Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-03-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės 188005_Darbotvarke 2016-03-31  su pakeitimais Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-51) 168_mmb-turtas-002.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
3 Dėl objekto išbraukimo iš privatizuojamų objektų sąrašo (Nr. TSP-65) 168_isbraukimas-002.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
4 Dėl savivaldybės turto investavimo, UAB "Jurbarko komunalininkas" kapitalo perskaičiavimo į eurus ir įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-100) 187866168komunalininko-is...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
5 Dėl UAB Jurbarko autobusų parko kapitalo perskaičiavimo į eurus ir įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-69) 168_autobusu-parko-istata...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
6 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Vytautui Saltonui (Nr. TSP-55) 32_v.saltonas-2.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2015 metų ataskaitos ir 2016 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-60) 32_verslo-ataskaita-ir-sa...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
8 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2015 metų ataskaitai ir 2016 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-61) 32_kaimo-ataskaita-ir-sam...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014-2015 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos (Nr. TSP-62) 32_ataskaita_korupcijos_p...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo. (Nr. TSP-52) 188111315etikos-komisijos...
Genė Gudaitienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-118 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo “pakeitimo. (Nr. TSP-54) 315_project-15.xml
Genė Gudaitienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-109) 18787153bendrasis-planas-...
Antanas Gvildys

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-107 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2015–2016 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-105) 53_t2-107-pakeitimas.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo grupių (klasių) ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-104) 53_komplektavimo-tvarkos-...
Antanas Gvildys

Priimtas
15 Dėl pritarimo sutarčiai (Nr. TSP-113) 252_del-pritarimo-sutarci...
Rimantas Guntys

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-59) 18786727spr.biudz-tikslin...
Audronė Stoškienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 7 proc. mokinio krepšelio lėšų paskirstymo švietimo įstaigoms tvarkos aprašo (Nr. TSP-63) 27_spr_.mk-tvarkos-pakeit...
27_antikorupciinio-pazyma...
Audronė Stoškienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2015 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos (Nr. TSP-75) 27_spr_.fin.kont.bukles-a...
Audronė Stoškienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 29 d. sprendimo T2-106 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-58) 59_komisijos-pakeitimas.x...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
20 Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-56) 59_reikmenys-2016-pataisy...
59_reikmenu-antikorupcine...
Inga Kornikaitė

Priimtas
21 Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2015 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-57) tsp-57-pataisytas-seredzi...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-353 „Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalių dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-64) 58_max-dydziai-nuo-2016-m...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
23 Dėl mokinių nemokamo maitinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-66) 58_nemokamas-maitinimas-2...
58_nemokamas-maitinimas-2...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
24 Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2016-2018 metų strateginės veiklos plano patvirtinimo (Nr. TSP-74) 58_jsp-strategines-veiklo...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
25 Dėl VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2015 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-98) 58_jsp-veiklos-ataskaitas...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
26 Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (Nr. TSP-53) 298_del-atstovo-i-klaiped...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
27 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-89) 187905298298ligonine-del-...
187906298298st-r5-34-2016...
187921298298298vsi-ligoni...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
28 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2016 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-90) 298_st-r5-34-2016-03-16.p...
298_del-vsi-ligonines-nor...
ligonine-del-normatyvu.pd...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
29 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-80) 187927298298jurbarko-pspc...
187928298298st-r5-34-2016...
187929298298298jurbarko-r...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
30 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-95) 298_st-r5-34-2016-03-16.p...
298_del-vsi-jurbarko-r.-p...
jurbarko-pspc-del-nornaty...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
31 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-91) 187930298298st-r5-34-2016...
187932298jurbarko-psich.-...
187934298298jurbarko-r.-p...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
32 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro 2016 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-92) 298_st-r5-34-2016-03-16.p...
298_del-jurbarko-r.-psc-n...
jurbarko-psich.-centr.-de...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
33 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-82) 187971298298st-r5-34-2016...
187972298298viesviles-amb...
187973298298vsi-viesviles...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
34 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2016 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-83) 298_st-r5-34-2016-03-16.p...
298_del-viesviles-amb.-no...
viesviles-amb.-del-normat...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
35 Dėl viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-79) 187917298298veliuonos-psp...
187918298298st-r5-34-2016...
187919298298298vsi-veliuo...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
36 Dėl viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-86) 298_st-r5-34-2016-03-16.p...
298_del-vsi-veliuonos-psp...
veliuonos-pspc-del-normat...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
37 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-87) 187951298298vsi-seredziau...
187952298298st-r5-34-2016...
187953298seredziaus-amb.-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
38 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2016 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-88) 298_st-r5-34-2016-03-16.p...
298_del-seredziaus-amb.-n...
seredziaus-amb.-del-norma...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
39 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-93) 187909298erzvilko-pspc-at...
187910298298st-r5-34-2016...
187911298298vsi-erzvilko-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
40 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-94) 298_st-r5-34-2016-03-16.p...
erzvilko-pspc-del-normaty...
298del-erzvilko-pspc-norm...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
41 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-84) 187964298simkaiciu-amb.-a...
187965298298st-r5-34-2016...
187966298298vsi-simkaiciu...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
42 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2016 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-85) 298_st-r5-34-2016-03-16.p...
298_del-simkaiciu-amb.-no...
simkaiciu-amb.-del-normat...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo (Nr. TSP-76) 45_t2-255-naikinasi-2003-...
45_antikorupciinio-pazyma...
45_2016-03-17-tsp-aasp-su...
Povilas Kazėnas

Priimtas
44 Dėl pritarimo rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms (Nr. TSP-81) 57_project-pritarimas-pro...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
45 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2016–2017 mokslo metams (Nr. TSP-70) 57_project-modeliai-2016-...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
46 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu (Nr. TSP-68) 57_udymas-vasaros-laikota...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
47 Dėl Jurbarko švietimo centro 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-67) tsp-67.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
48 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo (Nr. TSP-106) 55_jsc-planas-2016_suaugu...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
49 dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-290 „Dėl mažmeninės prekybos automobiliuose-parduotuvėse, aptarnaujančiuose kaimo gyventojus, tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-97) 46_automobilines-parduotu...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
50 Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprenimu Nr. T2-27 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose“ pakeitimo (Nr. TSP-77) 46_prekybos-ir-paslaugu_t...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
51 dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T2-183 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-72) 46_alkoholioapraso_panaik...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
52 dėl kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpio Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo (Nr. TSP-71) 46_poilsio_turizmo-laik-....
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
53 Dėl drausminės nuobaudos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriui Alvydui Januškevičiui skyrimo (Nr. TSP-108) 178_januskeviciaus-isvada...
178_januskeviciaus-darbo-...
Edita Pažereckaitė
Antanas Gvildys

Priimtas
54 Dėl pretendentų į Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pareigas atrankos komisijos sudarymo (Nr. TSP-96) 178_kontrolieriaus-konkur...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
55 Dėl Dalijos Rakauskienės perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu (Nr. TSP-107) 178_tsp-del-dalijos-perke...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
56 Dėl pavadinimų gatvėms Girdžių, Skirsnemunės, Raudonės, Šimkaičių, Eržvilko seniūnijose suteikimo (Nr. TSP-101) 33_seniunu-prasymai.pdf
33_gatviu-suteikimo-spren...
33_gatviu-parametrai.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
57 Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Šimkaičių ir Raudonės seniūnijose (Nr. TSP-103) 33_prasymai.pdf
33_gatviu-charakteristiko...
33_gatviu-charakteristiko...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
58 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfaltavimo trijų metų plano bei bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo eilės patvirtinimo (Nr. TSP-114) 252_keliu-gatviu-asfatavi...
Rimantas Guntys

Priimtas
59 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-225 "Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo" pakeitimo (Nr. TSP-99) 48_tsp-del-apvalinimo-010...
Rimantas Milius

Priimtas
60 Dėl leidimo UAB Jurbarko autobusų parkui įsigyti autobusą (Nr. TSP-115) 48_tsp-jap-leidimas-isigy...
Rimantas Milius

Įtrauktas į darbotvarkę
61 Dėl pritarimo Jurbarko autobusų stoties ir komercinės paskirties pastato statybos koncepcijai (Nr. TSP-111) 211_autobusu-stoties-sche...
211_tsp.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
62 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-25 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-25 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-102) tsp-102.xml
Rūta Vančienė

Priimtas
63 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-119 „Dėl administracinės komisijos prie Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-78) 83_2016-03-31_del-adminis...
Rūta Vančienė

Priimtas
64 Dėl kompetencijų paskirstymo valdant viešąjį transportą (Nr. TSP-110) 187875832016-03-31jurbark...
Rūta Vančienė
Rimantas Milius

Priimtas
65 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2015 metų veiklos ataskaitos ir Jurbarko rajono administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos pateikimo bendruomenei grafikui (Nr. TSP-116) 315_project-30.xml
Genė Gudaitienė

Priimtas
66 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto suaugusiųjų sporto ir moksleivių sporto aktyvinimo programų projektų atrankos komisijos sudarymo (Nr. TSP-117) 324_sporto-komisija-.xml
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
67 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-112) 83_juzeno-projektas.xml
Rūta Vančienė
Vidmantas Juzėnas

Nepriimtas
68 Dėl vandens gamtos išteklių naudojimo (Nr. TSP-118) 45_2015-11-01-land-4-99-a...
45_17luksiu-4.pdf
45_tsp-2016-03-23.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
Papildomi klausimai
69 Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras" įstatinio kapitalo didinimo (Nr. TSP-73) 1876614545direktoriaus-pa...
1876624545r1-15-349-tratc...
187663454517040-is-040.pd...
tsp-73.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-03-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės 188005_Darbotvarke 2016-03-31  su pakeitimais Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-51) 168_mmb-turtas-002.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
3 Dėl objekto išbraukimo iš privatizuojamų objektų sąrašo (Nr. TSP-65) 168_isbraukimas-002.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
4 Dėl savivaldybės turto investavimo, UAB "Jurbarko komunalininkas" kapitalo perskaičiavimo į eurus ir įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-100) 187866168komunalininko-is...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
5 Dėl UAB Jurbarko autobusų parko kapitalo perskaičiavimo į eurus ir įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-69) 168_autobusu-parko-istata...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
6 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Vytautui Saltonui (Nr. TSP-55) 32_v.saltonas-2.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2015 metų ataskaitos ir 2016 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-60) 32_verslo-ataskaita-ir-sa...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
8 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2015 metų ataskaitai ir 2016 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-61) 32_kaimo-ataskaita-ir-sam...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014-2015 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos (Nr. TSP-62) 32_ataskaita_korupcijos_p...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo. (Nr. TSP-52) 188111315etikos-komisijos...
Genė Gudaitienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-118 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo “pakeitimo. (Nr. TSP-54) 315_project-15.xml
Genė Gudaitienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-109) 18787153bendrasis-planas-...
Antanas Gvildys

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-107 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2015–2016 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-105) 53_t2-107-pakeitimas.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo grupių (klasių) ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-104) 53_komplektavimo-tvarkos-...
Antanas Gvildys

Priimtas
15 Dėl pritarimo sutarčiai (Nr. TSP-113) 252_del-pritarimo-sutarci...
Rimantas Guntys

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-59) 18786727spr.biudz-tikslin...
Audronė Stoškienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 7 proc. mokinio krepšelio lėšų paskirstymo švietimo įstaigoms tvarkos aprašo (Nr. TSP-63) 27_spr_.mk-tvarkos-pakeit...
27_antikorupciinio-pazyma...
Audronė Stoškienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2015 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos (Nr. TSP-75) 27_spr_.fin.kont.bukles-a...
Audronė Stoškienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 29 d. sprendimo T2-106 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-58) 59_komisijos-pakeitimas.x...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
20 Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-56) 59_reikmenys-2016-pataisy...
59_reikmenu-antikorupcine...
Inga Kornikaitė

Priimtas
21 Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2015 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-57) tsp-57-pataisytas-seredzi...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-353 „Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalių dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-64) 58_max-dydziai-nuo-2016-m...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
23 Dėl mokinių nemokamo maitinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-66) 58_nemokamas-maitinimas-2...
58_nemokamas-maitinimas-2...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
24 Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2016-2018 metų strateginės veiklos plano patvirtinimo (Nr. TSP-74) 58_jsp-strategines-veiklo...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
25 Dėl VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2015 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-98) 58_jsp-veiklos-ataskaitas...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
26 Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (Nr. TSP-53) 298_del-atstovo-i-klaiped...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
27 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-89) 187905298298ligonine-del-...
187906298298st-r5-34-2016...
187921298298298vsi-ligoni...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
28 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2016 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-90) 298_st-r5-34-2016-03-16.p...
298_del-vsi-ligonines-nor...
ligonine-del-normatyvu.pd...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
29 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-80) 187927298298jurbarko-pspc...
187928298298st-r5-34-2016...
187929298298298jurbarko-r...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
30 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-95) 298_st-r5-34-2016-03-16.p...
298_del-vsi-jurbarko-r.-p...
jurbarko-pspc-del-nornaty...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
31 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-91) 187930298298st-r5-34-2016...
187932298jurbarko-psich.-...
187934298298jurbarko-r.-p...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
32 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro 2016 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-92) 298_st-r5-34-2016-03-16.p...
298_del-jurbarko-r.-psc-n...
jurbarko-psich.-centr.-de...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
33 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-82) 187971298298st-r5-34-2016...
187972298298viesviles-amb...
187973298298vsi-viesviles...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
34 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2016 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-83) 298_st-r5-34-2016-03-16.p...
298_del-viesviles-amb.-no...
viesviles-amb.-del-normat...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
35 Dėl viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-79) 187917298298veliuonos-psp...
187918298298st-r5-34-2016...
187919298298298vsi-veliuo...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
36 Dėl viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-86) 298_st-r5-34-2016-03-16.p...
298_del-vsi-veliuonos-psp...
veliuonos-pspc-del-normat...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
37 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-87) 187951298298vsi-seredziau...
187952298298st-r5-34-2016...
187953298seredziaus-amb.-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
38 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2016 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-88) 298_st-r5-34-2016-03-16.p...
298_del-seredziaus-amb.-n...
seredziaus-amb.-del-norma...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
39 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-93) 187909298erzvilko-pspc-at...
187910298298st-r5-34-2016...
187911298298vsi-erzvilko-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
40 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-94) 298_st-r5-34-2016-03-16.p...
erzvilko-pspc-del-normaty...
298del-erzvilko-pspc-norm...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
41 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-84) 187964298simkaiciu-amb.-a...
187965298298st-r5-34-2016...
187966298298vsi-simkaiciu...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
42 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2016 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-85) 298_st-r5-34-2016-03-16.p...
298_del-simkaiciu-amb.-no...
simkaiciu-amb.-del-normat...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo (Nr. TSP-76) 45_t2-255-naikinasi-2003-...
45_antikorupciinio-pazyma...
45_2016-03-17-tsp-aasp-su...
Povilas Kazėnas

Priimtas
44 Dėl pritarimo rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms (Nr. TSP-81) 57_project-pritarimas-pro...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
45 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2016–2017 mokslo metams (Nr. TSP-70) 57_project-modeliai-2016-...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
46 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu (Nr. TSP-68) 57_udymas-vasaros-laikota...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
47 Dėl Jurbarko švietimo centro 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-67) tsp-67.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
48 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo (Nr. TSP-106) 55_jsc-planas-2016_suaugu...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
49 dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-290 „Dėl mažmeninės prekybos automobiliuose-parduotuvėse, aptarnaujančiuose kaimo gyventojus, tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-97) 46_automobilines-parduotu...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
50 Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprenimu Nr. T2-27 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose“ pakeitimo (Nr. TSP-77) 46_prekybos-ir-paslaugu_t...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
51 dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T2-183 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-72) 46_alkoholioapraso_panaik...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
52 dėl kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpio Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo (Nr. TSP-71) 46_poilsio_turizmo-laik-....
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
53 Dėl drausminės nuobaudos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriui Alvydui Januškevičiui skyrimo (Nr. TSP-108) 178_januskeviciaus-isvada...
178_januskeviciaus-darbo-...
Edita Pažereckaitė
Antanas Gvildys

Priimtas
54 Dėl pretendentų į Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pareigas atrankos komisijos sudarymo (Nr. TSP-96) 178_kontrolieriaus-konkur...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
55 Dėl Dalijos Rakauskienės perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu (Nr. TSP-107) 178_tsp-del-dalijos-perke...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
56 Dėl pavadinimų gatvėms Girdžių, Skirsnemunės, Raudonės, Šimkaičių, Eržvilko seniūnijose suteikimo (Nr. TSP-101) 33_seniunu-prasymai.pdf
33_gatviu-suteikimo-spren...
33_gatviu-parametrai.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
57 Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Šimkaičių ir Raudonės seniūnijose (Nr. TSP-103) 33_prasymai.pdf
33_gatviu-charakteristiko...
33_gatviu-charakteristiko...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
58 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfaltavimo trijų metų plano bei bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo eilės patvirtinimo (Nr. TSP-114) 252_keliu-gatviu-asfatavi...
Rimantas Guntys

Priimtas
59 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-225 "Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo" pakeitimo (Nr. TSP-99) 48_tsp-del-apvalinimo-010...
Rimantas Milius

Priimtas
60 Dėl leidimo UAB Jurbarko autobusų parkui įsigyti autobusą (Nr. TSP-115) 48_tsp-jap-leidimas-isigy...
Rimantas Milius

Įtrauktas į darbotvarkę
61 Dėl pritarimo Jurbarko autobusų stoties ir komercinės paskirties pastato statybos koncepcijai (Nr. TSP-111) 211_autobusu-stoties-sche...
211_tsp.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
62 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-25 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-25 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-102) tsp-102.xml
Rūta Vančienė

Priimtas
63 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-119 „Dėl administracinės komisijos prie Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-78) 83_2016-03-31_del-adminis...
Rūta Vančienė

Priimtas
64 Dėl kompetencijų paskirstymo valdant viešąjį transportą (Nr. TSP-110) 187875832016-03-31jurbark...
Rūta Vančienė
Rimantas Milius

Priimtas
65 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2015 metų veiklos ataskaitos ir Jurbarko rajono administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos pateikimo bendruomenei grafikui (Nr. TSP-116) 315_project-30.xml
Genė Gudaitienė

Priimtas
66 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto suaugusiųjų sporto ir moksleivių sporto aktyvinimo programų projektų atrankos komisijos sudarymo (Nr. TSP-117) 324_sporto-komisija-.xml
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
67 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-112) 83_juzeno-projektas.xml
Rūta Vančienė
Vidmantas Juzėnas

Nepriimtas
68 Dėl vandens gamtos išteklių naudojimo (Nr. TSP-118) 45_2015-11-01-land-4-99-a...
45_17luksiu-4.pdf
45_tsp-2016-03-23.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
Papildomi klausimai
69 Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras" įstatinio kapitalo didinimo (Nr. TSP-73) 1876614545direktoriaus-pa...
1876624545r1-15-349-tratc...
187663454517040-is-040.pd...
tsp-73.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.