Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-05-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės 48__tarybos-posedis-2014-05-29 Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-146) _Priesgaisrines ataskaita...
STASYS POCIUS

Priimtas
3 Dėl UAB Jurbarko autobusų parko 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-165) _jap rastas.pdf
_jap-ataskaita-2.xml
Algimantas Kuncaitis

Priimtas
4 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-172) _komunalininko-_2013-tary...
Darius Dragūnavičius

Priimtas
5 Dėl UAB „Jurbarko vandenys“ 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-173) _vandenu-2013-metine-atas...
Romaldas Vaitelavičius

Priimtas
6 Dėl Eržvilko kultūros centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-147) _project eržvilko kc vei...
Ieva Šimkūnienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko kultūros centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-148) _project (1) Jurbarko kul...
AIDA BLIUNDŽIUVAITIENĖ

Priimtas
8 Dėl Klausučių kultūros centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-161) _project-3-klausuciu-atas...
VYTAUTAS RAMANAUSKAS

Priimtas
9 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-160) _project (1) mažosios li...
ARVYDAS GRIŠKUS

Priimtas
10 Dėl Veliuonos kultūros centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-149) _project VELIUONOS XML.xm...
IRMA SVETLAUSKIENĖ

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-163) _project-1-biblioteko-ata...
NIJOLĖ MASIULIENĖ

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Jurbarko krašto muziejaus 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-162) _project-2-muziejus-2013-...
LILIJA JAKELAITIENĖ

Priimtas
13 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro Jurbarko nakvynės namų laikino veiklos sustabdymo (Nr. TSP-157) _nakvynes_namu_sustabdyma...
GENĖ GUDAITIENĖ

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-177 „Dėl autobusų nuomos įkainių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-156) _transportonuoma2.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-145) _socialiniu paslaugu plan...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
16 Dėl bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo (Nr. TSP-142) _TARYBOS PROJEKTAS.xml
Laima Gardauskienė

Priimtas
17 Dėl 2014 metų žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-151) _2014žnm.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
18 Dėl 2015 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-152) _2015ŽM.xml
_Priedas Nr.1.doc
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
19 Dėl 2015 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-150) _2015NT.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-306 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-169) _spr_biudz-taisykles-pake...
Audronė Stoškienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-164) _sprbiudz-tikslinimas-05_...
Audronė Stoškienė

Priimtas
22 Dėl kredito linijos atidarymo (Nr. TSP-158) _tsp-158.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
23 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-159) _spr_banko-paskola-05.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
24 Dėl leidimo Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centrui įsigyti autobusą (Nr. TSP-166) _2014-05-29sporto-centrui...
ANTANAS DOMEIKA

Priimtas
25 Dėl pavadinimo gatvei Skirsnemunės seniūnijoje suteikimo (Nr. TSP-174) _gaves-pavadinimas.xml
_m.gadliausko-g.-skirsnem...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
26 Dėl gatvės Skirsnemunės seniūnijoje geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-175) _gatves-charakteristikos....
_m.-gadliausko-g.-skirsne...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
27 Dėl prašymo perduoti valstybinės žemės sklypus (Nr. TSP-177) _dariaus-ir-gireno-g.doc
_nemuno-g.doc
_paulaicio.doc
_valstybines-zemes-perdav...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dviračių takų plėtros specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo (Nr. TSP-178) _dviraciu-taku-koncepcija...
_jurbarko-dviraciu-sp_esa...
_jurbarko-dviraciu-trasos...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
29 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo (Nr. TSP-144) _project (2)pavesines.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Armeniškių kaimo bendruomenei (Nr. TSP-153) _project-7armeniskiai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl turto perdavimo VŠĮ Jurbarko ligoninei (Nr. TSP-154) _project-6lifto-sprendima...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos nuostatų ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-179) _pf-lesu-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2013 m. ataskaitos ir 2014 m. sąmatos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-176) _pf-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl pastato Veliuonos mstl., Jurbarko r. sav. pirkimo (Nr. TSP-180) _project-9del-pastato-pir...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl patalpų privatizavimo (Nr. TSP-155) _Ateities g. 25, Pavidauj...
_Išvada dėl turto vert...
_patalpu_privat_pavidaujy...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
36 Dėl buto privatizavimo (Nr. TSP-167) _d6-14-62.pdf
_privat_buto_kauno-g..xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
37 Dėl mokinių vežimo keleiviniu transportu organizavimo Jurbarko rajone ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-168) _mokiniu-vezimo-kompensav...
Rimantas Milius
Antanas Gvildys

Priimtas
38 Dėl saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo Jurbarko rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-171) _project.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
39 Dėl visuomenės sveikatos rėmimo 2013 metų specialiosios programos lėšų naudojimo ataskaitos ir visuomenės sveikatos rėmimo 2014 metų specialiosios programos patvirtinimo (Nr. TSP-170) _project.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-230 „Dėl pritarimo projektui“ papildymo (Nr. TSP-143) _tsp_daugiabuciai.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-05-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės 48__tarybos-posedis-2014-05-29 Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-146) _Priesgaisrines ataskaita...
STASYS POCIUS

Priimtas
3 Dėl UAB Jurbarko autobusų parko 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-165) _jap rastas.pdf
_jap-ataskaita-2.xml
Algimantas Kuncaitis

Priimtas
4 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-172) _komunalininko-_2013-tary...
Darius Dragūnavičius

Priimtas
5 Dėl UAB „Jurbarko vandenys“ 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-173) _vandenu-2013-metine-atas...
Romaldas Vaitelavičius

Priimtas
6 Dėl Eržvilko kultūros centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-147) _project eržvilko kc vei...
Ieva Šimkūnienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko kultūros centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-148) _project (1) Jurbarko kul...
AIDA BLIUNDŽIUVAITIENĖ

Priimtas
8 Dėl Klausučių kultūros centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-161) _project-3-klausuciu-atas...
VYTAUTAS RAMANAUSKAS

Priimtas
9 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-160) _project (1) mažosios li...
ARVYDAS GRIŠKUS

Priimtas
10 Dėl Veliuonos kultūros centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-149) _project VELIUONOS XML.xm...
IRMA SVETLAUSKIENĖ

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-163) _project-1-biblioteko-ata...
NIJOLĖ MASIULIENĖ

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Jurbarko krašto muziejaus 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-162) _project-2-muziejus-2013-...
LILIJA JAKELAITIENĖ

Priimtas
13 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro Jurbarko nakvynės namų laikino veiklos sustabdymo (Nr. TSP-157) _nakvynes_namu_sustabdyma...
GENĖ GUDAITIENĖ

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-177 „Dėl autobusų nuomos įkainių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-156) _transportonuoma2.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-145) _socialiniu paslaugu plan...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
16 Dėl bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo (Nr. TSP-142) _TARYBOS PROJEKTAS.xml
Laima Gardauskienė

Priimtas
17 Dėl 2014 metų žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-151) _2014žnm.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
18 Dėl 2015 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-152) _2015ŽM.xml
_Priedas Nr.1.doc
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
19 Dėl 2015 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-150) _2015NT.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-306 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-169) _spr_biudz-taisykles-pake...
Audronė Stoškienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-164) _sprbiudz-tikslinimas-05_...
Audronė Stoškienė

Priimtas
22 Dėl kredito linijos atidarymo (Nr. TSP-158) _tsp-158.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
23 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-159) _spr_banko-paskola-05.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
24 Dėl leidimo Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centrui įsigyti autobusą (Nr. TSP-166) _2014-05-29sporto-centrui...
ANTANAS DOMEIKA

Priimtas
25 Dėl pavadinimo gatvei Skirsnemunės seniūnijoje suteikimo (Nr. TSP-174) _gaves-pavadinimas.xml
_m.gadliausko-g.-skirsnem...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
26 Dėl gatvės Skirsnemunės seniūnijoje geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-175) _gatves-charakteristikos....
_m.-gadliausko-g.-skirsne...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
27 Dėl prašymo perduoti valstybinės žemės sklypus (Nr. TSP-177) _dariaus-ir-gireno-g.doc
_nemuno-g.doc
_paulaicio.doc
_valstybines-zemes-perdav...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dviračių takų plėtros specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo (Nr. TSP-178) _dviraciu-taku-koncepcija...
_jurbarko-dviraciu-sp_esa...
_jurbarko-dviraciu-trasos...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
29 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo (Nr. TSP-144) _project (2)pavesines.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Armeniškių kaimo bendruomenei (Nr. TSP-153) _project-7armeniskiai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl turto perdavimo VŠĮ Jurbarko ligoninei (Nr. TSP-154) _project-6lifto-sprendima...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos nuostatų ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-179) _pf-lesu-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2013 m. ataskaitos ir 2014 m. sąmatos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-176) _pf-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl pastato Veliuonos mstl., Jurbarko r. sav. pirkimo (Nr. TSP-180) _project-9del-pastato-pir...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl patalpų privatizavimo (Nr. TSP-155) _Ateities g. 25, Pavidauj...
_Išvada dėl turto vert...
_patalpu_privat_pavidaujy...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
36 Dėl buto privatizavimo (Nr. TSP-167) _d6-14-62.pdf
_privat_buto_kauno-g..xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
37 Dėl mokinių vežimo keleiviniu transportu organizavimo Jurbarko rajone ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-168) _mokiniu-vezimo-kompensav...
Rimantas Milius
Antanas Gvildys

Priimtas
38 Dėl saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo Jurbarko rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-171) _project.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
39 Dėl visuomenės sveikatos rėmimo 2013 metų specialiosios programos lėšų naudojimo ataskaitos ir visuomenės sveikatos rėmimo 2014 metų specialiosios programos patvirtinimo (Nr. TSP-170) _project.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-230 „Dėl pritarimo projektui“ papildymo (Nr. TSP-143) _tsp_daugiabuciai.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.