Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-01-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko švietimo centro 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-21) 55_project-14.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
3 Dėl Nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos 2018 metų ataskaitos (Nr. TSP-18) 365_kulturos-darbuotoju-a...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
4 Dėl įgaliojimo svarstyti ir įvertinti Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitas bei numatyti veiklos užduotis (Nr. TSP-19) 324464365forma-del-igalio...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-38) 365_forma-bibliotekos-nuo...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-10) 298_nkk-ataskaita-uz-2018...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-14) 298_bst-ataskaita-uz-2018...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-9) 298_st-veiklos-ataskaita-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
9 Dėl 2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. TSP-26) 340_pritarimas-udp-2019-0...
Ernestas Sinkus

Priimtas
10 Dėl pritarimo projektui „Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje“ (Nr. TSP-30) 65_tarybos-sprendimas-bvg...
Laima Gardauskienė

Priimtas
11 Dėl Taikos gatvės, esančios Klausučių k., Seredžiaus sen., pavadinimo pakeitimo (Nr. TSP-13) 33_a.-sruogos-g..xml
33_17256sruogos-g-1.pdf
33_sruogo_-klausuciai.pdf
Gražina Gadliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl pavadinimų gatvėms Eržvilko seniūnijoje suteikimo (Nr. TSP-15) 33_33erzvilko-gatves.xml
33_polu_-erzvilko-k.pdf
33_lenkciu_erzvilko-k.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-84 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-17) 45_tsp-t2-84-pakeitimas-r...
45_2019-01-10-trat-rastas...
45_2018-m.-i-iv.pdf
45_t2-318-metodika-t2-83-...
Povilas Kazėnas

Priimtas
14 Dėl Jurbarko miesto daugiabučių namų kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. TSP-39) 44_kvartalai.pdf
44_kvartalu-energet-efekt...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-8) 178_tsp-direktoriaus-pare...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-31) 178_tsp-pavaduotojo-parei...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-256 "Dėl priemokų savivaldybės administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui" pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-7) 178_tsp-priemoku-panaikin...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-80 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo" pakeitimo (Nr. TSP-6) 324403178direktoriaus-koe...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-352 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo" pakeitimo (Nr. TSP-2) 324407178pavaduotojo-koef...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-16) 178_tsp-kontrolieriaus-pa...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus Sauliaus Jakščio darbo užmokesčio (Nr. TSP-5) 324406178kontrolieriaus-k...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus Sauliaus Jakščio kadencijos laikotarpio nustatymo (Nr. TSP-4) 178_kontrolieiriaus-kaden...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus Sauliaus Jakščio tarnybinio nusižengimo (Nr. TSP-29) 178_isvada.pdf
178_kontrolieriaus-tarnyb...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo (Nr. TSP-22) 46_sarasai_2019.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo (Nr. TSP-24) 46_nuomos-mokesciai_2019....
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
26 Dėl žemės sklypų nuomos ne konkurso tvarka (Nr. TSP-34) 46_sklypu-nuoma.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
27 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Skalvijos namams (Nr. TSP-35) 168_patik-skalvija.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų patalpų nuomos įkainių patvirtinimo (Nr. TSP-36) 168_biblioteku-ikainiai.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl patalpų Vilniaus g. 4, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-28) 168_bibliotekos-kavos-nuo...
168_nuoma-biblioteka.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-278 „Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ pakeitimo (Nr. TSP-23) 168_pl.-interneto-keitima...
168_placiajuoscio-interne...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-276 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko Naujamiesčio pagrindinei mokyklai ir Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijai“ pakeitimo (Nr. TSP-25) 168_veliuonos-keitimas.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-32) 168_aukciono-saraso-pakei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-33) 219_sutarciu-tvarka-proje...
Saulius Lapėnas

Priimtas
34 Del Jurbarko rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-27) 168_privatizavimo-komisij...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-12) 324465254tsp-12patikslint...
Indrė Gavėnė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-11) 254_apdovanojimu-komisija...
Indrė Gavėnė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-1) 254_peticiju2018.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-3) 254_antikorupcijos2018.xm...
Indrė Gavėnė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-20) tsp-20.xml
direktores2018.pdf
Danutė Matelienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-37) 315_sprendimo-projektas-2...
mero-ataskaita-2018-m..pd...
Genė Gudaitienė

Priimtas
41 Dėl pritarimo Raudonės pilies investicijų pasiūlymui (Nr. TSP-40) 324561340pritarimas-raudo...
Ernestas Sinkus

Priimtas
Papildomi klausimai
42 Dėl vandentiekio bokšto Klausučių k., Jurbarko r. sav. dalies stogo nuomos (Nr. TSP-41) 168_nuoma-bokstas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-240 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės progimnazijose patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-42) 365_forma-didziausias-lei...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
44 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-01-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko švietimo centro 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-21) 55_project-14.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
3 Dėl Nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos 2018 metų ataskaitos (Nr. TSP-18) 365_kulturos-darbuotoju-a...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
4 Dėl įgaliojimo svarstyti ir įvertinti Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitas bei numatyti veiklos užduotis (Nr. TSP-19) 324464365forma-del-igalio...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-38) 365_forma-bibliotekos-nuo...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-10) 298_nkk-ataskaita-uz-2018...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-14) 298_bst-ataskaita-uz-2018...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-9) 298_st-veiklos-ataskaita-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
9 Dėl 2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. TSP-26) 340_pritarimas-udp-2019-0...
Ernestas Sinkus

Priimtas
10 Dėl pritarimo projektui „Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje“ (Nr. TSP-30) 65_tarybos-sprendimas-bvg...
Laima Gardauskienė

Priimtas
11 Dėl Taikos gatvės, esančios Klausučių k., Seredžiaus sen., pavadinimo pakeitimo (Nr. TSP-13) 33_a.-sruogos-g..xml
33_17256sruogos-g-1.pdf
33_sruogo_-klausuciai.pdf
Gražina Gadliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl pavadinimų gatvėms Eržvilko seniūnijoje suteikimo (Nr. TSP-15) 33_33erzvilko-gatves.xml
33_polu_-erzvilko-k.pdf
33_lenkciu_erzvilko-k.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-84 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-17) 45_tsp-t2-84-pakeitimas-r...
45_2019-01-10-trat-rastas...
45_2018-m.-i-iv.pdf
45_t2-318-metodika-t2-83-...
Povilas Kazėnas

Priimtas
14 Dėl Jurbarko miesto daugiabučių namų kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. TSP-39) 44_kvartalai.pdf
44_kvartalu-energet-efekt...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-8) 178_tsp-direktoriaus-pare...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-31) 178_tsp-pavaduotojo-parei...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-256 "Dėl priemokų savivaldybės administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui" pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-7) 178_tsp-priemoku-panaikin...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-80 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo" pakeitimo (Nr. TSP-6) 324403178direktoriaus-koe...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-352 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo" pakeitimo (Nr. TSP-2) 324407178pavaduotojo-koef...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-16) 178_tsp-kontrolieriaus-pa...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus Sauliaus Jakščio darbo užmokesčio (Nr. TSP-5) 324406178kontrolieriaus-k...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus Sauliaus Jakščio kadencijos laikotarpio nustatymo (Nr. TSP-4) 178_kontrolieiriaus-kaden...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus Sauliaus Jakščio tarnybinio nusižengimo (Nr. TSP-29) 178_isvada.pdf
178_kontrolieriaus-tarnyb...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo (Nr. TSP-22) 46_sarasai_2019.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo (Nr. TSP-24) 46_nuomos-mokesciai_2019....
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
26 Dėl žemės sklypų nuomos ne konkurso tvarka (Nr. TSP-34) 46_sklypu-nuoma.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
27 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Skalvijos namams (Nr. TSP-35) 168_patik-skalvija.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų patalpų nuomos įkainių patvirtinimo (Nr. TSP-36) 168_biblioteku-ikainiai.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl patalpų Vilniaus g. 4, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-28) 168_bibliotekos-kavos-nuo...
168_nuoma-biblioteka.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-278 „Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ pakeitimo (Nr. TSP-23) 168_pl.-interneto-keitima...
168_placiajuoscio-interne...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-276 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko Naujamiesčio pagrindinei mokyklai ir Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijai“ pakeitimo (Nr. TSP-25) 168_veliuonos-keitimas.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-32) 168_aukciono-saraso-pakei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-33) 219_sutarciu-tvarka-proje...
Saulius Lapėnas

Priimtas
34 Del Jurbarko rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-27) 168_privatizavimo-komisij...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-12) 324465254tsp-12patikslint...
Indrė Gavėnė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-11) 254_apdovanojimu-komisija...
Indrė Gavėnė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-1) 254_peticiju2018.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-3) 254_antikorupcijos2018.xm...
Indrė Gavėnė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-20) tsp-20.xml
direktores2018.pdf
Danutė Matelienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-37) 315_sprendimo-projektas-2...
mero-ataskaita-2018-m..pd...
Genė Gudaitienė

Priimtas
41 Dėl pritarimo Raudonės pilies investicijų pasiūlymui (Nr. TSP-40) 324561340pritarimas-raudo...
Ernestas Sinkus

Priimtas
Papildomi klausimai
42 Dėl vandentiekio bokšto Klausučių k., Jurbarko r. sav. dalies stogo nuomos (Nr. TSP-41) 168_nuoma-bokstas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-240 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės progimnazijose patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-42) 365_forma-didziausias-lei...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
44 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.