Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2013-01-31
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės Tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-01-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 97003_01(darbotvarke) Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl kredito linijos“ papildymo (Nr. TSP-2) spr_kredito linija-pakeit...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl ilgalaikės paskolos (Nr. TSP-3) spr_Fin.Min paskola-01.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-6 „Dėl 6 proc. mokinio krepšelio lėšų paskirstymo 2012 metais tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-4) spr_MK 6 proc. tvarka pak...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T2-264 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbo apmokėjimo“ pakeitimo (Nr. TSP-5) TSP-5.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl įgaliojimo pasirašyti susitarimus dėl sutarčių pakeitimo (Nr. TSP-17) Igaliojimas direktoriui.x...
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-1) Direktoriaus rezervo naud...
Audronė Stoškienė

Priimtas
8 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos Danutei Grečiuvienei (Nr. TSP-14) D. Grečiuvienė.xml
Gražina Ilgevičienė

Nepriimtas
9 Dėl SĮ „Jurbarko planas“ buveinės adreso pakeitimo ir įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-20) Jurbarko plano istatai.xm...
BIRUTĖ MINEIKIENĖ

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-33) Kontrolės ir audito tarn...
2priedas.docx
Vida Rekešienė

Priimtas
11 Dėl komleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos (Nr. TSP-15) Kompleksine pagalba iš R...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
12 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo (Nr. TSP-21) Gatves pavadinimas.xml
Ryto g (Kniečiu k).pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
13 Dėl detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo (Nr. TSP-32) Detaliojo plano koncepcij...
Koncepcijos brėžinys.jp...
Koncepcijos aiškinamasis...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
14 Dėl bešeimininkio turto, perduoto savivaldybės nuosavybėn, apskaitos (Nr. TSP-28) Beseimininkis turtas.xml
Beseimininkiai.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
15 Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustaytmo (Nr. TSP-26) PASLAUGŲ MAKSIM.DYDŽ..x...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
16 Dėl pritarimo projektui „Motinos – vaiko dienos užimtumo centras“ (Nr. TSP-23) EV..xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
17 Dėl pritarimo Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos projektams (Nr. TSP-24) SAMAR.PROJ.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
18 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko kultūros centrui (Nr. TSP-6) project1patik kC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl baldų perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-30) project1bibl. baldai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-8) project1VT peremimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-347 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Baltraitiškės kaimo bendruomenei“ pakeitimo (Nr. TSP-18) project1Baltraitisk..xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-29) project1nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl nuomos sutarties su Raimondu Augustavičiumi pratęsimo (Nr. TSP-16) project1R. Augustavicius....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl Viešvilės seniūnijos salės nuomos įkainių (Nr. TSP-10) project1Viesviles se. sal...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl patalpų Vydūno g. 56, Jurbarko m. nuomos (Nr. TSP-7) 95607nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl sutikimo įregistruoti asociaciją ir turto perdavimo panaudos pagrindais Pašaltuonio kaimo bendruomenei "Šaltuonėlė" (Nr. TSP-9) project1Pašaltuonio bend...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl sutikimo įregistruoti asociaciją“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-31) project1spr. naik..xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl socialinio būsto nuomos išimties tvarka (Nr. TSP-34) projektas_isimties_nuoma....
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-120 ,,Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą už nenaudojamus pastatus ir patalpas taikymo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-11) TSP del T2-120 pak.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T2-47 ,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės komunalinių atliekų kiekio, asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ir kompostuojamų bioskaidžių bei žaliųjų atliekų deklaravimo tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. TSP-13) TSP del T2-47 pak.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
31 Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams akcinei bendrovei „Požeminiai darbai“ nustatymo (Nr. TSP-27) 98294_TSP PD kaina 2013-0...
Povilas Kazėnas

Nepriimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kultūrinės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-36) 92628_project1 (1).xml
Daura Giedraitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kultūros tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-35) 97079_pataisyti kulturos ...
Daura Giedraitienė

Priimtas
34 Dėl kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos 2012 metų ataskaitos (Nr. TSP-37) project (9).xml
Daura Giedraitienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-173, pakeitimo (Nr. TSP-19) T2-173 pakeitimas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
36 dėl pritarimo projektui „Seredžiaus pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai“ (Nr. TSP-12) Del pritarimo projektui ...
Rasa Andriulytė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-230 „Dėl pritarimo projektui“ pakeitimo (Nr. TSP-22) T2-230 pakeitimas.xml
Ilma Muraškaitė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl pritarimo projektui“ pakeitimo (Nr. TSP-25) T2-231 pakeitimas.xml
Ramūnas Majauskis

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono 2011-2015 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-270, papildymo (Nr. TSP-38) Strateginio plano papildy...
Renata Šepetienė

Priimtas
Papildomi klausimai
40 Dėl Smalininkų miesto bendrojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo (Nr. TSP-39) Smalininku programa.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d sprendimo Nr. T2-345 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-40) project (16).xml
Nijolė Masiulienė

Priimtas
42 Dėl pritarimo projektui „Imsrės upės pakrantės pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai II etapas“ (Nr. TSP-41) pritarimas projektui 2 ko...
Rasa Andriulytė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono 2011–2015 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-270, papildymo (Nr. TSP-42) tarybos spr2 aikst.xml
Rasa Andriulytė

Priimtas
44 Dėl pritarimo projektui „Agresijos prevencija per meno ir labdaros veiklas“ (Nr. TSP-43) Pritarimas projektui_Moky...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2013-01-31
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės Tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-01-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 97003_01(darbotvarke) Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl kredito linijos“ papildymo (Nr. TSP-2) spr_kredito linija-pakeit...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl ilgalaikės paskolos (Nr. TSP-3) spr_Fin.Min paskola-01.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-6 „Dėl 6 proc. mokinio krepšelio lėšų paskirstymo 2012 metais tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-4) spr_MK 6 proc. tvarka pak...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T2-264 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbo apmokėjimo“ pakeitimo (Nr. TSP-5) TSP-5.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl įgaliojimo pasirašyti susitarimus dėl sutarčių pakeitimo (Nr. TSP-17) Igaliojimas direktoriui.x...
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-1) Direktoriaus rezervo naud...
Audronė Stoškienė

Priimtas
8 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos Danutei Grečiuvienei (Nr. TSP-14) D. Grečiuvienė.xml
Gražina Ilgevičienė

Nepriimtas
9 Dėl SĮ „Jurbarko planas“ buveinės adreso pakeitimo ir įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-20) Jurbarko plano istatai.xm...
BIRUTĖ MINEIKIENĖ

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-33) Kontrolės ir audito tarn...
2priedas.docx
Vida Rekešienė

Priimtas
11 Dėl komleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos (Nr. TSP-15) Kompleksine pagalba iš R...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
12 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo (Nr. TSP-21) Gatves pavadinimas.xml
Ryto g (Kniečiu k).pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
13 Dėl detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo (Nr. TSP-32) Detaliojo plano koncepcij...
Koncepcijos brėžinys.jp...
Koncepcijos aiškinamasis...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
14 Dėl bešeimininkio turto, perduoto savivaldybės nuosavybėn, apskaitos (Nr. TSP-28) Beseimininkis turtas.xml
Beseimininkiai.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
15 Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustaytmo (Nr. TSP-26) PASLAUGŲ MAKSIM.DYDŽ..x...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
16 Dėl pritarimo projektui „Motinos – vaiko dienos užimtumo centras“ (Nr. TSP-23) EV..xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
17 Dėl pritarimo Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos projektams (Nr. TSP-24) SAMAR.PROJ.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
18 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko kultūros centrui (Nr. TSP-6) project1patik kC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl baldų perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-30) project1bibl. baldai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-8) project1VT peremimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-347 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Baltraitiškės kaimo bendruomenei“ pakeitimo (Nr. TSP-18) project1Baltraitisk..xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-29) project1nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl nuomos sutarties su Raimondu Augustavičiumi pratęsimo (Nr. TSP-16) project1R. Augustavicius....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl Viešvilės seniūnijos salės nuomos įkainių (Nr. TSP-10) project1Viesviles se. sal...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl patalpų Vydūno g. 56, Jurbarko m. nuomos (Nr. TSP-7) 95607nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl sutikimo įregistruoti asociaciją ir turto perdavimo panaudos pagrindais Pašaltuonio kaimo bendruomenei "Šaltuonėlė" (Nr. TSP-9) project1Pašaltuonio bend...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl sutikimo įregistruoti asociaciją“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-31) project1spr. naik..xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl socialinio būsto nuomos išimties tvarka (Nr. TSP-34) projektas_isimties_nuoma....
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-120 ,,Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą už nenaudojamus pastatus ir patalpas taikymo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-11) TSP del T2-120 pak.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T2-47 ,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės komunalinių atliekų kiekio, asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ir kompostuojamų bioskaidžių bei žaliųjų atliekų deklaravimo tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. TSP-13) TSP del T2-47 pak.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
31 Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams akcinei bendrovei „Požeminiai darbai“ nustatymo (Nr. TSP-27) 98294_TSP PD kaina 2013-0...
Povilas Kazėnas

Nepriimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kultūrinės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-36) 92628_project1 (1).xml
Daura Giedraitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kultūros tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-35) 97079_pataisyti kulturos ...
Daura Giedraitienė

Priimtas
34 Dėl kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos 2012 metų ataskaitos (Nr. TSP-37) project (9).xml
Daura Giedraitienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-173, pakeitimo (Nr. TSP-19) T2-173 pakeitimas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
36 dėl pritarimo projektui „Seredžiaus pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai“ (Nr. TSP-12) Del pritarimo projektui ...
Rasa Andriulytė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-230 „Dėl pritarimo projektui“ pakeitimo (Nr. TSP-22) T2-230 pakeitimas.xml
Ilma Muraškaitė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl pritarimo projektui“ pakeitimo (Nr. TSP-25) T2-231 pakeitimas.xml
Ramūnas Majauskis

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono 2011-2015 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-270, papildymo (Nr. TSP-38) Strateginio plano papildy...
Renata Šepetienė

Priimtas
Papildomi klausimai
40 Dėl Smalininkų miesto bendrojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo (Nr. TSP-39) Smalininku programa.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d sprendimo Nr. T2-345 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-40) project (16).xml
Nijolė Masiulienė

Priimtas
42 Dėl pritarimo projektui „Imsrės upės pakrantės pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai II etapas“ (Nr. TSP-41) pritarimas projektui 2 ko...
Rasa Andriulytė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono 2011–2015 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-270, papildymo (Nr. TSP-42) tarybos spr2 aikst.xml
Rasa Andriulytė

Priimtas
44 Dėl pritarimo projektui „Agresijos prevencija per meno ir labdaros veiklas“ (Nr. TSP-43) Pritarimas projektui_Moky...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.