Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-09-24 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl pritarimo Jurbarko miesto ribų keitimo planui (Nr. TSP-243) 33_15-09-24-1.xml
33_aiskinamasis_rastas_ri...
33_miestas_m50000.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-257) tsp-257.xml
Asta Narušienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-83 ,,Dėl Jurbarko rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo tvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-262) 57_priesmokyklinio-modeli...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
5 Dėl klasių komplektavimo 2015–2016 mokslo metais Jurbarko r. Raudonės pagrindinėje mokykloje (Nr. TSP-260) tsp-260.doc
Antanas Gvildys

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl etatų dydžio nustatymo Jurbarko r. Raudonės pagrindinėje mokykloje (Nr. TSP-261) 53_projektas-ii.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-269) tsp-269.xml
Rimantas Milius

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-246) 58_jsp-mokejimo-tvarkos-p...
Inga Kornikaitė

Priimtas
9 Dėl VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ socialinės globos kainos apskaičiavimo metodikos ir finansinių normatyvų vienam paslaugos gavėjui bei papildomų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo (Nr. TSP-249) 58_jsp-kainu-skaiciavimo-...
Inga Kornikaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl leidimo teikti maitinimo paslaugas (Nr. TSP-245) 58_jsp-maitinimas.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
11 Dėl vidutinių kuro kainų patvirtinimo (Nr. TSP-263) 44_kuro-kainos_2015.xml
Gediminas Šaltinis

Priimtas
12 dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-259) 65_bendruomenes-taryba.xm...
Laima Gardauskienė

Nepriimtas
13 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Olgai Vakselytei (Nr. TSP-256) 32_olga_vakselyte.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo (Nr. TSP-270) 32_antikorupcijos_komisij...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
15 Dėl šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko komunalininkas“ nustatymo (Nr. TSP-251) 45_2015-09-08-jk-prasymas...
45_silumos-kaina-2015.08....
45_redaguota-1.1.2-punkt-...
Povilas Kazėnas

Priimtas
16 Dėl šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko komunalininkas“ nustatymo (Nr. TSP-251) 45_2015-09-08-jk-prasymas...
45_silumos-kaina-2015.08....
45_redaguota-1.1.2-punkt-...
Povilas Kazėnas

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-338 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-244) 168_disponavimo-tvarkos-k...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklai-daugiafunkciam centrui (Nr. TSP-271) tsp-271.xml
tsp-271.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl pastato Pavidaujo k. nuomos (Nr. TSP-254) 168_nuoma-pavidaujys.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-13 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ pakeitimo (Nr. TSP-247) 168_soc.-paslaugos-pakeit...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-353 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-252) 170312168panauda-veliuono...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais stalo teniso klubui „Pirmasis setas“ (Nr. TSP-253) 168_panauda-stalo-tenisui...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Žindaičių bendruomenei (Nr. TSP-268) 168_panauda-zindaiciu-ben...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl leidimo VŠĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui pratęsti nuomos sutartį (Nr. TSP-248) 168_project-nuoma-pspc.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-278) 168_pk-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl nekilnojamojo turto K. Donelaičio g. 29, Jurbarko mieste, pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo pardavimo (Nr. TSP-264) 46_apziuros-pazyma_don29....
46_foto_isviete.jpg
46_foto_krosnis.jpg
46_foto_nuo-gatves.jpg
46_foto_ukinis.jpg
46_foto_vidus.jpg
46_netinkamas_donelaicio-...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės pajamų, surenkamų už gyvenamųjų patalpų nuomą, naudojimo, apskaitos ir atskaitomybės tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. geruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-400 „Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio“ pakeitimo (Nr. TSP-273) 46_nuomos-_pajamu_pakeiti...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-69 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-274) 46_sarasaisavivaldybessoc...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-153 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-272) 17015046bustonuomosmokest...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų privalomojo visuomenės sveikatos mokymo paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. TSP-255) 298_tsp-del-mokamu-paslau...
298_vsb-priedai.pdf
298_vsb-rastas-t25-578.pd...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
31 Dėl investicinio projekto „Jurbarko rajono Agliuonos upelio baseino ir kitų melioracijos griovių bei juose esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo (Nr. TSP-258) 156_20150825-tsp-del-prit...
Algirdas Ambrakaitis

Priimtas
32 Dėl pritarimo Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Algirva“ teikiamam projektui (Nr. TSP-265) 156_20150911-tsp-del-prit...
Algirdas Ambrakaitis

Priimtas
33 Dėl pritarimo Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Skirsnemunė“ teikiamam projektui (Nr. TSP-275) tsp-275.xml
jurbarko-sav-prasymas-201...
Algirdas Ambrakaitis

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo (Nr. TSP-276) 83_2015-09-24tarybos-regl...
Rūta Vančienė

Priimtas
35 Dėl priemokų savivaldybės administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui (Nr. TSP-266) 83_2015-09-24_priemokos-d...
Rūta Vančienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-277) 17030381darbo-plano-keiti...
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. T2-129 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atstovų Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime“ pakeitimo (Nr. TSP-267) 83_2015-09-24_-atstovai-i...
Vidmantas Juzėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
38 Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko komunalininkas“ įsigyti automobilinį sniego valytuvą-smėlio ir druskos mišinio barstytuvą (Nr. TSP-279) 83_2015-09-24_-komunalini...
Rūta Vančienė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-197 „Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-280) 83_2015-09-24_prieziuros-...
Gediminas Šaltinis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-09-24 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl pritarimo Jurbarko miesto ribų keitimo planui (Nr. TSP-243) 33_15-09-24-1.xml
33_aiskinamasis_rastas_ri...
33_miestas_m50000.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-257) tsp-257.xml
Asta Narušienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-83 ,,Dėl Jurbarko rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo tvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-262) 57_priesmokyklinio-modeli...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
5 Dėl klasių komplektavimo 2015–2016 mokslo metais Jurbarko r. Raudonės pagrindinėje mokykloje (Nr. TSP-260) tsp-260.doc
Antanas Gvildys

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl etatų dydžio nustatymo Jurbarko r. Raudonės pagrindinėje mokykloje (Nr. TSP-261) 53_projektas-ii.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-269) tsp-269.xml
Rimantas Milius

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-246) 58_jsp-mokejimo-tvarkos-p...
Inga Kornikaitė

Priimtas
9 Dėl VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ socialinės globos kainos apskaičiavimo metodikos ir finansinių normatyvų vienam paslaugos gavėjui bei papildomų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo (Nr. TSP-249) 58_jsp-kainu-skaiciavimo-...
Inga Kornikaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl leidimo teikti maitinimo paslaugas (Nr. TSP-245) 58_jsp-maitinimas.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
11 Dėl vidutinių kuro kainų patvirtinimo (Nr. TSP-263) 44_kuro-kainos_2015.xml
Gediminas Šaltinis

Priimtas
12 dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-259) 65_bendruomenes-taryba.xm...
Laima Gardauskienė

Nepriimtas
13 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Olgai Vakselytei (Nr. TSP-256) 32_olga_vakselyte.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo (Nr. TSP-270) 32_antikorupcijos_komisij...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
15 Dėl šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko komunalininkas“ nustatymo (Nr. TSP-251) 45_2015-09-08-jk-prasymas...
45_silumos-kaina-2015.08....
45_redaguota-1.1.2-punkt-...
Povilas Kazėnas

Priimtas
16 Dėl šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko komunalininkas“ nustatymo (Nr. TSP-251) 45_2015-09-08-jk-prasymas...
45_silumos-kaina-2015.08....
45_redaguota-1.1.2-punkt-...
Povilas Kazėnas

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-338 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-244) 168_disponavimo-tvarkos-k...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklai-daugiafunkciam centrui (Nr. TSP-271) tsp-271.xml
tsp-271.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl pastato Pavidaujo k. nuomos (Nr. TSP-254) 168_nuoma-pavidaujys.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-13 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ pakeitimo (Nr. TSP-247) 168_soc.-paslaugos-pakeit...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-353 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-252) 170312168panauda-veliuono...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais stalo teniso klubui „Pirmasis setas“ (Nr. TSP-253) 168_panauda-stalo-tenisui...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Žindaičių bendruomenei (Nr. TSP-268) 168_panauda-zindaiciu-ben...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl leidimo VŠĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui pratęsti nuomos sutartį (Nr. TSP-248) 168_project-nuoma-pspc.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-278) 168_pk-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl nekilnojamojo turto K. Donelaičio g. 29, Jurbarko mieste, pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo pardavimo (Nr. TSP-264) 46_apziuros-pazyma_don29....
46_foto_isviete.jpg
46_foto_krosnis.jpg
46_foto_nuo-gatves.jpg
46_foto_ukinis.jpg
46_foto_vidus.jpg
46_netinkamas_donelaicio-...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės pajamų, surenkamų už gyvenamųjų patalpų nuomą, naudojimo, apskaitos ir atskaitomybės tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. geruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-400 „Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio“ pakeitimo (Nr. TSP-273) 46_nuomos-_pajamu_pakeiti...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-69 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-274) 46_sarasaisavivaldybessoc...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-153 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-272) 17015046bustonuomosmokest...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų privalomojo visuomenės sveikatos mokymo paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. TSP-255) 298_tsp-del-mokamu-paslau...
298_vsb-priedai.pdf
298_vsb-rastas-t25-578.pd...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
31 Dėl investicinio projekto „Jurbarko rajono Agliuonos upelio baseino ir kitų melioracijos griovių bei juose esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo (Nr. TSP-258) 156_20150825-tsp-del-prit...
Algirdas Ambrakaitis

Priimtas
32 Dėl pritarimo Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Algirva“ teikiamam projektui (Nr. TSP-265) 156_20150911-tsp-del-prit...
Algirdas Ambrakaitis

Priimtas
33 Dėl pritarimo Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Skirsnemunė“ teikiamam projektui (Nr. TSP-275) tsp-275.xml
jurbarko-sav-prasymas-201...
Algirdas Ambrakaitis

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo (Nr. TSP-276) 83_2015-09-24tarybos-regl...
Rūta Vančienė

Priimtas
35 Dėl priemokų savivaldybės administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui (Nr. TSP-266) 83_2015-09-24_priemokos-d...
Rūta Vančienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-277) 17030381darbo-plano-keiti...
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. T2-129 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atstovų Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime“ pakeitimo (Nr. TSP-267) 83_2015-09-24_-atstovai-i...
Vidmantas Juzėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
38 Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko komunalininkas“ įsigyti automobilinį sniego valytuvą-smėlio ir druskos mišinio barstytuvą (Nr. TSP-279) 83_2015-09-24_-komunalini...
Rūta Vančienė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-197 „Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-280) 83_2015-09-24_prieziuros-...
Gediminas Šaltinis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.