Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-08-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo Daivaro Rybakovo atleidimo prieš terminą (Nr. TSP-269) 315_projektas-d.-rybakova...
315_isvada-del-sprendimo-...
315_priedas-nepasitikejim...
315_priedas-1-nepasitikej...
315_tsp-del-nepasitikejim...
315_slapto-balsavimo-biul...
Gvidas Byčius
Genė Gudaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-131 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo “ pakeitimo (Nr. TSP-244) 315_del-komitetu-keitimo-...
Genė Gudaitienė

Priimtas
4 Dėl 2018 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Nr. TSP-247) 27_spr_atask-tvirtinimas-...
27_audito_2018.pdf
27_jurbarko-kfar_2018.pdf
27_jurbarko-sb_2018.pdf
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-248) 27_antikorupcinis-del-biu...
27_jrst-biudzeto-taisykle...
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-249) 27_spr_koeficientai-2019....
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos sudarymo (Nr. TSP-259) 32_priedas-nr.1.pdf
32_verslo-remimo-fondas.x...
315_vvg-jurbarkas.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
8 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijai (Nr. TSP-254) 168_veliuonai-juodaiciai-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl valstybės turto panaudos (Nr. TSP-255) 168_valst-turtas-veliuona...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-256) 168_mmb-turtas-002.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-268) 168_tvarkos-keitimas-002....
priedas.pdf
315_nuomos-taisykles-lygi...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Dėl nekilnojamojo turto panaudos sutarties su Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla pratęsimo (Nr. TSP-270) 168_muzikos-mokyklos-pana...
168_gimnazijos-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl nekilnojamojo turto (buto) pirkimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto plėtrai (Nr. TSP-245) tsp-245.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų, mokyklos nelankančių mokinių apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-261) 365_forma-nemis-ir-mokykl...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
15 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2019–2020 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose (Nr. TSP-258) 354419365forma-klasiu-kom...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimo Nr. T2-243 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo„ pakeitimo (Nr. TSP-252) tsp-252.xml
Jolita Jablonskienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-83 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo 2019–2020 mokslo metams“ pakeitimo (Nr. TSP-253) 57_project-modeliu-keitim...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-85 „Dėl priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-251) 365_forma-del-priemimo-i-...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-276 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko Naujamiesčio pagrindinei mokyklai ir Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijai“ pakeitimo (Nr. TSP-257) 168_veliuonos-keitimas.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl Jurgitos Voroninienės skyrimo į Jurbarko švietimo centro direktoriaus pareigas (Nr. TSP-246) 178_j.-voroninienes-prasy...
j.-voroninienes-paskyrima...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl 2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-266) 340_pritarimas-udp-pakeit...
Ernestas Sinkus

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-150 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-267) 340_pakeitimas-lankytinu-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-287 „Dėl pritarimo projektui „Kauno gatvė pasakoja“ pakeitimo (Nr. TSP-265) 340_pritarimas-jtvic-kaun...
Ernestas Sinkus

Priimtas
24 Dėl pritarimo projektui „Jurbarkas – Rynas. Vandens turizmo, kultūros ir istoriniai keliai“ (Nr. TSP-263) 340_pritarimas-jrsa-ir-ry...
Ernestas Sinkus

Priimtas
25 Dėl prašymo perduoti Jurbarko mieste, Vytauto g. 53C, valstybinės kitos paskirties žemės sklypą valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei (Nr. TSP-260) 33_08-29-1.xml
33_registro-israsas.pdf
33_schema.docx
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
26 Dėl nemokamo važiavimo Jurbarko miesto viešuoju transportu renginio „Diena be automobilio“ metu (Nr. TSP-264) 48_skm_36819082011210.pdf
tsp-264.xml
Rimantas Milius

Priimtas
27 Dėl vietos gyventojų apklausos dėl Dainių kaime planuojamos durpių gavybos rezultatų (Nr. TSP-262) 83_2019-08-29_apklausos-r...
Rūta Vančienė

Priimtas
28 Dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios tvarkybos darbams (Nr. TSP-271) tsp-271.xml
Viktoras Klepikovas

Priimtas
29 Dėl įgaliojimų suteikimo vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus (Nr. TSP-250) 59_atvejo-vadyba.xml
Inga Kornikaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. Gegužės 28 d. sprendimo T2-159 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“pakeitimo (Nr. TSP-272) 315_g.-stoskaus-projektas...
315_g.-stoskaus-rastas.pd...
315_t2-159-2009-05-28.doc
315_priedas-isvada.pdf
Gintaris Stoškus
Genė Gudaitienė

Priimtas
31 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-08-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo Daivaro Rybakovo atleidimo prieš terminą (Nr. TSP-269) 315_projektas-d.-rybakova...
315_isvada-del-sprendimo-...
315_priedas-nepasitikejim...
315_priedas-1-nepasitikej...
315_tsp-del-nepasitikejim...
315_slapto-balsavimo-biul...
Gvidas Byčius
Genė Gudaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-131 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo “ pakeitimo (Nr. TSP-244) 315_del-komitetu-keitimo-...
Genė Gudaitienė

Priimtas
4 Dėl 2018 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Nr. TSP-247) 27_spr_atask-tvirtinimas-...
27_audito_2018.pdf
27_jurbarko-kfar_2018.pdf
27_jurbarko-sb_2018.pdf
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-248) 27_antikorupcinis-del-biu...
27_jrst-biudzeto-taisykle...
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-249) 27_spr_koeficientai-2019....
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos sudarymo (Nr. TSP-259) 32_priedas-nr.1.pdf
32_verslo-remimo-fondas.x...
315_vvg-jurbarkas.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
8 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijai (Nr. TSP-254) 168_veliuonai-juodaiciai-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl valstybės turto panaudos (Nr. TSP-255) 168_valst-turtas-veliuona...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-256) 168_mmb-turtas-002.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-268) 168_tvarkos-keitimas-002....
priedas.pdf
315_nuomos-taisykles-lygi...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Dėl nekilnojamojo turto panaudos sutarties su Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla pratęsimo (Nr. TSP-270) 168_muzikos-mokyklos-pana...
168_gimnazijos-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl nekilnojamojo turto (buto) pirkimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto plėtrai (Nr. TSP-245) tsp-245.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų, mokyklos nelankančių mokinių apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-261) 365_forma-nemis-ir-mokykl...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
15 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2019–2020 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose (Nr. TSP-258) 354419365forma-klasiu-kom...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimo Nr. T2-243 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo„ pakeitimo (Nr. TSP-252) tsp-252.xml
Jolita Jablonskienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-83 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo 2019–2020 mokslo metams“ pakeitimo (Nr. TSP-253) 57_project-modeliu-keitim...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-85 „Dėl priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-251) 365_forma-del-priemimo-i-...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-276 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko Naujamiesčio pagrindinei mokyklai ir Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijai“ pakeitimo (Nr. TSP-257) 168_veliuonos-keitimas.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl Jurgitos Voroninienės skyrimo į Jurbarko švietimo centro direktoriaus pareigas (Nr. TSP-246) 178_j.-voroninienes-prasy...
j.-voroninienes-paskyrima...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl 2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-266) 340_pritarimas-udp-pakeit...
Ernestas Sinkus

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-150 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-267) 340_pakeitimas-lankytinu-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-287 „Dėl pritarimo projektui „Kauno gatvė pasakoja“ pakeitimo (Nr. TSP-265) 340_pritarimas-jtvic-kaun...
Ernestas Sinkus

Priimtas
24 Dėl pritarimo projektui „Jurbarkas – Rynas. Vandens turizmo, kultūros ir istoriniai keliai“ (Nr. TSP-263) 340_pritarimas-jrsa-ir-ry...
Ernestas Sinkus

Priimtas
25 Dėl prašymo perduoti Jurbarko mieste, Vytauto g. 53C, valstybinės kitos paskirties žemės sklypą valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei (Nr. TSP-260) 33_08-29-1.xml
33_registro-israsas.pdf
33_schema.docx
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
26 Dėl nemokamo važiavimo Jurbarko miesto viešuoju transportu renginio „Diena be automobilio“ metu (Nr. TSP-264) 48_skm_36819082011210.pdf
tsp-264.xml
Rimantas Milius

Priimtas
27 Dėl vietos gyventojų apklausos dėl Dainių kaime planuojamos durpių gavybos rezultatų (Nr. TSP-262) 83_2019-08-29_apklausos-r...
Rūta Vančienė

Priimtas
28 Dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios tvarkybos darbams (Nr. TSP-271) tsp-271.xml
Viktoras Klepikovas

Priimtas
29 Dėl įgaliojimų suteikimo vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus (Nr. TSP-250) 59_atvejo-vadyba.xml
Inga Kornikaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. Gegužės 28 d. sprendimo T2-159 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“pakeitimo (Nr. TSP-272) 315_g.-stoskaus-projektas...
315_g.-stoskaus-rastas.pd...
315_t2-159-2009-05-28.doc
315_priedas-isvada.pdf
Gintaris Stoškus
Genė Gudaitienė

Priimtas
31 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.