EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
INFORMACIJA APIE ORGANIZUOJAMĄ SPECIALIOJO PLANO PAKEISTŲ SPRENDINIŲ VIEŠĄ SVARSTYMĄ
2022-07-27


INFORMACIJA APIE ORGANIZUOJAMĄ  INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO VĖJO JĖGAINIŲ IR SAULĖS ELEKTRINIŲ ĮRENGIMUI JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO PAKEISTŲ SPRENDINIŲ VIEŠĄ SVARSTYMĄ

 

Informuojame, kad vadovaujantis  Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. T2-335 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių ir saulės elektrinių rengimo ir planavimo tikslų nustatymo‘‘ ir  Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr.T2-22 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sprendimo Nr. T2-335 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių ir saulės elektrinių rengimo ir planavimo tikslų nustatymo‘‘ pakeitimo‘‘ bei planavimo darbų programa parengtas Inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių ir saulės elektrinių Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas (toliau – Specialusis planas).

 

Pakartotino viešo svarstymo metu visuomenė supažindinama su sprendiniais, kurie pakeisti pagal strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos 7 skyriuje pateiktas nuostatas ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų pastabas. Pasiūlymai teikiami dėl pakeistų Specialiojo plano sprendinių.

 

Planavimo organizatorius: Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 96,  74187 Jurbarkas, tel. (8 447) 70151, faks. (8 447) 70166, el. p.: info@jurbarkas.lt, int. svetainė: www.jurbarkas.lt

 

Plano rengėjas: UAB ,,Elberta‘‘, UAB ,,Elberta‘‘, Partizanų g. 56-60, LT-49432 Kaunas, tel. +370 674 80486.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8686 75252, el. p.:  andzelika.studija@gmail.com.

 

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – specialusis teritorijų planavimo dokumentas.

 

Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.

 

Nagrinėjama teritorija:  Jurbarko rajono savivaldybės teritorija (plotas apie 1507 kv.km)

 

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

-        sudaryti sąlygas darniai Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos raidai, suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus energijos ištekliais;

-        suformuoti ilgalaikės savivaldybės vėjo jėgainių ir saulės elektrinių plėtros kryptis, siekiant užtikrinti  saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai;

-        reglamentuoti aprūpinimo elektros energija būdus ir (arba) naudotinas energijos rūšis vartotojų teritorijose;

-        nustatyti vėjo jėgainių ir saulės energijos parkų statybai tinkamas vietas žemės ūkio teritorijoje, įvertinant šios teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos, kitus reikalavimus, numatyti žemės sklypus vėjo jėgainių ir saulės elektrinių parkams ir infrastruktūros koridoriams;

-        numatyti Jurbarko rajono savivaldybės gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;

-        koreguoti šiuo metu galiojančio Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialiojo plano teritoriją ir vėjo jėgainių įrengimo zonas;

-        įvertinti teritorijos urbanistinę struktūrą, parengtus ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, esamą infrastruktūros sistemą ir kitą informaciją;

-        užtikrinti darnią alternatyvios energijos šaltinių plėtrą – numatyti vėjo jėgainių ir saulės elektrinių parkų statybos plėtros sprendinius, kurie nesukeltų pavojaus aplinkai ir žmonėms;

-        parinkti aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugos priemones ir apribojimus.

 

Bendra informacija apie projektą.  Rengiant Specialųjį planą tyrimai ir galimybių studijos neatliekamos, viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka. Planavimo proceso etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 (2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1467 redakcija), nustatyta tvarka parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita (SPAV). Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. birželio 27 d. raštu Nr. R4-15E-1064 priėmė sprendimą pritarti SPAV ataskaitai ir pavedė įvertinti SPAV ataskaitos 7 skyriuje pateiktas nuostatas ir jų pagrindu papildyti sprendinių konkretizavimą.

 

Supažindinimo tvarka: Su Specialiojo plano pakeistais sprendiniais  galima susipažinti Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.S-RJ-94-21-59) nuo 2022 m. rugpjūčio 3 d. Informaciją taip pat teikiama Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto skyriuje, kontaktinis asmuo vedėjo pavaduotoja – vyriausioji architektė Gražina Gadliauskienė, tel. 8615 70644, el. p. grazina.gadliauskiene@jurbarkas.lt.

Projekto vieša ekspozicija organizuojama Jurbarko rajono savvaldybės patalpose nuo 2022 m. rugpjūčio 5 d. iki rugsėjo 5 d. imtinai.

Specialiojo plano viešas aptarimas vyks 2022 m. rugsėjo 6 d. 12.00 val. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Dariaus ir Girėno g. 96,  74187 Jurbarkas).

 

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl pakeistų Specialiojo plano sprendinių visuomenė gali teikti dėl pakeistų Specialiojo plano sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos raštu Jurbarko rajono savivaldybės administracijai, Dariaus ir Girėno g. 96,  74187 Jurbarkas, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.S-RJ-94-21-59).  Po viešo supažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.

 

 Aiškinamasis raštas 
 

 Sprendinių brėžinys

 

 

 

 

Siųsti draugui
Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.