_panauda-bendrijai.xml
168_pspc-rastas-psich..pd...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. TSP-298) 168_tautiniu-rubai-peremi...
168_nkc-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl patalpų Dariaus ir Girėno g. 3, Veliuonos mstl., ir Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-299) 168_nuoma-veliuona-ir-sav...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Girdžių bendruomenės centrui (Nr. TSP-319) 168_girdziu-prasymas.pdf
168_panauda-girdziu-bendr...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo pardavimo (Nr. TSP-304) 46_gyvpatalpos_netinkamos...
46_apziuros-pazymos.pdf
46_dar.-ir-gir.-124_1.jpg
46_kauno-36-219_1.jpg
46_dar.-ir-gir.-124_2.jpg
46_kauno-36-219_2.jpg
46_kuno-68_1.jpg
46_kauno-68_2.jpg
46_kauno-68_3.jpg
46_zemaites_14-11_1.jpg
46_zemaites-_14-11_2.jpg
46_taurages-10-7_1.jpg
46_taurages-10-7_3.jpg
46_taurages-10-7_2.jpg
46_nemuno-39_1.jpg
46_nemuno-39_2.jpg
46_nemuno-39_3.jpg
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo (Nr. TSP-302) 46_busto-_sarasai_sprendi...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-301) 46_mokesciu_sprend_pakeit...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-154 „Dėl parduodamų Jurbarko rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-300) 46_parduodamu_sarasas_spr...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
30 Dėl būsto nuomos Kristinos Vitkienės šeimai (Nr. TSP-303) tsp-303.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
31 Dėl būstų pirkimo savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai (Nr. TSP-306) 46_del-bustu-pirkimo.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
32 Dėl išmokos, skiriamos Jurbarko rajono savivaldybės seniūnaičiams su jų veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, dydžio nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-309) 254_seniunaiciai.xml
259584_32(II var.)
Indrė Gavėnė

Priimtas
33 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktine (Nr. TSP-311) 254_bendradarbiavimo-suta...
Indrė Gavėnė

Priimtas
34 Informacija apie Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto vykdymą SAULIUS POVILIUS

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
35 Dėl žemės mokesčio lengvatų Jurbarko rajono savivaldybės žemės ūkio subjektams (Nr. TSP-322) 32_zemes_mokesciu_lengvat...
Gražina Ilgevičienė

Nepriimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-126 „Dėl atstovų delegavimo į asociaciją vietos veiklos grupę „Nemunas“ pakeitimo (Nr. TSP-323) 254_vvgnemunas.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
37 Dėl pritarimo bendradarbiavimo memorandumui su Klaipėdos universitetu (Nr. TSP-324) 254_memorandumas.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
38 Dėl pritarimo bendradarbiavimo susitarimui su Berlyno Lichtenbergo rajonu (Nr. TSP-325) 254_bendradarbiavimo-suta...
Indrė Gavėnė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-10-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-313) 25954627sprbiudz-tikslini...
25954727jrst-biudzeto-pak...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-310) 32_antikorupcinis-del-zem...
32_zemes-mokesciai-2016_v...
tsp-310.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
4 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai (Nr. TSP-321) 32_del2018fiksdydziu_vmi_...
tsp-321.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-295) 55_skirsnemune.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-297) 55_veliuona.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-296) 55_juodaiciai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-294) 55_viesvile.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-293) 55_vadzgirys.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
10 Dėl leidimo neatlygintinai naudotis Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos patalpomis (Nr. TSP-291) 324_del-naudojimosi-bibli...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
11 Dėl nuolatinės kultūros centrų ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo (Nr. TSP-308) 324_projektas-atestavimo-...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
12 Dėl nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Nr. TSP-305) 354_projektas-jrt.xml
Lukas Bakšys

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-292) 178_tsp-priesgaisrine.xml
Edita Pažereckaitė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-392 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro ir VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro reorganizavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-290) 25885459jsp-etatu-pakeiti...
Inga Kornikaitė

Priimtas
15 Dėl vežėjo parinkimo keleivių vežimui vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu Jurbarkas–Kaunas–Jurbarkas konkurso būdu sąlygų patvirtinimo (Nr. TSP-320) 259503832017-10-26-marsru...
Rūta Vančienė

Priimtas
16 Dėl pavadinimo gatvei Varlaukio kaime, Eržvilko seniūnijoje suteikimo (Nr. TSP-307) 33_10-26-2.xml
33_lybiskiu-k.-lybiskiu-g...
33_erzvilko-seniuno-prasy...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise, neatlygintinai naudotis, nuomos ir perleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-315) 33_antikorupcinis-gadliau...
33_10-26-1.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl prašymo perduoti Jurbarko miesto teritorijoje esančių valstybinės kitos paskirties žemės sklypus valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei“ pakeitimo (Nr. TSP-314) 33_tapnr.17-1446taisnr.17...
tsp-314.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
19 Dėl bešeimininkio nekilnojamojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn, jo perdavimo ir apskaitos (Nr. TSP-317) 33_10-26-3.xml
33_apskaitos-aktas.pdf
33_fotonuotraukos-2.pdf
33_teismo-sprendimas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Viešajai įstaigai Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-289) 168_pspc-keitimas-veliuon...
168_pspc-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-316) 168_pspc-rastas-psich..pd...
168_pspc-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Jurbarko skyriui (Nr. TSP-312) 168_spsczgb-rastas.pdf
168_panauda-bendrijai.xml
168_pspc-rastas-psich..pd...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. TSP-298) 168_tautiniu-rubai-peremi...
168_nkc-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl patalpų Dariaus ir Girėno g. 3, Veliuonos mstl., ir Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-299) 168_nuoma-veliuona-ir-sav...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Girdžių bendruomenės centrui (Nr. TSP-319) 168_girdziu-prasymas.pdf
168_panauda-girdziu-bendr...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo pardavimo (Nr. TSP-304) 46_gyvpatalpos_netinkamos...
46_apziuros-pazymos.pdf
46_dar.-ir-gir.-124_1.jpg
46_kauno-36-219_1.jpg
46_dar.-ir-gir.-124_2.jpg
46_kauno-36-219_2.jpg
46_kuno-68_1.jpg
46_kauno-68_2.jpg
46_kauno-68_3.jpg
46_zemaites_14-11_1.jpg
46_zemaites-_14-11_2.jpg
46_taurages-10-7_1.jpg
46_taurages-10-7_3.jpg
46_taurages-10-7_2.jpg
46_nemuno-39_1.jpg
46_nemuno-39_2.jpg
46_nemuno-39_3.jpg
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo (Nr. TSP-302) 46_busto-_sarasai_sprendi...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-301) 46_mokesciu_sprend_pakeit...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-154 „Dėl parduodamų Jurbarko rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-300) 46_parduodamu_sarasas_spr...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
30 Dėl būsto nuomos Kristinos Vitkienės šeimai (Nr. TSP-303) tsp-303.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
31 Dėl būstų pirkimo savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai (Nr. TSP-306) 46_del-bustu-pirkimo.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
32 Dėl išmokos, skiriamos Jurbarko rajono savivaldybės seniūnaičiams su jų veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, dydžio nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-309) 254_seniunaiciai.xml
259584_32(II var.)
Indrė Gavėnė

Priimtas
33 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktine (Nr. TSP-311) 254_bendradarbiavimo-suta...
Indrė Gavėnė

Priimtas
34 Informacija apie Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto vykdymą SAULIUS POVILIUS

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
35 Dėl žemės mokesčio lengvatų Jurbarko rajono savivaldybės žemės ūkio subjektams (Nr. TSP-322) 32_zemes_mokesciu_lengvat...
Gražina Ilgevičienė

Nepriimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-126 „Dėl atstovų delegavimo į asociaciją vietos veiklos grupę „Nemunas“ pakeitimo (Nr. TSP-323) 254_vvgnemunas.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
37 Dėl pritarimo bendradarbiavimo memorandumui su Klaipėdos universitetu (Nr. TSP-324) 254_memorandumas.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
38 Dėl pritarimo bendradarbiavimo susitarimui su Berlyno Lichtenbergo rajonu (Nr. TSP-325) 254_bendradarbiavimo-suta...
Indrė Gavėnė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.