EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Investicinių projektų viešinimas
2022-01-27 

Įgyvendinamas projektas „Parama vietiniams keliams Jurbarko rajone“

2022-01-06 

Įgyvendintas projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje“

2021-12-14 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „EISMO SAUGOS PRIEMONIŲ DIEGIMAS JURBARKO MIESTO LAUKO GATVĖJE“

2021-12-06 

Projektas „Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje“
 

 

„Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų (Europos regioninės plėtros fondo) ir investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje", projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0005 (toliau – Projektas), įgyvendinti yra skirtas iki 210 016,00 Eur finansavimas". 

2021-08-03 

Įgyvendinamas projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“
 

Įgyvendinamas projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-06-0004. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-02-01.

2021-06-28 

PROJEKTAS „JURBARKO RAJONO VIEŠŲJŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

2021-04-20 

Pradedamas įgyvendinti projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“
 

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Jurbarko rajono savivaldybės administracija 2021 m. balandžio 20 d. pasirašė projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“, projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-12-0003 (toliau – Projektas), sutartį, kurioje numatytos Projektui įgyvendinti skirtos finansavimo lėšos, finansavimo tvarka ir sąlygos. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų  suma – 1.118.279,00 Eur (vienas milijonas vienas šimtas aštuoniolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt devyni eurai 00 ct).

2020-12-16 

Jurbarke baigti įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projekto darbai
  Jurbarko rajone dar 2016 m. pradėto projekto „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, kuriuo siekiama išplėtoti komunalinių atliekų surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą, darbai jau baigti. Jurbarke įrengtos naujos požeminės ir antžeminės konteinerių aikštelės, didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje (DASA) įrengtas pastatas, skirtas pakartotinai naudoti tinkamiems daiktams laikinai saugoti, individualių namų valdoms išdalinti žaliųjų atliekų konteineriai bei kompostavimo dėžės.

2020-09-24 

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos pastato rekonstravimo projektas
 

Viešas svarstymas vyks 2020 m. spalio 5 d. 15.00 val. internetinėje konferencijų platformoje „Zoom“. Suinteresuotus asmenis kviečiame dalyvauti, užduoti klausimus ir teikti pasiūlymus. Svarstymas bus tiesiogiai transliuojamas Jurbarko rajono savivaldybės interneto puslapyje ir socialiniame tinkle „Facebook“.

2020-08-11 

Mituvos upės slėnio teritorijos tvarkymas. Projektas „Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone“
 

Liepos 17 d. pasirašyta kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Mituvos upės slėnio teritorijoje, Jurbarko mieste, rangos darbų sutartis. Viešąjį rangos darbų pirkimo konkursą laimėjo UAB „Projektas KARMA“. Sutarties vertė – 729 173,82 Eur. Sutartyje numatytas teritorijos sutvarkymo darbų atlikimo terminas – 13 mėn. Terminas gali būti pratęsiamas 2 mėn. laikotarpiui. Darbai atliekami iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto lėšų.

 

2020-06-12 

Pėsčiųjų tako gatvės Rotulių kaime asfaltavimas. Projektas „Parama vietiniams keliams Jurbarko rajone“
  Jurbarko rajono savivaldybės administracija 2020 m. gegužės 27 d. pasirašė projekto Nr. 20KL-KT-19-1-08539-PR001 „Parama vietiniams keliams Jurbarko rajone“ paramos sutartį, dėl Pėsčiųjų tako gatvės Rotulių kaime asfaltavimo, šaligatvių ir apšvietimo tinklų  įrengimo.

2020-06-09 

Įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“
  2018 m. lapkričio 21 d. tarp UAB „Jurbarko vandenys“ (kartu su partneriu – Jurbarko rajono savivaldybės administracija) ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros, buvo sudaryta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0007 (toliau – Projektas) finansavimo sutartis.

2018-08-20 

PROJEKTAS „PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS ASMENIMS JURBARKO RAJONE, ĮGYVENDINIMAS“

2017-08-22 

PROJEKTAS „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

archyvas

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.