Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 15
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-12-17 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-380) 430603168lyginamasis.doc
430604168tvarkos-keitimas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
3 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Baltraitiškės kaimo bendruomenei (Nr. TSP-352) 430242168baltraitiskes-pa...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
4 Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. TSP-356) 168_kompiuteriai.xml
168_nsa-rastas.docx
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
5 Dėl savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarties Nr. G3-33 pratęsimo (Nr. TSP-353) 430239168o.-u.-nuomos-pra...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
6 Dėl savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G3-24 su Žindaičių bendruomene pratęsimo (Nr. TSP-372) 430235168zindaiciu-panaud...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
7 Dėl patalpų J. Dargužo g. 21, Vadžgirio mstl., Jurbarko r. sav. nuomos (Nr. TSP-373) 430233168vadzgirio-nuoma-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
8 Dėl valstybės turto nurašymo (Nr. TSP-369) 430508168vt-nurasymas-pat...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl sporto klubo „Pantera“ atleidimo nuo mokesčio už patalpų šildymą karantino laikotarpiu (Nr. TSP-371) 430206168pantera-atleidim...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl nuomos ir komunalinių mokesčių karantino laikotarpiu lengvatų A. K. (Nr. TSP-370) 430204168a.-k.-atleidimas...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Vertimų kaimo bendruomenės prašymo finansavimo išimties tvarka (Nr. TSP-377) 363_del-pritarimo-vertimu...
363_17image00001-6.pdf
Eglė Mazur

Priimtas
12 Dėl pritarimo Veliuonos krašto bendruomenės teikiamam projektui (Nr. TSP-374) 363_17prasymas.pdf
363_veliuonos-bendr..xml
Eglė Mazur

Priimtas
13 Dėl pritarimo projektui „Vakarų Veliuonos istorijos ir legendos“ (Nr. TSP-375) 363_del-pritarimo-projekt...
363_17prasymas1.pdf
Eglė Mazur

Priimtas
14 Dėl pritarimo projektui „Senųjų amatų ir sveiko maisto kūrybinės dirbtuvės Balneliškių kaime“ (Nr. TSP-376) 431061363363363del-pritar...
Eglė Mazur

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-379) tsp-379-priedai.xls
tsp-379.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
16 dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Nr. TSP-382) 83_2020-12-17_pritarimas-...
Rūta Vančienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-260 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo ir pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-381) 83_tsp-sekretoriatas.xml
Rūta Vančienė

Nepriimtas
18 Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos termino pratęsimo (Nr. TSP-362) 46_projektas_sutarciu-ter...
46_prasymai.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-359) 430584365forma-gimnazijos...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-378) 430587365forma-vytauto-pr...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
21 Dėl pritarimo partnerystės projekto „Raudonės pilies valdymo, naudojimo ir priežiūros investicijų projektas“ įgyvendinimo tikslingumui (Nr. TSP-354) 340_pritarimas-raudones-v...
340_cpva-isvada-del-raudo...
340_raudones-investiciju-...
340_jurbarko-kontrolieria...
340_raudones-vpsp-klausim...
Ernestas Sinkus

Priimtas
22 Dėl pritarimo projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui (Nr. TSP-366) 340_pritarimas-taurage-pl...
Ernestas Sinkus

Priimtas
23 Dėl šilumos kainų dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai nustatymo (Nr. TSP-363) 374_tsp_tvm_kainos_2020.x...
374_aiskinamasis-rastas-2...
374_del-silimos-kainu-ded...
Dainius Večerskas

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu Jurbarkas–Kaunas–Jurbarkas” pakeitimo (Nr. TSP-368) 48_tsp-t2-330-pakeitimas-...
Rimantas Milius

Priimtas
25 Dėl keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais tarifų dydžių nustatymo (Nr. TSP-367) 48_tsp-del-tarifu-pakeiti...
48_aiskinamasis-rastas-de...
48_aiskinamasis-rastas-de...
48_bilietu-kainu-palygini...
Rimantas Milius

Priimtas
26 Dėl pritarimo keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu Jurbarkas–Kaunas–Jurbarkas paslaugų supaprastinto atviro konkurso sąlygoms (Nr. TSP-383) 42967748tsp-del-pritarimo...
Rimantas Milius

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių sąrašo patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-357) 430556265maksimaliu-globo...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
28 Dėl pritarimo projektui „Sportuojantys senjorai - sveiki senjorai“ (Nr. TSP-351) 353_58-del-projekto-kofin...
353_58-sc-pritarimas-proj...
353_58-sc-pritarimas-proj...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
29 Dėl pritarimo projektui „Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ (Nr. TSP-364) 353_59-savivaldybe-fondui...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
30 Dėl pritarimo projektui „Skatinkime vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą“ (Nr. TSP-365) 353_61-savivaldybe-fondui...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-355) 430558315tarybos-darbo-pl...
Genė Gudaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-360) 315_project-etikos-komisi...
315_opozicijos-siulymas-i...
315_mero-teikimas-i-etiko...
Genė Gudaitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-361) 315_project-tsp-antikorup...
315_mero-teikimas-i-antik...
315_t29-86.pdf
Genė Gudaitienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų vykdymo pavedimo savivaldybės administracijai ir Jurbarko rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo ir įmokos tarifo patvirtinimo (Nr. TSP-385) 429859303tsp-385.xml
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo (Nr. TSP-386) 429880303tsp-386.xml
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Jurbarko rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-384) 42995733tsp-384.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-358) 395_kontroles-keitimas.xm...
395_pareiskimas.pdf
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo (Nr. TSP-387) 395_komitetai.xml
395_395kurienes-parsymas....
395_395zokaitienes-prasym...
395_samys.pdf
395_395samburio-prasymas....
Augenija Tamošaitytė

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl Paskynų bendruomenės prašymo finansavimo išimties tvarka (Nr. TSP-388) 363_paskynu-bendr..xml
363_12paskynu.pdf
Eglė Mazur

Priimtas
40 Dėl pritarimo projektui „Naujų metodikų diegimas tobulinant specialiųjų poreikių ir delinkventinio elgesio mokinių ugdymo procesą“ (Nr. TSP-389) 363_prasymas-jurbarko-r.-...
tsp-389.xml
Eglė Mazur

Priimtas
41 Dėl tarybos nario nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 15
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-12-17 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-380) 430603168lyginamasis.doc
430604168tvarkos-keitimas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
3 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Baltraitiškės kaimo bendruomenei (Nr. TSP-352) 430242168baltraitiskes-pa...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
4 Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. TSP-356) 168_kompiuteriai.xml
168_nsa-rastas.docx
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
5 Dėl savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarties Nr. G3-33 pratęsimo (Nr. TSP-353) 430239168o.-u.-nuomos-pra...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
6 Dėl savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G3-24 su Žindaičių bendruomene pratęsimo (Nr. TSP-372) 430235168zindaiciu-panaud...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
7 Dėl patalpų J. Dargužo g. 21, Vadžgirio mstl., Jurbarko r. sav. nuomos (Nr. TSP-373) 430233168vadzgirio-nuoma-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
8 Dėl valstybės turto nurašymo (Nr. TSP-369) 430508168vt-nurasymas-pat...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl sporto klubo „Pantera“ atleidimo nuo mokesčio už patalpų šildymą karantino laikotarpiu (Nr. TSP-371) 430206168pantera-atleidim...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl nuomos ir komunalinių mokesčių karantino laikotarpiu lengvatų A. K. (Nr. TSP-370) 430204168a.-k.-atleidimas...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Vertimų kaimo bendruomenės prašymo finansavimo išimties tvarka (Nr. TSP-377) 363_del-pritarimo-vertimu...
363_17image00001-6.pdf
Eglė Mazur

Priimtas
12 Dėl pritarimo Veliuonos krašto bendruomenės teikiamam projektui (Nr. TSP-374) 363_17prasymas.pdf
363_veliuonos-bendr..xml
Eglė Mazur

Priimtas
13 Dėl pritarimo projektui „Vakarų Veliuonos istorijos ir legendos“ (Nr. TSP-375) 363_del-pritarimo-projekt...
363_17prasymas1.pdf
Eglė Mazur

Priimtas
14 Dėl pritarimo projektui „Senųjų amatų ir sveiko maisto kūrybinės dirbtuvės Balneliškių kaime“ (Nr. TSP-376) 431061363363363del-pritar...
Eglė Mazur

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-379) tsp-379-priedai.xls
tsp-379.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
16 dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Nr. TSP-382) 83_2020-12-17_pritarimas-...
Rūta Vančienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-260 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo ir pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-381) 83_tsp-sekretoriatas.xml
Rūta Vančienė

Nepriimtas
18 Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos termino pratęsimo (Nr. TSP-362) 46_projektas_sutarciu-ter...
46_prasymai.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-359) 430584365forma-gimnazijos...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-378) 430587365forma-vytauto-pr...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
21 Dėl pritarimo partnerystės projekto „Raudonės pilies valdymo, naudojimo ir priežiūros investicijų projektas“ įgyvendinimo tikslingumui (Nr. TSP-354) 340_pritarimas-raudones-v...
340_cpva-isvada-del-raudo...
340_raudones-investiciju-...
340_jurbarko-kontrolieria...
340_raudones-vpsp-klausim...
Ernestas Sinkus

Priimtas
22 Dėl pritarimo projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui (Nr. TSP-366) 340_pritarimas-taurage-pl...
Ernestas Sinkus

Priimtas
23 Dėl šilumos kainų dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai nustatymo (Nr. TSP-363) 374_tsp_tvm_kainos_2020.x...
374_aiskinamasis-rastas-2...
374_del-silimos-kainu-ded...
Dainius Večerskas

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu Jurbarkas–Kaunas–Jurbarkas” pakeitimo (Nr. TSP-368) 48_tsp-t2-330-pakeitimas-...
Rimantas Milius

Priimtas
25 Dėl keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais tarifų dydžių nustatymo (Nr. TSP-367) 48_tsp-del-tarifu-pakeiti...
48_aiskinamasis-rastas-de...
48_aiskinamasis-rastas-de...
48_bilietu-kainu-palygini...
Rimantas Milius

Priimtas
26 Dėl pritarimo keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu Jurbarkas–Kaunas–Jurbarkas paslaugų supaprastinto atviro konkurso sąlygoms (Nr. TSP-383) 42967748tsp-del-pritarimo...
Rimantas Milius

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių sąrašo patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-357) 430556265maksimaliu-globo...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
28 Dėl pritarimo projektui „Sportuojantys senjorai - sveiki senjorai“ (Nr. TSP-351) 353_58-del-projekto-kofin...
353_58-sc-pritarimas-proj...
353_58-sc-pritarimas-proj...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
29 Dėl pritarimo projektui „Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ (Nr. TSP-364) 353_59-savivaldybe-fondui...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
30 Dėl pritarimo projektui „Skatinkime vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą“ (Nr. TSP-365) 353_61-savivaldybe-fondui...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-355) 430558315tarybos-darbo-pl...
Genė Gudaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-360) 315_project-etikos-komisi...
315_opozicijos-siulymas-i...
315_mero-teikimas-i-etiko...
Genė Gudaitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-361) 315_project-tsp-antikorup...
315_mero-teikimas-i-antik...
315_t29-86.pdf
Genė Gudaitienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų vykdymo pavedimo savivaldybės administracijai ir Jurbarko rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo ir įmokos tarifo patvirtinimo (Nr. TSP-385) 429859303tsp-385.xml
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo (Nr. TSP-386) 429880303tsp-386.xml
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Jurbarko rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-384) 42995733tsp-384.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-358) 395_kontroles-keitimas.xm...
395_pareiskimas.pdf
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo (Nr. TSP-387) 395_komitetai.xml
395_395kurienes-parsymas....
395_395zokaitienes-prasym...
395_samys.pdf
395_395samburio-prasymas....
Augenija Tamošaitytė

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl Paskynų bendruomenės prašymo finansavimo išimties tvarka (Nr. TSP-388) 363_paskynu-bendr..xml
363_12paskynu.pdf
Eglė Mazur

Priimtas
40 Dėl pritarimo projektui „Naujų metodikų diegimas tobulinant specialiųjų poreikių ir delinkventinio elgesio mokinių ugdymo procesą“ (Nr. TSP-389) 363_prasymas-jurbarko-r.-...
tsp-389.xml
Eglė Mazur

Priimtas
41 Dėl tarybos nario nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.