Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-10-24 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-275) _Juodaiciu 2013 veikla.xm...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-286) _Skirsnemunes 2013 veikla...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-287) _vadzgirio 2013 veikla.xm...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-279) _veliuona.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-280) _Viesliles veikla.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-276) _Viesvile 2013-10-09.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas" nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-277) _Nykstuko nuostatai 1.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-278) _Meno mokyklos nuostatai ...
Zita Tytmonienė

Priimtas
10 Dėl atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-273) _10patikslintas.doc
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
11 Dėl Seredžiaus senelių globos namų socialinės globos vietų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-292) _Seredziaus SGN vietu ska...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono Seredžiaus senelių globos namų didžiausio leistini darbuotojų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-293) _seredziaus_SGN_etatai_TS...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų (Nr. TSP-295) _Bibiliotekos kainos pata...
Nijolė Masiulienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų (Nr. TSP-296) _Jurbarko kulturos centro...
Jūratė Mosunovienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Jurbarko krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų (Nr. TSP-297) _Muziejaus kainos pataisy...
Lilija Jakelaitienė

Priimtas
16 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos ŽŪK "Jurbarko linų verslas" (Nr. TSP-291) _Linų verslas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
17 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2014 metais vykdomai veiklai (Nr. TSP-298) _Verslo liudijimai.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
18 Dėl žemės nuomos mokesčio UAB Jurbarko autobusų parkas (Nr. TSP-299) _Autobusų parkas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
19 Dėl 2012 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo audito išvadoms (Nr. TSP-285) _Audito_atask_2012.pdf
_KSBAR_atask_2012.pdf
_KFAR_aiskin_rastas_2012....
_KFAR_atask_2012.pdf
_TSP-285.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
20 Dėl dalies specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti perskirstymo (Nr. TSP-290) _spr_MK tikslinimas-10.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-294) _TSP-294.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
22 Dėl pavadinimų gatvėms Jurbarkų ir Raudonės seniūnijose suteikimo (Nr. TSP-283) _13-10-24-3.xml
_Užtvankos g. (Stakių k...
_Užtvankos g. (Dangutiš...
_Pievų g. (Giedrių k.)....
_Pievų g.( Dainių II k....
_Pievų g. (Saukų k).pdf
_Pievų g. (Lukšių k).p...
_Liepų g. (Giedrių k.)....
_Raudonės seniūno.pdf
_Jurbarkų seniūno.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
23 Dėl gatvės geografinių charakteristikų Raudonės seniūnijoje pakeitimo (Nr. TSP-284) _Gatves charakteristikos....
_Stakių mstl.( Užtvanko...
_Raudonės seniūno.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
24 Dėl žemės sklypo Jurbarko r. sav., Jurbarkų sen., Dainių k. suformavimo durpynui įrengti ir žemės paskirties keitimo detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-282) _13-10-24-1.xml
_Durpes esama situacija.p...
_Durpes leidimas.pdf
_Durpes teismo sprendimas...
_Apklausa.pdf
_Gyventoju parasai.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl išorinės reklamos įrengimo Jurbarko rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-288) _reklamos taisykles_naiki...
Rūta Vančienė

Priimtas
26 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-272) _project (22)Valst.turt.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Veliuonos kultūros centrui (Nr. TSP-270) _project_(23)_Veliuonos_K...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Smalininkų tautinio kulinarinio paveldo puoselėjimo bendruomenei (Nr. TSP-271) _project (28)Smalininku b...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl turto Vydūno g. 56C, Jurbarko m. perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centrui ir sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai "Jurbarko viltis" (Nr. TSP-274) _project (1)vyduno 56C.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-281) _project (27)Zaliuzes bib...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-293 "Dėl pastato, esančio Dariaus ir Girėno 120A, perdavimo" pakeitimo (Nr. TSP-300) _project (7)Svietimo cntr...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimo Nr. T2-238 "Dėl laikinai naudoti perduoto turto grąžinimo Sigitai Pilipauskienei" pakeitimo (Nr. TSP-301) _project (8)S.Pilipauskie...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo (Nr. TSP-289) _KPP lesos.xml
Stanislovas Andriulis

Priimtas
34 Dėl pritarimo Žindaičių melioracijos sistemų ir statinių naudotojų asociacijos teikiamam projektui (Nr. TSP-302) _20131014 TSP del Zindaic...
Algirdas Ambrakaitis

Priimtas
35 Dėl pritarimo projektui „Smalininkų ir Viešvilės seniūnijų jaunimo socialinės atskirties mažinimas per praktinius įgūdžius“ (Nr. TSP-303) _SJK_del pritarimo jaunim...
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
36 Dėl pritarimo projektui „Krepšinio aikštelės, esančios Žindaičiuose, remontas ir krepšinio aikštelės, esančios Vertimuose, nauja statyba“ (Nr. TSP-304) _Zindaiciai_TSP-304.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
Papildomi klausimai
37 Dėl pritarimo projektui „Pavidaujo kaimo bendruomenės pastato II aukšto patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (Nr. TSP-305) _pavidaujys_TSP-305.doc
Renata Šepetienė

Priimtas
38 Dėl pritarimo projektui „Eržvilko kultūros centro aktų salės remontas“ (Nr. TSP-306) _PRITARIMAS eržv._TSP-30...
Arūnas Čepulis

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl kredito linijos“ papildymo (Nr. TSP-307) _spr_kred.linija papild-1...
Audronė Stoškienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono 2011–2015 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-270, papildymo (Nr. TSP-308) _tsp_skirsnemune.xml
_strateginis_skirsnemune_...
Arūnas Čepulis

Priimtas
41 Dėl pritarimo Paulių melioracijos statinių naudotojų asociacijos teikiamam projektui (Nr. TSP-309) _20131022 TSP del pritari...
Algirdas Ambrakaitis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-10-24 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-275) _Juodaiciu 2013 veikla.xm...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-286) _Skirsnemunes 2013 veikla...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-287) _vadzgirio 2013 veikla.xm...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-279) _veliuona.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-280) _Viesliles veikla.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-276) _Viesvile 2013-10-09.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas" nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-277) _Nykstuko nuostatai 1.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-278) _Meno mokyklos nuostatai ...
Zita Tytmonienė

Priimtas
10 Dėl atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-273) _10patikslintas.doc
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
11 Dėl Seredžiaus senelių globos namų socialinės globos vietų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-292) _Seredziaus SGN vietu ska...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono Seredžiaus senelių globos namų didžiausio leistini darbuotojų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-293) _seredziaus_SGN_etatai_TS...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų (Nr. TSP-295) _Bibiliotekos kainos pata...
Nijolė Masiulienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų (Nr. TSP-296) _Jurbarko kulturos centro...
Jūratė Mosunovienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Jurbarko krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų (Nr. TSP-297) _Muziejaus kainos pataisy...
Lilija Jakelaitienė

Priimtas
16 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos ŽŪK "Jurbarko linų verslas" (Nr. TSP-291) _Linų verslas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
17 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2014 metais vykdomai veiklai (Nr. TSP-298) _Verslo liudijimai.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
18 Dėl žemės nuomos mokesčio UAB Jurbarko autobusų parkas (Nr. TSP-299) _Autobusų parkas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
19 Dėl 2012 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo audito išvadoms (Nr. TSP-285) _Audito_atask_2012.pdf
_KSBAR_atask_2012.pdf
_KFAR_aiskin_rastas_2012....
_KFAR_atask_2012.pdf
_TSP-285.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
20 Dėl dalies specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti perskirstymo (Nr. TSP-290) _spr_MK tikslinimas-10.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-294) _TSP-294.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
22 Dėl pavadinimų gatvėms Jurbarkų ir Raudonės seniūnijose suteikimo (Nr. TSP-283) _13-10-24-3.xml
_Užtvankos g. (Stakių k...
_Užtvankos g. (Dangutiš...
_Pievų g. (Giedrių k.)....
_Pievų g.( Dainių II k....
_Pievų g. (Saukų k).pdf
_Pievų g. (Lukšių k).p...
_Liepų g. (Giedrių k.)....
_Raudonės seniūno.pdf
_Jurbarkų seniūno.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
23 Dėl gatvės geografinių charakteristikų Raudonės seniūnijoje pakeitimo (Nr. TSP-284) _Gatves charakteristikos....
_Stakių mstl.( Užtvanko...
_Raudonės seniūno.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
24 Dėl žemės sklypo Jurbarko r. sav., Jurbarkų sen., Dainių k. suformavimo durpynui įrengti ir žemės paskirties keitimo detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-282) _13-10-24-1.xml
_Durpes esama situacija.p...
_Durpes leidimas.pdf
_Durpes teismo sprendimas...
_Apklausa.pdf
_Gyventoju parasai.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl išorinės reklamos įrengimo Jurbarko rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-288) _reklamos taisykles_naiki...
Rūta Vančienė

Priimtas
26 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-272) _project (22)Valst.turt.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Veliuonos kultūros centrui (Nr. TSP-270) _project_(23)_Veliuonos_K...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Smalininkų tautinio kulinarinio paveldo puoselėjimo bendruomenei (Nr. TSP-271) _project (28)Smalininku b...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl turto Vydūno g. 56C, Jurbarko m. perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centrui ir sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai "Jurbarko viltis" (Nr. TSP-274) _project (1)vyduno 56C.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-281) _project (27)Zaliuzes bib...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-293 "Dėl pastato, esančio Dariaus ir Girėno 120A, perdavimo" pakeitimo (Nr. TSP-300) _project (7)Svietimo cntr...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimo Nr. T2-238 "Dėl laikinai naudoti perduoto turto grąžinimo Sigitai Pilipauskienei" pakeitimo (Nr. TSP-301) _project (8)S.Pilipauskie...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo (Nr. TSP-289) _KPP lesos.xml
Stanislovas Andriulis

Priimtas
34 Dėl pritarimo Žindaičių melioracijos sistemų ir statinių naudotojų asociacijos teikiamam projektui (Nr. TSP-302) _20131014 TSP del Zindaic...
Algirdas Ambrakaitis

Priimtas
35 Dėl pritarimo projektui „Smalininkų ir Viešvilės seniūnijų jaunimo socialinės atskirties mažinimas per praktinius įgūdžius“ (Nr. TSP-303) _SJK_del pritarimo jaunim...
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
36 Dėl pritarimo projektui „Krepšinio aikštelės, esančios Žindaičiuose, remontas ir krepšinio aikštelės, esančios Vertimuose, nauja statyba“ (Nr. TSP-304) _Zindaiciai_TSP-304.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
Papildomi klausimai
37 Dėl pritarimo projektui „Pavidaujo kaimo bendruomenės pastato II aukšto patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (Nr. TSP-305) _pavidaujys_TSP-305.doc
Renata Šepetienė

Priimtas
38 Dėl pritarimo projektui „Eržvilko kultūros centro aktų salės remontas“ (Nr. TSP-306) _PRITARIMAS eržv._TSP-30...
Arūnas Čepulis

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl kredito linijos“ papildymo (Nr. TSP-307) _spr_kred.linija papild-1...
Audronė Stoškienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono 2011–2015 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-270, papildymo (Nr. TSP-308) _tsp_skirsnemune.xml
_strateginis_skirsnemune_...
Arūnas Čepulis

Priimtas
41 Dėl pritarimo Paulių melioracijos statinių naudotojų asociacijos teikiamam projektui (Nr. TSP-309) _20131022 TSP del pritari...
Algirdas Ambrakaitis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.