Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2011-11-24
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2011-11-24 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 71049_Darbotvarkė Ričardas Juška

Priimtas
2 Informacija apie Jurbarko autobusų stoties rekonstrukciją Rūta Kastanauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Informacija ir išvados dėl geriamojo vandens kokybės tyrimų Jurbarko mieste Juozas Jankauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento. patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-135, pakeitimo (Nr. TSP-383) Del savivaldybes Tarybos ...
Gvidas Byčius

Priimtas
5 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Nr. TSP-363) Del vietines rinkliavos u...
Povilas Kazėnas

Nepriimtas
6 Dėl Jurbarko švietimo centro didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-366) 71041_Del švietimo centr...
Zita Tytmonienė

Priimtas
7 Dėl mokytojo padėjėjo etato įsteigimo Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinėje mokykloje (Nr. TSP-343) Dėl mokytojo padejejo et...
Zita Tytmonienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditavimo (Nr. TSP-360) Del Veliuonos vidurines m...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-342) Del Erzvilko gimnazijos v...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-345) Del A.Giedraicio-Giedriau...
Zita Tytmonienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-344) Del Gausantiskiu Antano V...
Zita Tytmonienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono Girdžių pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-338) Dėl Girdziu pagrindines ...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-373) Del Juodaiciu pagrindines...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-376) Del Klausuciu pagrindines...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-346) Del Raudones pagrindines ...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-371) Del Seredziaus pagrindine...
Zita Tytmonienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-378) Del Vadzgirio pagrindines...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko r. Varlaukio Juozapo Gudavičiaus pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-380) Del Varlaukio pagrindines...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-379) Del Viesviles pagrindines...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
20 Dėl pritarimo geriatrijos paslaugų teikimui viešojoje įstaigoje Jurbarko ligoninėje (Nr. TSP-351) Del pritarimo geriatrijos...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
21 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2011 m. darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų nustatymo (Nr. TSP-352) Del VsĮ Jurbarko ligonin...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
22 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 m. darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų nustatymo (Nr. TSP-353) Del VsĮ Jurbarko PSPC 2...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
23 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro 2011 m. darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų nustatymo (Nr. TSP-354) Del VsĮ Jurbarko rajono ...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
24 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 m. darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų nustatymo (Nr. TSP-355) Del VsĮ Erzvilko PSPC 2...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
25 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2011 m. darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų nustatymo (Nr. TSP-356) Del Seredziaus ambulatori...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
26 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2011 m. darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų nustatymo (Nr. TSP-357) Del Simkaiciu ambulatorij...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
27 Dėl viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 m. darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų nustatymo (Nr. TSP-358) Del Veliuonos PSPC 2011 m...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
28 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2011 m. darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų nustatymo (Nr. TSP-359) Del Viesviles ambulatorij...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
29 Dėl detaliųjų planų rengimo (Nr. TSP-370) Del detaliuju planu rengi...
Priedai.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
30 Dėl 2010 m. Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-361) Del 2010 m. jurbarko rajo...
Audronė Stoškienė

Priimtas
31 Dėl kompensuotų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų panaudojimo (Nr. TSP-347) Del kompensuotu ES finans...
Audronė Stoškienė

Priimtas
32 Dėl dalies specialiosios tikslinės dotacijos lėšų mokinio krepšeliui finansuoti perskirstymo (Nr. TSP-348) 348Del dalies specialiosi...
Audronė Stoškienė

Priimtas
33 Dėl mokinio krepšelio lėšų, gautų 2011 m. iš kitų savivaldybių pagal tarpusavio suderinimo aktus, panaudojimo (Nr. TSP-364) Del mokinio krepselio les...
Audronė Stoškienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-349) 71042_Del Jurbarko saviv...
Audronė Stoškienė

Priimtas
35 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių (Nr. TSP-332) 70710_Fiksuoto pajamu mok...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
36 Dėl žemės mokesčio lengvatos Rasai Grybaitei (Nr. TSP-333) Del zemes mokescio lengva...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
37 Dėl žemės mokesčio lengvatos Kęstučiui Jasiūnui (Nr. TSP-334) Del zemes mokescio lengva...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
38 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Danguolei Bukauskienei (Nr. TSP-335) Del nekilnojamojo turto m...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
39 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko sporto klubui „Kumite“ (Nr. TSP-339) Del turto perdavimo panau...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl savivaldybės turto perdavimo Pagėgių savivaldybės ir Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybių nuosavybėn (Nr. TSP-341) Dėl savivaldybes turto p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-62 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Klausučių sporto klubui „Jaunuolynas“ pakeitimo (Nr. TSP-337) Del savivaldybes tarybos ...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
42 Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centrui naudotis Jurbarko Naujamiesčio vidurinės mokyklos patalpomis (Nr. TSP-340) Del leidimo Pagėgiu savi...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2002 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 403 „Dėl patalpų perdavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-336) Del Jurbarko rajono saviv...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
44 Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo (Nr. TSP-369) Del privatizavimo objektu...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
45 Dėl leidimo Raudonės bendruomenės centrui naudotis seniūnijos patalpomis (Nr. TSP-381) Del leidimo Raudones bend...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-272 „Dėl sutikimo perimti turtą“ pakeitimo (Nr. TSP-382) Del rajono savivaldybes t...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
47 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kelių (gatvių) asfaltavimo darbų 2012 metų programos (Nr. TSP-362) Del Jurbarko rajono saviv...
Stanislovas Andriulis

Priimtas
48 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-86 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo (Nr. TSP-367) Dėl savivaldybes tarybos...
Stanislovas Andriulis

Priimtas
49 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko socialinių paslaugų centro veiklos strategijos plano patvirtinimo (Nr. TSP-372) Del VsI Jurbarko socialin...
Genutė Gudaitienė

Priimtas
50 Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo ir įgaliojimų suteikimo (Nr. TSP-331) Del valstybes tarnautoju ...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
51 Dėl žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų (Nr. TSP-377) Del zemes, zemes nuomos i...
Saulius Lapėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
52 Dėl investicijų skatinimo priemonių plano rengimo (Nr. TSP-350) Del investiciju skatinimo...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
53 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-296 ir 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-18 pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-365) Del savivaldybes tarybos ...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
54 Dėl pritarimo projektui (Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindines mokyklos) (Nr. TSP-368) Del pritarimo projektui (...
Inga Žukauskienė

Priimtas
55 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-375) Del pritarimo projektui (...
Inga Žukauskienė

Priimtas
56 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-374) Dėl pritarimo projektui ...
Daura Giedraitienė

Priimtas
57 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-329) Del savivaldybes Tarybos ...
Ričardas Juška

Priimtas
58 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-116 „Dėl Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-330) Del savivaldybes Tarybos ...
Ričardas Juška

Priimtas
Papildomi klausimai
59 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo (Nr. TSP-384) Del nekilnojamojo turto n...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
60 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-385) Del pritarimo projektui (...
Inga Žukauskienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2011-11-24
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2011-11-24 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 71049_Darbotvarkė Ričardas Juška

Priimtas
2 Informacija apie Jurbarko autobusų stoties rekonstrukciją Rūta Kastanauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Informacija ir išvados dėl geriamojo vandens kokybės tyrimų Jurbarko mieste Juozas Jankauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento. patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-135, pakeitimo (Nr. TSP-383) Del savivaldybes Tarybos ...
Gvidas Byčius

Priimtas
5 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Nr. TSP-363) Del vietines rinkliavos u...
Povilas Kazėnas

Nepriimtas
6 Dėl Jurbarko švietimo centro didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-366) 71041_Del švietimo centr...
Zita Tytmonienė

Priimtas
7 Dėl mokytojo padėjėjo etato įsteigimo Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinėje mokykloje (Nr. TSP-343) Dėl mokytojo padejejo et...
Zita Tytmonienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditavimo (Nr. TSP-360) Del Veliuonos vidurines m...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-342) Del Erzvilko gimnazijos v...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-345) Del A.Giedraicio-Giedriau...
Zita Tytmonienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-344) Del Gausantiskiu Antano V...
Zita Tytmonienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono Girdžių pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-338) Dėl Girdziu pagrindines ...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-373) Del Juodaiciu pagrindines...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-376) Del Klausuciu pagrindines...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-346) Del Raudones pagrindines ...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-371) Del Seredziaus pagrindine...
Zita Tytmonienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-378) Del Vadzgirio pagrindines...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko r. Varlaukio Juozapo Gudavičiaus pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-380) Del Varlaukio pagrindines...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-379) Del Viesviles pagrindines...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
20 Dėl pritarimo geriatrijos paslaugų teikimui viešojoje įstaigoje Jurbarko ligoninėje (Nr. TSP-351) Del pritarimo geriatrijos...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
21 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2011 m. darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų nustatymo (Nr. TSP-352) Del VsĮ Jurbarko ligonin...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
22 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 m. darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų nustatymo (Nr. TSP-353) Del VsĮ Jurbarko PSPC 2...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
23 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro 2011 m. darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų nustatymo (Nr. TSP-354) Del VsĮ Jurbarko rajono ...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
24 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 m. darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų nustatymo (Nr. TSP-355) Del VsĮ Erzvilko PSPC 2...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
25 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2011 m. darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų nustatymo (Nr. TSP-356) Del Seredziaus ambulatori...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
26 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2011 m. darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų nustatymo (Nr. TSP-357) Del Simkaiciu ambulatorij...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
27 Dėl viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 m. darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų nustatymo (Nr. TSP-358) Del Veliuonos PSPC 2011 m...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
28 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2011 m. darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų nustatymo (Nr. TSP-359) Del Viesviles ambulatorij...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
29 Dėl detaliųjų planų rengimo (Nr. TSP-370) Del detaliuju planu rengi...
Priedai.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
30 Dėl 2010 m. Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-361) Del 2010 m. jurbarko rajo...
Audronė Stoškienė

Priimtas
31 Dėl kompensuotų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų panaudojimo (Nr. TSP-347) Del kompensuotu ES finans...
Audronė Stoškienė

Priimtas
32 Dėl dalies specialiosios tikslinės dotacijos lėšų mokinio krepšeliui finansuoti perskirstymo (Nr. TSP-348) 348Del dalies specialiosi...
Audronė Stoškienė

Priimtas
33 Dėl mokinio krepšelio lėšų, gautų 2011 m. iš kitų savivaldybių pagal tarpusavio suderinimo aktus, panaudojimo (Nr. TSP-364) Del mokinio krepselio les...
Audronė Stoškienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-349) 71042_Del Jurbarko saviv...
Audronė Stoškienė

Priimtas
35 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių (Nr. TSP-332) 70710_Fiksuoto pajamu mok...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
36 Dėl žemės mokesčio lengvatos Rasai Grybaitei (Nr. TSP-333) Del zemes mokescio lengva...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
37 Dėl žemės mokesčio lengvatos Kęstučiui Jasiūnui (Nr. TSP-334) Del zemes mokescio lengva...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
38 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Danguolei Bukauskienei (Nr. TSP-335) Del nekilnojamojo turto m...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
39 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko sporto klubui „Kumite“ (Nr. TSP-339) Del turto perdavimo panau...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl savivaldybės turto perdavimo Pagėgių savivaldybės ir Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybių nuosavybėn (Nr. TSP-341) Dėl savivaldybes turto p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-62 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Klausučių sporto klubui „Jaunuolynas“ pakeitimo (Nr. TSP-337) Del savivaldybes tarybos ...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
42 Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centrui naudotis Jurbarko Naujamiesčio vidurinės mokyklos patalpomis (Nr. TSP-340) Del leidimo Pagėgiu savi...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2002 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 403 „Dėl patalpų perdavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-336) Del Jurbarko rajono saviv...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
44 Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo (Nr. TSP-369) Del privatizavimo objektu...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
45 Dėl leidimo Raudonės bendruomenės centrui naudotis seniūnijos patalpomis (Nr. TSP-381) Del leidimo Raudones bend...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-272 „Dėl sutikimo perimti turtą“ pakeitimo (Nr. TSP-382) Del rajono savivaldybes t...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
47 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kelių (gatvių) asfaltavimo darbų 2012 metų programos (Nr. TSP-362) Del Jurbarko rajono saviv...
Stanislovas Andriulis

Priimtas
48 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-86 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo (Nr. TSP-367) Dėl savivaldybes tarybos...
Stanislovas Andriulis

Priimtas
49 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko socialinių paslaugų centro veiklos strategijos plano patvirtinimo (Nr. TSP-372) Del VsI Jurbarko socialin...
Genutė Gudaitienė

Priimtas
50 Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo ir įgaliojimų suteikimo (Nr. TSP-331) Del valstybes tarnautoju ...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
51 Dėl žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų (Nr. TSP-377) Del zemes, zemes nuomos i...
Saulius Lapėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
52 Dėl investicijų skatinimo priemonių plano rengimo (Nr. TSP-350) Del investiciju skatinimo...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
53 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-296 ir 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-18 pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-365) Del savivaldybes tarybos ...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
54 Dėl pritarimo projektui (Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindines mokyklos) (Nr. TSP-368) Del pritarimo projektui (...
Inga Žukauskienė

Priimtas
55 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-375) Del pritarimo projektui (...
Inga Žukauskienė

Priimtas
56 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-374) Dėl pritarimo projektui ...
Daura Giedraitienė

Priimtas
57 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-329) Del savivaldybes Tarybos ...
Ričardas Juška

Priimtas
58 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-116 „Dėl Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-330) Del savivaldybes Tarybos ...
Ričardas Juška

Priimtas
Papildomi klausimai
59 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo (Nr. TSP-384) Del nekilnojamojo turto n...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
60 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-385) Del pritarimo projektui (...
Inga Žukauskienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.