Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 14
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-11-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo (Nr. TSP-341) 83_2020-11-26_mero-pavadu...
mero-pavaduotojo-teikimas...
Rūta Vančienė

Priimtas
3 Dėl savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G3-22/8-9 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-322) 168_bibliotekos-panaudos-...
168_bibliotekos-prasymas-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
4 Dėl savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G3-28/8-16 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-323) 168_bibliotekos-panaudos-...
168_bibliotekos-prasymas-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
5 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centrui (Nr. TSP-328) 168_erzvilkas-patikejimas...
168_erzvilko-pspc-prasyma...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
6 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šimkaičių ambulatorijai (Nr. TSP-334) 168_simkaiciu-patikejimas...
168_simkaiciu-prasymas.pd...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
7 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Jurbarko ligoninei (Nr. TSP-346) 425879168ligonines-prasym...
425880168ligonine-patikej...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
8 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui (Nr. TSP-344) 168_pspc-prasymas.pdf
168_pspc-patikejimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Viešvilės ambulatorijai (Nr. TSP-333) 168_viesviles-ambulatorij...
168_viesvile-patikejimas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
10 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Seredžiaus ambulatorijai (Nr. TSP-327) 168_seredzius-patikejimas...
168_seredziaus-ambulatori...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu naudoti ir jo nurašymo (Nr. TSP-335) 168_grauzenu-aktas.pdf
168_nekilnojamo-turto-nur...
168_seredziaus-pastato-pa...
168_seredziaus-tvora-nuot...
168_seredziaus-pastato-nu...
168_seredziaus-tvoros-paz...
168_vertimu-aktas.pdf
168_vertimu-nuotraukos.pd...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-345) 27_spr_biudz-tikslinimas-...
27_jrst-biudzeto-pakeitim...
Audronė Stoškienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-252 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-325) del-st-nuostatu-pakeitimo...
st-nariu-pritarimas-r5-45...
st-r5-453-2020-11-13.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-340) 65_socialines-paramos-kom...
Laima Gardauskienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-170 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatų ir lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-343) 32_merui-skirmantui-mocke...
32_projektas.xml
Gražina Ilgevičienė
Gvidas Byčius

Priimtas
16 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-338) 426610363426344363363bo-p...
Eglė Mazur

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-319 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-339) 426976363426345363363jrt-...
Eglė Mazur

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-321) 315_projektas-kontroles-k...
Genė Gudaitienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-329) tsp-329.xml
t29-79.pdf
Genė Gudaitienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-126 „Dėl atstovų delegavimo į asociaciją vietos veiklos grupę „Nemunas“ pakeitimo (Nr. TSP-336) 426899315315project-vvg-n...
Genė Gudaitienė

Priimtas
21 Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-347) 353_53-meno-mokescio-reda...
t2-116_2014-04-24.docx
tsp-347meno-mokescio-tvar...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-324) 353_8-sporto-tarybos-nuos...
353_sporto-taryba-komisij...
353_jurbarko-imsre.pdf
353_pirmasis-steas.pdf
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui "Kultūrų festivalis" (Nr. TSP-348) 425573162tsp-bibliotekos-...
425574162del-dalinio-fina...
Goda Vilkelienė

Priimtas
24 Dėl pritarimo projektui „Atrask, įkvėpk, pažink žygiuodamas Jurbarko krašte“ (Nr. TSP-342) 426279340pritarimas-jtvic...
426280340tvic-prasymas-pr...
Ernestas Sinkus

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės verslo tarybos panaikinimo (Nr. TSP-332) 395_verslo-taryba-naikini...
395_verslo-taryba-rastas....
83_jr1-6.pdf
Gintaris Stoškus

Priimtas
26 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. TSP-337) 10_11-17apdovanojimu.xml
jr1-7.pdf
Gintaris Stoškus

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo T2-187 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-326) 395_reglamento-komisijos-...
395_kreipimasis.pdf
t29-78.pdf
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-318 „Dėl savivaldybės atstovų delegavimo į miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ valdybą“ pakeitimo (Nr. TSP-331) 395_jurbarkas-valdyba.xml
395_kreipimasis.pdf
Augenija Tamošaitytė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-215 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-330) 395_nevyriausybiniu-organ...
395_kreipimasis.pdf
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo (Nr. TSP-349) 395_komitetai.xml
395_samburio-prasymas.pdf
395_zokaitienes-prasymas....
395_prasymas-komitetu.pdf
395_kurienes-parsymas.pdf
Augenija Tamošaitytė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl pritarimo projektui "Edukacinės programos Vytautas Didysis Veliuonoje" (Nr. TSP-350) 162_tsp-veliuonos-kulturo...
162_veliuonos-rastas-tary...
Goda Vilkelienė

Priimtas
32 Dėl nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 14
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-11-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo (Nr. TSP-341) 83_2020-11-26_mero-pavadu...
mero-pavaduotojo-teikimas...
Rūta Vančienė

Priimtas
3 Dėl savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G3-22/8-9 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-322) 168_bibliotekos-panaudos-...
168_bibliotekos-prasymas-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
4 Dėl savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G3-28/8-16 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-323) 168_bibliotekos-panaudos-...
168_bibliotekos-prasymas-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
5 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centrui (Nr. TSP-328) 168_erzvilkas-patikejimas...
168_erzvilko-pspc-prasyma...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
6 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šimkaičių ambulatorijai (Nr. TSP-334) 168_simkaiciu-patikejimas...
168_simkaiciu-prasymas.pd...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
7 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Jurbarko ligoninei (Nr. TSP-346) 425879168ligonines-prasym...
425880168ligonine-patikej...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
8 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui (Nr. TSP-344) 168_pspc-prasymas.pdf
168_pspc-patikejimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Viešvilės ambulatorijai (Nr. TSP-333) 168_viesviles-ambulatorij...
168_viesvile-patikejimas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
10 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Seredžiaus ambulatorijai (Nr. TSP-327) 168_seredzius-patikejimas...
168_seredziaus-ambulatori...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu naudoti ir jo nurašymo (Nr. TSP-335) 168_grauzenu-aktas.pdf
168_nekilnojamo-turto-nur...
168_seredziaus-pastato-pa...
168_seredziaus-tvora-nuot...
168_seredziaus-pastato-nu...
168_seredziaus-tvoros-paz...
168_vertimu-aktas.pdf
168_vertimu-nuotraukos.pd...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-345) 27_spr_biudz-tikslinimas-...
27_jrst-biudzeto-pakeitim...
Audronė Stoškienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-252 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-325) del-st-nuostatu-pakeitimo...
st-nariu-pritarimas-r5-45...
st-r5-453-2020-11-13.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-340) 65_socialines-paramos-kom...
Laima Gardauskienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-170 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatų ir lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-343) 32_merui-skirmantui-mocke...
32_projektas.xml
Gražina Ilgevičienė
Gvidas Byčius

Priimtas
16 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-338) 426610363426344363363bo-p...
Eglė Mazur

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-319 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-339) 426976363426345363363jrt-...
Eglė Mazur

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-321) 315_projektas-kontroles-k...
Genė Gudaitienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-329) tsp-329.xml
t29-79.pdf
Genė Gudaitienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-126 „Dėl atstovų delegavimo į asociaciją vietos veiklos grupę „Nemunas“ pakeitimo (Nr. TSP-336) 426899315315project-vvg-n...
Genė Gudaitienė

Priimtas
21 Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-347) 353_53-meno-mokescio-reda...
t2-116_2014-04-24.docx
tsp-347meno-mokescio-tvar...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-324) 353_8-sporto-tarybos-nuos...
353_sporto-taryba-komisij...
353_jurbarko-imsre.pdf
353_pirmasis-steas.pdf
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui "Kultūrų festivalis" (Nr. TSP-348) 425573162tsp-bibliotekos-...
425574162del-dalinio-fina...
Goda Vilkelienė

Priimtas
24 Dėl pritarimo projektui „Atrask, įkvėpk, pažink žygiuodamas Jurbarko krašte“ (Nr. TSP-342) 426279340pritarimas-jtvic...
426280340tvic-prasymas-pr...
Ernestas Sinkus

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės verslo tarybos panaikinimo (Nr. TSP-332) 395_verslo-taryba-naikini...
395_verslo-taryba-rastas....
83_jr1-6.pdf
Gintaris Stoškus

Priimtas
26 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. TSP-337) 10_11-17apdovanojimu.xml
jr1-7.pdf
Gintaris Stoškus

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo T2-187 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-326) 395_reglamento-komisijos-...
395_kreipimasis.pdf
t29-78.pdf
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-318 „Dėl savivaldybės atstovų delegavimo į miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ valdybą“ pakeitimo (Nr. TSP-331) 395_jurbarkas-valdyba.xml
395_kreipimasis.pdf
Augenija Tamošaitytė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-215 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-330) 395_nevyriausybiniu-organ...
395_kreipimasis.pdf
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo (Nr. TSP-349) 395_komitetai.xml
395_samburio-prasymas.pdf
395_zokaitienes-prasymas....
395_prasymas-komitetu.pdf
395_kurienes-parsymas.pdf
Augenija Tamošaitytė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl pritarimo projektui "Edukacinės programos Vytautas Didysis Veliuonoje" (Nr. TSP-350) 162_tsp-veliuonos-kulturo...
162_veliuonos-rastas-tary...
Goda Vilkelienė

Priimtas
32 Dėl nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.