Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-12-18 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2013–2014 m.m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-397) _gimnazijos-ataskaita1.xm...
Zita Tytmonienė
ALVYDAS JANUŠKEVIČIUS

Priimtas
3 Dėl Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos 2013– 2014 m.m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-399) _gausantiskiu-ataskaita1....
Zita Tytmonienė
GEDIMINAS KLANGAUSKAS

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-411) _seredziaus-ataskaita1.xm...
Zita Tytmonienė
PETRAS BARŠAUSKAS

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 2013–2014 m.m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-398) _simkaiciu-ataskaita1.xml
Zita Tytmonienė
LEONARDAS ZAKSAS

Priimtas
6 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-412) _meno-mokyklos-ataskaita1...
Zita Tytmonienė
Loreta Ševelienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-420) _veliuona-r.xml
Genovaitė Grigucevičienė
VIDA GREIČIŪTĖ

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-403) _sprbiudz-tikslinimas-12-...
Audronė Stoškienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto veiklos programų rengimo taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-404) _sprveiklos-progr.taisykl...
Audronė Stoškienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-422) _vd-sarasas-tarybos-sp..x...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
11 Dėl Lėšų, skirtų asmenų su sunkia negalia socialinei globai, naudojimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-402) _su-sunkia-negalia2.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-401) _mokejimo-uz-socialines-p...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
13 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-425) _pinigines-paramos-tvarko...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
14 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro ir VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro reorganizavimo (Nr. TSP-421) _2014-12-18reorganizavima...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-413) _pf-tvarka-pak.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-407) _po-sarasas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl nekilnojamojo turto Varlaukio k. perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-414) _project-11-vgs.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungai (Nr. TSP-406) _project-11panauda-saulia...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl nuomos sutarties su Sigita Tūrovaite pratęsimo (Nr. TSP-408) _project-12nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų eksploatavimo ir pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti (Nr. TSP-415) _vandens-eksploatcijapati...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl prievolės mokėti gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio įsiskolinimą panaikinimo mirus nuomininkams (Nr. TSP-400) _skolos_nuomininku.xml
_irasai.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
22 Dėl Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatų įgyvendinimo (Nr. TSP-405) _12-05tarybos-spr..xml
Danutė Matelienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-426) _kk-ataskaita.xml
Algirdas Gudaitis

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-418) _kk-programa.xml
Algirdas Gudaitis

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-215 „Dėl gyvenamųjų patalpų remonto ar rekonstravimo ekonominio nenaudingumo patvirtinimo ir leidimo privatizuoti“ pakeitimo (Nr. TSP-393) _pakeitimas_t2-215.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-189 „Dėl gyvenamųjų patalpų pardavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-394) _pakeitimas_t2-189.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-248 „Dėl gyvenamųjų patalpų-butų privatizavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-395) _pakeitimas_t2-248.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-193 „Dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-396) _pakeitimas_t2-193.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-195 „Dėl kaupiamųjų lėšų dydžių nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-424) _t2-195_netekes-galios.xm...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (Nr. TSP-416) _raudones-bokstas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo NR. T2-108 „Dėl administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifo skaičiavimo ir nuolatinės techninės priežiūros tarifų apskaičiavimo metodikų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-417) _daugiabuciu-metodikos_12...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T2-183 „Dėl mokesčio už neformalųjį švietimą Jurbarko kūno kultūros ir sporto centre“ pakeitimo (Nr. TSP-423) _project.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-1 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2026 metų strateginio plėtros plano ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-410) _tsp_derinimui_spp.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-117 „Dėl lėšų vietos bendruomenių sprendimams Jurbarko rajono savivaldybėje 2013-2015 metais įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-409) _vbt-tvarka_koreg..xml
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T2-139 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių tarnybinių automobilių naudojimo“ pakeitimo (Nr. TSP-419) _2014-12-18_transporto-pr...
Rūta Vančienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-12-18 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2013–2014 m.m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-397) _gimnazijos-ataskaita1.xm...
Zita Tytmonienė
ALVYDAS JANUŠKEVIČIUS

Priimtas
3 Dėl Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos 2013– 2014 m.m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-399) _gausantiskiu-ataskaita1....
Zita Tytmonienė
GEDIMINAS KLANGAUSKAS

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-411) _seredziaus-ataskaita1.xm...
Zita Tytmonienė
PETRAS BARŠAUSKAS

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 2013–2014 m.m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-398) _simkaiciu-ataskaita1.xml
Zita Tytmonienė
LEONARDAS ZAKSAS

Priimtas
6 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-412) _meno-mokyklos-ataskaita1...
Zita Tytmonienė
Loreta Ševelienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-420) _veliuona-r.xml
Genovaitė Grigucevičienė
VIDA GREIČIŪTĖ

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-403) _sprbiudz-tikslinimas-12-...
Audronė Stoškienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto veiklos programų rengimo taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-404) _sprveiklos-progr.taisykl...
Audronė Stoškienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-422) _vd-sarasas-tarybos-sp..x...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
11 Dėl Lėšų, skirtų asmenų su sunkia negalia socialinei globai, naudojimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-402) _su-sunkia-negalia2.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-401) _mokejimo-uz-socialines-p...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
13 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-425) _pinigines-paramos-tvarko...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
14 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro ir VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro reorganizavimo (Nr. TSP-421) _2014-12-18reorganizavima...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-413) _pf-tvarka-pak.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-407) _po-sarasas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl nekilnojamojo turto Varlaukio k. perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-414) _project-11-vgs.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungai (Nr. TSP-406) _project-11panauda-saulia...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl nuomos sutarties su Sigita Tūrovaite pratęsimo (Nr. TSP-408) _project-12nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų eksploatavimo ir pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti (Nr. TSP-415) _vandens-eksploatcijapati...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl prievolės mokėti gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio įsiskolinimą panaikinimo mirus nuomininkams (Nr. TSP-400) _skolos_nuomininku.xml
_irasai.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
22 Dėl Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatų įgyvendinimo (Nr. TSP-405) _12-05tarybos-spr..xml
Danutė Matelienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-426) _kk-ataskaita.xml
Algirdas Gudaitis

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-418) _kk-programa.xml
Algirdas Gudaitis

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-215 „Dėl gyvenamųjų patalpų remonto ar rekonstravimo ekonominio nenaudingumo patvirtinimo ir leidimo privatizuoti“ pakeitimo (Nr. TSP-393) _pakeitimas_t2-215.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-189 „Dėl gyvenamųjų patalpų pardavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-394) _pakeitimas_t2-189.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-248 „Dėl gyvenamųjų patalpų-butų privatizavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-395) _pakeitimas_t2-248.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-193 „Dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-396) _pakeitimas_t2-193.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-195 „Dėl kaupiamųjų lėšų dydžių nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-424) _t2-195_netekes-galios.xm...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (Nr. TSP-416) _raudones-bokstas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo NR. T2-108 „Dėl administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifo skaičiavimo ir nuolatinės techninės priežiūros tarifų apskaičiavimo metodikų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-417) _daugiabuciu-metodikos_12...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T2-183 „Dėl mokesčio už neformalųjį švietimą Jurbarko kūno kultūros ir sporto centre“ pakeitimo (Nr. TSP-423) _project.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-1 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2026 metų strateginio plėtros plano ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-410) _tsp_derinimui_spp.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-117 „Dėl lėšų vietos bendruomenių sprendimams Jurbarko rajono savivaldybėje 2013-2015 metais įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-409) _vbt-tvarka_koreg..xml
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T2-139 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių tarnybinių automobilių naudojimo“ pakeitimo (Nr. TSP-419) _2014-12-18_transporto-pr...
Rūta Vančienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.