Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-03-29
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-03-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 1.Dėl darbotvarkės svarstymo 79031_POSĖDZIO DARBOTVARKE Ričardas Juška

Priimtas
2 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO RĖMIMO FONDO 2012 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-77) 2012 kaimo rėmimo sąmat...
Kasparas Jurevičius
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
3 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO 2012 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-73) 2012 verslo rėmimo sąma...
Romansas Dragūnavičius
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
4 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-74) 2011 antikorupcijos atask...
Jonas Aleksiejus

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos ataskaitos (Nr. TSP-76) Priesgaisrines ataskaita....
Priesgaisrines tarnybos a...
Stasys Pocius

Priimtas
6 Dėl Jurbarko krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-82) TSP muziejaus nuostatai p...
Lilija Jakelaitienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto suaugusiųjų sporto ir moksleivių sporto aktyvinimo programų projektų atrankos komisijos sudarymo (Nr. TSP-103) SP komisija_.xml
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2011 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos (Nr. TSP-78) fin_kontr_atsk_sprend_uz_...
Rasa Vaickienė

Priimtas
9 DĖL JURBARKO RAJONO VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO (Nr. TSP-97) Srebetoju tarybos pakeiti...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
10 DĖL JURBARKO RAJONO 2011–2015 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO, PATVIRTINTO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMU NR. T2-270, PAPILDYMO (Nr. TSP-104) 78998_TSP_strateginis.xml
Ramūnas Majauskis

Priimtas
11 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (Nr. TSP-87) Palaikai.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
12 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro specialiosios paskirties transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-83) Specialaus transporto nau...
Genutė Gudaitienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d. sprendimo nr. T2-27 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-84) Dušai ir skalbimas.xml
Genutė Gudaitienė

Priimtas
14 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-85) 79044_Ataskaita.xml
Genutė Gudaitienė

Priimtas
15 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2012-2013 mokslo metams (Nr. TSP-68) Priešmokyklinio modeliai...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
16 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Jurbarko ,,Ąžuoliuko" darželyje-mokykloje remonto darbų laikotarpiu (Nr. TSP-69) Ąžuoliuko remontas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
17 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu (Nr. TSP-71) Ikimokyklinukų vasara.xm...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
18 Dėl leidimo skirti papildomas pamokas (Nr. TSP-80) project1.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
19 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2012–2013 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose (Nr. TSP-81) project2.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
20 Dėl gatvės pavadinimo pakeitimo (panaikinimo) (Nr. TSP-101) registrų centro raštas....
Gatves pavadinimo panaiki...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-383 „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo“ pakeitimo (Nr. TSP-100) Miško gatvė.pdf
T2-383 pakeitimas.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
22 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. TSP-88) taryba.xml
SKMBT_C36012032208540.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
23 Dėl detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-89) Smalininku DP.pdf
12-03-29-1.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
24 Dėl 2012 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo (Nr. TSP-86) keliu direkcijos lėšos....
Stanislovas Andriulis

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto programos daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti paraiškų vertinimo komiteto sudarymo (Nr. TSP-102) DNSB_komiteto sudeties pa...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
26 Dėl nuomos sutarties sutarties su Raimondu Augustavičiumi pratęsimo (Nr. TSP-59) project1Nuoma R. Augustav...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo (Nr. TSP-60) project1Po sarasas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl nuomos sutarties su Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ Jurbarko rajono taryba pratęsimo (Nr. TSP-61) project1Žalgiris.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Veliuonos krašto bendruomenei (Nr. TSP-62) project2Veliuonos bendruo...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-387 „Dėl patalpų nuomos“ pakeitimo (Nr. TSP-63) project1Erzvilko PSPC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo NR. T2-351 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Seredžiaus ambulatorijai“ priedo pakeitimo (Nr. TSP-64) Seredz_ambulat_panaudos_p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-65) project1z.u. kompiuteriai...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl vandens tiekimo infrastruktūros objektų perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-66) project1Balandziu vandenv...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl vandens tiekimo infrastruktūros objektų perdavimo patikėjimo teise (Pilies I k.) (Nr. TSP-98) project2Pilies Ik valymo ...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl patalpų perdavimo kultūros centrams“ pakeitimo (Nr. TSP-67) project2Kultūros centru ...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Rutkiškių kaimų bendruomenei (Nr. TSP-70) T2-13.pdf
Rutkiskiu bendruom pat.xm...


Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ ŠIimkaičių ambulatorijai“ priedo pakeitimo (Nr. TSP-99) project1Simkaiciumbulator...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
38 Dėl sutikimo perimti turtą (Nr. TSP-105) project1turto perėmimas....
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-107) project1patikejimo teise....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo ir kapavietės skyrimo Jurbarko miesto Kalnėnų kapinėse tvarkos (Nr. TSP-75) Nenustatytos tapatybes zm...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-62 "Dėl funkcijų perdavimo seniūnijoms" pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-72) T2-62 panaikinimas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
42 Dėl komisijos reikalavimams išorinei reklamai, įrengiamai Jurbarko rajono savivaldybės miestų ir miestelių istorinių dalių teritorijose, nustatyti sudarymo (Nr. TSP-91) Komisija reklamai.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
43 Dėl Išorinės reklamos įrengimo Jurbarko rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-92) Isorines reklamos irengim...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
44 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo 2012 metų prioritetų nustatymo (Nr. TSP-79) Mokymo priotitl.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
45 Dėl priemokų savivaldybės administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui (Nr. TSP-90) Priemokos direktoriui ir ...
Ričardas Juška

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-368 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus“ pakeitimo (Nr. TSP-93) Valstybes tarnautoju skai...
Ričardas Juška

Priimtas
47 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-96) Dėl 2011 m. balandzio 28...
Ričardas Juška

Priimtas
48 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-175 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-94) Del Etikos komisijos sude...
Ričardas Juška

Priimtas
49 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-124 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-95) Del 2011 m. balandžio 28...
Ričardas Juška

Priimtas
50 Dėl lėšų vietos bendruomenių sprendimams Jurbarko rajono savivaldybėje įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-106) VBTaprasas.xml
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
51 Dėl gautų gyventojų prašymų Gediminas Šaltinis

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
52 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-108) TS_detaliuju_pritarimas.x...
Ramūnas Majauskis

Priimtas
53 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-109) Tarybai Viešvilės bendr...
Bendrabucio teismo sprend...
Rasa Pakštaitienė

Priimtas
54 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-110) Tarybai Juodaiciu vandens...
Juodaiciu teismo sprendim...
Rasa Pakštaitienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-03-29
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-03-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 1.Dėl darbotvarkės svarstymo 79031_POSĖDZIO DARBOTVARKE Ričardas Juška

Priimtas
2 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO RĖMIMO FONDO 2012 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-77) 2012 kaimo rėmimo sąmat...
Kasparas Jurevičius
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
3 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO 2012 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-73) 2012 verslo rėmimo sąma...
Romansas Dragūnavičius
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
4 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-74) 2011 antikorupcijos atask...
Jonas Aleksiejus

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos ataskaitos (Nr. TSP-76) Priesgaisrines ataskaita....
Priesgaisrines tarnybos a...
Stasys Pocius

Priimtas
6 Dėl Jurbarko krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-82) TSP muziejaus nuostatai p...
Lilija Jakelaitienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto suaugusiųjų sporto ir moksleivių sporto aktyvinimo programų projektų atrankos komisijos sudarymo (Nr. TSP-103) SP komisija_.xml
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2011 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos (Nr. TSP-78) fin_kontr_atsk_sprend_uz_...
Rasa Vaickienė

Priimtas
9 DĖL JURBARKO RAJONO VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO (Nr. TSP-97) Srebetoju tarybos pakeiti...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
10 DĖL JURBARKO RAJONO 2011–2015 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO, PATVIRTINTO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMU NR. T2-270, PAPILDYMO (Nr. TSP-104) 78998_TSP_strateginis.xml
Ramūnas Majauskis

Priimtas
11 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (Nr. TSP-87) Palaikai.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
12 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro specialiosios paskirties transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-83) Specialaus transporto nau...
Genutė Gudaitienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d. sprendimo nr. T2-27 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-84) Dušai ir skalbimas.xml
Genutė Gudaitienė

Priimtas
14 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-85) 79044_Ataskaita.xml
Genutė Gudaitienė

Priimtas
15 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2012-2013 mokslo metams (Nr. TSP-68) Priešmokyklinio modeliai...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
16 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Jurbarko ,,Ąžuoliuko" darželyje-mokykloje remonto darbų laikotarpiu (Nr. TSP-69) Ąžuoliuko remontas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
17 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu (Nr. TSP-71) Ikimokyklinukų vasara.xm...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
18 Dėl leidimo skirti papildomas pamokas (Nr. TSP-80) project1.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
19 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2012–2013 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose (Nr. TSP-81) project2.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
20 Dėl gatvės pavadinimo pakeitimo (panaikinimo) (Nr. TSP-101) registrų centro raštas....
Gatves pavadinimo panaiki...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-383 „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo“ pakeitimo (Nr. TSP-100) Miško gatvė.pdf
T2-383 pakeitimas.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
22 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. TSP-88) taryba.xml
SKMBT_C36012032208540.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
23 Dėl detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-89) Smalininku DP.pdf
12-03-29-1.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
24 Dėl 2012 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo (Nr. TSP-86) keliu direkcijos lėšos....
Stanislovas Andriulis

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto programos daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti paraiškų vertinimo komiteto sudarymo (Nr. TSP-102) DNSB_komiteto sudeties pa...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
26 Dėl nuomos sutarties sutarties su Raimondu Augustavičiumi pratęsimo (Nr. TSP-59) project1Nuoma R. Augustav...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo (Nr. TSP-60) project1Po sarasas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl nuomos sutarties su Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ Jurbarko rajono taryba pratęsimo (Nr. TSP-61) project1Žalgiris.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Veliuonos krašto bendruomenei (Nr. TSP-62) project2Veliuonos bendruo...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-387 „Dėl patalpų nuomos“ pakeitimo (Nr. TSP-63) project1Erzvilko PSPC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo NR. T2-351 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Seredžiaus ambulatorijai“ priedo pakeitimo (Nr. TSP-64) Seredz_ambulat_panaudos_p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-65) project1z.u. kompiuteriai...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl vandens tiekimo infrastruktūros objektų perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-66) project1Balandziu vandenv...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl vandens tiekimo infrastruktūros objektų perdavimo patikėjimo teise (Pilies I k.) (Nr. TSP-98) project2Pilies Ik valymo ...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl patalpų perdavimo kultūros centrams“ pakeitimo (Nr. TSP-67) project2Kultūros centru ...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Rutkiškių kaimų bendruomenei (Nr. TSP-70) T2-13.pdf
Rutkiskiu bendruom pat.xm...


Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ ŠIimkaičių ambulatorijai“ priedo pakeitimo (Nr. TSP-99) project1Simkaiciumbulator...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
38 Dėl sutikimo perimti turtą (Nr. TSP-105) project1turto perėmimas....
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-107) project1patikejimo teise....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo ir kapavietės skyrimo Jurbarko miesto Kalnėnų kapinėse tvarkos (Nr. TSP-75) Nenustatytos tapatybes zm...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-62 "Dėl funkcijų perdavimo seniūnijoms" pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-72) T2-62 panaikinimas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
42 Dėl komisijos reikalavimams išorinei reklamai, įrengiamai Jurbarko rajono savivaldybės miestų ir miestelių istorinių dalių teritorijose, nustatyti sudarymo (Nr. TSP-91) Komisija reklamai.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
43 Dėl Išorinės reklamos įrengimo Jurbarko rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-92) Isorines reklamos irengim...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
44 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo 2012 metų prioritetų nustatymo (Nr. TSP-79) Mokymo priotitl.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
45 Dėl priemokų savivaldybės administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui (Nr. TSP-90) Priemokos direktoriui ir ...
Ričardas Juška

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-368 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus“ pakeitimo (Nr. TSP-93) Valstybes tarnautoju skai...
Ričardas Juška

Priimtas
47 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-96) Dėl 2011 m. balandzio 28...
Ričardas Juška

Priimtas
48 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-175 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-94) Del Etikos komisijos sude...
Ričardas Juška

Priimtas
49 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-124 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-95) Del 2011 m. balandžio 28...
Ričardas Juška

Priimtas
50 Dėl lėšų vietos bendruomenių sprendimams Jurbarko rajono savivaldybėje įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-106) VBTaprasas.xml
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
51 Dėl gautų gyventojų prašymų Gediminas Šaltinis

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
52 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-108) TS_detaliuju_pritarimas.x...
Ramūnas Majauskis

Priimtas
53 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-109) Tarybai Viešvilės bendr...
Bendrabucio teismo sprend...
Rasa Pakštaitienė

Priimtas
54 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-110) Tarybai Juodaiciu vandens...
Juodaiciu teismo sprendim...
Rasa Pakštaitienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.