Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-04-25 13:24:03
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 DĖL UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-111) _Jurbarko kom ataskaita v...
_Komunalinink_ataskaita_2...
UAB "Jurbarko komunalininkas"

Priimtas
3 Dėl UAB „Jurbarko vandenys“ 2012 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-119) _Vandenys_ataskaita_2012_...
UAB „Jurbarko vandenys“

Priimtas
4 dėl uab Jurbarko autobusų parko 2012 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-110) _Autobusu parko ataskaita...
UAB Jurbarko autobusų parkas

Priimtas
5 Dėl ilgalaikio materialiojo turto (mokyklinių autobusų) nurašymo (Nr. TSP-113) _projectautob.nuras.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-193 „Dėl patalpų panaudos“ pakeitimo (Nr. TSP-101) _project (2)Pašaltuonio ...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl sutikimo įregistruoti asociaciją ir turto perdavimo panaudos pagrindais Pašaltuonio kaimo bendruomenei „Šaltuonėlė“ pakeitimo (Nr. TSP-102) _project (3)Saltuonele.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos teikiamų paslaugų įkainių (Nr. TSP-128) _project (1)ikainiai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Petrui Babonui (Nr. TSP-122) _P.Babonas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
10 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Smalininkų bendruomenės centrui (Nr. TSP-123) _Smalininkų BC.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-104) _spr_biudz tikslinimas-04...
Aldona Vasarevičienė

Priimtas
12 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-105) _spr_banko paskola-04.xml
Aldona Vasarevičienė

Priimtas
13 Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-124) _Georeferencines charakte...
_Antkalniškių k.- Paims...
_Raudonės mstl. - Šilo ...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
14 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. TSP-125) _Gatviu pavadinimai.xml
_Griciu k.-Liepos g.pdf
_Minelgų k.- Sodų g.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
15 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro 2012 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-114) _Sutrikusio intelekto ata...
VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centras

Priimtas
16 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko socialinių paslaugų centro 2012 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-115) __paslaugu centro ataskai...
VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centras

Priimtas
17 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos filialo socialinės globos vietų skaičiaus (Nr. TSP-108) _Erzvilko filialo vietu s...
VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centras

Priimtas
18 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro padalinio Jurbarko nakvynės namų įsteigimo (Nr. TSP-107) _Nakvynes namu steigimas....
VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centras

Priimtas
19 Dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugos kainos patvirtinimo VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro padalinyje Jurbarko nakvynės namuose (Nr. TSP-121) _Nakvynes namu kaina.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės laikino apnakvindinimo ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ir mokėjimo už šias paslaugas Jurbarko nakvynės namuose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-126) _Laikinas nakvindinimas.x...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
21 Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos (Nr. TSP-127) _Poreikiu nustatymas.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2013 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-106) _socialiniu paslaugu plan...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
23 Dėl lėšų vietos bendruomenių sprendimams Jurbarko rajono savivaldybėje 2013–2015 metais įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-117) _1_VBT 2013-2015 aprašas...
Donatas Jackis

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2012 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-120) _TSP_JRT 2012_ataskaita.x...
Egidijus Giedraitis

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono jaunimo politikos koncepcijos 2012–2015 metų priemonių plano įgyvendinimo 2012 metais ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-116) _TSP_2012 koncepcijos ata...
Egidijus Giedraitis

Priimtas
26 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO (Nr. TSP-112) _KPP lesos.xml
Stanislovas Andriulis

Priimtas
27 DĖL PASTATO BARKŪNŲ G. 8A JURBARKE CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS ŪKIO EKSPLOATAVIMO (Nr. TSP-129) __I ir II var. TSP Barkun...
Povilas Kazėnas

Priimtas
28 Dėl Jurbarko r. Vytėnų pagrindinės mokyklos likvidavimo (Nr. TSP-118) _project.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
29 DėlJjurbarko rajono savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo 2013 metų prioritetinių tikslų ir prioritetinių mokymo grupių nustatymo (Nr. TSP-109) _mokymo prioritetai.xml
Rūta Vančienė

Priimtas
30 Dėl savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-395, Dėl pritarimo projektui „Jurbarko rajono savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, II etapas“ dalinio pakeitimo (Nr. TSP-103) _sprendimas.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-04-25 13:24:03
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 DĖL UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-111) _Jurbarko kom ataskaita v...
_Komunalinink_ataskaita_2...
UAB "Jurbarko komunalininkas"

Priimtas
3 Dėl UAB „Jurbarko vandenys“ 2012 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-119) _Vandenys_ataskaita_2012_...
UAB „Jurbarko vandenys“

Priimtas
4 dėl uab Jurbarko autobusų parko 2012 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-110) _Autobusu parko ataskaita...
UAB Jurbarko autobusų parkas

Priimtas
5 Dėl ilgalaikio materialiojo turto (mokyklinių autobusų) nurašymo (Nr. TSP-113) _projectautob.nuras.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-193 „Dėl patalpų panaudos“ pakeitimo (Nr. TSP-101) _project (2)Pašaltuonio ...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl sutikimo įregistruoti asociaciją ir turto perdavimo panaudos pagrindais Pašaltuonio kaimo bendruomenei „Šaltuonėlė“ pakeitimo (Nr. TSP-102) _project (3)Saltuonele.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos teikiamų paslaugų įkainių (Nr. TSP-128) _project (1)ikainiai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Petrui Babonui (Nr. TSP-122) _P.Babonas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
10 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Smalininkų bendruomenės centrui (Nr. TSP-123) _Smalininkų BC.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-104) _spr_biudz tikslinimas-04...
Aldona Vasarevičienė

Priimtas
12 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-105) _spr_banko paskola-04.xml
Aldona Vasarevičienė

Priimtas
13 Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-124) _Georeferencines charakte...
_Antkalniškių k.- Paims...
_Raudonės mstl. - Šilo ...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
14 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. TSP-125) _Gatviu pavadinimai.xml
_Griciu k.-Liepos g.pdf
_Minelgų k.- Sodų g.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
15 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro 2012 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-114) _Sutrikusio intelekto ata...
VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centras

Priimtas
16 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko socialinių paslaugų centro 2012 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-115) __paslaugu centro ataskai...
VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centras

Priimtas
17 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos filialo socialinės globos vietų skaičiaus (Nr. TSP-108) _Erzvilko filialo vietu s...
VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centras

Priimtas
18 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro padalinio Jurbarko nakvynės namų įsteigimo (Nr. TSP-107) _Nakvynes namu steigimas....
VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centras

Priimtas
19 Dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugos kainos patvirtinimo VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro padalinyje Jurbarko nakvynės namuose (Nr. TSP-121) _Nakvynes namu kaina.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės laikino apnakvindinimo ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ir mokėjimo už šias paslaugas Jurbarko nakvynės namuose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-126) _Laikinas nakvindinimas.x...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
21 Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos (Nr. TSP-127) _Poreikiu nustatymas.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2013 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-106) _socialiniu paslaugu plan...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
23 Dėl lėšų vietos bendruomenių sprendimams Jurbarko rajono savivaldybėje 2013–2015 metais įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-117) _1_VBT 2013-2015 aprašas...
Donatas Jackis

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2012 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-120) _TSP_JRT 2012_ataskaita.x...
Egidijus Giedraitis

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono jaunimo politikos koncepcijos 2012–2015 metų priemonių plano įgyvendinimo 2012 metais ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-116) _TSP_2012 koncepcijos ata...
Egidijus Giedraitis

Priimtas
26 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO (Nr. TSP-112) _KPP lesos.xml
Stanislovas Andriulis

Priimtas
27 DĖL PASTATO BARKŪNŲ G. 8A JURBARKE CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS ŪKIO EKSPLOATAVIMO (Nr. TSP-129) __I ir II var. TSP Barkun...
Povilas Kazėnas

Priimtas
28 Dėl Jurbarko r. Vytėnų pagrindinės mokyklos likvidavimo (Nr. TSP-118) _project.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
29 DėlJjurbarko rajono savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo 2013 metų prioritetinių tikslų ir prioritetinių mokymo grupių nustatymo (Nr. TSP-109) _mokymo prioritetai.xml
Rūta Vančienė

Priimtas
30 Dėl savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-395, Dėl pritarimo projektui „Jurbarko rajono savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, II etapas“ dalinio pakeitimo (Nr. TSP-103) _sprendimas.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.