Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-03-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-95) 254_priesgaisrines-ataska...
Indrė Gavėnė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-74) 282887340jtvic-ikainiu-ke...
Ernestas Sinkus

Priimtas
4 Dėl pritarimo projektui „Panemunių turistinio sūrio kelio aktualizavimas“ (Nr. TSP-79) 340_pritarimas-panemuniu-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
5 Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“ (Nr. TSP-81) 340_pritarimas-jurbarko-v...
Ernestas Sinkus

Priimtas
6 Dėl pritarimo projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje“ (Nr. TSP-60) 340_pritarimas-rotuliu-da...
Ernestas Sinkus

Priimtas
7 Dėl pritarimo projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje“ (Nr. TSP-62) 340_pritarimas-erzvilko-d...
Ernestas Sinkus

Priimtas
8 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui“ (Nr. TSP-59) 340_pritarimas-sodeikos-m...
Ernestas Sinkus

Priimtas
9 Dėl pritarimo dalyvavimui tarptautiniame projekte (Nr. TSP-80) 340_pritarimas-enpi-proje...
Ernestas Sinkus

Priimtas
10 Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-71) 59_jsp-veiklos-ataskaita-...
59_2017-metu-veiklos-atas...
Inga Kornikaitė

Priimtas
11 Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-87) 58_seredziaus-seneliu-glo...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
12 Dėl Lėšų piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams apskaičiavimo ir nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, panaudojimo kitai socialinei paramai finansuoti Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-96) 58_nepanaudotu-psp-lesu-a...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-88) 58_2018-paslaugu-planas.x...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
14 Dėl Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, veiklos projektų atrankos konkurso 2018 metais nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-61) 59_nvo-konkurso-nuostatai...
Inga Kornikaitė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-314 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ paketimo (Nr. TSP-82) 59_mok-uz-pasl-pak-2018-0...
Inga Kornikaitė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo bei Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-98) 53_pertvarka-jurbarko-nau...
Antanas Gvildys

Priimtas
17 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo bei Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-90) 53_pertvarka-jurbarko-vyt...
Antanas Gvildys

Priimtas
18 Dėl Ugdytinių ir mokinių priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės mokyklas, perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš mokyklos tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (Nr. TSP-75) 53_tsp-komisija.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
19 Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio arba mišraus ugdymo grupių bei I–VIII ir I–IV gimnazijos klasių komplektavimo 2018–2019 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose (Nr. TSP-66) 53_tsp-komplektavimas.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
20 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio (priešmokyklinio, mišraus) amžiaus vaikų ugdymo grupių skaičiaus bei jų darbo laiko nustatymo (Nr. TSP-64) 53_tsp-darbo-laikas-skirs...
Antanas Gvildys

Priimtas
21 Dėl Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos ikimokyklinio (priešmokyklinio, mišraus) amžiaus vaikų ugdymo grupių bei mokinių klasių skaičiaus ir jų darbo laiko nustatymo (Nr. TSP-65) 53_tsp-darbo-laikas-jurba...
Antanas Gvildys

Priimtas
22 Dėl Mokinių vežimo keleiviniu transportu organizavimo Jurbarko rajono savivaldybėje ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-99) 48_tsp-mokiniu-vezimo-kel...
Rimantas Milius

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-100) tsp-100.xml
Rimantas Milius

Priimtas
24 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2018–2019 mokslo metams (Nr. TSP-58) 57_project-priesm.mod..xm...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
25 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu (Nr. TSP-89) tsp-89.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
26 Dėl kai kurių Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-72) 56_projektas1.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
27 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaitai (Nr. TSP-102) 32_sprendimo-projektas-20...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
28 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2017 metų ataskaitos ir 2018 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-92) tsp-92.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
29 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2017 metų ataskaitos ir 2018 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-97) tsp-97.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
30 Dėl pritarimo Jurbarko miesto ir Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (2008-2017 m.) ataskaitoms (Nr. TSP-85) 33_jurbarko-bp-pritarimas...
33_jurbarko-rajono-bp-ste...
33_jurbarko-miesto-bp-ste...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
31 Dėl gatvių pavadinimų keitimo Smalininkų seniūnijoje (Nr. TSP-91) 33_18-03-29-2.xml
33_tvenkinelio-sodai-smal...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-78) 298_vsb-ataskaita-uz-2017...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos plano tvirtinimo (Nr. TSP-57) 298_vsb-veiklos-planas-20...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos ir Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-77) 298_606-ataskaita.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2017 metų specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos ir Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2018 metų specialiosios programos patvirtinimo (Nr. TSP-63) 298_spec.-programos-atask...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-67) 298_bst-ataskaita-uz-2017...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-9 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-70) 298_bst-sudeties-pakeitim...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
38 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų surinkimą ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo (Nr. TSP-73) 45_tratc-prasymas.pdf
45_45tsp-2018-03-indre-re...
Povilas Kazėnas

Priimtas
39 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-86) 168_panauda-bibliotekai.x...
168_prasymas-juodaiciu.pd...
168_schema-smalininku-fil...
168_schema-zindaiciu-fil....
168_schema-rotuliu-fil.pd...
168_schema-raudones-fil.p...
168_prasymas-jurbarku.pdf
168_schema-jurbarku-fil.p...
168_rotuliu-sutikimas.pdf
168_schema-juodaiciu-fil....
168_prasymas-raudones.pdf
168_prasymas-zindaiciu.pd...
168_prasymas-rotuliams.pd...
168_prasymas-smalininku.p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. TSP-56) 168_2018-02-01-mmb-rastas...
168_mmb-turtas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
41 Dėl patalpų perdavimo patikėjimo teise Jurbarko švietimo centrui (Nr. TSP-76) 168_del-patalpu-perdavimo...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-308 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Jurbarko ligoninei“ pakeitimo (Nr. TSP-83) 168_ligonines-keitimas.xm...
168_ligonines-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
43 Dėl patalpų Vydūno g. 56, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-84) 168_ligonines-rastas.pdf
168_nuoma-ligonine.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
44 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-69) 168_privatizavimo-komisij...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
45 Dėl 2018 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo (Nr. TSP-103) 2830142522018-kppp-lesu-p...
Rimantas Guntys

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-190 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-55) 10_03-05tsp-.xml
Danutė Matelienė

Priimtas
47 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-101) 282884832018-03-29vietini...
Rūta Vančienė

Priimtas
48 Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti organizavimo (Nr. TSP-94) 178_tsp-ligonines-konkurs...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
49 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-93) 254_reglamento-keitimas-2...
Indrė Gavėnė

Priimtas
50 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-68) 315_projektas-etikos-komi...
315_prasymas-del-etikos-k...
Genė Gudaitienė

Priimtas
51 Dėl sutikimo perimti Skalvijos vaikų globos namų savininko teises ir pareigas (Nr. TSP-104) 65_skalvija.xml
65_skmbt_28318032018180.p...
Laima Gardauskienė

Priimtas
52 Dėl nusišalinimo Indrė Gavėnė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-03-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-95) 254_priesgaisrines-ataska...
Indrė Gavėnė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-74) 282887340jtvic-ikainiu-ke...
Ernestas Sinkus

Priimtas
4 Dėl pritarimo projektui „Panemunių turistinio sūrio kelio aktualizavimas“ (Nr. TSP-79) 340_pritarimas-panemuniu-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
5 Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“ (Nr. TSP-81) 340_pritarimas-jurbarko-v...
Ernestas Sinkus

Priimtas
6 Dėl pritarimo projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje“ (Nr. TSP-60) 340_pritarimas-rotuliu-da...
Ernestas Sinkus

Priimtas
7 Dėl pritarimo projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje“ (Nr. TSP-62) 340_pritarimas-erzvilko-d...
Ernestas Sinkus

Priimtas
8 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui“ (Nr. TSP-59) 340_pritarimas-sodeikos-m...
Ernestas Sinkus

Priimtas
9 Dėl pritarimo dalyvavimui tarptautiniame projekte (Nr. TSP-80) 340_pritarimas-enpi-proje...
Ernestas Sinkus

Priimtas
10 Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-71) 59_jsp-veiklos-ataskaita-...
59_2017-metu-veiklos-atas...
Inga Kornikaitė

Priimtas
11 Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-87) 58_seredziaus-seneliu-glo...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
12 Dėl Lėšų piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams apskaičiavimo ir nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, panaudojimo kitai socialinei paramai finansuoti Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-96) 58_nepanaudotu-psp-lesu-a...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-88) 58_2018-paslaugu-planas.x...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
14 Dėl Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, veiklos projektų atrankos konkurso 2018 metais nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-61) 59_nvo-konkurso-nuostatai...
Inga Kornikaitė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-314 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ paketimo (Nr. TSP-82) 59_mok-uz-pasl-pak-2018-0...
Inga Kornikaitė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo bei Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-98) 53_pertvarka-jurbarko-nau...
Antanas Gvildys

Priimtas
17 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo bei Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-90) 53_pertvarka-jurbarko-vyt...
Antanas Gvildys

Priimtas
18 Dėl Ugdytinių ir mokinių priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės mokyklas, perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš mokyklos tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (Nr. TSP-75) 53_tsp-komisija.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
19 Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio arba mišraus ugdymo grupių bei I–VIII ir I–IV gimnazijos klasių komplektavimo 2018–2019 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose (Nr. TSP-66) 53_tsp-komplektavimas.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
20 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio (priešmokyklinio, mišraus) amžiaus vaikų ugdymo grupių skaičiaus bei jų darbo laiko nustatymo (Nr. TSP-64) 53_tsp-darbo-laikas-skirs...
Antanas Gvildys

Priimtas
21 Dėl Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos ikimokyklinio (priešmokyklinio, mišraus) amžiaus vaikų ugdymo grupių bei mokinių klasių skaičiaus ir jų darbo laiko nustatymo (Nr. TSP-65) 53_tsp-darbo-laikas-jurba...
Antanas Gvildys

Priimtas
22 Dėl Mokinių vežimo keleiviniu transportu organizavimo Jurbarko rajono savivaldybėje ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-99) 48_tsp-mokiniu-vezimo-kel...
Rimantas Milius

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-100) tsp-100.xml
Rimantas Milius

Priimtas
24 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2018–2019 mokslo metams (Nr. TSP-58) 57_project-priesm.mod..xm...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
25 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu (Nr. TSP-89) tsp-89.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
26 Dėl kai kurių Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-72) 56_projektas1.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
27 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaitai (Nr. TSP-102) 32_sprendimo-projektas-20...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
28 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2017 metų ataskaitos ir 2018 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-92) tsp-92.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
29 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2017 metų ataskaitos ir 2018 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-97) tsp-97.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
30 Dėl pritarimo Jurbarko miesto ir Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (2008-2017 m.) ataskaitoms (Nr. TSP-85) 33_jurbarko-bp-pritarimas...
33_jurbarko-rajono-bp-ste...
33_jurbarko-miesto-bp-ste...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
31 Dėl gatvių pavadinimų keitimo Smalininkų seniūnijoje (Nr. TSP-91) 33_18-03-29-2.xml
33_tvenkinelio-sodai-smal...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-78) 298_vsb-ataskaita-uz-2017...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos plano tvirtinimo (Nr. TSP-57) 298_vsb-veiklos-planas-20...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos ir Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-77) 298_606-ataskaita.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2017 metų specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos ir Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2018 metų specialiosios programos patvirtinimo (Nr. TSP-63) 298_spec.-programos-atask...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-67) 298_bst-ataskaita-uz-2017...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-9 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-70) 298_bst-sudeties-pakeitim...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
38 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų surinkimą ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo (Nr. TSP-73) 45_tratc-prasymas.pdf
45_45tsp-2018-03-indre-re...
Povilas Kazėnas

Priimtas
39 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-86) 168_panauda-bibliotekai.x...
168_prasymas-juodaiciu.pd...
168_schema-smalininku-fil...
168_schema-zindaiciu-fil....
168_schema-rotuliu-fil.pd...
168_schema-raudones-fil.p...
168_prasymas-jurbarku.pdf
168_schema-jurbarku-fil.p...
168_rotuliu-sutikimas.pdf
168_schema-juodaiciu-fil....
168_prasymas-raudones.pdf
168_prasymas-zindaiciu.pd...
168_prasymas-rotuliams.pd...
168_prasymas-smalininku.p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. TSP-56) 168_2018-02-01-mmb-rastas...
168_mmb-turtas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
41 Dėl patalpų perdavimo patikėjimo teise Jurbarko švietimo centrui (Nr. TSP-76) 168_del-patalpu-perdavimo...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-308 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Jurbarko ligoninei“ pakeitimo (Nr. TSP-83) 168_ligonines-keitimas.xm...
168_ligonines-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
43 Dėl patalpų Vydūno g. 56, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-84) 168_ligonines-rastas.pdf
168_nuoma-ligonine.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
44 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-69) 168_privatizavimo-komisij...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
45 Dėl 2018 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo (Nr. TSP-103) 2830142522018-kppp-lesu-p...
Rimantas Guntys

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-190 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-55) 10_03-05tsp-.xml
Danutė Matelienė

Priimtas
47 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-101) 282884832018-03-29vietini...
Rūta Vančienė

Priimtas
48 Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti organizavimo (Nr. TSP-94) 178_tsp-ligonines-konkurs...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
49 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-93) 254_reglamento-keitimas-2...
Indrė Gavėnė

Priimtas
50 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-68) 315_projektas-etikos-komi...
315_prasymas-del-etikos-k...
Genė Gudaitienė

Priimtas
51 Dėl sutikimo perimti Skalvijos vaikų globos namų savininko teises ir pareigas (Nr. TSP-104) 65_skalvija.xml
65_skmbt_28318032018180.p...
Laima Gardauskienė

Priimtas
52 Dėl nusišalinimo Indrė Gavėnė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.