Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-07-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2012 metų ataskaitos (Nr. TSP-227) __seredziaus SGN ataskait...
ZIGMAS ZAKARAS

Priimtas
3 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos filialo socialinės globos vietų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-218) _Projektas del vietu skai...
Genutė Gudaitienė

Priimtas
4 Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-116, pakeitimo (Nr. TSP-228) _reikmenu pakeitimas.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
5 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Olgai Vakselytei Švartz (Nr. TSP-217) _O.V.Švartz.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-71 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2013–2014 mokslo metams“ pakeitimo (Nr. TSP-229) _project.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-73 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2013–2014 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-230) _project (2).xml
Antanas Gvildys

Priimtas
8 Dėl gatvės pavadinimo Girdžių seniūnijoje suteikimo (Nr. TSP-219) _Gatves pavadinimas.xml
_Naujininkų k(Ūkininkų...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
9 Dėl gatvės geografinių charakteristikų Skirsnemunės seniūnijoje pakeitimo (Nr. TSP-220) _Geografines charakterist...
_Kartupėnų k. (Kartupė...
_Vencloviškių k.(Kartp...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
10 Dėl Smalininkų miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijos (Nr. TSP-221) _Smalininku koncepcija.xm...
_Smalininku BP koncepcija...
_1_Smalininkai_Koncepcija...
_1_Smalininkai_Koncepcija...
_1_Smalininkai_Koncepcija...
_1_Smalininkai_Koncepcija...
_Smalininku SPAV sudetis....
_Smalininku SPAV_Vieso_sv...
_Smalininku SPAV apimties...
_Smalininkai apimties sub...
_Smalininku SPAV ataskait...
_Smalininku SPAV ataskait...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-45 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2012 m. ataskaitos ir 2013 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-222) _project (12)PF keitimas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Dėl nuomos sutarties su T. Švedko gydytojos kabinetu pratęsimo (Nr. TSP-226) _project (13)Svedko.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl patalpų Jurbarko dvaro pietinėje oficinoje, Vydūno g. 19, Jurbarko m. nuomos (Nr. TSP-234) _project (12)nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl Gyvūnų laikymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-223) __2013-07-24 Gyv tai reda...
Povilas Kazėnas

Priimtas
15 Dėl investicijų į šilumos punktus grąžinimo (Nr. TSP-224) _Pozeminiai darbai Invest...
_PD pretenzija.pdf
_Aiskinamasis Pozeminiai ...
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl pritarimo projektui ,,Biokuro katilų įrengimas Skirsnemunės kaimo visuomeninės paskirties pastatuose“ (Nr. TSP-225) _Skirsnemunes klimato kai...
Povilas Kazėnas

Priimtas
17 Dėl pritarimo projektui „Pacientų aplinkos infrastruktūros gerinimas VšĮ Jurbarko ligoninėje“ (Nr. TSP-233) _Dėl pritarimo VšĮ Jur...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų taupymo plano (Nr. TSP-231) _spr_taupymo planas.xml
Petras Vainauskas

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko paskyrimo (Nr. TSP-232) _Etikos komisija.xml
Ričardas Juška

Priimtas
Papildomi klausimai
20 Dėl pritarimo partnerystės sutarties su Nemano miesto savivaldybės administracija papildymui (Nr. TSP-235) __pataisytas TSP.doc
Arūnas Čepulis

Priimtas
21 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos pastato atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos vartojimo sąnaudas“ (Nr. TSP-236) _Ąžuoliuko1.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
22 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko vaikų lopšelio – darželio „Nykštukas“ pastato atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos vartojimo sąnaudas (Nr. TSP-237) _Nykštuko 1.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Antano Sodeikos mokyklos pastato atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos vartojimo sąnaudas“ (Nr. TSP-238) _Sodeikos1.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
24 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos vartojimo sąnaudas“ (Nr. TSP-239) _Veliuonos.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
25 Dėl panaudos sutarties su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pratęsimo (Nr. TSP-240) _project (13)zemetvarka.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-158 "Dėl leidimo UAB Jurbarko autobusų parkui įsigyti turtą“ pakeitimo (Nr. TSP-241) _project (14)autobusas.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl gyventojų apklausos paskelbimo (Nr. TSP-242) __gyventoju apklausa1.xml
Rūta Vančienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-07-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2012 metų ataskaitos (Nr. TSP-227) __seredziaus SGN ataskait...
ZIGMAS ZAKARAS

Priimtas
3 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos filialo socialinės globos vietų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-218) _Projektas del vietu skai...
Genutė Gudaitienė

Priimtas
4 Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-116, pakeitimo (Nr. TSP-228) _reikmenu pakeitimas.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
5 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Olgai Vakselytei Švartz (Nr. TSP-217) _O.V.Švartz.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-71 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2013–2014 mokslo metams“ pakeitimo (Nr. TSP-229) _project.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-73 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2013–2014 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-230) _project (2).xml
Antanas Gvildys

Priimtas
8 Dėl gatvės pavadinimo Girdžių seniūnijoje suteikimo (Nr. TSP-219) _Gatves pavadinimas.xml
_Naujininkų k(Ūkininkų...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
9 Dėl gatvės geografinių charakteristikų Skirsnemunės seniūnijoje pakeitimo (Nr. TSP-220) _Geografines charakterist...
_Kartupėnų k. (Kartupė...
_Vencloviškių k.(Kartp...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
10 Dėl Smalininkų miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijos (Nr. TSP-221) _Smalininku koncepcija.xm...
_Smalininku BP koncepcija...
_1_Smalininkai_Koncepcija...
_1_Smalininkai_Koncepcija...
_1_Smalininkai_Koncepcija...
_1_Smalininkai_Koncepcija...
_Smalininku SPAV sudetis....
_Smalininku SPAV_Vieso_sv...
_Smalininku SPAV apimties...
_Smalininkai apimties sub...
_Smalininku SPAV ataskait...
_Smalininku SPAV ataskait...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-45 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2012 m. ataskaitos ir 2013 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-222) _project (12)PF keitimas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Dėl nuomos sutarties su T. Švedko gydytojos kabinetu pratęsimo (Nr. TSP-226) _project (13)Svedko.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl patalpų Jurbarko dvaro pietinėje oficinoje, Vydūno g. 19, Jurbarko m. nuomos (Nr. TSP-234) _project (12)nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl Gyvūnų laikymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-223) __2013-07-24 Gyv tai reda...
Povilas Kazėnas

Priimtas
15 Dėl investicijų į šilumos punktus grąžinimo (Nr. TSP-224) _Pozeminiai darbai Invest...
_PD pretenzija.pdf
_Aiskinamasis Pozeminiai ...
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl pritarimo projektui ,,Biokuro katilų įrengimas Skirsnemunės kaimo visuomeninės paskirties pastatuose“ (Nr. TSP-225) _Skirsnemunes klimato kai...
Povilas Kazėnas

Priimtas
17 Dėl pritarimo projektui „Pacientų aplinkos infrastruktūros gerinimas VšĮ Jurbarko ligoninėje“ (Nr. TSP-233) _Dėl pritarimo VšĮ Jur...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų taupymo plano (Nr. TSP-231) _spr_taupymo planas.xml
Petras Vainauskas

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko paskyrimo (Nr. TSP-232) _Etikos komisija.xml
Ričardas Juška

Priimtas
Papildomi klausimai
20 Dėl pritarimo partnerystės sutarties su Nemano miesto savivaldybės administracija papildymui (Nr. TSP-235) __pataisytas TSP.doc
Arūnas Čepulis

Priimtas
21 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos pastato atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos vartojimo sąnaudas“ (Nr. TSP-236) _Ąžuoliuko1.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
22 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko vaikų lopšelio – darželio „Nykštukas“ pastato atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos vartojimo sąnaudas (Nr. TSP-237) _Nykštuko 1.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Antano Sodeikos mokyklos pastato atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos vartojimo sąnaudas“ (Nr. TSP-238) _Sodeikos1.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
24 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos vartojimo sąnaudas“ (Nr. TSP-239) _Veliuonos.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
25 Dėl panaudos sutarties su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pratęsimo (Nr. TSP-240) _project (13)zemetvarka.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-158 "Dėl leidimo UAB Jurbarko autobusų parkui įsigyti turtą“ pakeitimo (Nr. TSP-241) _project (14)autobusas.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl gyventojų apklausos paskelbimo (Nr. TSP-242) __gyventoju apklausa1.xml
Rūta Vančienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.