SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ AKREDITAVIMAS
2021-11-22  
 

Informuojame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. socialinės priežiūros paslaugos, finansuojamos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis, galės būti teikiamos tik tose įstaigose, kurių socialinės priežiūros paslaugos bus akredituotos. Nuo 2021 m. lapkričio 22 d. iki 2021 m. gruodžio 8 d. priimami įstaigų, pageidaujančių teikti akredituotas priežiūros paslaugas, prašymai. Prašymų dokumentus galima teikti Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje (Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas), paštu arba el. paštu info@jurbarkas.lt.


Jei prašymas su dokumentais teikiamas el. paštu, tuomet visi dokumentai turi būti pateikiami vienu el. pašto laišku. Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.
 

Prašymai priimami vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. O1-1439 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Jurbarko rajono savivaldybės socialinės priežiūros Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašu.
 
 

Akredituojamoms socialinės priežiūros paslaugoms priskiriamos:
 

•    pagalba į namus;
•    socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;

•    apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;

•    laikinas apnakvindinimas;

•    intensyvi krizių įveikimo pagalba;

•    psichosocialinė pagalbą;

•    apgyvendinimas nakvynės namuose;

•    laikinas atokvėpis;

•    pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti;

•    apgyvendinimas apsaugotame būste;

•    vaikų dienos socialinė priežiūra;

•    palydėjimo paslauga jaunuoliams.


Atkreipiame dėmesį, kad prašyme leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą, išvardintos visos socialinės priežiūros paslaugos, kurioms teikti įstaigos turės gauti leidimus (socialinės priežiūros paslaugų rūšys yra apibrėžtos Socialinių paslaugų kataloge. Įstaiga kelioms paslaugoms gauti teikia vieną prašymą ir atskirai kiekvienai paslaugai pildo prašymo priedus.
 
 

Pridedama:


Socialinės priežiūros akreditavimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą

Deklaracija

 

Susipažinti su teisės aktais galite:
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5903a770bada11eab9d9cd0c85e0b745/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac583370dd9111eb9f09e7df20500045


 
Papildomą informaciją įstaigoms, pageidaujančioms teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, teikia:
 

Kristina Povilaitienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 447) 70 178, el. paštu kristina.povilaitiene@jurbarkas.lt,

Jurgita Sorakienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė, tel. (8 447) 70 180, el. paštu jurgita.sorakiene@jurbarkas.lt

 

 

 

Socialinės paramos skyrius

 
  Atgal

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ AKREDITAVIMAS
2021-11-22  
 

Informuojame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. socialinės priežiūros paslaugos, finansuojamos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis, galės būti teikiamos tik tose įstaigose, kurių socialinės priežiūros paslaugos bus akredituotos. Nuo 2021 m. lapkričio 22 d. iki 2021 m. gruodžio 8 d. priimami įstaigų, pageidaujančių teikti akredituotas priežiūros paslaugas, prašymai. Prašymų dokumentus galima teikti Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje (Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas), paštu arba el. paštu info@jurbarkas.lt.


Jei prašymas su dokumentais teikiamas el. paštu, tuomet visi dokumentai turi būti pateikiami vienu el. pašto laišku. Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.
 

Prašymai priimami vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. O1-1439 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Jurbarko rajono savivaldybės socialinės priežiūros Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašu.
 
 

Akredituojamoms socialinės priežiūros paslaugoms priskiriamos:
 

•    pagalba į namus;
•    socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;

•    apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;

•    laikinas apnakvindinimas;

•    intensyvi krizių įveikimo pagalba;

•    psichosocialinė pagalbą;

•    apgyvendinimas nakvynės namuose;

•    laikinas atokvėpis;

•    pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti;

•    apgyvendinimas apsaugotame būste;

•    vaikų dienos socialinė priežiūra;

•    palydėjimo paslauga jaunuoliams.


Atkreipiame dėmesį, kad prašyme leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą, išvardintos visos socialinės priežiūros paslaugos, kurioms teikti įstaigos turės gauti leidimus (socialinės priežiūros paslaugų rūšys yra apibrėžtos Socialinių paslaugų kataloge. Įstaiga kelioms paslaugoms gauti teikia vieną prašymą ir atskirai kiekvienai paslaugai pildo prašymo priedus.
 
 

Pridedama:


Socialinės priežiūros akreditavimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą

Deklaracija

 

Susipažinti su teisės aktais galite:
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5903a770bada11eab9d9cd0c85e0b745/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac583370dd9111eb9f09e7df20500045


 
Papildomą informaciją įstaigoms, pageidaujančioms teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, teikia:
 

Kristina Povilaitienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 447) 70 178, el. paštu kristina.povilaitiene@jurbarkas.lt,

Jurgita Sorakienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė, tel. (8 447) 70 180, el. paštu jurgita.sorakiene@jurbarkas.lt

 

 

 

Socialinės paramos skyrius

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.