2021 m. spalio 19 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis
2021-10-13

 

 

2021 m. spalio 19 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

 

 

Planuojama svarstyti:
 

1.   Klausimas dėl statinių liekanų, aptiktų archeologinių tyrimų metu Jurbarko rajono sav., Raudonės sen., Raudonės mstl., Pilies g. 1, vertinimo ir tikslingumo jas nustatyti Raudonės rezidencinės pilies komplekso (u. k. 966) vertingosiomis savybėmis.
 

Papildoma informacija:

Statusas – paminklas.

Klausimo svarstymo motyvas – gautas archeologo J. S. kreipimasis, kuriame prašoma įvertinti archeologinių tyrimų metu Raudonės rezidencinės pilies komplekso (u. k. 966) teritorijoje atidengtas XVIII a. II p. – XIX a. II p. statinių liekanas.
 

 

2.   Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kauno tvirtovės 6-o forto (u. k. 10397), esančio Kauno miesto sav., Kauno m., K. Baršausko g. 91, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.


Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
 

Akto projektu siūloma iš pavienio kultūros paveldo objekto – Kauno tvirtovės 6-o forto (u. k. 10397) suformuoti kompleksinį objektą, suteikiant apsaugą 21 kompleksinei daliai, taip pat siūloma joms nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
 

Akto projektas parengtas, remiantis fiksavimo tyrimais (atlikta fotofiksacija), istorinės-meninės raidos tyrimais: istorijos, ikonografijos, atliktais archeologijos, polichromijos, architektūros tyrimais, atliktais inžineriniais-techniniais tyrimais.
 

Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas Kultūros paveldo centro pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. Į-13 patvirtintą Kultūros paveldo centro 2020 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
 

 

3.  Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Maironio paminklo (u. k. 14749), esančio Kauno miesto sav., Kauno m., Muziejaus g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
 

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
 

Akto projektu siūloma patikslinti Maironio paminklo (u. k. 14749) duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas.
 

Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais tyrimais, ikonografine medžiaga, kitais šaltiniais.
 

Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas Kultūros paveldo centro pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2020-08-17 raštu Nr. (9.52 E)2-1928 teiktą pavedimą. Klausimo svarstymą inicijavo departamento Kauno teritorinis skyrius.
 

 

4.  Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Keramikos dirbtuvės su technologine įranga (u. k. 24804), susidedančios iš Keramikos dirbtuvės technologinės įrangos (u. k. 24805) ir iš Molio paruošimo technologinės įrangos (u. k. 24806), Kauno m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (pakartotinis svarstymas dėl netikslumų ištaisymo).
 

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – UAB „Archipro“.
 

Akto projektu, atsižvelgus į tai, kad Keramikos dirbtuvės (u. k. 24805), esančios Kaune, Jurbarko g. 2, yra valstybės saugomas objektas, siūloma apibrėžti vizualinio apsaugos pozonio ribas. Taip pat pakartotinai svarstomi 2021-08-31 posėdyje svarstyti apskaitos dokumentų projektai, kuriais siūlyta iš kompleksinio objekto – Keramikos dirbtuvės su technologine įranga (u. k. 24804), esančios Kaune, formuoti pavienį objektą – Keramikos dirbtuvę, naikinant apsaugą kompleksui ir kompleksinei jo daliai – Keramikos dirbtuvei su technologine įranga molio paruošimo technologinei įrangai (u. k. 24806), esančiai Kaune, Laukuvos g. 29.
 

Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, patikslintas pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2021-09-10 raštu Nr. (9.51 E)2-2101 pateiktas pastabas.
 


 

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Andrioniškio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios statinių komplekso (46607), susidedančio iš Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios (u. k. 17235), Tvoros ir vartų (46608) ir Antkapinio paminklo (u. k. 7674), esančių Anykščių rajono sav., Andrioniškio sen., Andrioniškio k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
 

Papildoma informacija:

Statusas – kompleksinių dalių (u. k. 17235, u. k. 7674) – registrinis.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
 

Akto projektu siūloma formuoti kompleksinį objektą ir registrinių kultūros paveldo objektų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios (u. k. 17235), Antkapinio paminklo (u. k. 7674) ir teritorijoje esančio objekto – Tvoros ir vartų (46608), kuriam siūloma suteikti apsaugą, nustatyti kompleksui ir jo dalims vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.
 

Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais, archyviniais tyrimais, ikonografija ir kitais šaltiniais.
 

Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas Kultūros paveldo centro pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 patvirtintą Kultūros paveldo centro 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

 

 

 

 

Vyginta Abušovienė

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyriausioji specialistė 

Siųsti draugui
Atgal

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
2021 m. spalio 19 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis
2021-10-13

 

 

2021 m. spalio 19 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

 

 

Planuojama svarstyti:
 

1.   Klausimas dėl statinių liekanų, aptiktų archeologinių tyrimų metu Jurbarko rajono sav., Raudonės sen., Raudonės mstl., Pilies g. 1, vertinimo ir tikslingumo jas nustatyti Raudonės rezidencinės pilies komplekso (u. k. 966) vertingosiomis savybėmis.
 

Papildoma informacija:

Statusas – paminklas.

Klausimo svarstymo motyvas – gautas archeologo J. S. kreipimasis, kuriame prašoma įvertinti archeologinių tyrimų metu Raudonės rezidencinės pilies komplekso (u. k. 966) teritorijoje atidengtas XVIII a. II p. – XIX a. II p. statinių liekanas.
 

 

2.   Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kauno tvirtovės 6-o forto (u. k. 10397), esančio Kauno miesto sav., Kauno m., K. Baršausko g. 91, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.


Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
 

Akto projektu siūloma iš pavienio kultūros paveldo objekto – Kauno tvirtovės 6-o forto (u. k. 10397) suformuoti kompleksinį objektą, suteikiant apsaugą 21 kompleksinei daliai, taip pat siūloma joms nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
 

Akto projektas parengtas, remiantis fiksavimo tyrimais (atlikta fotofiksacija), istorinės-meninės raidos tyrimais: istorijos, ikonografijos, atliktais archeologijos, polichromijos, architektūros tyrimais, atliktais inžineriniais-techniniais tyrimais.
 

Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas Kultūros paveldo centro pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. Į-13 patvirtintą Kultūros paveldo centro 2020 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
 

 

3.  Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Maironio paminklo (u. k. 14749), esančio Kauno miesto sav., Kauno m., Muziejaus g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
 

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
 

Akto projektu siūloma patikslinti Maironio paminklo (u. k. 14749) duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas.
 

Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais tyrimais, ikonografine medžiaga, kitais šaltiniais.
 

Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas Kultūros paveldo centro pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2020-08-17 raštu Nr. (9.52 E)2-1928 teiktą pavedimą. Klausimo svarstymą inicijavo departamento Kauno teritorinis skyrius.
 

 

4.  Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Keramikos dirbtuvės su technologine įranga (u. k. 24804), susidedančios iš Keramikos dirbtuvės technologinės įrangos (u. k. 24805) ir iš Molio paruošimo technologinės įrangos (u. k. 24806), Kauno m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (pakartotinis svarstymas dėl netikslumų ištaisymo).
 

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – UAB „Archipro“.
 

Akto projektu, atsižvelgus į tai, kad Keramikos dirbtuvės (u. k. 24805), esančios Kaune, Jurbarko g. 2, yra valstybės saugomas objektas, siūloma apibrėžti vizualinio apsaugos pozonio ribas. Taip pat pakartotinai svarstomi 2021-08-31 posėdyje svarstyti apskaitos dokumentų projektai, kuriais siūlyta iš kompleksinio objekto – Keramikos dirbtuvės su technologine įranga (u. k. 24804), esančios Kaune, formuoti pavienį objektą – Keramikos dirbtuvę, naikinant apsaugą kompleksui ir kompleksinei jo daliai – Keramikos dirbtuvei su technologine įranga molio paruošimo technologinei įrangai (u. k. 24806), esančiai Kaune, Laukuvos g. 29.
 

Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, patikslintas pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2021-09-10 raštu Nr. (9.51 E)2-2101 pateiktas pastabas.
 


 

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Andrioniškio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios statinių komplekso (46607), susidedančio iš Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios (u. k. 17235), Tvoros ir vartų (46608) ir Antkapinio paminklo (u. k. 7674), esančių Anykščių rajono sav., Andrioniškio sen., Andrioniškio k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
 

Papildoma informacija:

Statusas – kompleksinių dalių (u. k. 17235, u. k. 7674) – registrinis.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
 

Akto projektu siūloma formuoti kompleksinį objektą ir registrinių kultūros paveldo objektų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios (u. k. 17235), Antkapinio paminklo (u. k. 7674) ir teritorijoje esančio objekto – Tvoros ir vartų (46608), kuriam siūloma suteikti apsaugą, nustatyti kompleksui ir jo dalims vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.
 

Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais, archyviniais tyrimais, ikonografija ir kitais šaltiniais.
 

Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas Kultūros paveldo centro pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 patvirtintą Kultūros paveldo centro 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

 

 

 

 

Vyginta Abušovienė

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyriausioji specialistė 

Siųsti draugui
Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.