Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-09-24 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo (Nr. TSP-272) 415544374tspkurokainospat...
Dainius Večerskas

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-84 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-267) 415547374tsprinkliavospak...
Dainius Večerskas

Priimtas
4 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ teikiamos šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo (Nr. TSP-266) 374_silumos-bazine-kaina....
374_tsp_jk_silumoskaina.x...
Dainius Večerskas

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-274) 374_tsp_zeldiniu_fin_tvar...
Dainius Večerskas

Priimtas
6 Dėl Jurbarko miesto seniūnijos Jurbarko miesto Bišpilio Sodo 1-osios ir Bišpilio Sodo 2-osios gatvių bei Seredžiaus seniūnijos Klausučių kaimo Klausučių gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-271) 188_1-priedas.pdf
188_2-priedas.pdf
188_tsp_09-24.xml
Jurgita Bosikienė

Priimtas
7 Dėl sutikimo registruoti asociacijos Smalininkų tautinio kulinarinio paveldo puoselėjimo bendruomenės buveinę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame pastate (Nr. TSP-270) 168_buveines-reg.xml
168_prasymas-del-priregis...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-282 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Smalininkų tautinio kulinarinio paveldo puoselėjimo bendruomenei“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-269) 168_prasymas-del-priregis...
168_t2-282.doc
168_neteko-galios-smalini...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo T2-89 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise“ pakeitimo (Nr. TSP-282) 415561168mokyklu-patikeji...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
10 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės administracijai (Nr. TSP-279) 415564168mokyklu-turto-at...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios tvarkybos darbams (Nr. TSP-277) 245_veliuonos_tsp_projekt...
Viktoras Klepikovas

Priimtas
12 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai (Nr. TSP-283) 32_verslo-liudijimai_proj...
32_verslo-liudijimai_lygi...
Gražina Ilgevičienė

Nepriimtas
13 Dėl inžinerinių statinių registravimo nekilnojamojo turto registre (Nr. TSP-268) 46_aikteles_ntr.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
14 Dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-265) 265_del-bendruju-socialin...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
15 Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-275) 265_asmens-seimos-soc.-pa...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-114 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-273) 59_pinig-paramos-pak-n.xm...
Inga Kornikaitė

Priimtas
17 Dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-276) 59_patiriantiems-soc-riz-...
Inga Kornikaitė

Priimtas
18 Dėl pritarimo projektui „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir psichikos sveikatos gerinimas“ (Nr. TSP-281) 340_pritarimas-vsb-projek...
vsb-del-pritarimo-projekt...
Ernestas Sinkus

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-278) 83_2020-09-24-kontrolieri...
Rūta Vančienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-285) 2020-09-24direktoriaus-pa...
Rūta Vančienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-280) 83_2020-09-24direktoraus-...
Rūta Vančienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl pritarimo Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programai (Nr. TSP-284) 365_forma-erzvilko-iu-pro...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
23 Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos projektui „Outdoor activities for sustainability, innovation and success“ („Veikla lauke – tvarumas, inovacijos ir sėkmė“) (Nr. TSP-286) 365_forma-pritarimas-azuo...
azuoliuko-rastas.pdf
Jolita Jablonskienė

Priimtas
24 Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos projektui „Eco-friendly Europe for a Future Green World“ („Ekologiška Europa – žaliojo pasaulio ateitis“) (Nr. TSP-287) 365_forma-pritarimas-azuo...
azuoliuko-rastas.pdf
Jolita Jablonskienė

Priimtas
25 Dėl komisijos sudarymo Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių grupės 2020 m. rugsėjo 22 d. trikime pateiktiems faktams ištirti (Nr. TSP-288) 395_teikimas-pire-sprendi...
sprendimo-projektas-del-k...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
26 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas
27 Tarpinis balsavimas Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-09-24 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo (Nr. TSP-272) 415544374tspkurokainospat...
Dainius Večerskas

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-84 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-267) 415547374tsprinkliavospak...
Dainius Večerskas

Priimtas
4 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ teikiamos šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo (Nr. TSP-266) 374_silumos-bazine-kaina....
374_tsp_jk_silumoskaina.x...
Dainius Večerskas

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-274) 374_tsp_zeldiniu_fin_tvar...
Dainius Večerskas

Priimtas
6 Dėl Jurbarko miesto seniūnijos Jurbarko miesto Bišpilio Sodo 1-osios ir Bišpilio Sodo 2-osios gatvių bei Seredžiaus seniūnijos Klausučių kaimo Klausučių gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-271) 188_1-priedas.pdf
188_2-priedas.pdf
188_tsp_09-24.xml
Jurgita Bosikienė

Priimtas
7 Dėl sutikimo registruoti asociacijos Smalininkų tautinio kulinarinio paveldo puoselėjimo bendruomenės buveinę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame pastate (Nr. TSP-270) 168_buveines-reg.xml
168_prasymas-del-priregis...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-282 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Smalininkų tautinio kulinarinio paveldo puoselėjimo bendruomenei“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-269) 168_prasymas-del-priregis...
168_t2-282.doc
168_neteko-galios-smalini...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo T2-89 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise“ pakeitimo (Nr. TSP-282) 415561168mokyklu-patikeji...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
10 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės administracijai (Nr. TSP-279) 415564168mokyklu-turto-at...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios tvarkybos darbams (Nr. TSP-277) 245_veliuonos_tsp_projekt...
Viktoras Klepikovas

Priimtas
12 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai (Nr. TSP-283) 32_verslo-liudijimai_proj...
32_verslo-liudijimai_lygi...
Gražina Ilgevičienė

Nepriimtas
13 Dėl inžinerinių statinių registravimo nekilnojamojo turto registre (Nr. TSP-268) 46_aikteles_ntr.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
14 Dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-265) 265_del-bendruju-socialin...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
15 Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-275) 265_asmens-seimos-soc.-pa...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-114 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-273) 59_pinig-paramos-pak-n.xm...
Inga Kornikaitė

Priimtas
17 Dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-276) 59_patiriantiems-soc-riz-...
Inga Kornikaitė

Priimtas
18 Dėl pritarimo projektui „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir psichikos sveikatos gerinimas“ (Nr. TSP-281) 340_pritarimas-vsb-projek...
vsb-del-pritarimo-projekt...
Ernestas Sinkus

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-278) 83_2020-09-24-kontrolieri...
Rūta Vančienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-285) 2020-09-24direktoriaus-pa...
Rūta Vančienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-280) 83_2020-09-24direktoraus-...
Rūta Vančienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl pritarimo Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programai (Nr. TSP-284) 365_forma-erzvilko-iu-pro...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
23 Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos projektui „Outdoor activities for sustainability, innovation and success“ („Veikla lauke – tvarumas, inovacijos ir sėkmė“) (Nr. TSP-286) 365_forma-pritarimas-azuo...
azuoliuko-rastas.pdf
Jolita Jablonskienė

Priimtas
24 Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos projektui „Eco-friendly Europe for a Future Green World“ („Ekologiška Europa – žaliojo pasaulio ateitis“) (Nr. TSP-287) 365_forma-pritarimas-azuo...
azuoliuko-rastas.pdf
Jolita Jablonskienė

Priimtas
25 Dėl komisijos sudarymo Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių grupės 2020 m. rugsėjo 22 d. trikime pateiktiems faktams ištirti (Nr. TSP-288) 395_teikimas-pire-sprendi...
sprendimo-projektas-del-k...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
26 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas
27 Tarpinis balsavimas Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.