EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nekilnojamojo turto viešą aukcioną
2021-11-18

 

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytines.lt.

 

 

Patalpa – butas su rūsiu 11,48 kv. m, pažymėtu R4, su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis a-1(1/8 iš 3,15 kv. m), a-2 (1/8 iš 8,95 kv. m), unikalus Nr. 4400-0581-1950:7765, plotas 42,51 kv. m), pastato, kuriame yra patalpa unikalus Nr. 9496-6002-3014, pastatas mūrinis,    2 aukštų, pažymėtas plane 1A2p) su 2/8 dalimis pastato – ūkinio pastato (56,25 kv. m), unikalus     Nr. 9496-6002-3028, užstatytas plotas 225 kv. m, pažymėtas plane 2I1p, be jo eksploatacijai priskirto žemės sklypo, Kavolių I k. 4-1, Girdžių sen., Jurbarko r. sav.

Pradinė pardavimo kaina – 430,00,00 Eur.

Kainos didinimo intervalas – 50,00 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 55,00 Eur.

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis – 43,00 Eur.


Turto apžiūra
2021 m. gruodžio 16 – 17 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val. Dėl apžiūros kreiptis į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Girdžių seniūniją, tel. 8 (447) 49 923, el. paštas girdziai@.jurbarkas.lt.
 
Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2021 m. gruodžio 29 d. 0.00 val., pabaiga 2021 m. gruodžio 30 d. 23.59 val. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita dalyvio registracijos mokesčiui, garantiniam įnašui ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr. LT13 4010 0443 0006 0200 Luminor Bank AS (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį), gavėjas Jurbarko rajono savivaldybės administracija (kodas 188713933).
 
Aukciono data ir laikas: pradžia 2022 m. sausio 3 d. 9.00 val., pabaiga 2022 m. sausio 6 d. 13. 59 val.
Patalpa – butas, unikalus numeris 4400-0609-8522:1170, bendras plotas 31,53 kv. m, pastato, kuriame yra butas, unikalus numeris 9491-2000-9018, pastatas mūrinis, 2 aukštų, pažymėtas plane 1A2p, be jo eksploatacijai priskirto žemės sklypo, Klaipėdos g. 91-1, Viešvilės mstl., Jurbarko r. sav.

Pradinė pardavimo kaina – 1 000,00 Eur,

Kainos didinimo intervalas – 50,00 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 55,00 Eur.

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis – 100,00 Eur.

Kitos aukciono sąlygos:


Turto apžiūra
2021 m. gruodžio 16 – 17 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val. Dėl apžiūros kreiptis į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Viešvilės seniūniją tel. 8 (447) 49 328, el. paštas viesvile@jurbarkas.lt.
 
Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2021 m. gruodžio 29 d. 0.00 val., pabaiga 2021 m. gruodžio 30 d. 23.59 val. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita dalyvio registracijos mokesčiui, garantiniam įnašui ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr. LT13 4010 0443 0006 0200 Luminor Bank AS (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį), gavėjas Jurbarko rajono savivaldybės administracija (kodas 188713933).
 
Aukciono data ir laikas: pradžia 2022 m. sausio 3 d. 9.00 val., pabaiga 2022 m. sausio 6 d.  13.59 val.
Pastatas – sandėlis, unikalus numeris 9493-1000-1031, bendras plotas 107,94 kv. m, pastatas medinis su karkasu, 1 aukšto, pažymėtas plane 11F1m ir kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (šulinys), unikalus numeris 9492-5001-0067, pažymėtas plane k, K. Donelaičio g. 5, Jurbarko m.

Pradinė pardavimo kaina – 1 000,00 Eur,

Kainos didinimo intervalas – 50,00 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 55,00 Eur.

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis – 100,00 Eur.

Kitos aukciono sąlygos:


Turto apžiūra
2021 m. gruodžio 16 – 17 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val. Dėl apžiūros kreiptis į Infrastruktūros ir turto skyriaus vyr. specialistę Aldoną Pečkaitienę tel. 8 447-70173; el. paštas aldona.peckaitiene@jurbarkas.lt.
 
Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2021 m. gruodžio 29 d. 0.00 val., pabaiga 2021 m. gruodžio 30 d. 23.59 val. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita dalyvio registracijos mokesčiui, garantiniam įnašui ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr. LT13 4010 0443 0006 0200 Luminor Bank AS (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį), gavėjas Jurbarko rajono savivaldybės administracija (kodas 188713933).
 
Aukciono data ir laikas: pradžia 2022 m. sausio 3 d. 9.00 val., pabaiga 2022 m. sausio 6 d. 13.59 val.

 

 

Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į aukcioną, pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:

1) prašymą;

2) registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją;

3) įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją;

4) kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją;

5) atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;

6) sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).

Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į aukcioną, turi pateikti šių dokumentų skaitmenines kopijas:

1) prašymą;

2) asmens tapatybės kortelę;

3) atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;

4) sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).


Aukcioną laimėjęs dalyvis turės pateikti šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Aukcionai organizuojami vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės   2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas (Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, 61 punktas).
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą.
 
Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negražinamas ir garantinis įnašas.
 
Pastaba: Potencialus pirkėjas, pervesdamas lėšas už perkamą objektą, privalo apmokėti mokestį už banko paslaugas.
 
Išsamesnę informaciją apie aukciono sąlygas teikia Infrastruktūros ir turto skyriaus vyr. specialistė Aldona Pečkaitienė, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, tel. (8 447) 70173; el. paštas aldona.peckaitiene@jurbarkas.lt.

 

___________________________

 

 

 

 

 

Siųsti draugui
Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.