Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2011-10-27
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2011-10-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Darbotvarkės svarstymas 69132_Posėdžio darbotvarkė Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos patvirtinimo (Nr. TSP-297) Del jaunimo politikos ko...
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
3 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. TSP-314) Del gatviu pavadinimu sut...
Monika Juzėnaitė

Priimtas
4 Dėl dalies nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų, patvirtintų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, paskirstymo (Nr. TSP-310) Del dalies nepanaudotu sp...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-311) Del savivaldybes 2011 met...
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto dalies apyvartos lėšų paskirstymo (Nr. TSP-312) Del 2011 m. biudzeto dali...
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių (Nr. TSP-307) Del fiksuoto pajamu mokes...
Gražina Ilgevičienė

Nepriimtas
8 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Anatolijui Stankevičiui (Nr. TSP-306) Del nekilnojamojo turto m...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko Jursa“ (Nr. TSP-318) Del zemes nuomos mokescio...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
10 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos uždarajai akcinei bendrovei „Jualdė“ (Nr. TSP-317) Del zemes nuomos mokescio...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos IĮ Jurbarko saugaus eismo centrui (Nr. TSP-319) Dėl žemės nuomos mokes...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
12 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-313) Del pritarimo projektui (...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
13 Dėl mokinių nemokamo maitinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-309) Dėl mokinių nemokamo ma...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
14 Dėl socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo Jurbarko rajone tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-83, pakeitimo ir papildymo (Nr. TSP-308) Del socialiniu pasalpu ir...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
15 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-316) Del pritarimo projektui (...
Inga Žukauskienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono 2011–2015 metų strateginio plėtros plano papildymo (Nr. TSP-305) Del Jurbarko rajono 2011...
Inga Žukauskienė

Priimtas
17 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-301) Dėl pritarimo projektui....
Inga Šimulynaitė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo nr. T2-239 „Dėl pritarimo projektui“ pakeitimo (Nr. TSP-302) Del Jurbarko rajono saviv...
Inga Šimulynaitė

Priimtas
19 Dėl pritarimo Seredžiaus pagrindinės mokyklos teikiamai paraiškai (Nr. TSP-298) Dėl pritarimo Seredžiau...
Povilas Kazėnas

Priimtas
20 Dėl pritarimo Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos teikiamai paraiškai (Nr. TSP-299) Dėl pritarimo Smalinink...
Povilas Kazėnas

Priimtas
21 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Jurbarko rajono agentūrai (Nr. TSP-303) Dėl turto perdavimo pana...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimo T2-214 „Dėl stomatologinės įrangos panaudos“ pakeitimo (Nr. TSP-304) Del Jurbarko rajono saviv...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
23 Dėl nuomos sutarties su UAB „Gintarinė vaistinė“ pratęsimo (Nr. TSP-325) 69033_Del nuomos sutartie...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-326) 69032_Del patalpu nuomos ...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-328 „Dėl kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-320) Del savivaldybes Tarybos ...
Daura Giedraitienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-111 „Dėl kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-321) Dėl savivaldybės Tarybo...
Daura Giedraitienė

Nepriimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-167 „Dėl kultūros centrų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-322) Dėl savivaldybės Tarybo...
Daura Giedraitienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-368 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis skaičiaus“ pakeitimo (Nr. TSP-323) Del Jurbarko rajono saviv...
Daura Giedraitienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės ženklo „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-315) Del savivaldybes zenklo ...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-173 „Dėl VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro įstatų pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-324) Del savivaldybės Tarybos...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
Papildomi klausimai
31 Dėl komisijos kelių ir gatvių asfaltavimo bei daugiabučių namų kiemuose esančių automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo eilei nustatyti sudarymo (Nr. TSP-327) Dėl komisijos sudarymo.p...
Stanislovas Andriulis

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-235 „Dėl Varlaukio Juozapo Gudavičiaus pagrindinės mokyklos pareigybių (etatų) nustatymo“ pakeitimo. (Nr. TSP-328) Dėl savivaldybės Tarybo...
Antanas Gvildys

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2011-10-27
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2011-10-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Darbotvarkės svarstymas 69132_Posėdžio darbotvarkė Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos patvirtinimo (Nr. TSP-297) Del jaunimo politikos ko...
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
3 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. TSP-314) Del gatviu pavadinimu sut...
Monika Juzėnaitė

Priimtas
4 Dėl dalies nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų, patvirtintų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, paskirstymo (Nr. TSP-310) Del dalies nepanaudotu sp...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-311) Del savivaldybes 2011 met...
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto dalies apyvartos lėšų paskirstymo (Nr. TSP-312) Del 2011 m. biudzeto dali...
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių (Nr. TSP-307) Del fiksuoto pajamu mokes...
Gražina Ilgevičienė

Nepriimtas
8 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Anatolijui Stankevičiui (Nr. TSP-306) Del nekilnojamojo turto m...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko Jursa“ (Nr. TSP-318) Del zemes nuomos mokescio...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
10 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos uždarajai akcinei bendrovei „Jualdė“ (Nr. TSP-317) Del zemes nuomos mokescio...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos IĮ Jurbarko saugaus eismo centrui (Nr. TSP-319) Dėl žemės nuomos mokes...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
12 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-313) Del pritarimo projektui (...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
13 Dėl mokinių nemokamo maitinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-309) Dėl mokinių nemokamo ma...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
14 Dėl socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo Jurbarko rajone tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-83, pakeitimo ir papildymo (Nr. TSP-308) Del socialiniu pasalpu ir...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
15 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-316) Del pritarimo projektui (...
Inga Žukauskienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono 2011–2015 metų strateginio plėtros plano papildymo (Nr. TSP-305) Del Jurbarko rajono 2011...
Inga Žukauskienė

Priimtas
17 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-301) Dėl pritarimo projektui....
Inga Šimulynaitė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo nr. T2-239 „Dėl pritarimo projektui“ pakeitimo (Nr. TSP-302) Del Jurbarko rajono saviv...
Inga Šimulynaitė

Priimtas
19 Dėl pritarimo Seredžiaus pagrindinės mokyklos teikiamai paraiškai (Nr. TSP-298) Dėl pritarimo Seredžiau...
Povilas Kazėnas

Priimtas
20 Dėl pritarimo Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos teikiamai paraiškai (Nr. TSP-299) Dėl pritarimo Smalinink...
Povilas Kazėnas

Priimtas
21 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Jurbarko rajono agentūrai (Nr. TSP-303) Dėl turto perdavimo pana...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimo T2-214 „Dėl stomatologinės įrangos panaudos“ pakeitimo (Nr. TSP-304) Del Jurbarko rajono saviv...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
23 Dėl nuomos sutarties su UAB „Gintarinė vaistinė“ pratęsimo (Nr. TSP-325) 69033_Del nuomos sutartie...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-326) 69032_Del patalpu nuomos ...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-328 „Dėl kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-320) Del savivaldybes Tarybos ...
Daura Giedraitienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-111 „Dėl kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-321) Dėl savivaldybės Tarybo...
Daura Giedraitienė

Nepriimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-167 „Dėl kultūros centrų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-322) Dėl savivaldybės Tarybo...
Daura Giedraitienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-368 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis skaičiaus“ pakeitimo (Nr. TSP-323) Del Jurbarko rajono saviv...
Daura Giedraitienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės ženklo „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-315) Del savivaldybes zenklo ...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-173 „Dėl VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro įstatų pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-324) Del savivaldybės Tarybos...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
Papildomi klausimai
31 Dėl komisijos kelių ir gatvių asfaltavimo bei daugiabučių namų kiemuose esančių automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo eilei nustatyti sudarymo (Nr. TSP-327) Dėl komisijos sudarymo.p...
Stanislovas Andriulis

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-235 „Dėl Varlaukio Juozapo Gudavičiaus pagrindinės mokyklos pareigybių (etatų) nustatymo“ pakeitimo. (Nr. TSP-328) Dėl savivaldybės Tarybo...
Antanas Gvildys

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.