Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-05-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise viešajai įstaigai Jurbarko ligoninei (Nr. TSP-171) 396551168ligonine-patikej...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
3 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklai (Nr. TSP-170) 168_tsp-meno-mok-1.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
4 Dėl leidimo Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinei mokyklai nuomoti patalpas ir teikti paslaugas, bei paslaugų įkainių patvirtinimo (Nr. TSP-173) 396605168klausuciu-ikaini...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
5 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko kultūros centrui (Nr. TSP-183) 168_turtas-kc-patikslinta...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-391 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise“ pakeitimo (Nr. TSP-177) 168_skirsnemunes-mokyklos...
168_skirsnemunes-planas.p...
168_skirsnemunes-mokyklos...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
7 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ (Nr. TSP-178) 395389168del-panaudos-sut...
395390168turtas-soc-pasla...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
8 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. TSP-179) 168_svietimo-agenturos-ra...
168_kompiuteriai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl patalpų Kauno g. 36 ir Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarko m., bei Kaštonų g. 2, Raudonės mstl.,, Jurbarko r. sav., nuomos (Nr. TSP-185) 396482168raudones-rastas....
396484168nuoma-papildyta....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
10 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Jurbarko teniso klubui (Nr. TSP-184) 396475168panauda-teniso-k...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (Nr. TSP-172) 27_kontrolieriaus-isvada....
27_fin.min-informacija.pd...
27_spr_biud-trumpalaike-p...
Audronė Stoškienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-7 „Dėl SĮ „Jurbarko planas“ buveinės pakeitimo ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-182) 83_2020-05-28istatu-panai...
Rūta Vančienė

Priimtas
13 Dėl Sprendimų dėl derybas laimėjusių kandidatų, perkant nekilnojamąjį daiktą Jurbarko rajono savivaldybės vardu, priėmimo ir pirkimo sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-181) 83_akv-35.pdf
83_2020-05-28pirkimo-tvar...
stebesenos-pazyma_nek.-tu...
Rūta Vančienė

Priimtas
14 Dėl savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-175) 83_2020-05-28jurbarko-pla...
83_2019m.-audito-isvada.p...
tsp-175priedas2.pdf
tsp-175priedas3.pdf
Rūta Vančienė

Priimtas
15 Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ne Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams (Nr. TSP-174) 396774265patikslintas-pro...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatų ir lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-190) 32_verslo-fondo-nuostatai...
32_priedas-sprendimas-t2-...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
17 Dėl pritarimo projektui „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Nemuno upėje“ (Nr. TSP-180) 340_pritarimas-aarp-proje...
Ernestas Sinkus

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-188) 396704365transporto-islai...
396705365stebesenos-pazym...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
19 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2020-2021 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose (Nr. TSP-187) 396332365forma-klasiu-kom...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2020–2022 metams patvirtinimo (Nr. TSP-176) 55_project-5.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-186) 396711395regl.xml
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-189) 353_1-st-nuostatai-20.xml
skenuotas-antikorupcinis-...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-191) 353_2-klubu-remimo-aprasa...
tsp-191priedasakv.pdf
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
24 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-05-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise viešajai įstaigai Jurbarko ligoninei (Nr. TSP-171) 396551168ligonine-patikej...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
3 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklai (Nr. TSP-170) 168_tsp-meno-mok-1.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
4 Dėl leidimo Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinei mokyklai nuomoti patalpas ir teikti paslaugas, bei paslaugų įkainių patvirtinimo (Nr. TSP-173) 396605168klausuciu-ikaini...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
5 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko kultūros centrui (Nr. TSP-183) 168_turtas-kc-patikslinta...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-391 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise“ pakeitimo (Nr. TSP-177) 168_skirsnemunes-mokyklos...
168_skirsnemunes-planas.p...
168_skirsnemunes-mokyklos...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
7 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ (Nr. TSP-178) 395389168del-panaudos-sut...
395390168turtas-soc-pasla...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
8 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. TSP-179) 168_svietimo-agenturos-ra...
168_kompiuteriai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl patalpų Kauno g. 36 ir Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarko m., bei Kaštonų g. 2, Raudonės mstl.,, Jurbarko r. sav., nuomos (Nr. TSP-185) 396482168raudones-rastas....
396484168nuoma-papildyta....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
10 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Jurbarko teniso klubui (Nr. TSP-184) 396475168panauda-teniso-k...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (Nr. TSP-172) 27_kontrolieriaus-isvada....
27_fin.min-informacija.pd...
27_spr_biud-trumpalaike-p...
Audronė Stoškienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-7 „Dėl SĮ „Jurbarko planas“ buveinės pakeitimo ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-182) 83_2020-05-28istatu-panai...
Rūta Vančienė

Priimtas
13 Dėl Sprendimų dėl derybas laimėjusių kandidatų, perkant nekilnojamąjį daiktą Jurbarko rajono savivaldybės vardu, priėmimo ir pirkimo sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-181) 83_akv-35.pdf
83_2020-05-28pirkimo-tvar...
stebesenos-pazyma_nek.-tu...
Rūta Vančienė

Priimtas
14 Dėl savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-175) 83_2020-05-28jurbarko-pla...
83_2019m.-audito-isvada.p...
tsp-175priedas2.pdf
tsp-175priedas3.pdf
Rūta Vančienė

Priimtas
15 Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ne Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams (Nr. TSP-174) 396774265patikslintas-pro...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatų ir lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-190) 32_verslo-fondo-nuostatai...
32_priedas-sprendimas-t2-...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
17 Dėl pritarimo projektui „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Nemuno upėje“ (Nr. TSP-180) 340_pritarimas-aarp-proje...
Ernestas Sinkus

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-188) 396704365transporto-islai...
396705365stebesenos-pazym...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
19 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2020-2021 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose (Nr. TSP-187) 396332365forma-klasiu-kom...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2020–2022 metams patvirtinimo (Nr. TSP-176) 55_project-5.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-186) 396711395regl.xml
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-189) 353_1-st-nuostatai-20.xml
skenuotas-antikorupcinis-...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-191) 353_2-klubu-remimo-aprasa...
tsp-191priedasakv.pdf
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
24 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.