Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-03-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl derybas laimėjusio kandidato pasiūlymo pirkti nekilnojamąjį daiktą (butą) Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-49) 46_informacija.pdf
46_pirkimas-_es.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-306 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-50) 46_apraso-306_pakeitimas....
46_t2-306_lyginamasis.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-160 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ pakeitimo (Nr. TSP-51) 78_turto-perdavimas-jsp.x...
78_jsp-prasymas.pdf
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
5 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-52) 78_mmb-turtas.xml
78_mmb-rastas.pdf
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
6 Dėl leidimo neatlygintinai naudotis Jurbarko rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomomis negyvenamosiomis patalpomis (Nr. TSP-53) 78_del-girdziu-sales.xml
78_sporto-klubo-rastas.pd...
78_girdziu-sen.-rastas.xm...
78_i-ir-ii-aukstu-pastato...
Jolanta Šeflerienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-54 "Dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-54) 415_sprendimo-nr.-t2-54-p...
Lina Juškaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-214 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą – dalį valstybinės reikšmės kelio savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės administracijai“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-55) 48_tsp-del-t2-214-pripazi...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 m. gruodžio 16 d. spendimo Nr. T2-312 „Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų finansavimo išlaidų dydžių sąrašo patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-56) 61_2022-03-15-kainu-skalv...
Kristina Povilaitienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-83) 61_2022-03-212022-m.-pasl...
Kristina Povilaitienė

Priimtas
11 Dėl įpareigojimo apmokėti išlaidas, susijusias su karo pabėgėlių iš Ukrainos laikinu apgyvendinimu ir maitinimu (Nr. TSP-78) 65_tsp-ukraina-papildytas...
Laima Gardauskienė

Priimtas
12 Dėl pritarimo projektui „Veikli bendruomenė – krašto ambasadorius“ (Nr. TSP-57) 363_raudones-bendr.zibury...
Eglė Mazur

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kultūrinės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-58) 408_del-pakeitimo-kulturi...
408_kulturines-veiklos-fi...
Aušra Baliukynaitė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-291 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-59) 408_tsp-nvs.xml
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-60) 521100408patikslintas-pro...
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-61) 408_bibliotekos-ataskaita...
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
17 Dėl Klausučių kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-62) 408_tsp-klausuciai.xml
Akvilė Sadauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-63) 55_meno.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-64) 55_seredzius.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-65) 55_skirsnemune.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-66) 55_klausuciai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko švietimo centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-67) 55_jsc.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-68) 57_project-nykstukas-atas...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-69) 57_project-erzvilkas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-70) 57_project-jurbarkai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-71) 57_project-az-2021.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-186 ,,Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-79) 57_project-aprasas-iu-kei...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-327 ,,Dėl mokesčio už ugdymą Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-80) 57_project-sporto-mokesti...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-301 ,,Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-81) 57_project-mokestis-nefor...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo (Nr. TSP-84) 178_projektas-del-ds-pask...
Edita Pažereckaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-72) 298_visuomenes-sveikatos-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
32 Dėl visuomenės sveikatos rėmimo 2021 metų specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos ir visuomenės sveikatos rėmimo 2022 metų specialiosios programos patvirtinimo (Nr. TSP-73) 298_spec.-rem.-pr.-ataska...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-74) 298_vsb-2021-m.-veiklos-a...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos plano tvirtinimo (Nr. TSP-75) 298_vsb-2022-m.-veiklos-p...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
35 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo (Nr. TSP-76) 298_simkaiciu-amb.-lydras...
298_simkaiciu-amb.-valdym...
298_vsi-simkaiciu-ambulat...
298_vsi-simkaiciu-ambulat...
298_israsas-r5-143-2022-0...
298_st-nariu-el.-laiskai....
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
36 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo (Nr. TSP-77) 298_jurbarko-pspc-del-val...
298_israsas-r5-143-2022-0...
298_st-nariu-el.-laiskai....
jurbarko-pspc-valdymo-str...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
37 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2021 metų ataskaitai ir 2022 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-85) 32_svrf_2021_ataskaita.xm...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
38 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2021 metų ataskaitai ir 2022 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-86) 32_krf_2021_ataskaita.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
39 Dėl pritarimo susitarimo memorandumui (Nr. TSP-87) 83_2022-03-31_pritarimas-...
83_el.laiskas.pdf
83_senior-group_trade-mar...
Rūta Vančienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-82) 395_2021-m.-komiteto-atas...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-03-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl derybas laimėjusio kandidato pasiūlymo pirkti nekilnojamąjį daiktą (butą) Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-49) 46_informacija.pdf
46_pirkimas-_es.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-306 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-50) 46_apraso-306_pakeitimas....
46_t2-306_lyginamasis.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-160 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ pakeitimo (Nr. TSP-51) 78_turto-perdavimas-jsp.x...
78_jsp-prasymas.pdf
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
5 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-52) 78_mmb-turtas.xml
78_mmb-rastas.pdf
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
6 Dėl leidimo neatlygintinai naudotis Jurbarko rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomomis negyvenamosiomis patalpomis (Nr. TSP-53) 78_del-girdziu-sales.xml
78_sporto-klubo-rastas.pd...
78_girdziu-sen.-rastas.xm...
78_i-ir-ii-aukstu-pastato...
Jolanta Šeflerienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-54 "Dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-54) 415_sprendimo-nr.-t2-54-p...
Lina Juškaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-214 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą – dalį valstybinės reikšmės kelio savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės administracijai“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-55) 48_tsp-del-t2-214-pripazi...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 m. gruodžio 16 d. spendimo Nr. T2-312 „Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų finansavimo išlaidų dydžių sąrašo patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-56) 61_2022-03-15-kainu-skalv...
Kristina Povilaitienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-83) 61_2022-03-212022-m.-pasl...
Kristina Povilaitienė

Priimtas
11 Dėl įpareigojimo apmokėti išlaidas, susijusias su karo pabėgėlių iš Ukrainos laikinu apgyvendinimu ir maitinimu (Nr. TSP-78) 65_tsp-ukraina-papildytas...
Laima Gardauskienė

Priimtas
12 Dėl pritarimo projektui „Veikli bendruomenė – krašto ambasadorius“ (Nr. TSP-57) 363_raudones-bendr.zibury...
Eglė Mazur

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kultūrinės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-58) 408_del-pakeitimo-kulturi...
408_kulturines-veiklos-fi...
Aušra Baliukynaitė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-291 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-59) 408_tsp-nvs.xml
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-60) 521100408patikslintas-pro...
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-61) 408_bibliotekos-ataskaita...
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
17 Dėl Klausučių kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-62) 408_tsp-klausuciai.xml
Akvilė Sadauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-63) 55_meno.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-64) 55_seredzius.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-65) 55_skirsnemune.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-66) 55_klausuciai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko švietimo centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-67) 55_jsc.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-68) 57_project-nykstukas-atas...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-69) 57_project-erzvilkas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-70) 57_project-jurbarkai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-71) 57_project-az-2021.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-186 ,,Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-79) 57_project-aprasas-iu-kei...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-327 ,,Dėl mokesčio už ugdymą Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-80) 57_project-sporto-mokesti...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-301 ,,Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-81) 57_project-mokestis-nefor...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo (Nr. TSP-84) 178_projektas-del-ds-pask...
Edita Pažereckaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-72) 298_visuomenes-sveikatos-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
32 Dėl visuomenės sveikatos rėmimo 2021 metų specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos ir visuomenės sveikatos rėmimo 2022 metų specialiosios programos patvirtinimo (Nr. TSP-73) 298_spec.-rem.-pr.-ataska...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-74) 298_vsb-2021-m.-veiklos-a...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos plano tvirtinimo (Nr. TSP-75) 298_vsb-2022-m.-veiklos-p...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
35 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo (Nr. TSP-76) 298_simkaiciu-amb.-lydras...
298_simkaiciu-amb.-valdym...
298_vsi-simkaiciu-ambulat...
298_vsi-simkaiciu-ambulat...
298_israsas-r5-143-2022-0...
298_st-nariu-el.-laiskai....
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
36 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo (Nr. TSP-77) 298_jurbarko-pspc-del-val...
298_israsas-r5-143-2022-0...
298_st-nariu-el.-laiskai....
jurbarko-pspc-valdymo-str...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
37 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2021 metų ataskaitai ir 2022 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-85) 32_svrf_2021_ataskaita.xm...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
38 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2021 metų ataskaitai ir 2022 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-86) 32_krf_2021_ataskaita.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
39 Dėl pritarimo susitarimo memorandumui (Nr. TSP-87) 83_2022-03-31_pritarimas-...
83_el.laiskas.pdf
83_senior-group_trade-mar...
Rūta Vančienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-82) 395_2021-m.-komiteto-atas...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.