GEGUŽĖS 27 D. ĮVYKUSIAME SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTAS 21 SPRENDIMAS
2021-06-01  


SVARBU TĖVAMS, TURINTIEMS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ

     Gegužės 27 d. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų Eržvilko ir Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijose, Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje-daugiafunkciame centre, Klausučių Stasio Santvaro, Smalininkų Lidijos Meškaitytės ir Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinėse mokyklose.

     Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio ir  Viešvilės pagrindinėms mokykloms, Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokyklai, Jurbarko vaikų lopšeliui-darželiui ,,Nykštukas“ ir Jurbarkų darželiui-mokyklai leista nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. teikti ikimokyklinio ugdymo paslaugas, suformuojant laikinas ugdymo grupes, kuriose būtų ugdomi Jurbarko rajono savivaldybės vaikai.  Ikimokyklinis ugdymas šiose įstaigose bus organizuojamas tiems vaikams, kurių tėvai (globėjai) iki 2021 m. birželio 11 d. pateiks įstaigos direktoriui prašymą dėl vaiko priėmimo į laikinąją ugdymo grupę.

     Sprendimas Nr. T2-168 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose“


PATVIRTINTA VASAROS STOVYKLŲ FINANSAVIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA

     Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašą, kurio paskirtis – nustatyti lėšų, skirtų vaikų vasaros stovykloms, organizuojamoms mokinių atostogų metu paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už lėšų naudojimą tvarką. Šiais metais Vaikų vasaros stovyklų programoms finansuoti bus naudojamos sutaupytos 2021  metų savivaldybės biudžete patvirtintos tikslinės valstybės biudžeto lėšos neformaliajam vaikų švietimui vykdyti – 49 000 eurų. Tvarkos apraše nustatyti lėšų paskirstymo stovykloms principai, lėšų naudojimas ir atsiskaitymas. Informacija apie skelbiamą konkursą Vaikų vasaros stovyklų finansavimui ir organizavimui pateikiama Jurbarko rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje.

     Sprendimas Nr. T2-170 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

SKATINAMOS JAUNIMO PILIETINĖS IR SOCIALINĖS INICIATYVOS

     Taryba patvirtino Jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų projektų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašą. Dokumentas nustato Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų konkurso organizavimo tvarką, finansuotinas paslaugas ir (ar) veiklas, projektų finansavimo prioritetus, reikalavimus ir kitas nuostatas. Finansavimas projektams skiriamas iš Savivaldybės biudžeto lėšų priemonei – Jaunimo užimtumui ir integracijai į vietos bendruomenės gyvenimą aktyvinti. Konkursą organizuoja Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius.

     Šiuo metu jau yra paskelbtas kvietimas teikti paraiškas. Paraiškos bus priimamos iki 2021 m. birželio 18 d. 15.00 val. 

   Sprendimas Nr. T2-172 „Dėl jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų projektų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“


ATNAUJINTA JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO PROGRAMA

     Siekdama skatinti jaunimo užimtumą,  sudaryti sąlygas jauniems žmonėms įgyti darbo patirties,  paėjusią vasarą Savivaldybės taryba patvirtino Jaunimo vasaros užimtumo programą. Buvo sudarytos palankios sąlygos vasaros atostogų metu jaunimui įsidarbinti, kompensuojant dalį darbdaviui tenkančių išlaidų, susijusių su jaunų žmonių įdarbinimu.  Programa bus vykdoma ir šią vasarą. Savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos lėšų paskirstymo komisija pateikė siūlymą, kad darbdaviams, norintiems įdarbinti jauną asmenį, būtų įvesta stebėsena – tai leistų išvengti piktnaudžiavimo. Šiomis nuostatomis patikslintas 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas.

     Sprendimas Nr. T2-173 „Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-210 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos patvirtinimo“ pakeitimo“


NUSTATYTAS KLASIŲ SKAIČIUS 2021–2022 MOKSLO METAIS

     Taryba nustatė  klasių (grupių) skaičių ir mokinių (vaikų) skaičių 2021–2022 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose.

     Sprendimas Nr. T2-175 „Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2021–2022 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose“

 

PATVIRTINTI JURBARKO KRAŠTO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

    Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti  nauji  Jurbarko krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainiai. Nustatytos bilietų, gido paslaugų, teminių ekskursijų, edukacinių užsiėmimų kainos.

     Nuo mokėjimo už Jurbarko krašto muziejaus teikiamas atlygintinas paslaugas atleidžiamos neįgaliųjų organizacijos, organizuojančios renginius muziejaus ir jo padalinių patalpose;  viešosios, biudžetinės įstaigos, pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis su Jurbarko krašto muziejumi organizuoti renginius, susijusius su muziejaus nuostatuose apibrėžta veikla; Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos, Jurbarko rajono jaunimo organizacijos, organizuojančios Jurbarko krašto muziejaus ir jo padalinių patalpose kultūros ir švietimo renginius. Pajamos, gautos už teikiamas atlygintinas paslaugas, naudojamos Jurbarko krašto muziejaus nuostatuose nurodytiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti.

     Sprendimas Nr. T2-180 „Dėl Jurbarko krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“

 

Parengė

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius

 
  Atgal

   EN  ⁄ 

DE      PL 
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄
GEGUŽĖS 27 D. ĮVYKUSIAME SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTAS 21 SPRENDIMAS
2021-06-01  


SVARBU TĖVAMS, TURINTIEMS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ

     Gegužės 27 d. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų Eržvilko ir Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijose, Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje-daugiafunkciame centre, Klausučių Stasio Santvaro, Smalininkų Lidijos Meškaitytės ir Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinėse mokyklose.

     Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio ir  Viešvilės pagrindinėms mokykloms, Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokyklai, Jurbarko vaikų lopšeliui-darželiui ,,Nykštukas“ ir Jurbarkų darželiui-mokyklai leista nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. teikti ikimokyklinio ugdymo paslaugas, suformuojant laikinas ugdymo grupes, kuriose būtų ugdomi Jurbarko rajono savivaldybės vaikai.  Ikimokyklinis ugdymas šiose įstaigose bus organizuojamas tiems vaikams, kurių tėvai (globėjai) iki 2021 m. birželio 11 d. pateiks įstaigos direktoriui prašymą dėl vaiko priėmimo į laikinąją ugdymo grupę.

     Sprendimas Nr. T2-168 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose“


PATVIRTINTA VASAROS STOVYKLŲ FINANSAVIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA

     Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašą, kurio paskirtis – nustatyti lėšų, skirtų vaikų vasaros stovykloms, organizuojamoms mokinių atostogų metu paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už lėšų naudojimą tvarką. Šiais metais Vaikų vasaros stovyklų programoms finansuoti bus naudojamos sutaupytos 2021  metų savivaldybės biudžete patvirtintos tikslinės valstybės biudžeto lėšos neformaliajam vaikų švietimui vykdyti – 49 000 eurų. Tvarkos apraše nustatyti lėšų paskirstymo stovykloms principai, lėšų naudojimas ir atsiskaitymas. Informacija apie skelbiamą konkursą Vaikų vasaros stovyklų finansavimui ir organizavimui pateikiama Jurbarko rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje.

     Sprendimas Nr. T2-170 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

SKATINAMOS JAUNIMO PILIETINĖS IR SOCIALINĖS INICIATYVOS

     Taryba patvirtino Jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų projektų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašą. Dokumentas nustato Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų konkurso organizavimo tvarką, finansuotinas paslaugas ir (ar) veiklas, projektų finansavimo prioritetus, reikalavimus ir kitas nuostatas. Finansavimas projektams skiriamas iš Savivaldybės biudžeto lėšų priemonei – Jaunimo užimtumui ir integracijai į vietos bendruomenės gyvenimą aktyvinti. Konkursą organizuoja Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius.

     Šiuo metu jau yra paskelbtas kvietimas teikti paraiškas. Paraiškos bus priimamos iki 2021 m. birželio 18 d. 15.00 val. 

   Sprendimas Nr. T2-172 „Dėl jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų projektų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“


ATNAUJINTA JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO PROGRAMA

     Siekdama skatinti jaunimo užimtumą,  sudaryti sąlygas jauniems žmonėms įgyti darbo patirties,  paėjusią vasarą Savivaldybės taryba patvirtino Jaunimo vasaros užimtumo programą. Buvo sudarytos palankios sąlygos vasaros atostogų metu jaunimui įsidarbinti, kompensuojant dalį darbdaviui tenkančių išlaidų, susijusių su jaunų žmonių įdarbinimu.  Programa bus vykdoma ir šią vasarą. Savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos lėšų paskirstymo komisija pateikė siūlymą, kad darbdaviams, norintiems įdarbinti jauną asmenį, būtų įvesta stebėsena – tai leistų išvengti piktnaudžiavimo. Šiomis nuostatomis patikslintas 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas.

     Sprendimas Nr. T2-173 „Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-210 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos patvirtinimo“ pakeitimo“


NUSTATYTAS KLASIŲ SKAIČIUS 2021–2022 MOKSLO METAIS

     Taryba nustatė  klasių (grupių) skaičių ir mokinių (vaikų) skaičių 2021–2022 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose.

     Sprendimas Nr. T2-175 „Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2021–2022 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose“

 

PATVIRTINTI JURBARKO KRAŠTO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

    Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti  nauji  Jurbarko krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainiai. Nustatytos bilietų, gido paslaugų, teminių ekskursijų, edukacinių užsiėmimų kainos.

     Nuo mokėjimo už Jurbarko krašto muziejaus teikiamas atlygintinas paslaugas atleidžiamos neįgaliųjų organizacijos, organizuojančios renginius muziejaus ir jo padalinių patalpose;  viešosios, biudžetinės įstaigos, pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis su Jurbarko krašto muziejumi organizuoti renginius, susijusius su muziejaus nuostatuose apibrėžta veikla; Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos, Jurbarko rajono jaunimo organizacijos, organizuojančios Jurbarko krašto muziejaus ir jo padalinių patalpose kultūros ir švietimo renginius. Pajamos, gautos už teikiamas atlygintinas paslaugas, naudojamos Jurbarko krašto muziejaus nuostatuose nurodytiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti.

     Sprendimas Nr. T2-180 „Dėl Jurbarko krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“

 

Parengė

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.