Statotės namą

Informacijos apie numatomų statinių (jų dalių) projektavimą bei numatomą teritorijų planavimą skelbimas savivaldybės interneto svetainėje

Paslaugos aprašymas Statytojas apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies numatomą projektavimą bei numatomą teritorijų planavimą Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais (toliau – statiniai), parengtus šių statinių projektinius pasiūlymus ar numatomą teritorijų planavimą teikia prašymą savivaldybės administracijos direktoriui apie tai informuoti visuomenę. Prašyme nurodoma ar statytojas kartu su savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimu projektiniams pasiūlymams, pageidauja gauti specialiuosius reikalavimus. Su prašymu teikiami į kompiuterinę laikmeną įrašyti projektiniai pasiūlymai, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija, projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis. Šis reikalavimas taikomas rengiant naujų statinių ir rekonstruojamų statinių ar statinių dalių projektinius pasiūlymus, taip pat statinių ar jų dalių paskirties keitimo projektinius pasiūlymus.
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas ir statyba
Gyvenimo atvejai Statotės namą
Paslaugos suteikimo trukmė 3 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Teritorijų planavimo dokumento derinimas Teritorijų planavimo komisijoje
Atsakingas dalinys INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Šeflerienė tel. 8 698 18619
Paslaugos vykdytojas Aušra Kursevičė tel. (8 447) 70 176
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Statytojas apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies numatomą projektavimą, apie numatomą statinio ar statinio dalies projektavimą Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais (toliau – statiniai), parengtus šių statinių projektinius pasiūlymus teikia prašymą savivaldybės administracijos direktoriui apie tai informuoti visuomenę. Prašyme nurodoma ar statytojas kartu su savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimu projektiniams pasiūlymams, pageidauja gauti specialiuosius reikalavimus. Su prašymu teikiami į kompiuterinę laikmeną įrašyti projektiniai pasiūlymai, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija, projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis. Šis reikalavimas taikomas rengiant naujų statinių ir rekonstruojamų statinių ar statinių dalių projektinius pasiūlymus, taip pat statinių ar jų dalių paskirties keitimo projektinius pasiūlymus.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Nr. XII-2573, 2016-06-30, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 pakeitimo įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“.
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo.
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“.
5. Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas
Paslaugos kaina Paslauga nemokama.Pastaba: Visa ši informacija gali keistis, pasikeitus aukščiau išvardintiems teisės aktams.
Informacija Informaciją teikia Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja-vyriausioji architektė Gražina Gadliauskienė,
Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, 301 kab.,
Tel. (8 447) 70 174,
el. p. grazina.gadliauskiene@jurbarkas.lt

vyriausioji inžinierė planuotoja Aušra Kursevičė,
Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, 303 kab.,
Tel. (8 447) 70 176,
el. p. ausra.kursevice@jurbarkas.lt

Informacija atnaujinta 2020-11-19 13:54:44

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA

Statotės namą

Informacijos apie numatomų statinių (jų dalių) projektavimą bei numatomą teritorijų planavimą skelbimas savivaldybės interneto svetainėje

Paslaugos aprašymas Statytojas apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies numatomą projektavimą bei numatomą teritorijų planavimą Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais (toliau – statiniai), parengtus šių statinių projektinius pasiūlymus ar numatomą teritorijų planavimą teikia prašymą savivaldybės administracijos direktoriui apie tai informuoti visuomenę. Prašyme nurodoma ar statytojas kartu su savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimu projektiniams pasiūlymams, pageidauja gauti specialiuosius reikalavimus. Su prašymu teikiami į kompiuterinę laikmeną įrašyti projektiniai pasiūlymai, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija, projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis. Šis reikalavimas taikomas rengiant naujų statinių ir rekonstruojamų statinių ar statinių dalių projektinius pasiūlymus, taip pat statinių ar jų dalių paskirties keitimo projektinius pasiūlymus.
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas ir statyba
Gyvenimo atvejai Statotės namą
Paslaugos suteikimo trukmė 3 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Teritorijų planavimo dokumento derinimas Teritorijų planavimo komisijoje
Atsakingas dalinys INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Šeflerienė tel. 8 698 18619
Paslaugos vykdytojas Aušra Kursevičė tel. (8 447) 70 176
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Statytojas apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies numatomą projektavimą, apie numatomą statinio ar statinio dalies projektavimą Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais (toliau – statiniai), parengtus šių statinių projektinius pasiūlymus teikia prašymą savivaldybės administracijos direktoriui apie tai informuoti visuomenę. Prašyme nurodoma ar statytojas kartu su savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimu projektiniams pasiūlymams, pageidauja gauti specialiuosius reikalavimus. Su prašymu teikiami į kompiuterinę laikmeną įrašyti projektiniai pasiūlymai, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija, projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis. Šis reikalavimas taikomas rengiant naujų statinių ir rekonstruojamų statinių ar statinių dalių projektinius pasiūlymus, taip pat statinių ar jų dalių paskirties keitimo projektinius pasiūlymus.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Nr. XII-2573, 2016-06-30, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 pakeitimo įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“.
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo.
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“.
5. Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas
Paslaugos kaina Paslauga nemokama.Pastaba: Visa ši informacija gali keistis, pasikeitus aukščiau išvardintiems teisės aktams.
Informacija Informaciją teikia Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja-vyriausioji architektė Gražina Gadliauskienė,
Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, 301 kab.,
Tel. (8 447) 70 174,
el. p. grazina.gadliauskiene@jurbarkas.lt

vyriausioji inžinierė planuotoja Aušra Kursevičė,
Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, 303 kab.,
Tel. (8 447) 70 176,
el. p. ausra.kursevice@jurbarkas.lt

Informacija atnaujinta 2020-11-19 13:54:44

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.