Reikia paramos

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Paslaugos aprašymas Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija – mėnesinė piniginė išmoka, kurią teisę gauti turi asmenys, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir kurie
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukti:
1) Lietuvos Respublikos piliečiai;
2) Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
3) užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
4) užsieniečiai, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
1) asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis – 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (TKB - 114 Eur);
2) asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis – 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Tikslinės kompensacijos neskiriamos, o paskirtosios nemokamos:
1) jeigu asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, gyvena švietimo įstaigoje, o likęs be tėvų globos vaikas ir (ar) vaikas, patiriantis socialinę riziką, – ir socialinės globos įstaigoje arba jeigu asmeniui, turinčiam teisę gauti tikslinę kompensaciją, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje teikiamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamos slaugos, palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, socialinės paslaugos ir patarnavimai;
2) asmens, turinčio teisę gauti tikslinę kompensaciją, kardomojo kalinimo (suėmimo) metu;
3) jeigu asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, atlieka laisvės atėmimo bausmę (išskyrus atvejus, kai bausmė atliekama atvirose kolonijose, pataisos įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos specialiame padalinyje – pusiaukelės namuose);
4) jeigu asmeniui, turinčiam teisę gauti tikslinę kompensaciją, taikomos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 1 dalyje nustatytos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą;
5) jeigu asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, persikėlė nuolat gyventi į kitą valstybę.


Paslaugos kategorija Socialinė parama – išmokos ir kompensacijos
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Laima Gardauskienė tel. (8 447) 70 182
Paslaugos vykdytojas Reda Onusaitienė tel. (8 447) 70 181
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Kreipiantis dėl išmokos pateikiami šie dokumentai:
- Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
- Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
- Dokumentai apie globos ar rūpybos nustatymą; įgaliotas asmuo pateikia savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą; socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas pateikia darbuotojo pažymėjimą.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas
2. Įsakymas “Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo“
D.U.K.
Informacija Socialinės paramos skyriaus priimamasis,
Dariaus ir Girėno g. 96, 101 kab.,
tel. (8 447) 70181,
Reda Onusaitienė, el. p. reda.onusaitiene@jurbarkas.lt ,
Sigita Pesytė,
el. p. sigita.pesyte@jurbarkas.lt,
Jurgita Sorakienė,
el. p. jurgita.sorakiene@jurbarkas.lt ,
Kristina Povilaitienė,
el. p. kristina.povilaitiene@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2020-12-08 13:38:03

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA

Reikia paramos

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Paslaugos aprašymas Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija – mėnesinė piniginė išmoka, kurią teisę gauti turi asmenys, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir kurie
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukti:
1) Lietuvos Respublikos piliečiai;
2) Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
3) užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
4) užsieniečiai, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
1) asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis – 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (TKB - 114 Eur);
2) asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis – 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Tikslinės kompensacijos neskiriamos, o paskirtosios nemokamos:
1) jeigu asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, gyvena švietimo įstaigoje, o likęs be tėvų globos vaikas ir (ar) vaikas, patiriantis socialinę riziką, – ir socialinės globos įstaigoje arba jeigu asmeniui, turinčiam teisę gauti tikslinę kompensaciją, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje teikiamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamos slaugos, palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, socialinės paslaugos ir patarnavimai;
2) asmens, turinčio teisę gauti tikslinę kompensaciją, kardomojo kalinimo (suėmimo) metu;
3) jeigu asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, atlieka laisvės atėmimo bausmę (išskyrus atvejus, kai bausmė atliekama atvirose kolonijose, pataisos įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos specialiame padalinyje – pusiaukelės namuose);
4) jeigu asmeniui, turinčiam teisę gauti tikslinę kompensaciją, taikomos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 1 dalyje nustatytos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą;
5) jeigu asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, persikėlė nuolat gyventi į kitą valstybę.


Paslaugos kategorija Socialinė parama – išmokos ir kompensacijos
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Laima Gardauskienė tel. (8 447) 70 182
Paslaugos vykdytojas Reda Onusaitienė tel. (8 447) 70 181
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Kreipiantis dėl išmokos pateikiami šie dokumentai:
- Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
- Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
- Dokumentai apie globos ar rūpybos nustatymą; įgaliotas asmuo pateikia savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą; socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas pateikia darbuotojo pažymėjimą.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas
2. Įsakymas “Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo“
D.U.K.
Informacija Socialinės paramos skyriaus priimamasis,
Dariaus ir Girėno g. 96, 101 kab.,
tel. (8 447) 70181,
Reda Onusaitienė, el. p. reda.onusaitiene@jurbarkas.lt ,
Sigita Pesytė,
el. p. sigita.pesyte@jurbarkas.lt,
Jurgita Sorakienė,
el. p. jurgita.sorakiene@jurbarkas.lt ,
Kristina Povilaitienė,
el. p. kristina.povilaitiene@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2020-12-08 13:38:03

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.