EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Socialinės paramos teikimas Seredžiaus seniūnijoje

Paslaugos   pavadinimas

Paslaugos teikėjas

Trumpas paslaugos aprašymas

 Paslaugos teikėjo kontaktai
 Tel. el. paštas

Socialinės pašalpos skyrimas

Vaidutė Jankūnienė

Socialinė pašalpa šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) skiriama pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, įvertinus šeimos (vienos gyvenančio asmens) turtą ir pajamas. Seniūnijos gyventojai, atitinkantys įstatyme nustatytas sąlygas, turi tiesiogiai atvykti į seniūniją ir raštu pateikti nustatytos formos prašymą-paraišką bei kitus dokumentus, reikalingus socialinei paramai skirti.

Prašymus galima teikti ir elektroniniu būdu per eSPIS sistemą.

Išimtiniais atvejais asmenims (šeimoms), neatitinkantiems įstatyme numatytų sąlygų, socialinė pašalpa gali būti skiriama savivaldybės nustatyta tvarka. Susidarius ypatingai sunkiai materialinei padėčiai (dėl ligos, gaisro ir pan.), asmeniui gali būti skiriama vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ar periodinė pašalpa.

8 680 30 245,

vaidute.jankuniene@jurbarkas.lt

Išmokos vaikui skyrimas

Vaidutė Jankūnienė

Išmoka vaikui skiriama pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau negu jam sukaks 21 metai. Papildomą išmoką vaikui turi teisę gauti bendrai gyvenantys ir (ar) globojantys (rūpinantys) 1 ar 2 vaikus asmenys, jei vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar globojančių asmenų pajamos praėjusiais kalendoriniais metais arba per 12 paskutinių mėnesių vienam asmeniui neviršijo 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Auginant ir (ar) globojant 3 ir daugiau vaikų papildoma išmoka skiriama iki 18 ir vyresniam jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau negu jam sukaks 21 metai. Seniūnijos gyventojai, atitinkantys įstatyme nustatytas sąlygas, turi tiesiogiai atvykti į seniūniją ir raštu pateikti nustatytos formos prašymą-paraišką bei kitus dokumentus, reikalingus socialinei išmokai skirti.

Prašymus galima teikti ir elektroniniu būdu per eSPIS sistemą.

8 680 30 245,

vaidute.jankuniene@jurbarkas.lt

Prašymų-paraiškų socialinei paramai mokiniams gauti priėmimas

Vaidutė Jankūnienė

Socialinė parama mokiniams skiriama pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą.  Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą bei paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Prašymas-paraiška pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Išimtinis atvejis, kai neviršija 2 VRP galima gauti nemokamą maitinimą.

8 680 30 245,

vaidute.jankuniene@jurbarkas.lt

Paramos maisto produktais  iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenis fondo skyrimas

Vaidutė Jankūnienė

Teisę gauti paramą maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenis fondo turi asmenys, kurių šeimos pajamos vienam jos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį. Jei pajamos didesnės nei 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 2,5 VRP dydžių per mėnesį, asmenys gali įgyti teisę į paramą išskirtiniais atvejais (pensinio amžiaus asmeniui, daugiavaikei šeimai, vienam iš tėvų auginančiam vaikus, netekus maitintojo, stichinės nelaimės ir kt. atvejais), patikrinus buities ir gyvenimo sąlygas. Prašymas-paraiška pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

8 680 30 245,

vaidute.jankuniene@jurbarkas.lt

Kompensacijų už būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidas skyrimas

Vaidutė Jankūnienė

Kompensacijos šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) skiriamos pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, įvertinus šeimos (vienos gyvenančio asmens) turtą ir pajamas. Seniūnijos gyventojai, atitinkantys įstatyme nustatytas sąlygas, turi tiesiogiai atvykti į seniūniją ir raštu pateikti nustatytos formos prašymą-paraišką bei kitus dokumentus, reikalingus socialinei paramai skirti.

Išimtiniais atvejais asmenims, neatitinkantiems įstatyme numatytų sąlygų, kompensacijos gali būti  skiriamos savivaldybės nustatyta tvarka.

8 680 30 245,

vaidute.jankuniene@jurbarkas.lt

Vietinės rinkliavos už  komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos suteikimas

Vaidutė Jankūnienė

Kompensacija skiriama seniūnijoje esančio gyvenamojo būsto savininkui ar naudotojui, deklaravusiam gyvenamąją vietą tame būste, jeigu šeimos ar vieno gyvenančio asmens vidutinės mėnesio pajamos neviršija 4 valstybės remiamų pajamų dydžių. Prašymas-paraiška pateikiama raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

8 680 30 245,

vaidute.jankuniene@jurbarkas.lt

Prašymų-paraiškų pagalbos į namus paslaugoms gauti priėmimas

Vaidutė Jankūnienė

Pagalbos į namus paslaugos skiriamos asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas pagalbos į namus paslaugų poreikis.  Pagalbos į namus gavėjai – suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).  Prašymas-paraiška pateikiama raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

8 680 30 245,

vaidute.jankuniene@jurbarkas.lt

Prašymų-paraiškų ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos (institucijoje) paslaugoms gauti priėmimas

Vaidutė Jankūnienė

Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos skiriamos asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta  tvarka yra nustatytas šių paslaugų poreikis. Prašymas-paraiška pateikiamas raštu tiesiogiai  atvykus į seniūniją.

8 680 30 245,

vaidute.jankuniene@jurbarkas.lt

Informavimas

Vaidutė Jankūnienė

Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai).

8 680 30 245,

vaidute.jankuniene@jurbarkas.lt

Konsultavimas

Vaidutė Jankūnienė

Pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų.

8 680 30 245,

vaidute.jankuniene@jurbarkas.lt


 
 
 
 
 
 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-16 13:44:06

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.