Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-05-31
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-05-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 82836_01 DARBOTVARKE Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl kredito linijos (Nr. TSP-137) spr_kredito linija-06.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl 2013 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-144) 82730_Nekilnojamas turtas...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
4 Dėl patalpų Ryto g. 2, Jurbarkų k., Jurbarko r. sav. nuomos (Nr. TSP-138) project1Jurbarkų nuoma.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
5 Dėl pastato Pavidaujo I k., Jurbarko r. sav., nuomos (Nr. TSP-139) project1Pavidaujo nuoma.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
6 Dėl detaliųjų planų rengimo (Nr. TSP-176) 12-05-31-3.xml
DP priedas.pdf
registrų c. pažymos.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
7 Dėl detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-173) 12-05-31-4.xml
DP Gaisrinei.pdf
pažyma.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
8 Dėl gatvės pakeitimo (panaikinimo) (Nr. TSP-165) 12-05-31-1.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
9 Dėl Plento gatvės pratęsimo (Nr. TSP-167) 12-05-31-2.xml
Plento.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
10 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Girdžių kaime (Nr. TSP-177) 12-05-31-5.xml
Gražina Gadliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos (Nr. TSP-140) atlieku kompensavimas.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-141) paslaugu planas.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
13 Dėl socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-23, pakeitimo (Nr. TSP-142) t2-23pakeitimas.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
14 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-170) Ligonines ataskaita.xml
Aivaras Šlekys

Priimtas
15 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS 2012 METŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-152) SKMBT_C36012051713130.pdf
TSP-152.xml
Aivaras Šlekys

Priimtas
16 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-169) VsI J urbarko pirmines sv...
Remigija Mencienė

Priimtas
17 Dėl leidimo uždaryti medicinos punktą (Nr. TSP-145) Jurbarko r. PSPC raštas....
TSP-145.xml
Remigija Mencienė

Nepriimtas
18 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 METŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-148) Dėl Jurbarko rajono PSPC...
SKMBT_C36012051713131.pdf
Steponas Česlovas Strodomskis

Priimtas
19 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-175) Dėl Jurbarko rajono PSC ...
Anzelmas Vančys

Priimtas
20 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2012 METŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-151) Dėl Jurbarko rajono PSC ...
SKMBT_C36012051713134.pdf
Anzelmas Vančys

Priimtas
21 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ERŽVILKO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-147) Dėl Eržvilko PSPC 2011 ...
Erzvilko PSPC ataskaita.d...
Steponas Česlovas Strodomskis

Priimtas
22 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ERŽVILKO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 METŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-146) Dėl Ežvilko PSPC mokos ...
SKMBT_C36012051713132.pdf
Steponas Česlovas Strodomskis

Priimtas
23 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELIUONOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-172) Veliuonos PSPC veiklos at...
Vaida Lukoševičienė

Priimtas
24 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELIUONOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 METŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-149) Dėl Veliuonos PSPC mokos...
SKMBT_C36012051713133.pdf
Vaida Lukoševičienė

Priimtas
25 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEREDŽIAUS AMBULATORIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-155) Seredziaus ataskaita.xml
Regina Petrukaitienė

Priimtas
26 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEREDŽIAUS AMBULATORIJOS 2012 METŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-156) Dėl Seredžiaus ambulato...
SKMBT_C36012051713141.pdf
Regina Petrukaitienė

Priimtas
27 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIMKAIČIŲ AMBULATORIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-164) 2011 m. Simkaiciu ambulat...
Laima Balseraitienė

Priimtas
28 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIMKAIČIŲ AMBULATORIJOS 2012 METŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-154) Dėl Šimkaičių ambulat...
SKMBT_C36012051713142.pdf
Laima Balseraitienė

Priimtas
29 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEŠVILĖS AMBULATORIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-171) Viesviles ambulatorijos a...
Vaida Augaitienė

Priimtas
30 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEŠVILĖS AMBULATORIJOS 2012 METŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-153) Dėl Viešvilės ambulato...
SKMBT_C36012051713140.pdf
Vaida Augaitienė

Priimtas
31 Dėl vietinės rinkliavos už respublikinio bandonininkų festivalio išorinės reklamos įrengimą (Nr. TSP-159) projekt_bandonininkai.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
32 Dėl gyvenamųjų patalpų su priklausiniais, esančių Girdžių seniūnijoje, pripažinimo netinkamomis (negalimomis) naudoti ir paskirties pakeitimo (Nr. TSP-166) projektas_netinkamu.xml
pažyma Nr.17-21.jpg
pažyma Nr. 17-22.jpg
skydinis_pavidaujo.JPG
karkasinis_pavidaujo.JPG
butas_kavoliu.JPG
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
33 Dėl elektros oro linijų pirkimo iš AB „Lesto“ (Nr. TSP-150) Atramos-05-17.xml
Gediminas Šaltinis

Priimtas
34 Dėl Jurbarko r. Varlaukio Juozapo Gudavičiaus pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-174) Varlaukis -Erzvilkas.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
35 Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-160) Ąžuoliuko nuostatai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-161) project1.xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
37 DĖL JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS, PAVADINIMO PAKEITIMO IR JURBARKO RAJONO VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-143) Veliuonos gimnazija.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
38 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-158) projectVB2012.xml
Nijolė Masiulienė

Priimtas
39 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-168) Pavaduotojo pareig. apras...
Petras Vainauskas

Priimtas
Papildomi klausimai
40 Dėk žemės sklypų įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-178) 12-05-31-6.xml
Vytenai_Pasaltuonys pried...
Pašaltuonio prašymas.pd...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
41 Dėl patalpų Jurbarko dvaro parko pietinėje oficinoje, Vydūno g. 19, Jurbarko m. nuomos (Nr. TSP-179) project1oficina.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-05-31
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-05-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 82836_01 DARBOTVARKE Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl kredito linijos (Nr. TSP-137) spr_kredito linija-06.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl 2013 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-144) 82730_Nekilnojamas turtas...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
4 Dėl patalpų Ryto g. 2, Jurbarkų k., Jurbarko r. sav. nuomos (Nr. TSP-138) project1Jurbarkų nuoma.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
5 Dėl pastato Pavidaujo I k., Jurbarko r. sav., nuomos (Nr. TSP-139) project1Pavidaujo nuoma.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
6 Dėl detaliųjų planų rengimo (Nr. TSP-176) 12-05-31-3.xml
DP priedas.pdf
registrų c. pažymos.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
7 Dėl detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-173) 12-05-31-4.xml
DP Gaisrinei.pdf
pažyma.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
8 Dėl gatvės pakeitimo (panaikinimo) (Nr. TSP-165) 12-05-31-1.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
9 Dėl Plento gatvės pratęsimo (Nr. TSP-167) 12-05-31-2.xml
Plento.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
10 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Girdžių kaime (Nr. TSP-177) 12-05-31-5.xml
Gražina Gadliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos (Nr. TSP-140) atlieku kompensavimas.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-141) paslaugu planas.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
13 Dėl socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-23, pakeitimo (Nr. TSP-142) t2-23pakeitimas.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
14 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-170) Ligonines ataskaita.xml
Aivaras Šlekys

Priimtas
15 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS 2012 METŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-152) SKMBT_C36012051713130.pdf
TSP-152.xml
Aivaras Šlekys

Priimtas
16 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-169) VsI J urbarko pirmines sv...
Remigija Mencienė

Priimtas
17 Dėl leidimo uždaryti medicinos punktą (Nr. TSP-145) Jurbarko r. PSPC raštas....
TSP-145.xml
Remigija Mencienė

Nepriimtas
18 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 METŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-148) Dėl Jurbarko rajono PSPC...
SKMBT_C36012051713131.pdf
Steponas Česlovas Strodomskis

Priimtas
19 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-175) Dėl Jurbarko rajono PSC ...
Anzelmas Vančys

Priimtas
20 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2012 METŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-151) Dėl Jurbarko rajono PSC ...
SKMBT_C36012051713134.pdf
Anzelmas Vančys

Priimtas
21 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ERŽVILKO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-147) Dėl Eržvilko PSPC 2011 ...
Erzvilko PSPC ataskaita.d...
Steponas Česlovas Strodomskis

Priimtas
22 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ERŽVILKO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 METŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-146) Dėl Ežvilko PSPC mokos ...
SKMBT_C36012051713132.pdf
Steponas Česlovas Strodomskis

Priimtas
23 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELIUONOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-172) Veliuonos PSPC veiklos at...
Vaida Lukoševičienė

Priimtas
24 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELIUONOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 METŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-149) Dėl Veliuonos PSPC mokos...
SKMBT_C36012051713133.pdf
Vaida Lukoševičienė

Priimtas
25 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEREDŽIAUS AMBULATORIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-155) Seredziaus ataskaita.xml
Regina Petrukaitienė

Priimtas
26 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEREDŽIAUS AMBULATORIJOS 2012 METŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-156) Dėl Seredžiaus ambulato...
SKMBT_C36012051713141.pdf
Regina Petrukaitienė

Priimtas
27 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIMKAIČIŲ AMBULATORIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-164) 2011 m. Simkaiciu ambulat...
Laima Balseraitienė

Priimtas
28 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIMKAIČIŲ AMBULATORIJOS 2012 METŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-154) Dėl Šimkaičių ambulat...
SKMBT_C36012051713142.pdf
Laima Balseraitienė

Priimtas
29 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEŠVILĖS AMBULATORIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-171) Viesviles ambulatorijos a...
Vaida Augaitienė

Priimtas
30 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEŠVILĖS AMBULATORIJOS 2012 METŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-153) Dėl Viešvilės ambulato...
SKMBT_C36012051713140.pdf
Vaida Augaitienė

Priimtas
31 Dėl vietinės rinkliavos už respublikinio bandonininkų festivalio išorinės reklamos įrengimą (Nr. TSP-159) projekt_bandonininkai.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
32 Dėl gyvenamųjų patalpų su priklausiniais, esančių Girdžių seniūnijoje, pripažinimo netinkamomis (negalimomis) naudoti ir paskirties pakeitimo (Nr. TSP-166) projektas_netinkamu.xml
pažyma Nr.17-21.jpg
pažyma Nr. 17-22.jpg
skydinis_pavidaujo.JPG
karkasinis_pavidaujo.JPG
butas_kavoliu.JPG
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
33 Dėl elektros oro linijų pirkimo iš AB „Lesto“ (Nr. TSP-150) Atramos-05-17.xml
Gediminas Šaltinis

Priimtas
34 Dėl Jurbarko r. Varlaukio Juozapo Gudavičiaus pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-174) Varlaukis -Erzvilkas.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
35 Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-160) Ąžuoliuko nuostatai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-161) project1.xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
37 DĖL JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS, PAVADINIMO PAKEITIMO IR JURBARKO RAJONO VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-143) Veliuonos gimnazija.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
38 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-158) projectVB2012.xml
Nijolė Masiulienė

Priimtas
39 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-168) Pavaduotojo pareig. apras...
Petras Vainauskas

Priimtas
Papildomi klausimai
40 Dėk žemės sklypų įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-178) 12-05-31-6.xml
Vytenai_Pasaltuonys pried...
Pašaltuonio prašymas.pd...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
41 Dėl patalpų Jurbarko dvaro parko pietinėje oficinoje, Vydūno g. 19, Jurbarko m. nuomos (Nr. TSP-179) project1oficina.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.