Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-06-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2012 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-185) _Priesgaisrines ataskaita...
STASYS POCIUS

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T2-44 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-190) _komisijos sudetis ir nuo...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-191) _visuomenei naudinga veik...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
5 Dėl Socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-195) _pasalpu skyrimas ir moke...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
6 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-208) _nemokamas maitinimas.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
7 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo (Nr. TSP-211) _uzsienyje zuvusio palaik...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
8 Dėl žemės sklypo įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-204) _Neprivatizuojama zeme.xm...
_PASKYNŲ KAIMO BENDRUOME...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
9 Dėl žemės paskirties keitimo ir žemės sklypo suformavimo karjerui įrengti detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-205) _Zemes paskirties keitima...
_Presto durpių dokumenta...
_Durpes esama situacija.p...
_Durpes leidimas.pdf
_Durpes teismo sprendimas...
_Presto durpes ortofoto.p...
Gražina Gadliauskienė

Nepriimtas
10 Dėl gatvės geografinių charakteristikų Šimkaičių seniūnijoje pakeitimo (Nr. TSP-206) _Gatves charakteristika.x...
_Šimkaičių prašymas.p...
_Kniečiu k.(J. Žemaiči...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
11 Dėl Apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-183) _spr MK egzamin 06.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl kredito linijos“ papildymo (Nr. TSP-184) _spr_ kredito linija papi...
Audronė Stoškienė

Priimtas
13 Dėl mokinio krepšelio lėšų neformaliajam švietimui Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje skyrimo (Nr. TSP-189) _spr MK neform.svietimas-...
Audronė Stoškienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos teikiamų paslaugų įkainių (Nr. TSP-194) _Projectmuzikos instr 1.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl mobiliųjų laiptų kopiklių žmonėms su negalia panaudos (Nr. TSP-188) _project (5)kopikliai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinei mokyklai (Nr. TSP-187) _project (9)SKIRSN. MOK.K...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Pilies kaimo bendruomenei (Nr. TSP-209) _project (9)Pilies bendr....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio turto perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-213) __project (10)patik. teis...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-366 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ papildymo (Nr. TSP-198) _project (6)med. turtas.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl panaudos sutarties su partijos Tvarka ir teisingumas Jurbarko skyriumi pratęsimo (Nr. TSP-212) _project (8)Tvarka ir tei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl panaudos sutarties su Pensininkų partijos Jurbarko skyriumi pratęsimo (Nr. TSP-199) _project (7)Pensininku pa...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl patalpų Jurbarko dvaro parko pietinėje oficinoje Vydūno g. 19, Jurbarko m. nuomos (Nr. TSP-200) _project (10)oficinos nuo...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo (Nr. TSP-196) _projektas_gyvpatalpu_bir...
_D6-13-225.pdf
_D6-13-226.pdf
_D6-13-227.pdf
_D6-13-228.pdf
_D6-13-229.pdf
_D6-13-230.pdf
_D6-13-231.pdf
_D6-13-232.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl buto privatizavimo (Nr. TSP-197) _projektas_buto_birzelis....
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl gyvenamojo namo valdoje esančių pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo (Nr. TSP-192) _projektas_ukiniu_ pardav...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-46, pakeitimo (Nr. TSP-186) __projektas_rinkliavų.xm...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
27 Dėl Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo (Nr. TSP-214) __06-26_Energetinio efekt...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
28 Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos dalyvavimui projekte „A magic book of European tales“ („Stebuklinga Europos pasakų knyga“)" (Nr. TSP-201) _Azuoliuko projektas.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
29 Dėl pritarimo Kausučių kultūros centro projektui „Klausučių kultūros centro pastato stogo remontas“ (Nr. TSP-193) _Klausuciu g.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
30 Dėl pritarimo projektui projektui „Pastato atnaujinimas, sumažinant energijos suvartojimą Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinėje mokykloje“ (Nr. TSP-202) _Vytauto Didziojo projekt...
Renata Šepetienė

Priimtas
31 Dėl pritarimo projektui „Juodaičių ir Raudonės seniūnijų pastatų rekonstravimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (Nr. TSP-203) _Seniuniju pastatai.xml
Renata Šepetienė

Priimtas
32 Dėl pritarimo projektui „Imsrės upės pakrantės pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai II etapas“ (Nr. TSP-207) _tsp_jurgos.xml
Ramūnas Majauskis

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 metų II pusmečio darbo plano (Nr. TSP-210) __II pusmecio darbo plana...
Ričardas Juška

Priimtas
Papildomi klausimai
34 Dėl pritarimo Paskynų bendruomenės projektui „Po liepom“ (Nr. TSP-215) _TSP-215.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
35 Dėl mokyklų maisto ruošimo patalpų nuomos (Nr. TSP-216) _project (11)valgyklos.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-06-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2012 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-185) _Priesgaisrines ataskaita...
STASYS POCIUS

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T2-44 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-190) _komisijos sudetis ir nuo...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-191) _visuomenei naudinga veik...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
5 Dėl Socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-195) _pasalpu skyrimas ir moke...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
6 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-208) _nemokamas maitinimas.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
7 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo (Nr. TSP-211) _uzsienyje zuvusio palaik...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
8 Dėl žemės sklypo įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-204) _Neprivatizuojama zeme.xm...
_PASKYNŲ KAIMO BENDRUOME...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
9 Dėl žemės paskirties keitimo ir žemės sklypo suformavimo karjerui įrengti detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-205) _Zemes paskirties keitima...
_Presto durpių dokumenta...
_Durpes esama situacija.p...
_Durpes leidimas.pdf
_Durpes teismo sprendimas...
_Presto durpes ortofoto.p...
Gražina Gadliauskienė

Nepriimtas
10 Dėl gatvės geografinių charakteristikų Šimkaičių seniūnijoje pakeitimo (Nr. TSP-206) _Gatves charakteristika.x...
_Šimkaičių prašymas.p...
_Kniečiu k.(J. Žemaiči...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
11 Dėl Apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-183) _spr MK egzamin 06.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl kredito linijos“ papildymo (Nr. TSP-184) _spr_ kredito linija papi...
Audronė Stoškienė

Priimtas
13 Dėl mokinio krepšelio lėšų neformaliajam švietimui Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje skyrimo (Nr. TSP-189) _spr MK neform.svietimas-...
Audronė Stoškienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos teikiamų paslaugų įkainių (Nr. TSP-194) _Projectmuzikos instr 1.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl mobiliųjų laiptų kopiklių žmonėms su negalia panaudos (Nr. TSP-188) _project (5)kopikliai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinei mokyklai (Nr. TSP-187) _project (9)SKIRSN. MOK.K...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Pilies kaimo bendruomenei (Nr. TSP-209) _project (9)Pilies bendr....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio turto perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-213) __project (10)patik. teis...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-366 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ papildymo (Nr. TSP-198) _project (6)med. turtas.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl panaudos sutarties su partijos Tvarka ir teisingumas Jurbarko skyriumi pratęsimo (Nr. TSP-212) _project (8)Tvarka ir tei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl panaudos sutarties su Pensininkų partijos Jurbarko skyriumi pratęsimo (Nr. TSP-199) _project (7)Pensininku pa...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl patalpų Jurbarko dvaro parko pietinėje oficinoje Vydūno g. 19, Jurbarko m. nuomos (Nr. TSP-200) _project (10)oficinos nuo...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo (Nr. TSP-196) _projektas_gyvpatalpu_bir...
_D6-13-225.pdf
_D6-13-226.pdf
_D6-13-227.pdf
_D6-13-228.pdf
_D6-13-229.pdf
_D6-13-230.pdf
_D6-13-231.pdf
_D6-13-232.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl buto privatizavimo (Nr. TSP-197) _projektas_buto_birzelis....
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl gyvenamojo namo valdoje esančių pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo (Nr. TSP-192) _projektas_ukiniu_ pardav...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-46, pakeitimo (Nr. TSP-186) __projektas_rinkliavų.xm...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
27 Dėl Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo (Nr. TSP-214) __06-26_Energetinio efekt...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
28 Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos dalyvavimui projekte „A magic book of European tales“ („Stebuklinga Europos pasakų knyga“)" (Nr. TSP-201) _Azuoliuko projektas.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
29 Dėl pritarimo Kausučių kultūros centro projektui „Klausučių kultūros centro pastato stogo remontas“ (Nr. TSP-193) _Klausuciu g.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
30 Dėl pritarimo projektui projektui „Pastato atnaujinimas, sumažinant energijos suvartojimą Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinėje mokykloje“ (Nr. TSP-202) _Vytauto Didziojo projekt...
Renata Šepetienė

Priimtas
31 Dėl pritarimo projektui „Juodaičių ir Raudonės seniūnijų pastatų rekonstravimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (Nr. TSP-203) _Seniuniju pastatai.xml
Renata Šepetienė

Priimtas
32 Dėl pritarimo projektui „Imsrės upės pakrantės pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai II etapas“ (Nr. TSP-207) _tsp_jurgos.xml
Ramūnas Majauskis

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 metų II pusmečio darbo plano (Nr. TSP-210) __II pusmecio darbo plana...
Ričardas Juška

Priimtas
Papildomi klausimai
34 Dėl pritarimo Paskynų bendruomenės projektui „Po liepom“ (Nr. TSP-215) _TSP-215.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
35 Dėl mokyklų maisto ruošimo patalpų nuomos (Nr. TSP-216) _project (11)valgyklos.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.