Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-09-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-243) 31_spr_biudz-tikslinimas-...
31_spr_biudz-tikslinimas-...
Asta Narušienė

Priimtas
3 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-249) 31_spr_banko-paskola-09-2...
Asta Narušienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-242) 298_17del-valdymo-struktu...
298_st-r5-88-israsas-2018...
298_del-ligonines-valdymo...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
5 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo (Nr. TSP-239) 45_jk-prasymas-rastas.pdf
45__silumos-kaina-2018-08...
45_ag-ig-jk-bazines-redag...
Povilas Kazėnas

Nepriimtas
6 Dėl šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko komunalininkas“ nustatymo (Nr. TSP-240) 45_jk-prasymas-rastas.pdf
45__silumos-kaina-2018-08...
45_2018-09-tsp-jk-pirmu-r...
Povilas Kazėnas

Nepriimtas
7 Dėl šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai nustatymo (Nr. TSP-262) 45_2018-09-18-tsp-2-metu....
45_2018-09-18-prasymas.pd...
45_254t2-258-bazines.docx
Povilas Kazėnas

Nepriimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-391 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-244) 59_pinigines-paramos-pake...
Inga Kornikaitė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl budinčio globotojo vykdomos veiklos organizavimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-246) 59_bg_nauja-redakcija-gal...
59_bg-antikorupcinio-vert...
Inga Kornikaitė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-46 „Dėl socialinių paslaugų globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams teikimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-248) 59_prip-net-galios-pagalb...
Inga Kornikaitė

Priimtas
11 Dėl pritarimo vaikų dienos centrų projektams (Nr. TSP-247) 3065616565samarieciai-vdc...
Laima Gardauskienė

Priimtas
12 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės gimnazijose patvirtinimo (Nr. TSP-253) 307224365forma-didziausia...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
13 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ ir Jurbarko r. Jurbarkų darželyje-mokykloje patvirtinimo (Nr. TSP-255) 307177365forma-didziausia...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
14 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje patvirtinimo (Nr. TSP-252) 365_forma-didziausias-lei...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
15 Dėl didžiausio leitino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės progimnazijose patvirtinimo (Nr. TSP-254) 307174365forma-didziausia...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
16 Dįl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius Jurbarko rajono savivaldybė pagrindinėse mokyklose ir mokykloje daugiafunkciame centre patvirtinimo (Nr. TSP-251) 307225365forma-didziausia...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-69 „Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio arba mišraus ugdymo grupių bei I-VIII ir I-IV gimnazijos klasių komplektavimo 2018-2019 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-263) tsp-263patikslintas.xml
Jolita Jablonskienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo (Nr. TSP-258) 307146365ts-del-etatu-nor...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
19 Dėl pritarimo projektui „Senoviško fotografo kiemo kūrimas Veliuonoje“ (Nr. TSP-259) 307268365forma-del-projek...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
20 Dėl pritarimo projektui „Turizmo paslaugų plėtra Jurbarko krašte. Atrask miniatiūrą Smalininkuose“ (Nr. TSP-260) 306751365forma-del-projek...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
21 Dėl pritarimo projektui „Raudonės pilies bokšto įveiklinimas“ (Nr. TSP-270) 307237365forma-del-projek...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
22 Dėl pritarimo proejktui „Vaikų ir jaunimo užimtumas bei ugdymas“ (Nr. TSP-269) 307234365forma-del-projek...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui „Ratuota biblioteka - mobili pramoga“ (Nr. TSP-264) 307256365forma-del-projek...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
24 Dėl pritarimo projektui „Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo tinklo sukūrimas“ (Nr. TSP-268) 307246365forma-del-projek...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
25 Dėl pritarimo projektui „Kartu kuriam, dirbam ir turiningai leidžiam laisvalaikį“ (Nr. TSP-267) 255del-pritarimo-projektu...
Akvilė Bialoglovytė

Priimtas
26 Dėl pritarimo projektui „Bitininkystės mokyklos kūrimas“ (Nr. TSP-266) 307232255del-pritarimo-pr...
Akvilė Bialoglovytė

Priimtas
27 Dėl pritarimo projektui „Vaikų ir jaunimo užimtumo erdvė“ (Nr. TSP-265) 307243255del-pritarimo-pr...
Akvilė Bialoglovytė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-73 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-256) 30729448tsp-del-mokyklini...
Rimantas Milius

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-211 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-261) 306475354bibliotekos-proj...
Lukas Bakšys

Priimtas
30 Dėl pritarimo Jurbarko miesto seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribų keitimo planui (Nr. TSP-257) 33_jurbarko-miesto.pdf
33_18-09-27-1.xml
33_priedai-prie-sprendimo...
33_jurbarko-m.-aiskinamas...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
31 Dėl patalpų Girdžių k. perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui (Nr. TSP-250) 168_1-o-auksto-planas.pdf
168_naujamiescio-rastas.p...
168_panauda-pspc.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo (Nr. TSP-245) 44_2018-kuro-kainos_derin...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-241) 306378254tsp-241.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
Papildomi klausimai
34 Dėl 2018 metų žemės mokesčio lengvatų (Nr. TSP-271) 32_2018_zemes_lengvatos00...
32_zmn_lengvatu-priedas.p...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
35 Dėl pritarimo projektui „Sportuojantis ir besimankštinantis žmogus - visuotinė vertybė“ (Nr. TSP-272) 353_del-projekto-kofinans...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
36 Dėl pritarimo projektui „Ugdyk save“ (Nr. TSP-273) 365_forma-del-projekto-ko...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
37 Dėl pritarimo vaikų dienos centrų 2018 m. projektams (Nr. TSP-274) 65_samarieciai-vdc-2018-p...
Laima Gardauskienė

Priimtas
38 Dėl patalpų nuomos ne konkurso būdu kainos nustatymo (Nr. TSP-275) 168_valgyklos-nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
39 Dėl nusišalinimo Indrė Gavėnė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-09-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-243) 31_spr_biudz-tikslinimas-...
31_spr_biudz-tikslinimas-...
Asta Narušienė

Priimtas
3 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-249) 31_spr_banko-paskola-09-2...
Asta Narušienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-242) 298_17del-valdymo-struktu...
298_st-r5-88-israsas-2018...
298_del-ligonines-valdymo...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
5 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo (Nr. TSP-239) 45_jk-prasymas-rastas.pdf
45__silumos-kaina-2018-08...
45_ag-ig-jk-bazines-redag...
Povilas Kazėnas

Nepriimtas
6 Dėl šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko komunalininkas“ nustatymo (Nr. TSP-240) 45_jk-prasymas-rastas.pdf
45__silumos-kaina-2018-08...
45_2018-09-tsp-jk-pirmu-r...
Povilas Kazėnas

Nepriimtas
7 Dėl šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai nustatymo (Nr. TSP-262) 45_2018-09-18-tsp-2-metu....
45_2018-09-18-prasymas.pd...
45_254t2-258-bazines.docx
Povilas Kazėnas

Nepriimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-391 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-244) 59_pinigines-paramos-pake...
Inga Kornikaitė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl budinčio globotojo vykdomos veiklos organizavimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-246) 59_bg_nauja-redakcija-gal...
59_bg-antikorupcinio-vert...
Inga Kornikaitė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-46 „Dėl socialinių paslaugų globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams teikimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-248) 59_prip-net-galios-pagalb...
Inga Kornikaitė

Priimtas
11 Dėl pritarimo vaikų dienos centrų projektams (Nr. TSP-247) 3065616565samarieciai-vdc...
Laima Gardauskienė

Priimtas
12 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės gimnazijose patvirtinimo (Nr. TSP-253) 307224365forma-didziausia...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
13 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ ir Jurbarko r. Jurbarkų darželyje-mokykloje patvirtinimo (Nr. TSP-255) 307177365forma-didziausia...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
14 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje patvirtinimo (Nr. TSP-252) 365_forma-didziausias-lei...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
15 Dėl didžiausio leitino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės progimnazijose patvirtinimo (Nr. TSP-254) 307174365forma-didziausia...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
16 Dįl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius Jurbarko rajono savivaldybė pagrindinėse mokyklose ir mokykloje daugiafunkciame centre patvirtinimo (Nr. TSP-251) 307225365forma-didziausia...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-69 „Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio arba mišraus ugdymo grupių bei I-VIII ir I-IV gimnazijos klasių komplektavimo 2018-2019 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-263) tsp-263patikslintas.xml
Jolita Jablonskienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo (Nr. TSP-258) 307146365ts-del-etatu-nor...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
19 Dėl pritarimo projektui „Senoviško fotografo kiemo kūrimas Veliuonoje“ (Nr. TSP-259) 307268365forma-del-projek...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
20 Dėl pritarimo projektui „Turizmo paslaugų plėtra Jurbarko krašte. Atrask miniatiūrą Smalininkuose“ (Nr. TSP-260) 306751365forma-del-projek...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
21 Dėl pritarimo projektui „Raudonės pilies bokšto įveiklinimas“ (Nr. TSP-270) 307237365forma-del-projek...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
22 Dėl pritarimo proejktui „Vaikų ir jaunimo užimtumas bei ugdymas“ (Nr. TSP-269) 307234365forma-del-projek...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui „Ratuota biblioteka - mobili pramoga“ (Nr. TSP-264) 307256365forma-del-projek...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
24 Dėl pritarimo projektui „Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo tinklo sukūrimas“ (Nr. TSP-268) 307246365forma-del-projek...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
25 Dėl pritarimo projektui „Kartu kuriam, dirbam ir turiningai leidžiam laisvalaikį“ (Nr. TSP-267) 255del-pritarimo-projektu...
Akvilė Bialoglovytė

Priimtas
26 Dėl pritarimo projektui „Bitininkystės mokyklos kūrimas“ (Nr. TSP-266) 307232255del-pritarimo-pr...
Akvilė Bialoglovytė

Priimtas
27 Dėl pritarimo projektui „Vaikų ir jaunimo užimtumo erdvė“ (Nr. TSP-265) 307243255del-pritarimo-pr...
Akvilė Bialoglovytė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-73 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-256) 30729448tsp-del-mokyklini...
Rimantas Milius

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-211 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-261) 306475354bibliotekos-proj...
Lukas Bakšys

Priimtas
30 Dėl pritarimo Jurbarko miesto seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribų keitimo planui (Nr. TSP-257) 33_jurbarko-miesto.pdf
33_18-09-27-1.xml
33_priedai-prie-sprendimo...
33_jurbarko-m.-aiskinamas...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
31 Dėl patalpų Girdžių k. perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui (Nr. TSP-250) 168_1-o-auksto-planas.pdf
168_naujamiescio-rastas.p...
168_panauda-pspc.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo (Nr. TSP-245) 44_2018-kuro-kainos_derin...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-241) 306378254tsp-241.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
Papildomi klausimai
34 Dėl 2018 metų žemės mokesčio lengvatų (Nr. TSP-271) 32_2018_zemes_lengvatos00...
32_zmn_lengvatu-priedas.p...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
35 Dėl pritarimo projektui „Sportuojantis ir besimankštinantis žmogus - visuotinė vertybė“ (Nr. TSP-272) 353_del-projekto-kofinans...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
36 Dėl pritarimo projektui „Ugdyk save“ (Nr. TSP-273) 365_forma-del-projekto-ko...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
37 Dėl pritarimo vaikų dienos centrų 2018 m. projektams (Nr. TSP-274) 65_samarieciai-vdc-2018-p...
Laima Gardauskienė

Priimtas
38 Dėl patalpų nuomos ne konkurso būdu kainos nustatymo (Nr. TSP-275) 168_valgyklos-nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
39 Dėl nusišalinimo Indrė Gavėnė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.